Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZeilmakersstraat 151-0671-0671-110A-129A-142


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-067Zeilmakersstraat 15huisje
eigenaarFeddrik Jeppes
gebruikerkarreman Cornelis wed.
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-067Zeilmakersstraat 15huis
eigenaarFeddrik Jeppes
gebruikerHarmen Meyes
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-067Zeilmakersstraat 15huis
eigenaarJacobus Groenewolt
eigenaarAntje Groenewolt
gebruikerwed. Symon Jansen
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-067Zeilmakersstraat 15huis
eigenaarJacob Groenewolt
eigenaarAntie Groenewolt
gebruikerOepke Clases carremans
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-067Zeilmakersstraat 15huis
eigenaarJacob Groenewold
eigenaarAntje Groenewold
gebruikerOepke Clases
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-067Zeilmakersstraat 15huis
eigenaarOcke Jarigs
gebruikerOcke Jarigs
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-067Zeilmakersstraat 15huis
eigenaarOcke Jarigs
gebruikerOcke Jarigs
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-110Zeilmakersstraat 15huis
eigenaarDirk Jansz
gebruikerDirk Jansz
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-110Zeilmakersstraat 15huis
eigenaarDirk Jansz
gebruikerDirk Jansz
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-110 , pag. 12Zeilmakersstraat 15Sybe Doekes 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-129Zeilmakersstraat 15Siebe Doekes Fockema... Grote Kerk HRL 1803, 1806, BS huw 1819, ovl 1835, ovl 1840, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk A-129, kuipersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-129Zeilmakersstraat 15Siebe D FockemaSiebe D Fockemakuipersknegt


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 van 6 feb 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-129Zeilmakersstraat 15koopaktefl. 200huis A-129
 
verkoperSybe Doekes Fokkema
verkoperTrijntje Koops de Vries
koperDirk Pieters Kuipers
koperTaetske Fedriks Boomsma (volgens b.s.: Tjietske (ook: Tzietske) Feddes Boomsma)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 286Zeilmakersstraat 15 Dirk Kuipers winkelierHarlingenhuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-129Zeilmakersstraat 15Antje Egberts de Wilde... 1828, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, wijk G-216; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-129; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-129Zeilmakersstraat 15Johannes Frederik Fielbach... (Posthumus); BS huw 1828, ovl 1864; oud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-129; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-129AchterstraatJohannes* Filbach [Fielbach]37 jschoenmakerAmsterdamm, protestant, gehuwd
A-129AchterstraatAntje de Wilde40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-129AchterstraatMaayke de Boer13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-129Zeilmakersstraat 15Hermanus Bouman(s), overleden op 21 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 21/3/1842), overleden Zeilmakerstraat A 129. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 286Zoutsloot A-129Hendrik Reinier Snijder woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 286Zeilmakersstraat A-142 Tjalke A. Snip woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakersstraat 15Y. (Ynse) Scheffers


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zeilmakerstraat 15beeldbepalend pand6 van 10  terug