Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 24 1-062 1-104 A-122 A-135
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 24naamloze doorlopende steeg ten westen


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0058v van 1 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ of noorderdieptkamer of woning
 
koperGerryt Pybes, gehuwd met245-00-00 GG
koperElbrich Jans
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westenhet huis van Petro Sibrandi
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPytrick Lieuues, weduwe van
verkoperwijlen Luytgien Jansen mede voor haar onmondige docht, gesterkt met haar zwager
verkoperWybe Thijsen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Pybes x Elbrich Jans


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0151v van 20 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ in de noorder nieuwe stadkamer
 
koperWopke Jelles, gehuwd met328-14-00 GG
koperLimpk Lieuwes
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: schuur [staat: Mennonietenschuur]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPiter Sibrandi
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperGerrit Pybes, gehuwd met
verkoperElbrich Jans


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0163r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ in de noorder nieuwe stadkamer
 
koperWibrant Seerps koopman315-00-00 GG
koperBoldewijn Jans koopman
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: de menniste schuur
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Sibrandi
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWopke Jellis, gehuwd met
verkoperLupck Lieuwes


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0022v van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZdwarskamer, plaats en loods
 
koperN. N.
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaanhuis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPiter Sibrands
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelle Wopkes c.s.


 


 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0075v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZwoning met plaatske
 
koperJacob Seerps c.u.kooltjer166-16-00 GG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaning
naastligger ten westenWybe Sytses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJanke Jans meerderjarige ongehuwde dochte


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0179r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZwoning met plaatske
 
koperJacob Aebes c.u., huismr. smid213-00-00 CG
huurderFrans Claessen
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westenWybe Sytses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJacob Seerpskooltjer


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0078r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ aan de westkant van de fine doopsgezinde vermaningedwarshuis
 
koperPytter Fridses, enmr. huistimmerman216-00-00 CG
Claes Claessensmalschipper
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (fijne): vermaning
naastligger ten zuidende tuin van dr. Claes Acker
naastligger ten westenals bewoner Wybe Sytses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJacob Abesmr. smid


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0221r van 19 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ1/2 dwarshuis
 
koperClaes Claessen smalschipper108-00-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
naastligger ten zuidende tuin van dr. Claes Acker
naastligger ten westenhet huis bewoond door Wybe Sytses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPieter Fridseshuistimmerman


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0017r van 11 jun 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZherbouwd dwarshuis
 
koperDoede Jansen, gehuwd metschuitschipper209-14-00 GG
koperMayke Andries
huurderTaetske Gerrits 10-10-00 CG
huurderAntie Hessels 10-10-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (fijne): vermaning
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (fijne): vermaning
naastligger ten zuidende tuin van dr. Nicolaus Acker
naastligger ten westenJan Jansen mr. timmerman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.burgemeester Jacob Hatsma, gecommiteerde
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahui, gecommiteerden overkoopman
verkoperde nagelaten goederen van wijlen Claes Claessen Fuikschuitschipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-062Zoutsloot 24huis
eigenaarJan Jansen Wiertsma erven
gebruikerHubert Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-062Zoutsloot 24huis
eigenaarDoede Sickes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-062 Zoutsloot 24huis
eigenaarDoede Sickes
gebruikerAefke Jans
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG


 


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0211v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZdwarshuis
 
koperGerryt Joosten metselaar130-00-00 GG
naastligger ten oostensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidenJan Aukes bakker
naastligger ten westenHendrik Jarigs
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/3Jan Andries
verkoper van 1/3Wopke Doedes
verkoper van 1/3Baukjen Doedes
erflaterwijlen Mayke Andries, weduwe van
erflaterwijlen Doede Jansen


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-062 Zoutsloot 24huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-062 Zoutsloot 24Claes Jacobs Danser, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-062 Zoutsloot 24huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0092v van 25 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ tussen de Bildtpoorts- en Bargebuurtspijpenhuis
 
koper door niaarSjerp de Vries boekhouder suikerraffinaderij185-07-00 GG
geniaarde koperPieter Huidekoperkoopman wegens de eigenaren van de oude suikerraffinaderij
naastligger ten oosteneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten zuideneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten westende weduwe van Jan Trompetter
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentator
verkoper van 1/2de Doopsgezinde Gemeente: diaconie, alimentatores van
erflaterwijlen Isack Roozen, gehuwd met
erflaterwijlen Doekjen Doekes Jongma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjerp de Vries, boekhouder bij de suikerraffinaderij koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Pieter Huidekoper die handelt namens de eigenaren van de oude raffinaderij, een huis en erf zz. Zoutsloot, tussen Bildtpoorts- en Bargebuurtspijpen, laatst bewoond door Ysaak Rosen. Ten O. en Z. de suikerraffinaderij, ten W. wd. Jan Trompetter, ten N. de zz. Zoutsloot. Gekocht van de diaconen der Ger. Geeente voor 1/2, en die der D.G. Gem., voor 1/2, als alimentatoren van Ysaak Rosen en Doekjen Doekes Jongma, voor 185 gg.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-104 Zoutsloot 24Jan Thomas1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Jan Thomas Zwanenburg... Kerk HRL 1802, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1819, ovl 1850, ovl 1873, ovl 1875, ovl 1883; eigenaar van wijk A-122; gebruiker Sjoerd vd Vorm, ketellapper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-179; gebruiker Teunis D. van Laan, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Sjoerd van der Vormgebruiker van wijk A-122, ketellapper; eigenaar is Jan T. Zwanenburg, 1814. (GAH204); huwt met Jetske Jetses, kind: Reinskjen Sjoerds van der Vorm, geb 24 mrt 1784, ged 4 may 1784 Grote Kerk HRL


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-122Zoutsloot 24Jan T Swanenburg Sjoerd van der Vorm ketellapper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 275Zoutsloot 24wed. Jan Thomas Zwanenburg en mede E.Harlingenscheepstimmermanschehuis (87 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-122Zoutsloot 24Jan Walles Kerkhoven, overleden op 21 november 183718 mnd, zoon van Walle Jacobus Kerkhoven, verversknecht (Zoutsloot A 122) en Antje Jans Leyenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Neeltje Posthuma... Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS ovl 1845, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-033, wijk A-122, 123; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-143; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Sophia Johannes Waller... Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1842; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-122; VT1839; Jetze Jelles Boomsma als Curator over S.W., op op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-122ZoutslootJacob de Vries27 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-122ZoutslootYetje van Arum25 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-122ZoutslootCornelis J de Vries10 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-122ZoutslootSophia Waller64 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-122Zoutsloot 24Tietje Tjeerds Vellinga, overleden op 12 december 184833 jr (geboren 21/3/1815), overleden Zoutsloot A 122, vrouw van Feitse Jans Zwanenburg, scheepstimmerknecht, moeder van minderjarige Trijntje en Aukje Feitzes Zwanenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Hendrik Hinselman... ovl 5 jan 1866 HRL, huwt met Hiltje deurnat op 14 mei 1835 HRL, schoenmaker in 1851, EvL, ovl wijk A-122, zv Hermanus H, en Adriaantje Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 en 5 van 15 jan 1851
adressoortbedraggebruik
A-122Zoutsloot 24provisionele en finale toewijzingfl. 500huis aan de zuidzijde van de Zoutsloot, A-122
 
verkoperHilbrand Jans Zwanenburg
koperJakob de Beer


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 275A-122 (Zoutsloot)Maartje R. Voermanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 275A-135 (Zoutsloot)Sjoerd D. Laansmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 275Zoutsloot 24 (A-135)Tetje S. Dijkstra (vr. v. P.J. Holstein)woonhuis


1913 - kentekenadresnaam
B-974
Zoutsloot 24Yetze Alkema


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 24H.H.Visserschipper


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 24J. (Jan) Klijnstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 24beeldbepalend pand5 van 10
  terug