Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 26 1-141 1-211 A-099 A-108
1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0026r van 27 okt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 26Karremanstraat [staat: nieuwe Sint Jacobstraat]1/2 huis met de halve wijnstok daarop liggend
 
koperCornelis Pieters, gehuwd met350-00-00 GG
koperAntie Kiliaens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenToenis de Way
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur)
verkoperIenne Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Pieters x Antie Kiliaens


 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0081v van 11 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 26Zoutsloot achter de Falck, bij dedwarskamer
 
koperRinck Jelles, weduwe van270-00-00 GG
koperwijlen Douwe Edgers
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Joost Jelles gezinden): kamer
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Joost Jelles gezinden): schuur
naastligger ten noordenhet huis van Wyger Eylarts schipperDokkum
verkoperWyger EylartsschipperDokkum


 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0049v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 26Karremanstraat WZ [staat: Sint Jacobstraat]huis en loods
 
koperJoannes Paulus, gehuwd met193-00-00 GG
koperMaycke Jeltes
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Teunis Simens de Wayer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur
verkoperJenne MinnesFraneker
verkoperLijsbet DoytsesFraneker


 


 


 


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0132r van 9 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 26Karremanstraat WZ 32/34 [staat: achter de Valck bij de Zoutsloot]dwarshuis met loodske en plaats
 
koperde Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur) 500-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur)
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur)
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur)
verkoperde kinderen en erfgenamen van Rinck Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Douue Edgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Egberts en Frans Reyners Templar, in qlt. als voorstanders v.d. Blauwe Schuurgezinden van Harlingen, kopen een dwarshuis achter 'de Valck' bij de Zoutsloot (met beschrijving). Ten O. de straat, Z., W. en N. de schuur v.d. Blauweschuurs gemeente. Geen recht op de steeg ten westen van het voorhuis. Gekocht van de kinderen en erfgenamen van Rinck Jelles wv Douwe Edgers, voor 500 GG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-141Karremanstraat 26huis
eigenaarRein Hendriks
gebruikerRein Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-141Karremanstraat 26huis
eigenaarRein Hendricks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-141 Karremanstraat 26huis
eigenaarvroedsman Rein Hendriks
gebruikervroedsman Rein Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-141 Karremanstraat 26huis
eigenaarSymon Jacobs
gebruikerSymon Jacobs c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-141 Karremanstraat 26huis
eigenaarJacob Simons
gebruikerJacob Simons cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-211 Karremanstraat 26Dirk Jans0-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-099Karremanstraat 26Dirk Jacobs Vroegrijpovl voor 1815; wed. D.J.V. gebruiker van wijk A-099, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-099Karremanstraat 26Doopsgesinde Gemeente Dirk Jacobs Vroegrijp wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 236Karremanstraat 26Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-099Karremanstraat 26Marijke Hilbrands van der Vorm... en Rinske ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk A-084; oud 77 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-099; VT1839; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en Sijpkje Abes, Echtelieden woonachtig te HRL, Verklare ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-099KarremanstraatMarijke van der Vorm77 jHarlingenv, protestant, weduwe


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 236 Doopsgezinde GemeenteHarlingengeamoveerd en nieuw opgebouwd onder een dak


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-099Karremanstraat 26Pieter Smeding, overleden op 5 april 184251 jr, werkman, overleden Bargaburen A 99, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 84) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-099Karremanstraat 26Antje Jelles de Haan, overleden op 10 oktober 184771 jr, geboren Workum, overleden Karremanstraat A 99, weduwe, moeder van Rinse, koopman en wijlen Wybe van Vliet (man van Tjietske van der Hout, vader van minderjarige Abel, Geertje, Antje en Dirk Wybes van Vliet). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-099Karremanstraat 26Marijke Ymes, overleden op 3 januari 184875 jr (geboren 1773), overleden Karremanstraat A 99, gehuwd, moeder van Pieter Botes, verver/winkelier. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-099Karremanstraat 26Dirkje Pieters Kreil, overleden op 28 december 184864 jr, geboren Hindeloopen, overleden Karremanstraat A 99, ongehuwd (gealimenteerd door DG-gemeente), ab intestato erfgenamen zijn haar nicht Antje (vrouw van Johannes Thomas Smit, varensgezel) en neef Aldert G. Kreil. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2767A-098 (Achterstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2767A-099 (Karremansstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
A-099Karremanstraat 26Anna Lijn... ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3444A-108 (Karremansstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3444Karremanstraat 26 (A-108)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 26mej. A.Westrawinkelierster


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 26A. (Antje) Flisijn wv Bakker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 26rijksmonument 20443
  terug