Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 151-000 1-039 1/2A-287A-086
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 13(niet bekend)(niet bekend)A-249A-085
 huisnummer lager  Zeilmakersstraat 161-040 1-043 A-ongA-ong


Naastliggers vanDroogstraat 15
ten oostende Zeilmakersstraat
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 13
ten noordende Zoutsloot


aangrenzende stegen
adresheeft
Droogstraat 13naamloze steeg ten westen


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090v van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet verkochte panwerk


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090v van 1 dec 1639 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 13Zoutsloot [staat: in de noorder nieuwe stad]3000‑00‑00 CGhuis met hof daarachter ten westen
koperFrans Reiners Tempelaer c.u., en
koperTaecke Alberts c.u.
naastligger ten oostenhet verkochte panwerk
naastligger ten zuidenTaecke Alberts
naastligger ten westenWybren Seerps
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straten]
verkoperJan Jansen c.u.pannenbakker


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090v van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 16Zeilmakersstraat WZ [staat: in de noorder nieuwe stad]3000‑00‑00 CGpanwerk
koperFrans Reiners Tempelaer c.u., en
koperTaecke Alberts c.u.
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westende gekochte hof
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJan Jansen c.u.pannenbakker


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0180v van 6 mrt 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Wibrant Seerps


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0180v van 6 mrt 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 13Droogstraat NZ650‑00‑00 GGhof groot 3 plaatsen, met prieel, bomen, planten en 2 ingangen
koperClaes Freerx Bramius c.u.houtkoper
koperAnne Jansen c.u.houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Wibrant Seerps
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van Arien Schameyd
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Heyltie Peters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Arien Dirxen
verkoper van 1/4Freerk Dirxen
verkoper van 1/4Abraham Piters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Freerx Bramius en Anne Jansen, houtkopers, kopen een hof in de Droogstraat, groot drie plaatsen met twee ingangen. Ten O. de hof van Wibrant Seerps, ten W. Arien Schameyds?. Grondpacht 24 st aan de Stad. Gekocht van Heyltje Piters wv Arien Dirxen voor 1/2, Freerk Dirxen q.q voor 1/4, en Abraham Piters q.q. voor 1/4, voor 650 GG.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0189r van 24 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma
naastligger ten westende pottenbakkershof van Willem Willems


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0041r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0288v van 16 jun 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 15achterZoutsloot ZZ336‑00‑00 CGperck
koperJacob Douwes, gehuwd metmr. schoenmaker
koperMaycke Jans
naastligger ten oostenhet panwerk van Symen Fransens
naastligger ten zuidenWiltetus Jelgersma
naastligger ten westenDieuwke Pyters Hooghstra
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperCornelis Clases Wassenaar, gehuwd met
verkoperAntje Pyters te Kimswerd


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0065v van 17 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWiltetus Jelgersma c.s.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0113r van 13 okt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Douwes mr. schoenmaker


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0113r van 13 okt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 13Droogstraat206‑21‑00 GGhof met prieel met ook een ingang aan de Zoutsloot
koperAnne Jansen, gehuwd metkoopman
koperHinke Pieters Dreyer
naastligger ten oostenJacob Douwes mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenPietie mutsenmaakster
naastligger ten zuidende stalling van Jacob Romkes
naastligger ten westenGrietie Theunis
naastligger ten noordende vroedsman Jelgersma
verkoperSytske Laeses, gehuwd met te Schalsum
verkoperClaes Theunis te Schalsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Jansen (Huidekoper) x Hinke Pieters Dreier koopt een fraaie hof met bomen, prieel etc., nz. Droogstraat, met een ingang in die straat en op de Zoutsloot. Ten O. Jacob Douwes, mr. schoenmaker, ten W. Grietje Teunis, ten Z. Pietie.. ster? en de stal van Jacob Romkes (Braam?), ten N. de vroedsman Jelgersma. Het huis is pro quota belast met het onderhoud van de grote goot die door zijn hof moet en mag blijven lopen. Gekocht van Sytske Laeses x Claes Theunis. wonende onder Schalsum, voor 206 gg.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0242r van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma c.s.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0226r van 2 sep 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Wiltetus Jelgersma


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0230v van 21 okt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDieuke Pytters Hoogstra


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0230v van 21 okt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 15Droogstraat NZ275‑00‑00 CGhof met zomerhuisje en vruchtbomen
koperSydse Clasen c.u.koopman
naastligger ten oostende koper Sydse Clasen c.u.koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenDieuke Pytters Hoogstra
naastligger ten noordenJacob Douwes
verkoper van 1/2oud burgemeester Wiltetus Jelgersma
verkoper van 1/6Trijntje Wiltetus, gehuwd met
verkoper van 1/6Hendrik Ewertsmr. slager
verkoper van 1/6Jitske Wiltetus, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Beern Hendrix
verkoper van 1/6Antje Wiltetus Jelgersma, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Oede Sapes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040Zeilmakersstraat 16kamer
eigenaarwed. Hoite Doedes
gebruikerwed. Hoite Doedes
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040Zeilmakersstraat 16
eigenaarwed. Hoite Doedes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0233r van 2 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDieuke Pieters Hoogstra


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040Zeilmakersstraat 16
eigenaarwed. Hoite Doedes
gebruikerwed. Hoite Doedes
opmerkingpauper


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0268r van 5 mei 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 15achterZoutsloot ZZ75‑00‑00 CGlooierij of perk
koperJan Auckes Backer koopman
naastligger ten oostenhet panwerk van Haye Pyters
naastligger ten zuidenhet panwerk van Haye Pyters
naastligger ten westenDieuke Pyters Hoogstra
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperJacob Douweskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aukes Bakker koopt een looierij of perk, zz. Zoutsloot. Ten O. en Z. het panwerk van Haye Pyters, ten W. Dieuke Pyters Hoogstra, ten N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Jacob Douwes, voor 75 cg.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0137r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Aukes


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0137r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 15Zoutsloot ZZ bij Bargebuirenspijp1300‑00‑00 GGhuis, fabriek dakpannnen enz
koperWybe Gerryts koopman
naastligger ten oostenstraat naar Bargebuirenpijp
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHaye Aukes Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Gerrits koopt een pan- en estrikwerk met woonhuis, hof met bomen etc., wagenhuis en paardenstal etc., zz. Zoutsloot, bij de Bargebuurtspijp. Ten O. de straat die naar de Bargeburen loopt, ten Z. de Droogstraat, ten W. Jan Aukes Backer, ten N. de Zoutsloot. Alle goederen tegen taxatie, voor 861 cg.. Gekocht van Haye Pyters, voor 1310 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040Zeilmakersstraat 16huis
eigenaarwed. Hoyte Doedes
gebruikerwed. Hoyte Doedes
opmerkingpauper


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0181r van 1 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Aukes Backer koopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-040 Zeilmakersstraat 16Jelle Ottes, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0
1-040 Zeilmakersstraat 16Okke Doedes, bestaande uit 5 personen07‑10‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040Zeilmakersstraat 16huis
eigenaarJelle Ottes
gebruiker
opmerkingonvermogende


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0161v van 24 okt 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAuke Jans Backer koopman


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0161v van 24 okt 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 15Zoutsloot bij de Bargebuurtsterpijp300‑00‑00 GGpan- en estrikwerk met een knechtswoning en paardenstal
koper door niaarAuke Backer koopman
koper door niaarDouwe Hanekuik, gehuwd metkoopman
koper door niaarGeertje Hanekuik
geniaarde koperGijsbert Sybes Salverdakoopman
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: de straat lopend naar de pijp toe]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAuke Jans Backer koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperoud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Bakker, koopman, en Douwe Hanekuyk, koopman, als man en voogd over zijn huisvrouw Geertje Hanekuyk, kopen, na niaar sanguinis en vicinitatis tegen Gijsbert Sybes Salverda, koopman, beide 1/2 wel ter neering staande pan- en estrikwerk, sampt knegts woninge, paardestallinge c.a. met de bloks, ovenhuys, oven, turfschuir, kleymolen etc. bij de Bargebuirsterpijp aan de Soutsloot. Ten O. genoemde pijp, ten Z. de Droogstraat, ten W. koopman Auke Jans Backer, ten N. de Soutsloot. Gebruikt door de verkoper. Geen grondpacht. Gekocht van oud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer, voor 300 gg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0013r van 26 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan A. Bakker


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0013r van 26 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 13Droogstraat NZ [staat: Grote Droogstraat]230‑00‑00 GGhof van 104 x 35 voet, prieel
koperAugustus Robbertus van Dalsen notaris
gebruikerwijlen Trijntje Mouter
naastligger ten oostenJan A. Bakker
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: Grote Droogstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen L. Tabes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/3Yetske Mouter, erfgenaam, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/3Jacobus Hesselingdoopsgezind predikant te Leeuwarden
verkoper van 1/3Baukjen Feytema, erfgenaam, gehuwd met
verkoper van 1/3S. Wybingakoopman
verkoper van 1/3Pieter Stinstra, erfgenamen, kinderen vandoopsgezind predikant te Franeker
erflaterwijlen A. Mouter, weduwe van
erflaterwijlen G. Stinstra
erflaterwijlen W. P. Mouter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustus Robertus van Dalsen, not. bij Gedeputeerden van het Hof van Friesland, koopt een hof met vruchtbomen en prieel, lang 6-en breed (wijd) 35 voeten, nz. Grote Droogstraat. Ten O. Jan Aukes Backer, ten W. erven Laurens Tabes, ten Z. de Grote Droogstraat, ten N. de Zoutsloot, waar de hof ook een uitgang heeft. Gekocht van Jetske Mouter x Jacobus Hesseling, D.G. ds. te Leeuwarden, voor 1/3, Boukje Feitema x Schelte Wybinga, voor 1/3, en Pieter Stinstra, D.G. ds. te Franeker, als mede-erfgenaam van zijn moeder Anna Mouter wv G. Stinstra, voor zichzelf en als lasthebber van de overige erven van zijn moeder, voor 1/3, voor 230 gg. Allen zijn erven van P. Mouter.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0145r van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Aukes Bakker


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0145r van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 15Droogstraat NZ325‑00‑00 GGtuin, hof, zomerhuis en wagenhuis
koperDooitze Theunis kooltjer
huurderde heer Braunius
naastligger ten oostenPieter Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes Bakker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Aukes Bakkerkoopman


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0039r van 26 okt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvan Dalsen


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0039r van 26 okt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 15Droogstraat NZ590‑00‑00 GGhoutschuur
koper door niaarSikko Popta mr. chirurgijn
geniaarde koperSjoerd Tjeerdskoopman te Gaast
huurderJacob Tjallingii
naastligger ten oostenDooitse Teunis
naastligger ten zuidenDroogstraatnotaris
naastligger ten westenvan Dalsen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jan Hannema, gelastigde
verkoper q.q.dr. Wybe Jacobs Hanekuik, gelastigde
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigden van
verkoperJan A. Bakker te Amsterdam


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-039, pag. 5Droogstraat 15Jan D Zeilmaker3‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 293Droogstraat 15Simon BoonzeehandelaarHarlingenschuur en erf (590 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 293Droogstraat 13Simon BoonzeehandelaarHarlingenschuur en erf (590 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 293Zeilmakersstraat 16Simon BoonzeehandelaarHarlingenschuur en erf (590 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 293Droogstraat 13 Simon BoonHarlingengedeeltelijk afgebroken en slechting van een houtstek


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 293Droogstraat 15 Simon BoonHarlingengedeeltelijk afgebroken en slechting van een houtstek


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 293Zeilmakersstraat 16 Simon BoonHarlingengedeeltelijk afgebroken en slechting van een houtstek


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2611Achterstraat A-249Jan Foekensplek grond


1871 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 15 (Hannemahuis), HarlingenDroogstraat 15 (Hannemahuis)Prins, M W;Zwanenburgdeze steen is gelegd door
M.W. PRINS.
op 31 october 1871
prins & zwanenburg
Gevonden op zolder van Franekereind 30/32.
Volgens de 'Lijst van de nummering der huizen' van 1880 is 'Prins & Zwanenburg' eigenaar van een 'kantoor en pakhuis' in de Droogstraat, dan nieuw genummerd A 86. Dat is tegenwoordig Droogstraat 15. Aangenomen mag worden dat de steen is gelegd bij de bouw van dat pand.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3318Droogstraat A-085Jan Foekensplek grond
Sectie A nr. 3317Droogstraat A-086 Prins & Zwanenburgkantoor en pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3317Droogstraat 15 (A-086)Johannes Berndespakhuis
Sectie A nr. 4160Droogstraat 13 (A-084)Jelle G. Spoelstrawoonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Droogstraat 13Vergunning tot het houden van een tapperij


1912 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Droogstraat 15 Hartog van esso14huidenzouterij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Droogstraat 13 Sijbe van der Schaaftapperf. 700f. 700
Zeilmakerstraat 2 Geert Terpstramelktapperf. 700f. 1200


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogsloot 13S. v/d Schaafcafehouder


1936 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Droogstraat 15C. van der Schoot & zn.55sisalcocosmattenfabriek


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-39523
Droogstraat 13Ruurd Smeding


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr.Ned. Huiden-Wolhandel, enz.235


1958 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Droogstraat 15 Delftse rubberindustrie48rubberverwerkend bedrijf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakersstraat 16G.T. (Geert) Terpstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 13beeldbepalend pand5 van 10
  terug