Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 13 (niet bekend) (niet bekend) B-152 B-202
Naastliggers vanAnjelierstraat 13
ten oostenAnjelierstraat 15
ten oostenAnjelierstraat 17
ten zuidende Anjelierstraat
ten westenAnjelierstraat 11
ten noordenLiemendijk 6


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-128 Anjelierstraat 13Bauke de Beer


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0152v van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Antje Stoffels


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-152Anjelierstraat 13Harmen Heeres Bakker... 1815; eigenaar van wijk B-111; gebruiker is Heere Ages Bakker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-152; gebruiker is Johannes Leggenaar, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk B-167, turfdrager; medegebruiker ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-152Anjelierstraat 13Johannes Leggenaar... 1779 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-152Anjelierstraat 13Harmen H Bakker Johannes Leyenaar sjouwer


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 63 en 66 van 14 feb 1827
adressoortbedraggebruik
B-152Anjelierstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 70a. het zomerhuis B-163, b. woning B-152
 
verkoperSjoerd Simons Wijma
koperYbele Jans Repko
koperSikke Wijnalda


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 30Anjelierstraat 13Age Heeres BakkerHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-152Anjelierstraat 13Hendrik Winkoud 50 jaar, geb Koesveld en wonende te HRL. 1839, wever, wijk B-152; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-152Anjelierstraat 13Ytje Jans van der Haringgeb 1795/97 Franeker, ovl 13 feb 1852 HRL, huwt met Hendericus Wink, (gk), dv Jan vdH, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-171; oud 43 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk B-152; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-152Anjelierstraat 13Jan Hendriks Wenk, overleden op 4 juni 18397 jr, overleden Liemendijk B 152. (CzOG nr. 33) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-152KarremanstraatHendrik Wink50 jKoesveldm, rooms katholiek, gehuwd, wever
B-152KarremanstraatYetje van der Haring43 jTzummarumv, rooms katholiek, gehuwd
B-152KarremanstraatHarmen Wink5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-152Anjelierstraat 13Klaas Wieringageb 1803 prov, huwt met Saakje Eelkema, timmerman, A 15 jun 1853 Arum; bev r HRL 1851 wijk B-152


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-152Anjelierstraat 13Saakje Eelkemageb 1810 prov, huwt met Klaas Wieringa, A 15 jun 1853 Arum; bev.reg. HRL 1851 wijk B-152


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-152Anjelierstraat 13Taeke Jans Tigchelaar... zv Jan Taekes T, en Dieuwke Lolkes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1827, ovl 1844, bev r HRL 1851 wijk B-152, wijk F-298, wijk H-092, wijk I-006, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 30B-152 (Liemendijk)Rinke Oorthuiswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 30B-202 (Anjelierstraat)Jan Tichelaarwoonhuis en stal


1899 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49100 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1370, 1376 en 1380 van 1 mrt 1899
adressoortbedraggebruik
B-202Anjelierstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 540woning en pakhuis met erf B-202
 
verkoper Douwe de Boer (voor zich en als gemachtigde, gehuwd met Dieuwke Tigchelaar)
verkoperGeertje Gonggrijp (wv Jan Tigchelaar)
verkoperTjerk de Vries (gehuwd met Eiskje Tigchelaar)
verkoperSjoerd Maneveld (gehuwd met Hittje Tigchelaar)
koperLammert Zeilmaker


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5164Anjelierstraat 13 (B-202)Lammert Zeilmakerwoonhuis


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Anjelierstr.W. Woudstra618Slagerij


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Anjelierstr.W. Woudstra618Slagerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Anjelierstr.W. Woudstra618Slagerij
  terug