Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZeilmakersstraat 18(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-138A-147
 huisnummer lager  Zeilmakersstraat 201-0361-0361-041A-133A-146
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 17(niet bekend)(niet bekend)1-039/2A-ongA-ong


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (het 8e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 17Droogstraat NZ450‑00‑00 cghof met bomen en planten
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wybrant Seerps
naastligger ten noordenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036 , folio 5Zeilmakersstraat 20huis en pakhuis
eigenaarFedde Pieters Dreyer
gebruikerFedde Pieters Dreyer
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036 , folio 3vZeilmakersstraat 20huis en pakhuis
eigenaarFedde Pieters Dreyer
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036 , folio 3vZeilmakersstraat 20
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036 , folio 3vZeilmakersstraat 20huis
eigenaarDouwe Hanekuik
gebruikerDouwe Hanekuik
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-036Zeilmakersstraat 20Douwe Hanekuik, bestaande uit 5 personen60‑00‑00 cg0bij naeder aangeevinge praesenteert voor t 1e jaar dubbeld


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036 , folio 3vZeilmakersstraat 20huis
eigenaarDouwe Hanekuik
gebruikerDouwe Hanekuik
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑16‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-036, fol. 4rZeilmakersstraat 20Douwe Hanekuik cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 3 kinderenseepsieder135:15:00 cg22:12:00 cgwel begoedigt


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036 , folio 3vZeilmakersstraat 20huis
eigenaarDouwe Hanekuik
gebruikerDouwe Hanekuik
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036 , folio 3vZeilmakersstraat 20huis
eigenaarDouwe Hanekuik erven
gebruikerDouwe Hanekuik
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑16‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-041 , folio 5rZeilmakersstraat 20stokerij
eigenaarWybe Hanekuik
gebruikerWybe Hanekuik
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0273r van 16 jan 1785 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 20Zeilmakersstraat hoek Droogstraat [staat: hoek Koningstraat]00‑00‑00 cgstalling en wagenhuis
koperdr. W. J. Hanekuik
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Koningstraat]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe Bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Hein Mollema, curator
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curator
verkoper q.q.Jan Hannema, curatoren over
verkoperWybe Douwes Hanekuik, gehuwd metzeepzieder en distillateur
verkoperRinske Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. W.J. Hanekuik koopt (c) een stal en wagenhuis, door de vorige eigenaren gebruikt als jeneverstokerij, nz. Droogstraat. Ten O. de Koningsstraat, ten Z. de Droogstraat, ten W. erven wd. Bakker. Geen grondpacht. Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van) zeepzieder en distillateur Wybe Douwes Hanekuik x Rinske Lanting voor 8340 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-041 , folio 5rZeilmakersstraat 20stal en wagenhuis
eigenaarP.J. Hanekuyk
gebruikerP.J. Hanekuyk
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-039/2 , folio 5rDroogstraat 17houtschuur en tuin
eigenaarSikke Popta
gebruikerPieter Lenzius
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-041 , folio 5rZeilmakersstraat 20stal
eigenaarP. J. Hanekuik
gebruikerP. J. Hanekuik
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-041 , pag. 5Zeilmakersstraat 20Hendrik Luxemburg 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Hendrik Fredriks Luxemburg... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-138Zeilmakersstraat 18Simon Haantjes Molenaar... Haring J. van der Wal, metzelknegt, en Lupkjen Jans, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-138, timmerwinkel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-146, timmerbaas; medegebruiker B.H. Brouwer, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zeilmakersstraat 18Symon H. Molenaarfl. 2


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zeilmakersstraat 20H. Luxemburgfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-138Zeilmakersstraat 18Simon H MolenaarSimon H Molenaartimmerwinkel
A-133Zeilmakersstraat 20H LuxemburgH Luxemburgboendermaker


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-133Zeilmakersstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 834huis A-133
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperTeunis van Arum


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 40 van 8 mei 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-133Zeilmakersstraat 20koopaktefl. 340huis A-133
 
verkoperHendrik Luxemburg
verkoperTietje Stephany
koperYpe Rodenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 290Zeilmakersstraat 18Luitje van Dijk zoutbranderHarlingenhuis (177 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 290Droogstraat 17Luitje van Dijk zoutbranderHarlingenhuis (177 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 290Zeilmakersstraat 20Luitje van Dijk zoutbranderHarlingenhuis (177 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Baukje Thomas Dijkstra... melktappersche in 1864, dv Thomas D, en Trijntje Jans vd Mei; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk A-133; oud 32 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-134; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Fetje Kaapstraoud 47 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk A-133; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Geziena Fokkensoud 66 jaar, geb Groningen en wonende te HRL., 1839, wijk A-133; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Jakob Baukes Wiersma... Paulus W, geb Tetje Tjallings Terpstra; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk A-133; oud 32 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk A-134 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Meindert Wopkes Astra... 1825, ovl 1840, ovl 1853; oud 51 jaar, geb Schiermonnikoog en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-133; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Setske Folkersoud 54 jaar, geb Burgwerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-133; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Uilke van Dijkoud 64 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-133; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-138Zeilmakersstraat 18Elisabeth Hylkes Wiersma... Minnes (W), en Elisabeth Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1835, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-138; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-142; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-138Zeilmakersstraat 18Simon Klases Kuipers... K, en Neeltje Jacobs van Loon; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1835, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-138; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-142; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-133AchterstraatMeindert W Astra51 jschippersknegtSchiermonnikooggezin 1, m, protestant, gehuwd
A-133AchterstraatFetje Kaapstra47 jAchlumgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-133AchterstraatSetske Salkes [Solkes]54 jBurgwerdgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-133AchterstraatAnne Astra12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-133AchterstraatSjieuwke Astra20 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-133AchterstraatUilke Dijk64 jschippersknegtPekel Agezin 2, m, protestant, gehuwd
A-133AchterstraatGeziene Fokkens66 jGroningengezin 2, v, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 223 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-133Zeilmakersstraat 20Meindert Wopkes Astra, overleden op 29 augustus 184052 jr, varensgezel, geboren Schiermonnikoog, overleden Achterstraat A 133, man van Tetje Willems Caper, winkeliersche, vader van minderjarige Sjoeuke en Anne Meinderts Astra. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 290Achterstraat A-133Jacob Nontjes woonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Rinke Berends Oorthuis... dec 1822, 2e huwt met Grietje Jacobs Wijga op 31 jul 1834 HRL, 3e huwt met Sjouwkje Astra, (gk), ovl wijk A-133, korenmolenaar in 1851, tapper in 1864, rogmolenaar in 1834, molenaarsknecht in 1836, huw.get. bij H. ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 290Zeilmakersstraat A-146 Geert Terpstra woonhuis
Sectie A nr. 2201Zeilmakersstraat A-147 Geert Terpstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 290Droogstraat 17 (A-ong)Geert Terpstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 17A. Dijkstragardenier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 17S. (Sjoerd) van Straten
Zeilmakersstraat 18J. (Johannes) Bootsma
Zeilmakersstraat 20J. (Jan) v.d. Veer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat tegenover 17beeldbepalend pand5 van 10
Zeilmakerstraat 18beeldbepalend pand7 van 10
Zeilmakerstraat 20beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.05928111076355


  terug