Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKarremanstraat 12-0212-0212-030B-166B-226


Naastliggers vanKarremanstraat 1
ten zuidenKarremanstraat 3
ten westende Karremanstraat
ten noordenLiemendijk 4


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021 , folio 23Karremanstraat 1woning
eigenaarSimen Jelles Stijl erven
gebruikerJan Hansen
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021 , folio 13vKarremanstraat 1huis
eigenaarSymen Stijl erven
gebruikerFolkert Doekles
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021 , folio Karremanstraat 1huis
eigenaarSymon Stijl erven
gebruikerJan Hansen
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021 , folio 14rKarremanstraat 1woning
eigenaarSymon Stijl erven
gebruikerFran Arjaans
huurwaarde totaal19‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑12 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0126v van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 1Karremanstraat OZ320‑00‑00 cghuis
koperHendrik Hendriks, gehuwd metbontwever
koperAntje Anthonis
huurderFrans Adriaans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenHendrik Tijssen
verkoper q.q.Seerp Wildschut, curator overkoopman en bontreder
verkoper enJelis Symons Stijl
verkoperSymon Symons Stijl
verkoper enJelle Symons Stijlkoopman en bontreder
verkoperGijsbertus Wildschut, gehuwd metkoopman en bontreder
verkoperAntje Symons Stijl


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0102v van 3 apr 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Oenes c.s.


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0001r van 28 apr 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Oenes c.s.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-021Karremanstraat 1wed. Cornelis Symons, bestaande uit 5 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021 , folio 14vKarremanstraat 1huis
eigenaarSimon Stijl
gebruikerwed. Cornelis Simons
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0197r van 27 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet molenaarshuis


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021 , folio 14vKarremanstraat 1huis
eigenaarSimon Stijl
gebruikerCornelis Simons
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021 , folio 14vKarremanstraat 1huis
eigenaarSimon Stijl
gebruikerCornelis Symons
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio 28vKarremanstraat 1huis
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio 28vKarremanstraat 1huis
eigenaarFredrik H. Duman
gebruikerFredrik H. Duman
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio 28vKarremanstraat 1huis
eigenaarFredrik H. Duman
gebruikerFredrik H. Duman
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0120v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenstadsvesten


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-030 , pag. 28Karremanstraat 1Fredrik Hendriks Duman 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-166Karremanstraat 1Dirk Hansen van der Wey... ovl 1841, ovl 1846; eigenaar van wijk A-202, eigenaar en gebruiker wijk A-203, id. van wijk B-165 en wijk B-166, rogmolenaar, id. van wijk B-172 (is de Noordermolen), 1814; (B-204); D.H. vdW. en Elisabeth Pieters van ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Karremanstraat 1D. van der Weyfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-166Karremanstraat 1Dirk van der WeyDirk van der Weyrogmolenaarsknegt


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 155 en 162 van 21 nov 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-166Karremanstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 4855wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis B-165 en B-166, woning A-202 en stalling A-203
 
verkoperDirk Hanses van der Wey
koperInne Innes Wyga
koperJacob Wyga


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 26Karremanstraat 1Age Bakker Harlingenhuis en erf (63 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-166Karremanstraat 1Tjetje van der Weideoud 47 jaar, geb St Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk B-166; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-166Karremanstraat 1Wybe Bruins Monsma... 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-109, supp wijk G-437; oud 50 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk B-166; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-166KarremanstraatWiebe B Monsma50 jArumm, protestant, gehuwd
B-166KarremanstraatTjetje van der Weide47 jSt Jacobv, protestant, gehuwd
B-166KarremanstraatBruin Monsma19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-166KarremanstraatPieter Monsma13 jSt Annam, protestant, ongehuwd
B-166KarremanstraatJan Monsma6 jSt Annam, protestant, ongehuwd
B-166KarremanstraatRigtje Monsma11 jSt Annav, protestant, ongehuwd
B-166KarremanstraatElske Monsma9 jSt Annav, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 310 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-166Karremanstraat 1Aaltje Ages Bakker, overleden op 8 april 184140 jr, overleden Karremanstraat B 166, vrouw van Jan Jacobs de Vries, werkman, moeder van minderjarige Jacob, Age, Hermanus en Anna Jans de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-166Karremanstraat 1Jantje Folkerts Bolleman, overleden op 12 september 184137 wk (geb, 24/11/1840), overleden Liemendijk B 166. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 144) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-166Karremanstraat 1Antje Ymes de Groot... BS huw 1819, ovl 1831, huw 1844, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 bev.reg. HRL 1851 wijk D-131, 139, 144, wijk B-166; geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv IJme Jakobs de Groot en Gooikje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-166Karremanstraat 1Wilhelmina Meyer... dv Hendrik M, en Anna Gerbens Postma/Houtsma; BS huw 1817, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-168, wijk B-166; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-195; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 26Karremansstraat B-166Johan Hendrik W. van Loon woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 01 nov 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
B-166Karremanstraat 1Een huis met erf c.a. in de Karremanstraat, in gebruik bij de wed. M. van der, Mei. Provisioneel verkocht op 6 nov 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 15 nov 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
B-166Karremanstraat 1Een huis met erf c.a. in de Karremanstraat, in gebruik bij de wed. M. van der, Mei. Finaal verkocht op 20 nov 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 446.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 26Karremanstraat B-226 Eeltje Fluitman woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 26Karremanstraat 1 (B-226)Jelle K. Jagerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 1IJ. de Vrieslikeurstoker


2023
0.10297298431396


  terug