Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 46
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 461-1191-1191-185A-103A-112


Naastliggers vanZoutsloot 46
ten oostenZoutsloot 48
ten westenZoutsloot 44
ten noordende Zoutsloot


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0086v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Wietse Meynerts


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0152r van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Aeltje Wytses
naastligger ten westende hof van Schelte Jurjens


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015r van 26 feb 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 46Zoutsloot ZZ550‑07‑00 gghuis, schuur, nieuwe loods en tuintje, geschikt voor een koemelkerij
koperMinne Jansen c.u.
huurderTjallingh Feykes e.a.
naastligger ten oostenWytse Meynerts
naastligger ten oostende hof van Laes Pytters
naastligger ten zuidende weduwe Grietje Nannings
naastligger ten westenPytter Douwes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTuenis Martens c.u.molenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Jansen koopt een huis, schuur, nieuwe loods en tuintje, geschikt voor een koemelkerij, zz. Zoutsloot. Het wordt nu bewoond door Tjalling Feykes en anderen. Ten O. Wytse Meinerts en de hof van Laes Pytters, ten W. Pytter Douwes, ten Z. wd. Grietje Nannings (Tieerds?), ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Tonis (Thonis?)Martens, molenaar, voor 550 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0086v van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWytse Meinerts
naastligger ten westenLaas Pytters koopman


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048va van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wytse Meynerts
naastligger ten westenLaes Pieters koopman


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0015v van 14 mei 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Romkes Braem
naastligger ten oostenJacob Romkes Braem


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0015v van 14 mei 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 46Zoutsloot ZZ400‑00‑00 cghuis bestaande uit twee woningen
koperAnne Jansen, gehuwd metkoopman
koperHinke Pyters
naastligger ten oostenJacob Romkes Braem
naastligger ten zuidenAnne Jansen
naastligger ten westenPyter Pyters
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/3Mayke Wytses, gehuwd met
verkoper van 1/3Lolle Jacobs Cok
verkoper van 1/3Fedde Wytseszeevarend persoon
verkoper van 1/3Attie Wytses, gehuwd met
verkoper van 1/3Rein Werpsblokmaker


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0224v van 1 jul 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koper Anne Jansen c.u.koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-119 , folio 15Zoutsloot 46kamers
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-119 , folio 9rZoutsloot 46huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-119 , folio Zoutsloot 46huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0082v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijlen Anne Jansen Huidekoper c.u.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0077r van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Pyters
naastligger ten oostenJohannes Pyters


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0077r van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 46Zoutsloot ZZ850‑00‑00 cghuis bestaande uit twee woningen, en hof
koperJan Jarigs Claviger, gehuwd met
koperGrietje Hanses
huurderde koper Jan Jarigs Claviger c.s.50‑00‑00 cg
naastligger ten oosten [staat: noorden]Johannes Pyters
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenGerloff Ymes koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Dina Annes Huidekoper, gehuwd met te Makkum
verkoper van 1/2Johannes Sjoerds, en te Makkum
verkoper van 1/2Isaak Roosen, gehuwd met, en erfgenaam van zijn zoon bij
verkoper van 1/2wijlen Claeske Annes Huidekoper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-119 , folio 9vZoutsloot 46huis
eigenaarwed. Jan Jarigs
gebruikerwed. Jan Jarigs
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0210v van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Pieters leertouwer


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-119 , folio 9vZoutsloot 46huis
eigenaarEeltje Rinses
gebruikerEeltje Rinses
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 159


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0147v van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEeltje Rinses


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-119 , folio 9vZoutsloot 46huis
eigenaarEeltje Rinses
gebruikerEeltje Rinses
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 1-159


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-119 , folio 9vZoutsloot 46huis
eigenaarEeltje Rinses
gebruikerEeltje Rinses
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 1-159


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0054v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Eeltje Rinses hovenier


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-185 , folio 20rZoutsloot 46huis
eigenaarBastiaan Keun nom.lib.
gebruikerBastiaan Keun nom.lib.
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerLeendert Theunis wed.
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-185 , folio 20rZoutsloot 46huis
eigenaarJochem Bastaans Keun
gebruikerHendrik Cars
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Louwrens
huurwaarde50‑00‑00 cg
huurwaarde totaal74‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal72‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑03‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-185 , folio 20rZoutsloot 46huis
eigenaarRein Faber
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerGerryts Leeksma
huurwaarde46‑00‑00 cg
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal68‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑09‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-185 , pag. 20Zoutsloot 46S. Frieseman 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-103Zoutsloot 46Sjoerd Piebes Wiarda... en de jura betaald met f. 10:10:0 aan de GR, op 17 jun 1790. (burgerboek); eigenaar en gebruiker wijk A-103, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk A-104; gebruiker Hendrik J. Bron, wijnstekersknegt, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-103Zoutsloot 46S P WiardaS P Wiardatuin


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 242Zoutsloot 46Johannes Ruitenga Harlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-103Zoutsloot 46Jurjen Hendriks Baron... B., en Berber Bakker/Bekker; BS huw 1811, huw 1813, huw 1818, huw 1839, ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk A-103; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelknecht, wijk A-112; VT1839; J.H.B. eigenaar van perceel ... (alles)


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 195 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-103Zoutsloot 46Benjamin Barends Otto, overleden op 7 september 184016 jr, overleden Zoutsloot A 103, zoon van Barend Otto, scheepskok en wijlen Wilhelmina van der Linden, broer van minderjarige Trijntje, Eeke, Rinke en Hein Barends Otto. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-103Zoutsloot 46Danieltje Nagtegaal Posthuma... en Aafke Sjebs de Ring; BS huw 1839, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-087, 103, wijk B-123, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 242Zoutsloot A-103Albertina van Altena wed. IJ. Rodenhuis Bz. woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 242Zoutsloot A-112 Doopsgezinde Gemeente woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 242Zoutsloot 46 (A-112)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7407
Zoutsloot 46Ruurd Leijenaar


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 46H. Leijenaarveehandelaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 46G. (Gerben) Dijkstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 46beeldbepalend pand9 van 10ca. 1895


2023
0.11833095550537


  terug