Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 6 1-117 1-180 A-201 A-218
 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-117Karremanstraat 6
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG
opmerkingpauper


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-117Karremanstraat 6huis
eigenaarHendrik Cornelis
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-117 Karremanstraat 6huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-117 Karremanstraat 6huis
eigenaarerven Symon Ruurds
gebruikerAntie Jans
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-10 CG


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208r van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 6Karremanstraat WZ [staat: Karmansstraat] hoek Anjelierstraat [staat: Kruysstraat]huis
 
koperTjalling Feikes brouwersknecht140-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Karmansstraat]
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Kruysstraat]
naastligger ten westenDieuke Pieters Galama
naastligger ten noordenJacob Hendriks
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente, alimentatores van
verkoperJacob Hendriksbontwever


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0118r van 9 sep 1781 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 6Liemendijk ZZ1/2 huis en plaats
 
koperAntje Feikes, weduwe van368-07-00 CG
koperwijlen Hylke Ages
eigenaar van 1/2Jacob Sybrensde bleek buiten de B Harlingen
huurdermilitairen
naastligger ten oostende weduwe van Sybout Johannes
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westende weduwe van Ruurd Nauta
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperJacob Sybrensde bleek buiten de B Harlingen


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0153v van 8 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 6Karremanstraat WZ hoek Anjelierstraat [staat: Kruisstraat]huis
 
koperWillem Gerryts, gehuwd met405-00-00 CG
koperAntje Freerks
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Kruisstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjalling Feykesbrouwersknecht


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-180 Karremanstraat 6Willem Gerrits0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-201Karremanstraat 6Willem Gerrijtsovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk A-201, winkeliersche, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-201Karremanstraat 6Willem Gerryts wedWillem Gerryts wedwinkeliersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 23Karremanstraat 6wed. Willem Gerrits van HoekHarlingenwinkelierschehuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-201Karremanstraat 6Christiaan Wybrands de Vries... Hielkje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-201; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-201Karremanstraat 6Hielkje W. van der Hoekgeb 1778/85 HRL, ovl 18 mrt 1857 HRL, huwt met Christiaan de Vries; BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-175, wijk G-303, supp wijk G-402; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-201; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-201KarremanstraatHielkie W van Hoek55 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-201KarremanstraatChristiaan de Vries30 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-201Karremanstraat 6Joukje Tjebbes Hanenburg, overleden op 30 augustus 184236 jr, geboren Sexbierum, overleden Bargaburen A 201, wed. Dirk Algra, vrouw van Dirk Ruurds Baanstra, werkman, moeder van minderjarige Tjipke Dirks Algra (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Ruurd en Pier Dirks Baanstra (uit 2e huwelijk). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-201Karremanstraat 6Jetske Rientzes de Wit, overleden op 18 juni 18462 jr (geboren 3/6/1844), overleden Karremanstraat A 201, dochter van Rients Durks de Wit, wijnwerker & Jetske Jans Stijnfort, zuster van minderjarige Jantje en Jan Rientzes de Wit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-201Karremanstraat 6Rients Durks de Wit, overleden op 21 oktober 184654 jr, geboren Almenum 20/4/1792, bierdrager, overleden Karremanstraat A 201, wednr. NN, man van Jetske Jans Steinfort, tapster, vader van Geertje, Baukje, afwezige Durk (verblijfplaats onbekend) en afwezige Bouwe Rients de Wit (verblijfplaats onbekend) (uit eerder huwelijk) en van minderjarige Jansje, Jan en Douwe Rients de Wit (uit 2e huwelijk). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 24 van 8 mei 1847
adressoortbedraggebruik
A-201Karremanstraat 6koopaktefl. 250huis met plaats en bleekveld, A-201
 
verkoper en cedentDirk Jans Wiersma
cessionarisKlaas Jans Gonggrijp
koper en schuldenaarCornelis Jans Gonggrijp


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 23A-201 (Liemendijk)Cornelis G. Gonggrijpwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 23A-218 (Karremansstraat)Cornelis J. Gonggrijpwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 23Karremanstraat 6 (A-218)Hielkje Gonggrijp (en Cons.)woonhuis


1940 - variaadresbronbericht
Karremanstraat 6Raadsvergadering 30 januariOnbewoonbaar verklaard
  terug