Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 241-117 1-212 A-100A-109


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0004v van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24zuidKarremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat]0‑00‑00 GGhuis met getimmert en eigendom van de achterplaats en steeg
koperHotze Johannes, gehuwd met
koperJel Syoerts
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenWyttye Pybes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Ellert Hansen
verkoperThonis Symens Vayes, gehuwd met
verkoperMaycke Taekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotze Johannes x Jel Syoerts wandelen een huis en getimmert met achterplaats en steeg van vier voet breed wz. Nieuwe St. Jacobsstraat. Ten Z. Wyttye Pybes, ten N. wd. Ellert Hans. Geen grondpacht. In wandel verkregen van Thonis Symens ?Varias x Maycke Taekes.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0129r van 26 nov 1598 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24zuidKarremanstraat [staat: nieuwe sint jacobsstraat]00‑00‑00 cghuis
aanhandelaarThonis Symons Waayes, gehuwd met te Leeuwarden
aanhandelaarMaycke Taackes te Leeuwarden
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWytze Pybes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Eylert Hansen
verwandelaarHotze Johannes, gehuwd metveerschipper
verwandelaarJel Syoerds


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0339r van 19 dec 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24noordKarremanstraat WZ [staat: nieuwe Sint Jacobstraat]100‑00‑00 GG1/4 huis en plaats daarachter
koperTrijn Wiggers, weduwe van
koperwijlen Eybert Hansen
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: nieuwe Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidenThonis de Wayer
naastligger ten westenSyts timmerman
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperHans Eyberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTen O. de straat, ten N. het diept.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0252r van 12 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24zuidZoutsloot ZZ in de noorder nieuwe stad117‑00‑00 GGledige plaats
koperClaes Pieters koopman
naastligger ten oostenWieger Ellerts c.u.
naastligger ten zuidende plaats van Thoenis du Way(e)n
naastligger ten westende onlangs verkochte schuur van Tymen Hobbes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWieger Ellerts, gehuwd met
verkoperAentie Aernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Pieters, koopman, koopt een ledige plaats in de noorder nieuwe stad, zz. Zoutsloot


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0079r van 7 dec 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24noordZoutsloot, achter de Valck275‑00‑00 GGhuis, strekkende van de Zoutsloot zuidwaarts tot aan de dwarskamers toe, die nu gekocht zijn door de weduwe van Rienck Douwe Edgers
koperCarst Lourens, gehuwd met
koperTet Auckes
huurderRommert Suartien
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende dwarskamer eerder van de verkoper Wieger Ellerts schipper te Dokkum
naastligger ten zuidende dwarskamer nu van Rienck, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Douue Edgers
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Joost Jelles gezinden): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperWieger Ellertsschipper te Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarst Lourens x Tet Auckes kopen een huis achter de valck op de Zoutsloot.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0170r van 9 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: diept]


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0150r van 30 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24noordKarremanstraat WZ [staat: aan de Zoutsloot, strekkende vandaar tot aan de kamer van Rienx Douues ten zuiden]300‑00‑00 GGhuis achter de Valk
koperClaes Harmens, gehuwd metde Valk
koperMaycke Peters
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRienx, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Douue
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperCarst Lourens c.u.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0176v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0093r van 3 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24noordZoutsloot ZZ400‑00‑00 GGhoekhuis en plaatsje
koperFookel Sybrandts, weduwe van
koperwijlen Jan Thomas
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: de straat naar de vallaten]
naastligger ten zuidenRinck, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Douwe
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): vermaning
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperClaes Harmens, gehuwd met
verkoperMaycke Pyters


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0154v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24noordZoutsloot600‑00‑00 GGhoekhuis
koperJoannes Paulus, gehuwd met te Franeker
koperMayke Jeltes te Franeker
toehaakdrie zilveren ducatons tot een vereringe van de drie dochters van de verkoper
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenRinck, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Douwe
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: de blauwe schuur
naastligger ten noordenstraat
verkoperFokel Sybrants, weduwe van
verkoperwijlen Jan Thomas


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0237v van 28 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0080v van 7 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0044r van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet genoemd]


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0132r van 9 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24zuidKarremanstraat WZ 32/34 [staat: achter de Valck bij de Zoutsloot]500‑00‑00 GGdwarshuis met loodske en plaats
koperde Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur) de Valk
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur)
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur)
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur)
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Rinck Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Douue Edgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Egberts en Frans Reyners Templar, in qlt. als voorstanders v.d. Blauwe Schuurgezinden van Harlingen, kopen een dwarshuis achter 'de Valck' bij de Zoutsloot (met beschrijving). Ten O. de straat, Z., W. en N. de schuur v.d. Blauweschuurs gemeente. Geen recht op de steeg ten westen van het voorhuis. Gekocht van de kinderen en erfgenamen van Rinck Jelles wv Douwe Edgers, voor 500 GG.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0045r van 9 apr 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0032va van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0233v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 24
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑12 CG
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 24huis
eigenaarHendrik Cornelis
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 24huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 24huis
eigenaarerven Symon Ruurds
gebruikerAntie Jans
huurwaarde23‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑16‑10 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0341r van 13 apr 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 24huis
eigenaarSymon Ruurds erv.
gebruikerLijsbert Symons
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑07‑04 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0187v van 17 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0362r van 23 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0001r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-212, pag. 23Karremanstraat 24Jan Freerks2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Albert Hendriks... van verwen voor de Bank van Leening, quit. no. 3, 25 aug 1789. (GAH1121); wed. A.H. gebruiker van wijk A-100, gealimenteerd, medegebruiker is Albert Janes Baantjer, varensgesel, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Albert Janes Baantjer... geb 1799 HRL, Janke Alberts B., geb 1795 HRL; BS ovl 1816; 1832 overlijdens, ovl 1849; gebruiker van wijk A-100, varensgezel; medegebruiker is Allert Hendriks wed., gealimenteert; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Jan Freerks Dijksma... geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Herfstmaand 1810; ondertrouw ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-100Karremanstraat 24Doopsgesinde Gemeente Jan Freerks Dijksma baardscheerder
A-100Karremanstraat 24Doopsgesinde Gemeente Allert Hendriks wedgealimenteerd
A-100Karremanstraat 24Doopsgesinde Gemeente Albert Janes Baantjer varensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 237Karremanstraat 24Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis (81 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Anna Catharina Rebel... bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Baukje Berends Vogelzang... BS ovl 1811; 1839 overlijdens, ovl 1846, ovl 1854; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Gerrit Rinses de Vries... van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Grietje Gorter... huw 1818, ovl 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk C-136; oud 58 jaar, geb Westzaan en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Jan Dreyer... bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-183, supp wijk G-380; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-100Karremanstraat 24Lammert Sierks Ruiter, overleden op 21 augustus 183967 jr, geboren Oldeboorn, overleden Karremanstraat A 100, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 23) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-100KarremanstraatGerryt R de Vries57 jgeenHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-100KarremanstraatAnna C Rebel52 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-100KarremanstraatEva Elisabeth de Vries23 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-100KarremanstraatSijke Kramer3 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-100KarremanstraatJohannes Herius24 jkopersmidtLeeuwardengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
A-100KarremanstraatJohannes Deinema18 jkledermakerLeeuwardengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
A-100KarremanstraatGrietje Gorter58 jWestzaangezin 2, v, protestant, weduwe
A-100KarremanstraatHendrik Gorter20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-100KarremanstraatKlaas Gorter18 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-100KarremanstraatHenke Dreyer64 jHarlingengezin 3, v, protestant, weduwe
A-100KarremanstraatBaukje Vogelzang67 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
A-100KarremanstraatJan A Dreyer41 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 237Karremanstraat 24 Doopsgezinde GemeenteHarlingengeamoveerd en nieuw opgebouwd onder een dak


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-100Karremanstraat 24Klaas Brandij, overleden op 20 december 1847(Certificaat van onvermogen), 8 dg (geboren 13/12/1847), overleden Bargeburen A 100. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1284 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-100Karremanstraat 24Hessel Simons Kamminga, overleden op 23 september 18481 jr (geboren 10/6/1847), overleden Zoutsloot A 100/102, zoon van Simon Ymkes Kamminga, pakhuisknecht en Lolkje Gaeles Bouma, broer van minderjarige Ymke en Gaele Simons Kamminga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1327 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-100Karremanstraat 24Jan Lieuwes Zuiderman, overleden op 1 oktober 184824 jr (geboren 14/7/1824), overleden Karremanstraat A 100, tabakskerver, ongehuwd, broer van Freerk Lieuwes Zuiderman, schoenmaker Witmarsum. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Gerritje Ulbes Dreyer... 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Hinke Jans Dreyer... ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-066, 87; oud 64 jaar, (vnm: Henke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; VT1839; kind: IJtje Jacobs, geb 23 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Neeltje Yedes de Groot... IJede Jurjens dG, en Rinske Willems; BS huw 1827, ovl 1837, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-062, wijk A-100, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Wytse Fredriks Fielbach... A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2240Karremansstraat A-100Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Trijntje Cornelis Vorst... geb 18 mei 1784 HRL, ovl 29 nov 1867 HRL, huwt met Albert Thomas Boonstra op 3 sep 1809 HRL, ovl wijk A-100, dv Cornelis V, en Gerritje Bos, (ook: de Roos); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3445Karremansstraat A-109Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3445Karremanstraat 24 (A-109)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Karremanstraat 24 Dirk Posthumamatroosf. 500f. 700


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 24J. (Jeen) de Wacht


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 24rijksmonument 20442


1997 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Karremanstraat 24Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1997
  terug