Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 12 1-061 1/3 1-101 A-120 A-131


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 12, Harlingen
Naastliggers vanBildtstraat 12
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenBildtstraat 14
ten westenZoutsloot 28
ten noordende Zoutsloot


1600 - variaadresbronbericht
Bildtstraat 12Hein Buisman StichtingBouw ca. 1600


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0390r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 12Bildtstraat WZhuis
 
koperRitscke Frerix, gehuwd met450-07-00 GG
koperBarber Meynerts
protesteert vanwege een obligatieEpo Sipckes, oom en mombaar
protesteert vanwege een obligatieJan Juriens, oomen en mombaars over
protesteert vanwege een obligatiede twee nagelaten weeskinderen van wijlen Wybe Douwes, zoon van
protesteert vanwege een obligatieEpo
protesteert vanwege een obligatieNanne Cornelis Heerema, mombaar overKimswerd
protesteert vanwege een obligatieRynse Everts, weeskind
protesteert vanwege een obligatieIJsbrandt Everts, weeskinderen van
protesteert vanwege een obligatiewijlen Evert IJsbrandts, gehuwd met
protesteert vanwege een obligatiewijlen Bauck Rynses
naastligger ten oostenDouwe Abbes
naastligger ten zuidenAndrys Nannighs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmen Abbes, gehuwd met
verkoperJicke Bauckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRitscke Freercx x Barber Meynerts kopen een huis in de Bildstraat. Ten Z. Andrys Nanninghs, ten N. Douwe Abbes. Gekocht van Harmen Abbes x Jucke Bauckes, voor 415 GG.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0456r van 17 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRitske Frercx


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0499v van 9 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Abbes


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0072v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 12Bildtstraat WZhuis
 
koperDouwe Allerts, gehuwd metbakker753-00-00 GG
koperAnneke Symens
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenhuis van Evert Pyters
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperRitske Freercks, gehuwd met
verkoperBarbara Meynerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Allertszn. x Anneke Symensdr. kopen het huis. Ten Z. Jan Jansen, ten W. Evert Pyters` huis. Gekocht van Ritske Freerx x Barbara Meynertsdr.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0133v van 19 aug 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Douwe Allerts bakker


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0020v van 17 sep 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ noorderhoekhuis
 
koperCornelis Meynses, gehuwd met925-00-00 GG
koperSjouck Ariens
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenLuiten Halbes smid
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Evert Pieters
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRixst Douues universele erfgenaam van haar vader, gehuwd met
verkoperFolckert Jans
verkoperAntie Symens, weduwe van
verkoperwijlen Douue Allertsbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Meynses x Syouck Ariensdochter kopen huis op de noorderhoek van de westzijde in de Bilstraat. Ten O. de Bilstraat, ten Z. smid Luytien Halbes, ten W. erven Evert Pieters, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Antie Symensdr. wv Douwe Allerts en Rixt Douwesdr., de universele erfgenamen van hun man en vader Douwe Allerts, gesterkt met haar man Folckert Jansen.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090r van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Douwe Allerts


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet hoekhuis van Douue Allerts


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0003r van 21 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe van Douwe Allardts bakker


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161r van 12 dec 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0177v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Minses


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0206v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Cornelis Minses


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120v van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 12Bildtstraat WZhuis
 
koperDirck Sioerds, gehuwd met1125-00-00 GG
koperElbrich Sioerds
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Bennier Gerrits
naastligger ten westenClaes Stinnerts
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperSiouckien, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Minses


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0010va van 29 sep 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Minses


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0111v van 26 sep 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 12Bildtstraat WZhuis
 
koperHarmen Gerbens, gehuwd metbakker880-00-00 GG
koperFoockeltie Martens
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenGerryt Baniers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkopergemeensman Dirck Sjoerdts


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0116v van 28 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordengemeensman Dirck Sjoerdts


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0302v van 5 jul 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ alwaer de gloyende owen uitgangthuis alwaer de Gloyende Owen uithanght
 
koperHylke Greolts wijdschipper296-00-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sybren Sierx Geitiebaan
naastligger ten westenEgbert Jacobs Vliet
naastligger ten noordenEgbert Jacobs Vliet
verkoperHarmen Gerbens van den HawenDen Dam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Greolts, wijdschipper, koopt een huis alwaer de gloyende owen uithangt. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. de erfgenamen van Sybren Sierx Geitiebaan, ten W. en N. Egbert Jacobs. Gekocht van Harmen Gerbens van der Hawen in Den Dam te Groningerland, voor 296 GG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-061Bildtstraat 12huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-061Bildtstraat 12huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Bildtstraat 12huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenweduwe Harmen Hylkes


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0284r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Harmen Hylkes


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Bildtstraat 12huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
1-061 /2Bildtstraat 12kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
1-061 /3Bildtstraat 12huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
1-061 /4Bildtstraat 12huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG
1-061 /5Bildtstraat 12woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-061 Bildtstraat 12Coert Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
1-061 /4Bildtstraat 12Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Bildtstraat 12huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
1-061 /2Bildtstraat 12kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
1-061 /3Bildtstraat 12huis
eigenaarEngel Alberts Klinkert
gebruikerJan Klinkert
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
1-061 /4Bildtstraat 12huis
eigenaarGerben Douwes
gebruikerGerben Douwes cum soc.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG
1-061 /5Bildtstraat 12woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPytter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0032v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenReynder Pyters


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0119v van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0086r van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ op de hoek van de Bildtstraatspijphuis
 
koperDouwe Vettevogel, gehuwd metkoopman1800-00-00 CG
koperJacomijntje Reins Vellinga
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenCornelis Blok
naastligger ten westenSusanna Jochems, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Reinder Pieters Tadema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSusanna Jochems, weduwe van
verkoperwijlen Reinder Pieters Tadema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Vettevogel x Jacomijntje Reins Vellinga kopen huis wz. Bilstraat, hoek Bilstraatspijp. Ten O. de Bildtstraat, ten W. de verkopers, ten Z. Cornelis Blok, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Susanna Jochems wv Reinder Pieters Tadema.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0270v van 16 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0011r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0162r van 14 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDouwe Wytses Vettevogel


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0256r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenD. W. Vettevogel


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0037v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ wijk A-120 op de hoek, bij de Bildtpoorthuis
 
koperMinne Houttuin koopman1300-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan H. Gonggrijp
naastligger ten westenWestra baljuw
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperDouwe W. Vettevogel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Houttuin koopt het huis wijk A-120, hoek Bildtstraat bij de Bildtpoort. Ten O. en N. de straten, ten W. de baljuw Westra, ten Z. Jan H. Gonggrijp. Gekocht van vroedsman Douwe W. Vettevogel, voor 1300 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-101 Bildtstraat 12Minne P Houttuin0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Jan Jans de Boergebruiker van wijk A-120, koopman; eigenaar is M. Houttuin, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Minne Poppes Houttuin... HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1816, ovl 1821, ovl 1853; eigenaar van wijk A-120, gebruiker is Jan Jans de Boer, koopman, 1814 (GAH204); id. van wijk A-125, gebruiker is Jacob B. van der ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-120Bildtstraat 12M Houttuin Jan Jans de Boer koopman


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
adressoortbedraggebruik
A-120Bildtstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 910huis A-120
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperBouwe Fontein


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 272Bildtstraat 12Bouricius FonteinHarlingenhuis (106 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 54 en 55 van 5 sep 1832
adressoortbedraggebruik
A-120Bildtstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 600a. huis, stalling en wagenhuis D-016, b. huis A-120
 
verkoperBouritius Fontein
koperJetze Lykles Bakker (te Sneek)
koperAbraham Frederiks de Ruiter


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Aaltie Draismaoud 37 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk A-120; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Folkert Draismaoud 66 jaar, geb Balk en wonende te HRL. 1839, pottebakker, wijk A-120; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Klaas Jeltes van der Ley... in 1851, zv Jelte Doekes vdL, en Helena Gerhardus Mulder; BS huw 1836, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-124; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Wietske Herkes van der Mey... vdM, en Trijntje Barts vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1836, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-124; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Wouter Bouwmansoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pottebakker, wijk A-120; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-120BildstraatFolkert Draisma66 jBalkm, rooms katholiek, weduwnaar, pottebakker
A-120BildstraatWouter Bouwmans38 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, pottebakker
A-120BildstraatAaltie Draisma37 jJourev, rooms katholiek, gehuwd
A-120BildstraatFolkert Bouwmans4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatCornelis Bouwmans2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatMaria Bouwmans11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatJohanna Bouwmans10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatCristina Bouwmans7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatSibbelina Bouwmans6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatAkke Boomsma27 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 272A-120 (Bildtstraat)Siebren Tj. Anemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 272A-131 (Bildtstraat)Sijbren Tjeerds Anemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 272Bildtstraat 12 (A-131)Rinke de Beerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 12 Sijbrand Spannenburgschoenmaker
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Bildtstraat 12, HarlingenBildtstraat 12S. Spannenburg & zoonvoetkundige schoen- en leestmakers


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 12T.Spannenburgschoenmaker


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 12C.H. (Cornelis) Helfrich


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 12rijksmonument 20313


1990 - variaadresbronbericht
Bildtstraat 12Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990
  terug