Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 25 1-071 1-114 A-086 A-090
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 27 1-071 1-114 A-086 A-092
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 29 1-071 1-114 A-086 A-094
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 31 1-071 1-114 A-086 A-096
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 26 (niet bekend) (niet bekend) A-087 A-134
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 26 1-062 1-103 1/2 A-272 A-134
Naastliggers vanDroogstraat 25
ten oostenDroogstraat 27
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 23
ten noordenZoutsloot 24


aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 26naamloze doorlopende steeg ten oosten


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0044r van 10 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Zoutsloot ZZ [niet vermeld]huis, loods en plaats
 
koperTiaard Sybes, gehuwd met270-00-00 GG
koperYmck Watses
naastligger ten oostenCornelis Minses
naastligger ten zuidende plaats van Jan Janssen
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoper van 1/2Griet Jarichs, gehuwd met
verkoper van 1/2Aerie Jurriens
verkoper van 1/2Piter Everts, gehuwd met
verkoper van 1/2Nieske Pibes


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-062Zoutsloot 26huis
eigenaarJan Jansen Wiertsma erven
gebruikerHubert Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
1-071Droogstraat 25huis
eigenaarJan Auckes
gebruikerBaukjen Haies
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-062Zoutsloot 26huis
eigenaarDoede Sickes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720
1-071Droogstraat 25kamer
eigenaarJan Auckes
gebruikereen vrijster
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-7-1720


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-062 Zoutsloot 26huis
eigenaarDoede Sickes
gebruikerAefke Jans
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG
1-071 Droogstraat 25kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerHaye Jacobs
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0062r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Zoutsloot bij de vermaninghuis verdeeld in woningen
 
koper van 1/4Pieter Jansen Oldaens koopman375-00-00 CG
koper van 1/4Jarig Jacobs van der Ley koopman
koper van 1/4Joseph Salomons koopman
koper van 1/8Hendrik Altena koopmanFraneker
koper van 1/8Jan Reins Baerda koopmanFraneker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westenMayke Andrys
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Wepke Piers, administratorkoopmanFraneker
verkoper q.q.Pyter Gerrits, administratoren overmr. schoenmaker
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens, Jarig Jacobs v.d. Ley en Joseph Salomons, elk voor 1/4 en Hendrik Altena met Jan Reins Baard te Franeker, samen voor 1/4, kopen huis op de Zoutsloot, strekkende tot aan de Vermaning. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Mayke Andrys, ten Z. de verkopers, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van de Jan Jacobs Gemeente.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0089v van 15 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Zoutsloot ZZ [staat: Droogstraat NZ]huis
 
koperPyter Jansen Oldaens 800-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes Backer koopman
naastligger ten noordenPyter Jansen Oldaens
verkoper q.q.Wapke Piers, administratorkoopmanFraneker
verkoper q.q.Pyter Gerryts, administratoren overmr. schoenmaker
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jansen Oldaens c.s. kopen huis in de Droogstraat incl. de losse banken. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. Jan Aukes Bakker, ten N. de kopers. Gekocht van de Jan Jacobs Gemeente.


 


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): vergaderplaats


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0014r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-062 Zoutsloot 26huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
1-071 Droogstraat 25kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerwed. Pieter Poppes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0014r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-062 Zoutsloot 26Claes Jacobs Danser, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG
1-071 Droogstraat 25Janke Gerrits, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-10-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper provisioneelJan Reins Baerd 1050-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker e.a.koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jacob Josephs de Vries, curator over zijn broerkoopman
verkoperBenjamin Josephs de Vries


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker e.a.koopman


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker e.a.koopman


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper provisioneelJan Reins Baerd 1060-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker e.a.koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jacob Josephs de Vries, curator over zijn broerkoopman
verkoperBenjamin Josephs de Vries


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker e.a.koopman


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker e.a.koopman


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter suikerraffinaderij1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/32Jan Reyns Baard 1060-00-00 GG
koper van 1/32Sybren Wijngaarden Franeker
koper van 1/64Jan Oldaans
koper van 1/64Yme Freerks Makkum
koper van 1/64Theunis Jarigs van der Ley koopman
koper van 1/64Jan Jarigs van der Ley koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/8Jacob Josephs de Vrieskoopman


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker e.a.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker e.a.


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-062 Zoutsloot 26huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
1-071 Droogstraat 25kamer
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerJanke Gerrits
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0123v van 8 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ achter de suikerraffinaderij3/64 groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koperPhilippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij400-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGijsbert AltenakoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Swart, boekhouder bij de suikerraffinaderij, koopt 3/64 part van (b) groot pakhuis achterwaarts over de Droogstraat, met een kalkhuisje en plaats c.o.a. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. vroedsman Taeke Stephanus e.a., ten N. de straat en Soutsloot. Gekocht van Gijsbert Altena te Franeker, voor 400 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koperJan Pieterz Oldaens koopman800-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTyttie Pieters Altena, gehuwd metSexbierum
verkoperGoffe CloostermanSexbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Oldaens koopt (b) 3/32 van een pakhuis achter (a), over de (dus nz.) Droogstraat staande. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. vroedsman Taeke Stephanus en anderen, ten N. de straat en Zoutsloot. De koper c.s. heeft al 29/32 in bezit. Geen grondpacht. Gekocht van Tytie Pieters Altena x Gosse Cloosterman, erfgezeten te Sexbierum, voor (a+b+c) 800 cg, en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6450 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ achter de suikerraffinaderij3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/2burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma 800-00-00 GG
koper van 1/4Teunis Jaerigs van der Ley koopman
koper van 1/4Jan Jaerigs van der Ley koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntie Altena, weduwe vanFraneker
verkoperwijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrandt Feykes Kambsma voor 1/2 en Teunis- en Jan Jarigs v.d. Ley tezamen voor de andere 1/2, kopen 3/32 van (b) een pakhuis, achterwaarts aan de nz. van de Droogstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. Taeke Stephanus, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Trijntje Altena wv Sybrandt Wijngaarden te Franeker, voor (a+b+c) 800 cg. en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6200 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij3/64 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/2burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma 400-00-00 GG
koper van 1/4Teunis van der Ley
koper van 1/4Jan van der Ley
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperLuirdske Hendriks Altena, gehuwd metGroningen
verkoperArnoldus Dirks Vlasbloemsuikerraffineerder en koopmanGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Feikes Kamsma, burger-colonel, voor 1/2 en Teunis en Jan [Jarigs] v.d. Ley, voor 1/2 kopen samen (b) 3/64 van een groot pakhuis, achterwaarts over de Droogstraat (nz.) staande, met een kalkhuisje en plaats, ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. vroedsman Taeke Stephanus e. a., ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Luirdske Hendriks Altena x Arnoldus Dirks Vlasbloem, suikerraffineerder en koopman te Groningen, voor (a+b+c) 400 cg. (de goederen en gereedschappen), en 3100 cg. (de voor- en nadelige boekschulden).


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Zoutsloot ZZ [staat: Droogstraat NZ]29/64 pakhuis, behorend bij de suikerrafinaderij
 
koper van 8/64Freerk Fontein koopman3625-00-00 CG
koper van 8/64Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksMinnertsga
koper van 8/64Dina Huidekooper
koper van 8/64Pieter Huidekooper koopman
koper van 5/64Philippus Swart koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenburgemeester Taeke Stephanus c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 2/64Yme Freerks TichelaarkoopmanMakkum
verkoper van 9/128Theunis van der Leykoopman
verkoper van 9/128oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma
verkoper van 4/64Bente van der Leykoopman
verkoper van 4/64huisman Anna van der LeyReahûs
verkoper van 4/64Adriaantie van der Ley, gehuwd met
verkoper van 4/64Marten Fockes
verkoper van 3/64erfgezeten Gosse Cloosterman, erfgenaam van zijn vrouwkoopmanSexbierum
erflaterwijlen Titia Altena
verkoper van 1/64Tjitske Reins Baard, weduwe vanFraneker
verkoper van 1/64wijlen Pieter Gosses
verkoper van 1/64Aaltje Reins Baard, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/64Douwe Aukes Wassenaarmr. bakkerFraneker
verkoper van 1/64Taetske Reins Baard, gehuwd metOosterbierum
verkoper van 1/64huisman Hessel SimonsOosterbierum


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende eigenaren van de suikerraffinaderij


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0109v van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Droogstraat NZpakhuis
 
koperDirk Wytsma gewaldige provoost Admiraliteit
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. de Vries
naastligger ten westenZeilmaker koopman
verkoper van 1/8Freerk Fonteinkoopman
verkoper van 1/8Rinske Hendriks Rademaker, weduwe van
verkoper van 1/8wijlen Philippus Swart
verkoper van 1/8Hinke Huidekoper, met haar zuster
verkoperElisabeth Huidekoper
verkoper van 1/8P. Huidekoper
verkoper van 1/8Jarig J. van der Ley, enkoopman
verkoperJarig A. van der Leykoopman
verkoper van 1/8Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksMinnertsga
verkoper van 1/8Dina Huidekoper
verkoper q.q.P. Ymes Tichelaar, gelastigde en mede-erfgenaam van zijn vaderkoopmanMakkum
verkoper van 1/8wijlen Yme Freerks TichelaarkoopmanMakkum
verkoper q.q.P. Ymes Tichelaar, gelastigdekoopmanMakkum
verkoper q.q.P. Huidekoper, gelastigde van
verkoper van 1/8de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopman
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, geauthoriseerde administratorRied
verkoper q.q.Cornelis Scheltema, geauthoriseerde administratoren vansecretaris van de stad FranekerFraneker
verkoper van 2/6Elisabeth Scheltema, gehuwd met
verkoper van 2/6Sjoerd Hannema
verkoper q.q.Jan Fontein, gelastigde van zijn broerkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Dirk Fonteinkoopman


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0109v van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraatpakhuis
 
koper door niaarde. H. Westra nom.prop.369-00-00 GG
geniaarde koperSchelte Wybenga
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen J. de Vries
naastligger ten westenJan D. Zeilmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Harmanna Briel, erfgenaam van
verkoper van 1/2wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteit
verkoper van 1/2Sjoek Wytsma meerderjarige zoon, erfgenaam van
erflaterwijlen Dirk Wytsma


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen J. de Vries
naastligger ten westenJan D. Zeilmaker


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen J. de Vries
naastligger ten westenJan D. Zeilmaker


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-114 Droogstraat 25Jan D Zeilmaker0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 25Foekje Cornelis Faber... augh 1853 HRL, ongehuwd, dv Cornelis F, en Martje ... ; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk C-207, wijk A-086; gebruiker van wijk F-103, eigenaar is Hendrik B. Komst, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 25Jan Douwes Zeylmaker... van wijk A-085; gebruiker Haaye Wiegers Brouwer, stuurman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-086, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk I-004, lijnbaan; gebruiker Klaas R. Kuiper, lijndraayer, 1814 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-087Zoutsloot 26Henricus Jans Westra... A-062; gebruikers H. Grimijzer, huisknegt, IJmke IJpes wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk A-087, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-121; gebruiker Johannes Numan, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-086Droogstraat 25Jan D Zeylmaker wedJan D Zeylmaker wedpakhuis
A-086Droogstraat 27Jan D Zeylmaker wedpakhuis
A-086Droogstraat 29Jan D Zeylmaker wedpakhuis
A-086Droogstraat 31Jan D Zeylmaker wedpakhuis
A-087Zoutsloot 26H J Westra H J Westra stal en wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Droogstraat 27wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Droogstraat 29wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Droogstraat 31wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Zoutsloot 26wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Droogstraat 25wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 191 en 201 van 12 jun 1833
adressoortbedraggebruik
A-087Zoutsloot 26provisionele en finale toewijzingfl. 275houtstek met grond tussen Droogstraat en Zoutsloot A-087
 
verkoperSimon Boon
koperfa. Fontein & Tjalli


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 28 mei 1833
A-087Zoutsloot 26Houtstek en plek gronds aan de Zoutsloot, eigenaar T. van der, Hoef. Finaal verkocht op 19 jun 1833 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 25Immertje Jans Spitske... dv Jan Gerrits S, en Sjoerdje Jans Krol; BS ovl 1836; 1859 overlijdens, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk D-091; oud 54 jaar, (vnm: Immelia), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-092; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 25Yemkje Dirks Tademaoud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-086; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 25Antje Rienks Walingsgeb 5 dec 1806 HRL, ovl 15 sep 1870 HRL, huwt met Siebolt Mulder op 19 mei 1842 HRL, DG, dv Rients W, en Joukje vd Wal; BS huw 1842, ovl 1844 1870 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk F-273


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-087Zoutsloot 26Danieltje Nagtegaal Posthuma... ovl wijk A-112, dv Daniel Nagtegaal en Aafke Sjebs de Ring; BS huw 1839, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-087, 103, wijk B-123, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-087Zoutsloot 26Hinke Jans Dreyer... te HRL. 1839, wijk A-100; VT1839; kind: IJtje Jacobs, geb 23 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 274A-087 (Achterstraat)Jan A. Sluiktimmerwinkel
Sectie A nr. 274A-272 (Zoutsloot)Jan A. Sluikwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3019*A-090 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3019*A-091 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3018A-092 (Droogstraat)Jan A. Sluikbergplaats
Sectie A nr. 3017*A-093 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3017*A-094 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3016A-095 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3015A-096 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3115A-134 (Zoutsloot)erven Jan A. Sluikwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4234Droogstraat 25 (A-090)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 4233Droogstraat 27 (A-092)Douwe C. Boersmawoonhuis en bergplaats
Sectie A nr. 3016Droogstraat 29 (A-094)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 3015Droogstraat 31 (A-096)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 4232Zoutsloot 26 (A-134)Albert J. Sluikwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 25 Eelke Krakaubootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Droogstraat 27 Albert Beukeragent v. pol. 2e kl. en los werkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
Zoutsloot 26 Gerritje Sluikcostuumnaaister
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 25aP. v/d Vliesmatroos
Droogstraat 27W.Leijenaarbakschipper
Droogstraat 27aS.Grobbescheepstimmerman
Droogstraat 29S.Wielingamatroos
Zoutsloot 26A.Pascumsigarenfabrikant


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 25J. (Jan) Feenstra
Droogstraat 27D. (Dirk) Talsma
Zoutsloot 26A. (Andries) Pascum


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 26beeldbepalend pand9 van 10
  terug