Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Droogstraat 25,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 25 1-071 1-114 A-086 A-090
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 27 1-071 1-114 A-086 A-092
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 29 1-071 1-114 A-086 A-094
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 31 1-071 1-114 A-086 A-096
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 26 (niet bekend) (niet bekend) A-087 A-134
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 26 1-062 1-103 1/2 A-272 A-134
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 26naamloze doorlopende steeg ten oosten


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Zoutsloot 26huis
eigenaarJan Jansen Wiertsma erven
gebruikerHubert Cornelis
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
 
1-071 Droogstraat 25huis
eigenaarJan Auckes
gebruikerBaukjen Haies
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Zoutsloot 26huis
eigenaarDoede Sickes
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:04:00
aansl. huurw. voldaan4-7-1720
 
1-071 Droogstraat 25kamer
eigenaarJan Auckes
gebruikereen vrijster
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan15-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Zoutsloot 26huis
eigenaarDoede Sickes
gebruikerAefke Jans
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:13:00
 
1-071 Droogstraat 25kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerHaye Jacobs
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0062r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Zoutsloot bij de vermaninghuis verdeeld in woningen
 
koper van 1/4Pieter Jansen Oldaens koopmanCG 375:00:00
koper van 1/4Jarig Jacobs van der Ley koopman
koper van 1/4Joseph Salomons koopman
koper van 1/8Hendrik Altena koopmanFraneker
koper van 1/8Jan Reins Baerda koopmanFraneker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westenMayke Andrys
naastligger ten noordenZoutsloot
Wepke Piers, administratorkoopmanFraneker
Pyter Gerrits, administratoren vanmr. schoenmaker
verkoperDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens, Jarig Jacobs v.d. Ley en Joseph Salomons, elk voor 1/4 en Hendrik Altena met Jan Reins Baard te Franeker, samen voor 1/4, kopen huis op de Zoutsloot, strekkende tot aan de Vermaning. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Mayke Andrys, ten Z. de verkopers, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van de Jan Jacobs Gemeente.


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Zoutsloot 26huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
 
1-071 Droogstraat 25kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerwed. Pieter Poppes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-062 Zoutsloot 26Claes Jacobs Danser, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 03:00:00
1-071 Droogstraat 25Janke Gerrits, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 02:10:00


 


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper provisioneelJan Reins Baerd GG 1050:00:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erven van Jan Aukes Bakker e.a.koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
curatorJacob Josephs de Vries, over zijn broerkoopman
verkoperBenjamin Josephs de Vries


 


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper provisioneelJan Reins Baerd GG 1060:00:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erven van Jan Aukes Bakker e.a.koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
curatorJacob Josephs de Vries, over zijn broerkoopman
verkoperBenjamin Josephs de Vries


 


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ achter de suikerraffinaderij3/64 groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koperPhilippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderijGG 400:00:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGijsbert AltenakoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Swart, boekhouder bij de suikerraffinaderij, koopt 3/64 part van (b) groot pakhuis achterwaarts over de Droogstraat, met een kalkhuisje en plaats c.o.a. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. vroedsman Taeke Stephanus e.a., ten N. de straat en Soutsloot. Gekocht van Gijsbert Altena te Franeker, voor 400 cg.


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij3/32van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koperJan Pieterz Oldaens koopmanGG 800:00:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTyttie Pieters Altena, gehuwd metSexbierum
Goffe CloostermanSexbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Oldaens koopt (b) 3/32 van een pakhuis achter (a), over de (dus nz.) Droogstraat staande. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. vroedsman Taeke Stephanus en anderen, ten N. de straat en Zoutsloot. De koper c.s. heeft al 29/32 in bezit. Geen grondpacht. Gekocht van Tytie Pieters Altena x Gosse Cloosterman, erfgezeten te Sexbierum, voor (a+b+c) 800 cg, en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6450 cg.


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ achter de suikerraffinaderij3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/2burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma GG 800:00:00
koper van 1/4Teunis Jaerigs van der Ley koopman
koper van 1/4Jan Jaerigs van der Ley koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntie Altena, weduwe vanFraneker
wijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrandt Feykes Kambsma voor 1/2 en Teunis- en Jan Jarigs v.d. Ley tezamen voor de andere 1/2, kopen 3/32 van (b) een pakhuis, achterwaarts aan de nz. van de Droogstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. Taeke Stephanus, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Trijntje Altena wv Sybrandt Wijngaarden te Franeker, voor (a+b+c) 800 cg. en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6200 cg.


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij3/64 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/2burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma GG 400:00:00
koper van 1/4Teunis van der Ley
koper van 1/4Jan van der Ley
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperLuirdske Hendriks Altena, gehuwd metGroningen
Arnoldus Dirks Vlasbloemsuikerraffineerder en koopmanGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Feikes Kamsma, burger-colonel, voor 1/2 en Teunis en Jan [Jarigs] v.d. Ley, voor 1/2 kopen samen (b) 3/64 van een groot pakhuis, achterwaarts over de Droogstraat (nz.) staande, met een kalkhuisje en plaats, ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. vroedsman Taeke Stephanus e. a., ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Luirdske Hendriks Altena x Arnoldus Dirks Vlasbloem, suikerraffineerder en koopman te Groningen, voor (a+b+c) 400 cg. (de goederen en gereedschappen), en 3100 cg. (de voor- en nadelige boekschulden).


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Zoutsloot 26huis
eigenaarClaas Jacobs
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:07:04
 
1-071 Droogstraat 25kamer
eigenaarTaeke Stephanus
gebruikerCornelis Martens
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:12


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-114 Droogstraat 25Jan D ZeilmakerCG 0:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 25Foekje Cornelis Faber... augh 1853 HRL, ongehuwd, dv Cornelis F, en Martje ... ; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk C-207, wijk A-086; gebruiker van wijk F-103, eigenaar is Hendrik B. Komst, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 25Jan Douwes Zeylmaker... van wijk A-085; gebruiker Haaye Wiegers Brouwer, stuurman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-086, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk I-004, lijnbaan; gebruiker Klaas R. Kuiper, lijndraayer, 1814 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-087Zoutsloot 26Henricus Jans Westra... A-062; gebruikers H. Grimijzer, huisknegt, IJmke IJpes wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk A-087, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-121; gebruiker Johannes Numan, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-086Droogstraat 25Jan D Zeylmaker wedJan D Zeylmaker wedpakhuis
A-086Droogstraat 27Jan D Zeylmaker wedpakhuis
A-086Droogstraat 29Jan D Zeylmaker wedpakhuis
A-086Droogstraat 31Jan D Zeylmaker wedpakhuis
A-087Zoutsloot 26H J Westra H J Westra stal en wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Droogstraat 25wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Droogstraat 27wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Droogstraat 29wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Droogstraat 31wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Zoutsloot 26wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 191 en 201 van 12 jun 1833
adressoortbedraggebruik
A-087Zoutsloot 26provisionele en finale toewijzingfl. 275houtstek met grond tussen Droogstraat en Zoutsloot A-087
 
verkoperSimon Boon
koperfa. Fontein & Tjalli


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 28 mei 1833
A-087Zoutsloot 26Houtstek en plek gronds aan de Zoutsloot, eigenaar T. van der, Hoef. Finaal verkocht op 19 jun 1833 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 25Immertje Jans Spitske... dv Jan Gerrits S, en Sjoerdje Jans Krol; BS ovl 1836; 1859 overlijdens, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk D-091; oud 54 jaar, (vnm: Immelia), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-092; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 25Yemkje Dirks Tademaoud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-086; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 25Antje Rienks Walingsgeb 5 dec 1806 HRL, ovl 15 sep 1870 HRL, huwt met Siebolt Mulder op 19 mei 1842 HRL, DG, dv Rients W, en Joukje vd Wal; BS huw 1842, ovl 1844 1870 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk F-273


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-087Zoutsloot 26Danieltje Nagtegaal Posthuma... ovl wijk A-112, dv Daniel Nagtegaal en Aafke Sjebs de Ring; BS huw 1839, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-087, 103, wijk B-123, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-087Zoutsloot 26Hinke Jans Dreyer... te HRL. 1839, wijk A-100; VT1839; kind: IJtje Jacobs, geb 23 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 274A-087 (Achterstraat)Jan A. Sluiktimmerwinkel
Sectie A nr. 274A-272 (Zoutsloot)Jan A. Sluikwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3019*A-090 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3019*A-091 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3018A-092 (Droogstraat)Jan A. Sluikbergplaats
Sectie A nr. 3017*A-093 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3017*A-094 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3016A-095 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3015A-096 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3115A-134 (Zoutsloot)erven Jan A. Sluikwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4234Droogstraat 25 (A-090)Douwe C. Boersma
Sectie A nr. 4233Droogstraat 27 (A-092)Douwe C. Boersma
Sectie A nr. 3016Droogstraat 29 (A-094)Douwe C. Boersma
Sectie A nr. 3015Droogstraat 31 (A-096)Douwe C. Boersma
Sectie A nr. 4232Zoutsloot 26 (A-134)Albert J. Sluik


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 25 Eelke Krakaubootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Droogstraat 27 Albert Beukeragent v. pol. 2e kl. en los werkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
Zoutsloot 26 Gerritje Sluikcostuumnaaister
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 25aP. v/d Vliesmatroos
Droogstraat 27W.Leijenaarbakschipper
Droogstraat 27aS.Grobbescheepstimmerman
Droogstraat 29S.Wielingamatroos
Zoutsloot 26A.Pascumsigarenfabrikant


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 25J. (Jan) Feenstra
Droogstraat 27D. (Dirk) Talsma
Zoutsloot 26A. (Andries) Pascum


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 26beeldbepalend pand9 van 10
  terug