Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZeilmakersstraat 161-0421-0421-045A-ongA-ong
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 13(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-249A-085


aangrenzende stegen
adresheeft
Droogstraat 13naamloze steeg ten westen


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090v van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 16Zeilmakersstraat WZ [staat: in de noorder nieuwe stad]3000‑00‑00 cgpanwerk
koperFrans Reiners Tempelaer c.u., en
koperTaecke Alberts c.u.
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westende gekochte hof
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJan Jansen c.u.pannenbakker


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0180v van 6 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 13Droogstraat NZ650‑00‑00 gghof groot 3 plaatsen, met prieel, bomen, planten en 2 ingangen
koperClaes Freerx Bramius c.u.houtkoper
koperAnne Jansen c.u.houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Wibrant Seerps
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van Arien Schameyd
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Heyltie Peters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Arien Dirxen
verkoper van 1/4Freerk Dirxen
verkoper van 1/4Abraham Piters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Freerx Bramius en Anne Jansen, houtkopers, kopen een hof in de Droogstraat, groot drie plaatsen met twee ingangen. Ten O. de hof van Wibrant Seerps, ten W. Arien Schameyds?. Grondpacht 24 st aan de Stad. Gekocht van Heyltje Piters wv Arien Dirxen voor 1/2, Freerk Dirxen q.q voor 1/4, en Abraham Piters q.q. voor 1/4, voor 650 GG.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0113r van 13 okt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 13Droogstraat206‑21‑00 gghof met prieel met ook een ingang aan de Zoutsloot
koperAnne Jansen, gehuwd metkoopman
koperHinke Pieters Dreyer
naastligger ten oostenJacob Douwes mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenPietie mutsenmaakster
naastligger ten zuidende stalling van Jacob Romkes
naastligger ten westenGrietie Theunis
naastligger ten noordende vroedsman Jelgersma
verkoperSytske Laeses, gehuwd met te Schalsum
verkoperClaes Theunis te Schalsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Jansen (Huidekoper) x Hinke Pieters Dreier koopt een fraaie hof met bomen, prieel etc., nz. Droogstraat, met een ingang in die straat en op de Zoutsloot. Ten O. Jacob Douwes, mr. schoenmaker, ten W. Grietje Teunis, ten Z. Pietie.. ster? en de stal van Jacob Romkes (Braam?), ten N. de vroedsman Jelgersma. Het huis is pro quota belast met het onderhoud van de grote goot die door zijn hof moet en mag blijven lopen. Gekocht van Sytske Laeses x Claes Theunis. wonende onder Schalsum, voor 206 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-042Zeilmakersstraat 16perk
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-042Zeilmakersstraat 16huis
eigenaarAnne Jans
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-042Zeilmakersstraat 16perken
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-042Zeilmakersstraat 165 [schoenmakers]perken
eigenaarAnne Jans erven
gebruikerAnne Jans erven
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-042Zeilmakersstraat 165 perken
eigenaarAnne Jans erv.
gebruikerAnne Jans erv.
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-042Zeilmakersstraat 165 perken
eigenaarAnne Jans erven
gebruikerJan Annes
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-042Zeilmakersstraat 165 perken
eigenaarJan Westra
gebruikerJan Westra
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-045Zeilmakersstraat 16perken
eigenaarJ. Westra wed.
gebruikerJ. Westra wed.
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0013r van 26 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 13Droogstraat NZ [staat: Grote Droogstraat]230‑00‑00 gghof van 104 x 35 voet, prieel
koperAugustus Robbertus van Dalsen notaris
gebruikerwijlen Trijntje Mouter
naastligger ten oostenJan A. Bakker
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: Grote Droogstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen L. Tabes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/3Yetske Mouter, erfgenaam, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/3Jacobus Hesselingdoopsgezind predikant te Leeuwarden
verkoper van 1/3Baukjen Feytema, erfgenaam, gehuwd met
verkoper van 1/3S. Wybingakoopman
verkoper van 1/3Pieter Stinstra, erfgenamen, kinderen vandoopsgezind predikant te Franeker
erflaterwijlen A. Mouter, weduwe van
erflaterwijlen G. Stinstra
erflaterwijlen W. P. Mouter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustus Robertus van Dalsen, not. bij Gedeputeerden van het Hof van Friesland, koopt een hof met vruchtbomen en prieel, lang 6-en breed (wijd) 35 voeten, nz. Grote Droogstraat. Ten O. Jan Aukes Backer, ten W. erven Laurens Tabes, ten Z. de Grote Droogstraat, ten N. de Zoutsloot, waar de hof ook een uitgang heeft. Gekocht van Jetske Mouter x Jacobus Hesseling, D.G. ds. te Leeuwarden, voor 1/3, Boukje Feitema x Schelte Wybinga, voor 1/3, en Pieter Stinstra, D.G. ds. te Franeker, als mede-erfgenaam van zijn moeder Anna Mouter wv G. Stinstra, voor zichzelf en als lasthebber van de overige erven van zijn moeder, voor 1/3, voor 230 gg. Allen zijn erven van P. Mouter.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-045Zeilmakersstraat 16perken
eigenaarA.R. van Dalsen nom.ux.
gebruikerledig
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-045 , pag. 5Zeilmakersstraat 16Otte A. Overdijk 4‑00‑00 cgmastmakerij


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 293Zeilmakersstraat 16 Simon Boon zeehandelaarHarlingenschuur en erf (590 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 293Droogstraat 13 Simon Boon zeehandelaarHarlingenschuur en erf (590 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 293Droogstraat 13 Simon BoonHarlingengedeeltelijk afgebroken en slechting van een houtstek


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 293Zeilmakersstraat 16 Simon BoonHarlingengedeeltelijk afgebroken en slechting van een houtstek


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2611Achterstraat A-249Henricus Fluks plek grond


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3318Droogstraat A-085 Jan Foekens plek grond


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4160Droogstraat 13 (A-084)Jelle G. Spoelstrawoonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Droogstraat 13Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Droogstraat 13 Sijbe van der Schaaftapperf. 700f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogsloot 13S. v/d Schaafcafehouder


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-39523
Droogstraat 13Ruurd Smeding


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakersstraat 16G.T. (Geert) Terpstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 13beeldbepalend pand5 van 10  terug