Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 121-ong1-ong1-ongA-ongA-148
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 141-ong1-ong1-ongA-ongA-148a


Naastliggers vanZoutsloot 12
ten oostenZoutsloot 14
ten westenZoutsloot 10
ten noordende Zoutsloot


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0224v van 26 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJetze Sybolts smid


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0180v van 6 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0017r van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende kamer van Jan Reyners


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0051r van 13 mei 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten1/2 panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Albarts


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0051r van 13 mei 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 12Zoutsloot ZZ255‑00‑00 gghof
koper door niaarWillem Willems, gehuwd met
geniaarde koperJelmer Ruirdts
geniaarde koperTrijntie Gerbens
naastligger ten oosten1/2 panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Albarts
naastligger ten zuidenWilcke Teeckes
naastligger ten westenWillem Willems
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/10Rinse Lieuweszeilmaker te Leeuwarden
verkoper van 1/10Trijntie Lieuwes, gehuwd met
verkoper van 1/10Oene Gravius
verkoper van 1/10Antie Lieuwes
verkoper van 1/10Hylckien Lieuwes, allen erfgenamen ab intestato van
erflaterwijlen Sibbeltie Lieuwes, en van
erflaterwijlen Aefcke Lieuwes
verkoper van 2/10Jan Freerx, gehuwd met
verkoper van 2/10Antie Floris, mede erfgenaam van
erflaterwijlen Rixt Floris
verkoper van 2/10Pytter Tijssen, erfgenaam van zijn vader
erflaterwijlen Tijs Pytters, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Taecke Albarts


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0001r van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHidde Ritskes pannenbakker


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0001r van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 12Zoutsloot ZZ 12/14300‑00‑00 cghof of tuintje met bomen en planten
koperCornelis Clases, gehuwd met
koperAntie Pytters
naastligger ten oostenHidde Ritskes pannenbakker
naastligger ten zuidenWilthetus Jelgersma
naastligger ten westenClaes Braem
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWillem Willems, gehuwd met
verkoperGrietie Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Jansen IJsenbeek x Welmoetie Hansens koopt een ledige plaets met alles wat erop gebouwd is, nz. Ossenmarkt en strekkende noordwaarts tot het hek van de N. naastligger. Ten O. de verkoper, ten W. Neeltie Heeres (Hilles?), ten Z. die straat, ten N.? verkoper is Lolcke Obbes, wydschipper, voor 360 gg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0113r van 13 okt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende vroedsman Jelgersma


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0290r van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0137r van 11 dec 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0165r van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0214v van 18 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0261v van 7 sep 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0153v van 12 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0165v van 17 jun 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0013r van 26 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 294Zoutsloot 12Sicco Popta chirurgijnHarlingenhuis en erf (270 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 294Zoutsloot 14Sicco Popta chirurgijnHarlingenhuis en erf (270 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 294Achterstraat A-083Henricus Rinkes wagenhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3454Droogstraat A-084 Marten Zein woonhuis
Sectie A nr. 3454Zoutsloot A-148 Jelle Martens van der Wal woonhuis
Sectie A nr. 3454Zoutsloot A-148a Jelle Martens van der Wal woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4520Zoutsloot 12 (A-148)Th.H. Keijzerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 12S. Renematransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 12A. (Albert) Schaafsma


2023
0.069319009780884


  terug