Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZeilmakersstraat 191-069 1-112 A-131A-144


Naastliggers vanZeilmakersstraat 19
ten oostenDroogstraat 19
ten zuidenZeilmakersstraat 21
ten westende Zeilmakersstraat
ten noordenZeilmakersstraat 17


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0228r van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRomcke Sybrens


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0071r van 2 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: in de omgeving van het Eiland]350‑00‑00 GGwoonhuis
koperSierck Hendricx, gehuwd met
koperBauck Elses
verpachter grondMay Luytzes 0‑13‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Pieter Sybrandus
naastligger ten zuidenCornelis Simons
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Sioerdts
verkoperHemme Minnes, gehuwd met te Franeker
verkoperAaet Jelles te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierck Hendricx x Bauck Eeses


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0095v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: in de noorder nieuwe stad tegenover het panwerk van Jan Jansen]0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCornelis Simons
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet panwerk van Jan Jansen
naastligger ten noordenPieter Siuerdts
verkoperSierck Hendricks voor zich en voor zijn kinderen, weduwnaar vanveerschipper
verkoperwijlen Bauck Eltes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0107v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: in de straat bij de burgemeester Oedts Wybes del te gaan naar het eiland]345‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende hof van Pieter Sibrandi
naastligger ten zuidenCornelis Simons
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Siuerdts q.q.
verkoperN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0138v van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: noorder nieuwe stad]620‑00‑00 CGhuis met loodske en ledige plaats
koperGosse Jansen, gehuwd met
koperGeertie Jans
verpachter grondFridts Gosses 0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCornelis Simmens
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenFeycke Jetses
verkoperSierck Hendricks, gehuwd metveerschipper
verkoperSywcke Edgers


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0048r van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0137r van 8 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGosse Jans


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0044v van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: tussen de noorderhaven en zoutsloot tegenover het panwerk van Take Alberts]400‑00‑00 GGhuis
koperGisbert Gisberts c.u.mr. stadstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJucke Willems
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet panwerk van wijlen Take Alberts
naastligger ten noordenReyner Arjaens
verkoperGosse Jansen, gehuwd met
verkoperGeertje Jans


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0037v van 25 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSioerd Heeres, gehuwd met
naastligger ten zuidenAeff Pyters


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0111r van 16 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat [staat: tussen de noorderhaven en zoutsloot]434‑17‑00 GGhuis
koperJohannes van Swol, gehuwd metnotaris
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAgge Ens
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van Ids Inses
verkoperSioerd Heeres c.u.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0201v van 15 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan van Swol


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0108r van 10 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van de noorderhaven naar het eiland en bargeburen]400‑00‑00 GGhuis, loods en plaatske
koperMeynert Tiaerdts c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAgge Ens gerechtsbode
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDoede Alberts
verkoperJan van Zwoll c.u.notaris


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021v van 2 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 19Bargebuiren (de straat van de Noorderhaven naar het eiland)800‑00‑00 CGhuis, loods en plaats
koperRein Jansen Ruiter, gehuwd metwijdschipper
koperGrietie Ydes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis voor d?t huis bewoond door Age Ens gerechtsbode
naastligger ten westenBargebuiren (voorschreven straat)
naastligger ten noordenDoede Alberts
verkoperGiltie Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Meinert Tjeerdts


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0074v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Reyn Ruyter


1686 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 252r van 13 apr 1686 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Zeilmakersstraat 19
overledeneGrietie Ydes, weduwe van
wijlen Reyn Jansen Ruyterwijdschipper
Jan Yedes, volle oom van en curator overmr. schoenmaker
aangeverAeffke Reyns oud in 't 27e jaar
Martjen Reyns oud in 't 20e jaar
inleiding bij de boedelinventarisatie[0252r] Ontsegelinge van slotten ende respectievelijk inventarisatie inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten over staen van d'heere burgemeester Joannes Quicklenborgh als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Grietie Ydes weduw van wijlen Reyn Jansen Ruyter, in leven burger ende wijtschipper binnen Harlingen, van alle sodanige goederen, actien ende credytten als daer ten sterfhuyse bevonden, ende bij den overleden metter doot ontruymt ende naegelaeten sijn, en dat ter instantie van Jan Yedes burger en meester schoenmaeker alhier als volle oom ende geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Aeffke ende Martjen Reyns, old int 27 ende 20 jaer, en dat op het aengeven van d'selve Aeffke Reyns, die oock haer eed in forma heeft gepreasteert in handen van welgedachte heere commissaris, om alles wel ende getroulijck te sullen aengeven, waer op tot d'beschrivinge is geprocedeert soo volght. Actum den 13e april 1686.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0387v van 24 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van de Noorderhaven naar de Bargebuurt]253‑01‑05 CGhuis
koperJan Claessen, gehuwd metsmalschipper
koperSytske Ottes
naastligger ten oostende tuin van Sybren Kingma
naastligger ten zuidenRuyrd Jansen wijdschipper
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Claes Schoester
verkoper q.q.Goitien Claesen Braem, ter sterking van
verkoper van 1/3Dirckjen Eeverts voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Yede Reins
verkoper van 1/3Aeffke Reins, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjepke Hansen
verkoper van 1/3Martje Reins, gehuwd met
verkoper van 1/3Jan Hendrix


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0177r van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Classen wijdschipper


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0123r van 22 jun 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Claessen wijdschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-069Zeilmakersstraat 19huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
opmerking[genoteerd als 1-070 maar kennelijk een fout]


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-069Zeilmakersstraat 19huis
eigenaarJan Claessen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingdoor de exekuteurs ontsegt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-069Zeilmakersstraat 19huis
eigenaarJan Clasens
gebruikerYge Jansen
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0216r van 17 mei 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Poth


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-069Zeilmakersstraat 19huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerPieter Jacobs
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0021r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Jansen Pot


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-069Zeilmakersstraat 19huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerPytter Jacobs
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0235r van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van de Noorderhaven naar de Bargebuurt bij de Zoutsloot]675‑00‑00 CGhuis
koperPyter Hendriks, gehuwd metbontwever
koperLeentje Tabes
naastligger ten oostende weduwe van Jan Annes
naastligger ten zuidenJan Alberts
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Douwe Wybes* rogverschieter
verkoperSybout Sierks, gehuwd metschipper
verkoperRinske Yedes


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0153r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van de Noorderhaven tot Bargebuirtspijp]00‑00‑00 cghuis
koperPyter Waterman, gehuwd metgrootschipper
koperNeeltje Wopkes
naastligger ten oostenClaas Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenJan Alberts
naastligger ten westenstraat (Zeilmakersstraat)
naastligger ten noordende weduwe van Douwe Wybes
verkoperLeentje Tabes voor zich, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Hendriks, en voor hun minderjarige kinderen
verkoperTabe Pyters, en
verkoperAaltje Pyters


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0123v van 7 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Waterman


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0048v van 6 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Waterman


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0144r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: straat OZ lopend van Noorderhaven naar Bargebuurt]426‑14‑00 GGhuis
koperRuurd Heerkes, gehuwd metturfdrager
koperHendrikje Hendriks
eerdere bewonerwijlen P. Watermanschipper
naastligger ten oostenJan D. Zeilmaker
naastligger ten zuidenJelmer Johannes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDouwe Pieters n.u.
verkoperSimon Haantjes, erfgenaam vanmr. huistimmerman
erflaterwijlen P. Waterman, gehuwd met
erflaterwijlen Neeltje Wopkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Heerkes, turfdrager x Hendrikje Hendriks kopen huis aan de oostkant in de straat welke loopt van de Noorderhaven na de Bargebuurt, laatst bewoond door wijlen schipper P. Waterman. Geen grondpacht. Ten O. Jan D. Zeilmaker, ten Z. Jelmer Johannes, ten W. de straat, ten N. Douwe Pieters n.u. Gekocht van Simon Haantjes, huistimmerman als erfgenaam van wijlen schipper P. Waterman, het verdere recht bij scheiding van de erfgenamen van neeltje Wopkes verkregen hebbende, voor 426 gg. 14 st.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0039r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRuurd Hendriks


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-112, pag. 13Zeilmakersstraat 19Ruurd Heerkes1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Ruurd Heerkes Jongsma... J, geb 1778 HRL, vlgs ovlakte 1 kind; BS ovl 1826; 1830 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk A-131, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-131Zeilmakersstraat 19Ruurd H Jongsma Ruurd H Jongsma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 288Zeilmakersstraat 19Eele Roelofs Driestendienaar van justitieHarlingenhuis en erf (75 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 275 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-131Zeilmakersstraat 19Eele Roelofs Drysten, overleden op 1 november 1834justitiedienaar Bargebuurtspijp A 131, overleden door val van paard, man van Akke Baukes, vader van afwezige Roelof, militair ter velde, Bauke, Gerrit, varenspersoon en wijlen Lubbe Eeles Drysten (man van Lolkje Douwes de Vries, vader van minderjarige Douwe en Lubbe Lubbes Drysten). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Akke Baukes Hartenberggeb 1773 Sneek, ovl 10 jun 1844 HRL, huwt met Eele Roelofs Driesten, dv Bauke Lazes en Janke ... ; BS ovl 1844; oud 67 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-131; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Rinke Berends Oorthuis... Beitske Bakker; BS huw 1820, huw 1822, huw 1834, ovl 1836, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-172, wijk A-131; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, molenaar, wijk B-165; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Truitje Aukes Vissergeb 6 nov 1794 Heerenveen, ovl 1 jan 1877 HRL, huwt met Jan Cornelis Visser; BS ovl 1836; 1877 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-036; oud 48 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-131; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-131AchterstraatAkke Hartenberg67 jSneekv, protestant, weduwe
A-131AchterstraatEle R Driesen13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-131AchterstraatTruike A Visser48 jHerenveenv, protestant, weduwe
A-131AchterstraatJanna J Visser19 jStavorenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-131Zeilmakersstraat 19Akke Baukes Hartenberg, overleden op 10 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 71 jr, geboren Sneek, overleden Zeilmakerstraat A 131, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Jetske Salkesgeb 1785/92 Pingjum, ovl 13 jun 1857 HRL, ongehuwd, dv Salke Tjepkes en Antje Piers; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk A-131


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Tetje Kaper... winkelierse in 1853, dv Willem Douwes K, en Antje Piers; BS huw 1818, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 288Droogstraat A-131Klaas J. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 288Zeilmakersstraat A-144Klaas J. de Vrieswoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakersstraat 19A. (Anne) Tigchelaar
  terug