Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 281-117 1-183 A-098A-107


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0417r van 17 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 28noordKarremanstraat WZ [staat: nieuwe Sint Jacobsstraat]00‑00‑00 cghuis
aanhandelaarJenne Minnes, gehuwd met
aanhandelaarGeert Isbrandts
verpachter grondWatze Ydes 0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenThonys de Wayer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenThonys de Wayer
verwandelaarAnna Gerrits, en haar dochter
verwandelaarMachtelt Freedrix


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0026r van 27 okt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 28noordKarremanstraat [staat: nieuwe Sint Jacobstraat]350‑00‑00 GGhuis met de halve wijnstok daarop liggend
koperCornelis Pieters, gehuwd met
koperAntie Kiliaens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenToenis de Way
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur)
verkoperIenne Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Pieters x Antie Kiliaens


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0049v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 28noordKarremanstraat WZ [staat: Sint Jacobstraat]193‑00‑00 GGhuis en loods
koperJoannes Paulus, gehuwd met
koperMaycke Jeltes
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Teunis Simens de Wayer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur
verkoperJenne Minnes te Franeker
verkoperLijsbet Doytses te Franeker


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0051r van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 28zuidKarremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobsstraat] hoek Droogstraat307‑00‑00 GGhuis
koperSimon Dirckx, gehuwd met
koperTieetske Harmens
huurderHendrik bakker
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobsstraat]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntie Teunis de Way, weduwe van
verkoperwijlen Willem Claessen


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0163v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 28zuidKarremanstraat WZ [staat: Droogstraat]306‑00‑00 GGhuis met plaats achter het huis daerden Valk uytsteeckt
koperDouue Tijssen, gehuwd met
koperTrijntie Wouters
verpachter grondAntie Tomas de Way 0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Sint Jacobistraat]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten zuidenRitske Aebes mr. kistmaker
naastligger ten zuidenCornelis Jeltes mr. kleermaker
naastligger ten zuiden*het huis genaamd de Valk de Valk
naastligger ten westenAntie Eelkes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur
verkoperSimen Dirx, gehuwd metkoopman
verkoperTzietske Harmens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 28
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑12 CG
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 28huis
eigenaarHendrik Cornelis
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 28huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 28huis
eigenaarerven Symon Ruurds
gebruikerAntie Jans
huurwaarde23‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑16‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 28huis
eigenaarSymon Ruurds erv.
gebruikerLijsbert Symons
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑07‑04 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-183, pag. 20Karremanstraat 28Doopsgezinde Gemeente6‑00‑00 cgvermaning


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-098Karremanstraat 28Adriaantje Allardsgeb 1792 HRL, ovl 28 jan 1813 HRL; wijk A-098, dv Allard Hendriks en Baukje Uilkes; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-098Karremanstraat 28Fredrik Fijlbachzie ook: Fielbach; gebruiker van wijk A-098, sjouwer, eigenaar is Doopsgezinde Gemeente, medegebruiker Romke Siebes, sjouwer, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-098Karremanstraat 28Romke Siebes... altoos in de stad, en gereed te houden. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-098Karremanstraat 28Doopsgesinde Gemeente Frederik Fijlbach sjouwer
A-098Karremanstraat 28Doopsgesinde Gemeente Romke Siebes sjouwer gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 231Karremanstraat 28Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis en erf (60 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2767Achterstraat A-098Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2767Karremansstraat A-099Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3448Karremansstraat A-107Doopsgezinde Gemeentestookhok


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3443Karremanstraat 28 (A-107)Doopsgezinde Gemeentekosterij


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 28J. Fekkeskoster


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr.A. Weima298Aanspr. en koster Doopsgez. Kerk


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 28A. (Anne) Weima


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 28rijksmonument 20444
Karremanstraat 28beeldbepalend pand6 van 10 1857
  terug