Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 131-005 1-009 A-009A-009


Naastliggers vanNoorderhaven 13
ten oostenNoorderhaven 15
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 11


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0089v van 23 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRinse Nannes kuiper


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0166v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 13Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven] bij de Kettingsbrug strekkende achter tot aan de Zoutsloot730‑00‑00 GGhuis
koperLourens Dirx
koperMaritie Peters Hagen
naastligger ten oostenDirck Ariaens
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Piter blokmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGriet Piters, weduwe van
verkoperwijlen Rinse Nanneskuiper


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0090r van 28 jun 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 13Noorderhaven NZ400‑00‑00 GG1/4 huis
koperPytter Lourens, gehuwd metzeilmaker
koperGrietie Pytters
eigenaar van 1/4de koper Pytter Lourens c.u.zeilmaker
naastligger ten oostenWillem Dircx
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenAuckien, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Steven Gabbes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperJacob Buues c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Louwrens, zeilmaker? x Grietie Pieters koopt 1/4 huis nz. Nieuwe Noorderhaven omtrent de kettingbrug, strekkende achter, tot de Zoutsloot, waarvan de koper al 3/4 bezit. Ten O. Willem Dircxen, ten W. wd. Auckien Stevens (Habois?). Gekocht van Jacob Buwes?, voor 400 gg.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0119v van 21 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Pytter Lourens


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0123r van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pytter Lourens


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0173r van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Pytter Lourens zeilmaker


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 13Noorderhaven NZ1125‑00‑00 GGhuis alwaer de Zeeton uithanght
koper provisioneelJan Pytters havenmeesterde Zeeton
naastligger ten oostenHylcke Joannes Hanekuyck
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJacob Hollander
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Doede Bauckes, curator
verkoper q.q.Joannes Fransen, curatoren over
verkoperde nagelaten kinderen van N. N.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0034va van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 13Noorderhaven NZ bij de Kettingsbrug900‑00‑00 GGhuis alwaer de Zeeton in de gevel staet
koper provisioneelRuyrd Sybes Bontekoe de Zeeton
naastligger ten oostenvroedsman Thomas Auckes Nauta
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenYnse Jeltes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperSibble Jansen, erfgenaambrugsluiter
verkoperWybe Reiners voor zich en zijn kinderen, weduwnaar vanmetselaar
verkoperwijlen Aken Jans, erfgenaam
verkoperAeltie Jans meerderjarige jongedochter, erfgenamen van
erflaterwijlen Jan Pietershavenmeester
erflaterwijlen Tettie Wijnes


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0103v van 20 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRuyrd Sybes Bontekoe


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0150r van 22 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRuird Sybes Bontekoe


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-005Noorderhaven 13huis
eigenaarReiner Tiaards
gebruikerJan Douwes
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-005Noorderhaven 13huis
eigenaarReiner Tiaards
gebruikerJan Douwes
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-005Noorderhaven 13huis
eigenaarCeimpe Jarigs
gebruikerMelle Ynses
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-005Noorderhaven 13huis
eigenaarJan Douwes
gebruikerClaas Oepkes cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-005 Noorderhaven 13Douwe Jansz Zeylmaker, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-005Noorderhaven 13huis
eigenaarwed. Jan Douwes
gebruikerDouwe Jansen Zeylmaeker
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0232v van 27 okt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 13Noorderhaven NZ bij de kettingsbrug600‑00‑00 GGhuis alwaer de Zeeton in de geevel staet
koper van 1/3Beerend Dreyer procureur fiscaalde Zeeton
koper van 1/3Joost Zeeman gerechtsbode
koper van 1/3majoor Age de Haas executeur
huurderSjoerd Harmens c.u.
huurderMinke Gaebes
naastligger ten oostenHans Reiners n.u.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Douwes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSybren Hendriks Hoedtje, erfgenaam vanmr. timmerman
erflaterwijlen Taetske Ruirds Bontekoe bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend (Bernardus) Dreyer, proc. fiscaal, Joost Zeeman, Gerechtsbode en Age de Haas, executeur, kopen elk voor 1/3 een deftig huis bij de kettingbrug, 'de Zeeton'. Ten O. Hans Reiners, ten W. Sytske Reiners wv Jan Douwes, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Sybren Hendriks Hoedtje, mr. timmerman, als erfgenaam van Taetske Ruurds Bontekoe, vrijster.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0193v van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 13Noorderhaven NZ [staat: bij de kettingsbrug]300‑00‑00 CG1/3 huis
kopermajoor Age de Haes executeur
eigenaar van 1/3majoor Age de Haesexecuteur
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBernardus Dreyerprocureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge de Haas, majoor en executeur koopt 1/3 huis bij de kettingbrug, waarvan hij 1/3 bezit. Gekocht van Bernardus Dreyer, procureur fiscaal, voor 300 cg.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0254v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 13Noorderhaven bij de Kettingsbrug984‑05‑00 CGhuis
koperHein Joukes, gehuwd metschipper
koperTettje Piers
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/3Joost Zeemangerechtsbode
verkoper van 2/3wachtmeester Age de Haasexecuteur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Joukes, schipper x Tettje Piers koopt een huis nz. Noorderhaven bij de kettingbrug, dat nagelaten is door Tetske Ruurds Bontekoe, en nu door diverse gezinnen wordt bewoond. Gekocht van Joost Zeeman, gerechtsbode, voor 1/3, en Age de Haas, executeur en wachtmeester, voor 2/3, voor 984 cg.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0109r van 16 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Zeylmaker


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 99r van feb 1793 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 13Jan Heeres, mr. timmerman x Neeltje Jacobs koopt een huis nz. Noorderhaven, verhuurd aan Rinnert de Beer, en uitgang hebbende op de Zoutsloot. Ten O. Jan Trompetter, ten W. Bouwe Boomsma, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Jan Douwes- en Sytske Douwes Zeilmaker x Pieter Tjallingii, en Keimpe Jansen Zeilmaker, als erven van hun oom en broer Reinder Jansen Zeilmaker, voor 450 gg.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0099v van 3 feb 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 13Noorderhaven NZ450‑21‑00 GGhuis
koperJan Heeres, gehuwd metmr. timmerman
koperNeeltje Jacobs
huurderRinnert de Beer schipper
naastligger ten oostenJan Trompetter
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenB. Boomsma
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan D. Zeilmaker, erfgenaam
verkoperSytske D. Zeilmaker, erfgenaam
verkoperKeimpe Zeilmaker, erfgenamen van
erflaterwijlen Reinder J. Zeilmakerkoopman


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0296v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 13Noorderhaven NZ800‑00‑00 CGhuis
koperPopke Minnes, gehuwd metschuitschipper
koperSetske Wybes
naastligger ten oostenJan Trompetter
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenB. Boomsma
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Heeres, gehuwd metmr. timmerman
verkoperNeeltje Jacobs


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0094v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 13Noorderhaven NZ1000‑00‑00 CGhuis
koperBarend Visser en zoonkoopman
naastligger ten oostenJan Trompetter
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenB. Boomsma
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPopke Minnes, gehuwd metschipper
verkoperZetske Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser & zn. koopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. Jan Trompetter, ten W. Bouwe Boomsma, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Popke Minnes, schipper x Jetske Wybes, voor 1000 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-005, pag. 2Noorderhaven 13wed. P. Beva
1-005, pag. 2Noorderhaven 13Louis Timmermans, 21 jaar, gehuwdinwooning


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0063v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer B. Visser en zoon


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0203r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Barend Visser en zoon


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-009, pag. 2Noorderhaven 13B Visscher2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-009Noorderhaven 13Barend Jansen Visser... Backer, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 9 feb 1795. (burgerboek); eigenaar van wijk A-009; gebruiker Dirk Houtman, zeilmakersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-011, kantoor, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-009Noorderhaven 13Dirk Houtmangeb 1774 ... , ovl 28 apr 1816 HRL, zeilmakersknecht; BS ovl 1816; gebruiker van wijk A-009, zeilmakersknegt, eigenaar is Barent Visser & zoon, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-009Noorderhaven 13Barent Visser & zoon Dirk Houtman zeilmakersknegt


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 208 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-009Noorderhaven 13Pieter Rommerts Broersma, overleden op 30 oktober 1825zeilmakersknecht, man van Antje Meino's Pekema (Noorderhaven A 9), vader van Berber (vrouw van Kleis Gnodde, afwezige stuurman op reis naar Noorwegen), Aafke (vrouw van Klaas van der Meulen, scheepstimmermansknecht Amsterdam), Jikke, dienstmeid, Frouwkje (vrouw van Willem L. de Boer, loods), wijlen Rommert (man van Rinkje Ottes, vader van minderjarige Pieter en Otto Rommerts Broersma) enminderjarige Trijntje, Meino, Arjen, Maaike en Aaltje Pieters Broersma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 27 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-009Noorderhaven 13Pieter Rodenhuis, overleden op 10 oktober 1826koopman Noorderhaven A 9-13, overleden Groot-Lankum o/ Franeker, wednr. NN, man van Margaretha-Hendrina Mentes, vader van Sara (uit 1e huwelijk) enminderjarige Arius-Johannes en Ypeus Pieters Rodenhuis (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 310Noorderhaven 13erven Pieter RodenhuisHarlingenhuis en erf (96 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 104 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-009Noorderhaven 13Sybilla Coenraads Bakker, overleden op 22 november 1833vrouw van Pieter Carel Zuyderhoudt, zeilmakersknecht Noorderhaven A 9, moeder van minderjarige Carolus-Bernardus Pieters Zuyderhoudt, dochter van wijlen Coenraad Piebes Bakker en Helena Symons Wijma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-009Noorderhaven 13Jetske Sybrens Molenaar... feb 1828, dv Sijbren Pieters M, en Maartje Dirks Zijlstra; BS huw 1828, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk A-009; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-139; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-009Noorderhaven 13Luitje Reinders van der Veer... HRL, schipper, zv Reinder Luitzens vdV, en Wimke Sjoerds; BS huw 1828, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-009; oud 38 jaar, geb Bakkeveen en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-139 ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-009Noorderhaven 13P Zuiderhout stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-009Noorderhaven.. Zuiderhout38 jzeylmakerAmsterdamm, protestant, gehuwd
A-009NoorderhavenMaria G Rotgans24 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
A-009NoorderhavenCarolus Zuiderhout6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-009NoorderhavenGerryt Zuiderhout1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-009NoorderhavenWillem Zuiderhout1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-009NoorderhavenSaakje J Sjerda17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-009NoorderhavenTheunis Zuiderhout2 mHarlingenm, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 310Noorderhaven 13 Barend Visser & zoonHarlingentwee bouwvallige gevels [ook sectie A 311] afgebroken en de beide nummers onder een lijst gebragt


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 614 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-009Noorderhaven 13Jan Uilkes Meinsma, overleden op 15 maart 18473 1/2 jr (geboren 22/5/1843), overleden Noorderhaven A 9, zoon van Uilke Dooitzes Meinsma, zeilmaker en Klaasje Beerts Asses, broer van minderjarige Dooitze, Sytske, Beert en Harke Uilkes Meinsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 310Noorderhaven A-009Barend Visser & zoonwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 310Noorderhaven A-009Sipke Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 310Noorderhaven 13 (A-009)Berend Kuiperwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 13 Berend Kuiperleeraar zeevaartsch.f. 2200f. 1300


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 13S. ten Caterijksveldwachter
Noorderhaven 13IJ. van Poptaonderwijzer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 13K. (Klaaske) Drukker wv Drost


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 13rijksmonument 20533


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 310Noorderhaven 13
  terug