Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Karremanstraat 272-041 2-064 B-112B-131


Naastliggers vanKarremanstraat 27
ten oostenDroogstraat 59
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 25


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0241v van 13 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: nieuwe sint jacobstraat OZ]335‑14‑00 GGhuis
koperPieter Sydses, gehuwd mettimmerman
koperReincx Douues
verpachter grondArian Dircks 0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenRitske Jeppes
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSimon Altelaet
verkoperHadu Dircks, weduwe van
verkoperJacob Jacobs


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0365v van 11 okt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0378r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0379r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: Sint Jacobstraat]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondArian Dircks 0‑04‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Simon Isbrants
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westen
naastligger ten noordenClaes Jacobs bakker
verkoperReinck Douues voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Sydses


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 feb 1624 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: kleine sint jacobstraat]300‑07‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Simon Isbrants
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenClaes Jacobs bakker
verkoperN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0094r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Hendricks


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Hendricks


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0008v van 14 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 27Droogstraat NZ380‑00‑00 GGhoekhuis
koperJan Lousz, gehuwd met
koperAntie Douues
verpachter grondArien Dirckx 0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenSytse Yges
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenClaes Jacobs* Embder bakker
verkoperHarmen Harmens, gehuwd met
verkoperLamck Oenes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124v van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 27Droogstraat NZ [niet vermeld]432‑00‑00 GGhoekhuis, schuur en ledige plaats
koperWybe Lammerts, gehuwd metgortmaker
koperGriet Jacobs
verpachter grondAriaen Dirckx 0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenSioert Reyners
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sint Jacobistraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Louws
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Lammerts, gortmaker x Griet Jacobs kopen een hoekhuis, schuur en ledige plaats. Ten O. Sioert Reyners, ten Z. de Droogstraat, ten W. de Sint Jacobistraat. Grondpacht 4 st. aan Ariaen Dirckx. Gekocht van Jan Louws, voor 432 GG 14 st.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0141r van 8 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Hendrix


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0133v van 3 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Lammerts
naastligger ten noordenWybe Lammerts


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0133v van 3 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Lammerts
naastligger ten noordenWybe Lammerts


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0183r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Lammerts gortmaker
naastligger ten noordenSioerd houtzager


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0183r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Lammerts gortmaker
naastligger ten noordenSioerd houtzager


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0206v van 10 apr 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Lammerts* gortmaker
naastligger ten noordenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0206v van 10 apr 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Lammerts* gortmaker
naastligger ten noordenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0048r van 1 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: Sinte Jacobistraat]750‑00‑00 GGhuis en schuur met gort- en meelmolen
koperFreerck Ages, gehuwd met
koperAdriaentie Pytters
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenSioerd Reyners c.soc.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sinte Jacobistraat]
naastligger ten noordenDirck Matthaeus Engelsman
verkoperEdger Douuesgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerck Ages x Ariaentie Pytters kopen een huis en schuur oz. Sint Jacobistraat, met inbegrip van de gort- en meelmolen en gereedschappen in de schuur op taxatie. Ten O. Sioerd Reyners c.s., ten Z. de Droogstraat, ten W. de St. Jacobistraat, ten N. Dirck Matthaeus Engelsman. Grondpacht 4 st aan de Stad. Gekocht van grootschipper Edger Douues c.u. voor 750 GG.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0108v van 14 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: Sint Jacobstraat]451‑00‑00 GGhuis en gorthuis
koperburgervaandrig Wyllem Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenSioerd Reiners
naastligger ten oostenCoene Hepkes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sint Jacobstraat]
naastligger ten noordenDirck Engelsman
verkoperFreerck Ages


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0212r van 1 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: Sint Jacobistraat]550‑00‑00 GGhuis met schuur
koperAert Claesen c.u.gortmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenSioerd Reiners c.soc.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDirck Matheus
verkoperWillem Hendricx Vosma


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0135r van 31 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAart Clasen


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0019ra van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat]600‑00‑00 GGhuis, schuur of gorthuis met loods en plaats
biederN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenRuird Wierdes c.soc.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDirck Matheus
verkoperAert Clasen voor zijn kind, weduwnaar van
verkoperwijlen N. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0053v van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Herckes* gortmaker
naastligger ten noordenClaas Herckes* gortmaker


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0053v van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Herckes* gortmaker
naastligger ten noordenClaas Herckes* gortmaker


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0011va van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Herckes gortmaker


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0121v van 23 mrt 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: nieuwe Sint Jacobistraat]900‑00‑00 CGhuis, schuur of gorthuis, mosterdmolen
koperAart Willems, gehuwd met onder Sint Jacobiparochie
koperTrijntie Willems onder Sint Jacobiparochie
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenRuirdt Widdes c.soc.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDirck Matheus
verkoperClaes Herkes c.u.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0219r van 6 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAert Willems* gortmaker


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0037v van 24 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAert Willems* gortmaker
naastligger ten noordenAert Willems* gortmaker


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0037v van 24 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAert Willems* gortmaker
naastligger ten noordenAert Willems* gortmaker


1682 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 215 folio 301r van 29 mei 1682 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Karremanstraat 27
inventarisantAert Willems, gehuwd metgortmaker
aangeverIebeltie Dirx
Dirck Willems, curator
Claes Willems, curatoren over
Aeffke Aerts voordochter van de inventarisant, oud omtrent 11 jaren
inleiding bij de boedelinventarisatie[0301r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren Beert Ulbes Wartenaer ende Taecke Wijbrandis Jellema als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Aert Willems in leven burger ende gortmaker alhier, van alle sodanige goederen, actien ende credytten aldaer ten sterffhuyse bevonden, ten versoecke van Dirck ende Claes Willems, als curatores over Aeffke Aerts, nagelaten voordochter van wijlen Aert Willems voornoemt, old ontrent elff jaren, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Iebeltie Dirx, weduw van wijlen Aert Willems, als hebbende den sterffhuyse gefraequenteert, welcke ook den boeleede om alles getrouwelyck aen te geven heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Wassenaer, waerop dan tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 29e may 1682.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0063va van 14 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: Nieuwe Jacobi of Droogstraat]290‑00‑00 GGhuis en gortmakerij
koper provisioneelUubble Hoites
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Oedses
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenThijs Douwes
naastligger ten noordenYmcke Rimckes
verkoper q.q.Dirck Willems, curatormr. bakker te het westeinde van Vlieland
verkoper q.q.Claes Willems, curator te Sint Annaparochie
verkoper q.q.Pybbe Willems, curatoren over te Sint Jacobiparochie
verkoperAeske Aerts, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Aert Willems, gehuwd metmr. gortmaker
erflaterwijlen Trijntie Willems


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0399r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 27Karremmanstraat OZ [staat: Droogstraat of Nieuwe Jacobistraat]1200‑00‑00 CGhuis en gorterij
koperJan Douwes te Vlieland, westeinde
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenPyter Oedses
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenYmke Rinkes
verkoperHans Aarnts c.u.oud commandeur Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Douwes, op `t Westeind van Vlieland, koopt een huis en gorterij met alle toebehoren etc., in de Nieuwe Sint Jacob- of Droogstraat. Met beschrijving. Ten O. Pieter Oedses, ten W. en Z. de straten, ten N. IJmke Rinckes?. Gekocht van Hans Aarnts, gewezen commandeur bij de Admiraliteit van Friesland, voor 1200 cg.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0259r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 27Droogstraat NZ950‑00‑00 CGhuis en gortmakerij
koperTjalling Alberts, gehuwd met
koperNeeltie Gerrits
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Oedzes c.s.
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ymke Rinkes
verkoperJan Douwes, gehuwd metmr. gortmaker
verkoperGeertie Tomas


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0376v van 2 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTialling Alberts gortmaker


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0191r van 29 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjalling Alberts mr. gortmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-041Karremanstraat 27huis en gorterie
eigenaarTjalling Alberts
gebruikerTjalling Alberts
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-041Karremanstraat 27huis
eigenaarTjalling Alberts
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan15‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-041Karremanstraat 27huis
eigenaarTjalling Alberts
gebruikerTjalling Alberts
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑03‑00 CG


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0113r van 21 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjallingh Alberts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-041Karremanstraat 27huis
eigenaarerven Tjalling Alberts
gebruikererven Tjalling Alberts
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑03‑06 CG


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0268r van 28 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrit Tjallings mr. gortmaker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-041 Karremanstraat 27Jelmer Gerbens, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-041Karremanstraat 27huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerJelmer Gerbens
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0040v van 14 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerryt Tjallings
naastligger ten noordenN. N.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0040v van 14 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerryt Tjallings
naastligger ten noordenN. N.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0256r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Tjallings


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0072r van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKeympe Douwes Vlasbloem nom. liberorum
naastligger ten noordenKeympe Douwes Vlasbloem nom. liberorum


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0072r van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKeympe Douwes Vlasbloem nom. liberorum
naastligger ten noordenKeympe Douwes Vlasbloem nom. liberorum


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0247v van 25 feb 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0247v van 25 feb 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0045v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjerk van Benthem n.u.
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0045v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjerk van Benthem n.u.
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0277r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Keimpe Vlasbloem


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0075r van 19 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjerk van Benthem
naastligger ten noordenTjerk van Benthem


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0075r van 19 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjerk van Benthem
naastligger ten noordenTjerk van Benthem


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0208v van 20 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0013r van 29 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Keimpe Vlasbom


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0251r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0021r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenT. van Benthem
naastligger ten noordenT. van Benthem


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0021r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenT. van Benthem
naastligger ten noordenT. van Benthem


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-064, pag. 32Karremanstraat 27T van Benthem3‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0062v van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Rients Dirks van der Meulengebruiker van wijk B-112, schipper; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Tjerk van Benthem... v. B. eigenaar van wijk B-090; gebruiker is Rienk Wybes de Boer, varensgesel, 114. (GAH204); id. van wijk B-112; gebruiker Rients Dirk vd Meulen, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-037; gebruiker Marten J. vd Mei ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-112Karremanstraat 27T van Benthem wedRients Dirk van der Meulen schipper


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 33 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-112Karremanstraat 27Tabe Jans Klaver, overleden op 6 april 1821zoon van Jan Tabes Klaver, arbeider (Karremanstraat B 112), broer van minderjarige Neeltje en Antje Jans Klaver. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 230Karremanstraat 27Jan Tabes KlaverplateelbakkerHarlingenhuis en erf (76 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Aukje van Benthem... huw Grote Kerk HRL 1798, BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1857; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-112; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
B-112Karremanstraat 27Jan T Klaver stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-112KarremanstraatJan Tabes Klaver53 jHarlingenm, protestant, gehuwd
B-112KarremanstraatAukje Bentem67 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1425 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-112Karremanstraat 27Aukje van Benthem, overleden op 30 augustus 184875 jr (geboren 24/9/1779), overleden Karremanstraat B 112, vrouw van Jan Tabes Klaver, arbeider (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, ab intestato erfgenamen zijn onbekend. Saldo fl. 62,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Hinke Gerrits de Vries... HRL; N.H., dv Gerrit Lemmes en Geertje Feddes; BS huw 1827, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-247, wijk B-112, wijk C-219, wijk E-066, 204, 264, wijk F-147, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Jan Tabes Klaver... wewer, eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-112; VT1839; J.T.K. eigenaar van perceel nr. 230 te HRL, plateelbakker, woonplaats HRL, legger nr. 370, huis ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Sybrand Zwaal... en Jantje Willems Molenaar; BS huw 1822, huw 1825, huw 1836, huw 1837, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-112, wijk C-215, wijk A-104, 107; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-113; VT1839; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 230Karremansstraat B-112Martinus Hovenierwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 230Karremanstraat B-131Susanna Margaretha Schrage, wed. M. Hovenierwoonhuis


1891 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 08-05-1891
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Karremanstraat 27, HarlingenKarremanstraat 27Johannes Huismanverkoop van sterke drank in wijk B-131


1892 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 20-04-1892
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Karremanstraat 27, HarlingenKarremanstraat 27Willem Kalksmaverkoop van sterke drank in wijk B-131


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 230Karremanstraat 27 (B-131)Pieter de Moedwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Karremanstraat 27 Antoon de Moedtapperf. 1000f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 27F. Frölichtimmerman


1954 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1995
adresgegevens
Karremanstraat 27mrt: De oudste inwoonster van Harlingen, mevr. Akke Frölich uit de Karremanstraat, werd 95 jaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 27G. (Geert) Attema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 27beeldbepalend pand7 van 10
  terug