Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 48
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 481-1181-1181-184A-102A-111


Naastliggers vanZoutsloot 48
ten oostenZoutsloot 50
ten westenZoutsloot 46
ten noordende Zoutsloot


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0236r van 21 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTonys Symons
naastligger ten noordenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0236r van 21 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTonys Symons
naastligger ten noordenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0206r van 22 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTonis de Waeyer
naastligger ten oostenJenne Minnes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jets Stoffels


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0206r van 22 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTonis de Waeyer
naastligger ten oostenJenne Minnes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jets Stoffels


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0214r van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenToenis de Wayer
naastligger ten oostenJenne Minnes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jets Stoffels


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0214r van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenToenis de Wayer
naastligger ten oostenJenne Minnes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jets Stoffels


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0327v van 30 nov 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTonis du Waye
naastligger ten noordenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0327v van 30 nov 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTonis du Waye
naastligger ten noordenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0086v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 48Zoutsloot ZZ [staat: noorder nieuwe stad aan het achterdiept]300‑00‑00 gghuis
koperJan Jansen, gehuwd met
koperTrijntie Sioerdts
verpachter grondPieter Arys c.u.0‑10‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende plaats van Sydtse timmerman
naastligger ten zuidende plaats van Douwe Gerlofs
naastligger ten westende hof van Wietse Meynerts
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperUulbe Albertsmr. metselaar


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0167v van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Claesen Burger
naastligger ten noordenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0167v van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Claesen Burger
naastligger ten noordenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0024v van 4 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Willem Claesens Burger
naastligger ten noordenCornelis Piters


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0024v van 4 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Willem Claesens Burger
naastligger ten noordenCornelis Piters


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0152r van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 48Zoutsloot ZZ598‑00‑00 gghuis
koperSake Sybes, gehuwd met
koperSjouk Sakes
verpachter grondPyter Aris 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kamer van Aeltje Wytses
naastligger ten westende hof van Schelte Jurjens
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperhuisman Jan Jansen, gehuwd met
verkoperTrijntie Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSake Sybes x Sjouk Sakes kopen een huis zz. Zoutsloot. Ten O. de Blauwe Schuur, ten W. de camer van Aeltie Wytses en de hof van Schelte Juriens (Fontein), strekkende zuidwaarts tot de plaets van Lijsbet Douwes. Gekocht van Jan Jansen, huisman x Trijntie Sioerds, voor 598 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015r van 26 feb 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWytse Meynerts
naastligger ten oostende hof van Laes Pytters


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0086v van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 48Zoutsloot ZZ834‑00‑00 cghuis, plaats en tuin met een vrije uitgang in de steeg
koperJan Gerloffs, gehuwd met
koperAeltie Fransen
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oosten*steeg
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWytse Meinerts
naastligger ten westenLaas Pytters koopman
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperSake Sybes de Boer


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048va van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 48Zoutsloot ZZ211‑21‑00 gghuis, plaats en tuin
koper finaalJacob Romckes
koper provisioneelCornelis Arents 200‑00‑00 gg
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
bewonerde weduwe van wijlen Olivier Ages c.s.
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur): vermaanhuisde Blauwe Schuur
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wytse Meynerts
naastligger ten westenLaes Pieters koopman
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Aeltie Fransen, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Gerloffs
verkoper q.q.Joannes Claessen, geauthoriseerde curator overpannenbakker
verkoperde twee oudste kinderen van wijlen Jarig Jacobssteenvoerder
verkoper q.q.de weesvoogdij, alimentator
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperde drie jongste kinderen van wijlen Jarig Jacobssteenvoerder


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0321v van 18 mei 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
naastligger ten noordenJacob Romkes


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0321v van 18 mei 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
naastligger ten noordenJacob Romkes


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0306r van 2 mei 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten noordenJacob Romckes Braam koopman


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0306r van 2 mei 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten noordenJacob Romckes Braam koopman


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0011v van 26 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vergaderplaats
naastligger ten noordenJacob Romkes Braam


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0011v van 26 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vergaderplaats
naastligger ten noordenJacob Romkes Braam


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0224v van 1 jul 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 48Zoutsloot ZZ315‑00‑00 cghuis, plaats en tuin
koperAnne Jansen c.u.koopman
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): vermaning
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende koper Anne Jansen c.u.koopman
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJacob Romkes Braamkoopman


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0209r van 18 feb 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): vergaderplaats
naastligger ten noordenAnne Jansen c.u.Huidekoper


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0209r van 18 feb 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): vergaderplaats
naastligger ten noordenAnne Jansen c.u.Huidekoper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-118 , folio 15Zoutsloot 48huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJohannes Pieters
huurwaarde totaal26‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑06‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-118 , folio 9rZoutsloot 48huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJohannes Pieters
huurwaarde totaal26‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑06‑00 cg
aansl. huurw. voldaan7‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-118 , folio Zoutsloot 48huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJohannes Pyters
huurwaarde totaal26‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0082v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 48Zoutsloot ZZ340‑00‑00 gghuis
koperJohannes Pyters, gehuwd metleertouwer
koperJanneke Gijsberts
naastligger ten oostenDoopsgezinde Vergaderplaats: de Blauwe Schuur
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenwijlen Anne Jansen Huidekoper c.u.
naastligger ten noordenZoutsloot NZ
verkoper q.q.Gerlof Ymes, executeurkoopman
verkoper q.q.Pieter Tjebbes Dreyer, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Anne Jansen Huidekoper, erflater, gehuwd met
verkoperwijlen Henke Pyters Dreyer, erflater
verkoperRomkjen Annes Huidekoper, dochter, gehuwd met
verkoperJarig Jacobs van der Ley
verkoperJan Annes Huidekoper, meerderjarige zoon
verkoperPyter Annes Huidekoper, meerderjarige zoon
verkoperDina Annes Huidekoper, minderjarige dochter
verkoperClaeske Annes Huidekoper, minderjarige dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Pieters, leertouwer x Janneke Gijsberts koopt een huis zz. Zoutsloot. Ten O. de D.G. vergaderplaats De Blauwe Schuur, ten W. de verkopers, ten N. die straat. Gekocht van Romkjen Annes Huidekoper x Jarig Jacobs v.d. Ley, Jan Annes-, Pyter Annes-, Dina Annes-, en Claeske Annes Huidekoper, allen meerderjarig, als kinderen en erven van Anne Jansen Huidekoper x Hinke Pieters Dreyer, voor 140 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-118 , folio 9vZoutsloot 48huis
eigenaarJohannes Pieters
gebruikerJohannes Pieters
huurwaarde totaal26‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-118 , folio 9vZoutsloot 48huis
eigenaarGijsbert Johannes
gebruikerGijsbert Johannes
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0147v van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 48Zoutsloot ZZ305‑00‑00 gghuis en tuin
koperGerryt Geerts, gehuwd metscheepstimmerman
koperDina Alberts de Roo
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
naastligger ten zuidenJan Simons
naastligger ten westenEeltje Rinses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGijsbert Johannisleerbereider


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-118 , folio 9vZoutsloot 48huis
eigenaarGijsbert Johannes
gebruikerGijsbert Johannes
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-118 , folio 9vZoutsloot 48huis
eigenaarGerryt Geerts
gebruikerGerryt Geerts
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0054v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 48Zoutsloot ZZ bij de Vermaning180‑00‑00 gghuis en tuin
koperRoelof Tjerks bontwever
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
naastligger ten zuidenJan Symons metselaar
naastligger ten westende weduwe van wijlen Eeltje Rinses hovenier
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperDina Alberts de Roo, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Geertsscheepstimmerman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-184 , folio 19vZoutsloot 48
eigenaarRoelof Tjerks
gebruikerRoelof Tjerks
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-184 , folio 19vZoutsloot 48huis
eigenaarLolke de Boer
gebruikerLolke de Boer
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-184 , folio 19vZoutsloot 48huis
eigenaarLolke de Boer
gebruikerLolke de Boer
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-184 , pag. 20Zoutsloot 48Hendrik Meyer 1‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-102Zoutsloot 48Hendrik Meyer... en huwafk. 1811 1817 hu, ovl 1825, ovl 1828, ovl 1846, ovl 1859, ovl 1860, ovl 1868; eigenaar van wijk A-102; gebruiker Wiebe IJemes de Jong, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-155, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-102Zoutsloot 48Wybe Yemes de Jong... zv IJeme Wybes en Hiske Jans Huizinga; BS huwafk. en huw 1811, huw 1815, ovl 1855; gebruiker van wijk A-102, timmerknegt, eigenaar is Hendr. Meyer, 1814. (GAH204); Extract uit het register der Overledenen. In het ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-102Zoutsloot 48Hendrik MeyerWiebe Yemes de Jongtimmerknegt


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 267 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-102Zoutsloot 48Jacob Harmanus Smidts, overleden op 8 december 183141 jr, kwartiermeester Zoutsloot A 102, man van Hielkje Daniels Siekmans (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 71,84. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 241Zoutsloot 48Jacob Smith schreinwerkerHarlingenhuis en erf (117 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-102Zoutsloot 48Dirkje Jurjens Brens/Brensa... 1789 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraanvolgende; oud 79 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk A-102; VT1839; kind: Tryntje Sibrens Hoedtje, geb 20 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Maria ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-102Zoutsloot 48Hylkje Siekmans... in den huw Staat te worden bevestigd. HRL den 21 feb ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-102ZoutslootDirkje Brens79 jWorkumv, protestant, weduwe
A-102ZoutslootHylkie Siekmans48 jHarlingenv, protestant, weduwe


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 295 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-102Zoutsloot 48Rinke Barends Otto, overleden op 11 april 184114 jr, overleden Zoutsloot A 102, zoon van Barend Otto, matroos en wijlen Wilhelmina van der Linden, broer van Trijntje (vrouw van Habe Dijkstra, pannenbakker Bolsward) en minderjarige Eeke en Hein Barends Otto. Saldo fl. 35,25. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 241Zoutsloot A-102Pieter Jacob Geijkema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3447Zoutsloot A-111 Doopsgezinde Gemeente woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3447Zoutsloot 48 (A-111)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


2023
0.073959112167358


  terug