Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 201-0841-0841-125A-116A-127


Naastliggers vanBildtstraat 20
ten oostende Bildtstraat
ten zuidende Droogstraat
ten westenZoutsloot 26
ten noordenBildtstraat 18


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 20, HarlingenBildtstraat 20, Harlingen


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0336r van 12 dec 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Pieters houtkoper


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0133r van 31 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Freericx bakker


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0282r van 12 aug 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Freercks bakker


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0042r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van ds. Elias Hanonides


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0173r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals huurder Reyner hoosbreider


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-084 , folio 11Bildtstraat 20huis
eigenaarLeentie Abbes
gebruikerJelle Joostens wed.
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-084 , folio 6vBildtstraat 20huis
eigenaarJan Hendrix
gebruikerJan Hendrix cum soc.
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑9‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0041r van 25 mrt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis mede in deze akte verkocht


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0041r van 25 mrt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 20Bildtstraat WZ hoek Droogstraat195‑00‑00 gghuis en kamer
koperJan Hendriks, gehuwd met
koperYbeltje Jelles
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende kamer mede in deze akte verkocht
naastligger ten noordenSybe Sybes
verkoperLeentie Ludinga, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen ds. Crol, gelastigde van
verkoperburgemeester Pier Buma te Workum


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222v van 11 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hendrix brouwer


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-084 , folio Bildtstraat 20huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerwed. Yfke Huiberts c.s.
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑17‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0336v van 15 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hendriks brouwer


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0025r van 2 sep 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 20Bildtstraat435‑00‑00 cghuis met kamer daarachter
koperDouwe Sybes, gehuwd met te Kimswerd
koperGeeske Reyners
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenpakhuis suiker raffineerders
naastligger ten westenDroogstraat
naastligger ten noordenJacob Dirks bakker
verkoperJan Hendriks, gehuwd metmr. brouwer
verkoperYbeltje Jelles


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0298r van 7 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouwe Sybes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-084 , folio 7rBildtstraat 20huis
eigenaarDouwe Sybes
gebruikerwed. Willem Willems
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-084 , folio 7rBildtstraat 20huis
eigenaarDouwe Sybes erv.
gebruikerYmkje Sikkes cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0055v van 15 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 20Bildtstraat WZ425‑00‑00 gghuis
koperWybe Dirks Vliet, gehuwd metmr. bakker
koperGeertie Ennes de Vries
huurder kleine kelderkamerBaltzer 0‑05‑08 cg
huurder achterkamerJacob Speelman 0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenhet pakhuis van de suikerraffinaderij
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Dirks Vliet
verkoperGeiske Reinders, weduwe van
verkoperwijlen Freerk Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Dirks Vliet, mr. bakker x Geertie Ennes de Vries kopen huis c.a. in de Bildstraat. Geen grondpacht. Ten O. de Bildstraat, ten Z. de Droogstraat, ten W. het pakhuis van de suikerraffinaderij, ten N. erven Jan Dirks Vliet. Verkocht door Geiske Reinders wv Freerk Hendriks, voor 425 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-084 , folio 7rBildtstraat 20huis
eigenaarDouwe Sybes erven
gebruikerYmke Sickes wed. c.s.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0122r van 14 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 20Bildtstraat WZ430‑00‑00 cghuis
koperHendrik Reins Faber mr. ijzersmid
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDirk Jansen
verkoperWybe Dirks Vliet, weduwnaar vanmr. bakker
verkoperwijlen Geertje Ennes de Vries
verkoper q.q.Wybe Dirks Vliet, voor zijn dochtermr. bakker
verkoperSytske Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Reins Faber, mr. ijsersmid


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0089v van 16 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Reins


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-084 , folio 7rBildtstraat 20huis
eigenaarDouwe Sybes erven
gebruikerYmke Sickes c.s.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0193v van 3 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hendrik Reins Faber


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-125 , folio 14rBildtstraat 20huis
eigenaarHendrik Faber wed.
gebruikerJacob Houtkooper
huurwaarde36‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0018r van 4 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReyn Faber


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-125 , folio 14rBildtstraat 20huis
eigenaarRein H. Faber
gebruikerAdam Hartogs
huurwaarde44‑00‑00 cg
gebruikerAuke Piebes
huurwaarde17‑00‑00 cg
gebruikerGerryt Claasen
huurwaarde17‑00‑00 cg
huurwaarde totaal78‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal76‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑16‑06 cg
opmerking[hier vermeld als 1-126]


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-125 , folio 14rBildtstraat 20huis
eigenaarRein Faber
gebruikerYmke Ypes
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerHarmen Jans
huurwaarde16‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg
opmerking[hier vermeld als 1-126]


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0205v van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 20Bildtstraat WZ305‑00‑00 gghuis
koperMichiel Jacobs, gehuwd metbeurtschipper
koperJantje Jans
huurderYmke Ypes mr. kuiper
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenPieter Halma
verkopervroedsman Rein Faber
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Jacobs x Jantje Jans kopen


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0338v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMichiel Jacobs [staat: Pieters]


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0249v van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenE. Akkringa


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0142r van 19 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals gebruiker E. Akkringa


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0008v van 15 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMichiel Jacobs


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0026v van 1 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 20Bildtstraat WZ hoek Droogstraat wijk A-116650‑00‑00 cghuis en wagenmakerij
koperEvert Akkringa, gehuwd met
koperElisabeth Andrae
huurderEvert Akkringa
huurderElisabeth Andrae
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenLammert Atlas
verkoperMichiel Jacobsoud beurtschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Akkringa koopt huis en wagenmakerij met een steeg ten W. Gekocht van Michiel Jacobs.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-125 , pag. 14Bildtstraat 20L. Atlas 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-116Bildtstraat 20Eevert Jans Akkringa... Maria Everts Akkringa, geb 20 okt 1797, ged 13 nov 1797 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-116, wagenmaker, in 1814. (GAH204); lijst ingezetenen 1e quartier, links:niets, rechts:. -1:0; jaar ? ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-116Bildtstraat 20Evert AkkeringaEvert Akkeringawagenmaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 267Bildtstraat 20Jan van der Veen winkelierHarlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-116Bildtstraat 20Cornelis Alberts Boonstra... ovl 1882, dopen Grote Kerk HRL 1811; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en winkelier, wijk A-116; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-116Bildtstraat 20Dirk Hendriks Haagsma... scheepstimmerman, zv Hendrik Cornelis H, en Grietje Alta; BS huw 1830, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk A-116; oud 33 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-090; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-116Bildtstraat 20C A Boonstra stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-116BildstraatCornelis Boonstra28 jverwer en winkelierHarlingenm, protestant, gehuwd
A-116BildstraatTetje Bouma25 jHallumv, protestant, gehuwd
A-116BildstraatAlbert Boonstra2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-116BildstraatTrijntie Boonstra3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 230 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-116Bildtstraat 20Folkert Sipkes Draaisma, overleden op 21 oktober 184066 jr, pottenbakker, geboren Balk, overleden Zoutsloot A 116, weduwnaar, vader van Aaltje (vrouw van Wouter Boumans, idem) en wijlen Sipke Folkerts Draaisma, in leven idem (wednr. Catharina Lieukema, man van Hinke Boomsma, vader van minderjarige Elisabeth Sipkes Draaisma - uit 1e huwelijk: voogd is Hendrik Feikes de Boer, logementhouder - en van minderjarige Jacoba Sipkes Draaisma: uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-116Bildtstraat 20Grietje Gerlofs Boonstra... en Neeltje Gerbens (Posthuma); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1830, ovl 1887; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 267Bildtstraat A-116Paulus Boone woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3453Bildtstraat A-127 Pieter G. Bouma woonhuis
Sectie A nr. 3453Bildtstraat A-127 Pieter G. Bouma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3453Bildtstraat 20 (A-127)Haring de Bockwoonhuis en pakhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 20R. Nautagroentenhandelaar


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr. 20R. Nauta268Comm. in groenten


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 20A. (Antje) Nauta


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 20rijksmonument 20317


2023
0.068073987960815


  terug