Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 17 1-007 1-011 A-011 A-011
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 19 1-008 1-012 A-012 A-012
- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 17, HarlingenNoorderhaven 17R. HoogterpNoorderke, 'thotel café restaurant


 


 


 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0151r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 19Noorderhaven NZhuis genaamd de Arcke Noae
 
koperBastiaen Jansen, gehuwd met2316-00-00 GG
koperAeff Cornelis westeind van Vlieland
naastligger ten oostenClaes Freercx Braem
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenDirck Ariens brouwer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRomck Sebastiaens
verkoperAntie Lyckles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBastiaen Jansen x Aeff Cornelis op `t Westeynd van Vlieland, kopen een huis nz. Noorderhaven, streckende vandaer tot achter aen de Soltsloot, genaemt 'de Arcke Noae'. Ten O. Claes Freercx Braam, ten W. brouwer Dirck Ariens. Gekocht van Romck Sebastiaens x Antie Lyckles, voor 2316 gg.


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0035v van 26 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 19Noorderhaven NZhuis
 
koperWillem Dircx 3225-00-00 GG
naastligger ten oostenClaes Freercx Braem
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWillem Dircx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Dircx koopt een huis, genaamd 'de Arcke Noae' of 'het Wanschapen', aan de nz. Noorderhaven, strekkende van daar tot aan de Zoutsloot. Ten O. Claes Freerx Braam, ten W. de koper zelf. Gekocht van Cornelis Cornelis, voor 3225 gg.


 


 


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0122r van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 19Noorderhaven NZhuis het Groot Wanschapen of Noachs Ercke genaamd, bestaande uit verscheidene wo
 
koperHoyte Hoites c.u.1600-00-00 GG
naastligger ten oostenClaes Freercks Braem
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende verkopers, de erfgenamen van Willem Dirx brouwer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde erfgenamen van Willem Dirxbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoyte Hoytes koopt een huis nz. Noorderhaven, 'het Groot Wanschapen', ook wel 'Noacks Ark' genoemd. Het huis bestaat uit verscheidene woningen en plaetsen, strekkende van voren tot achter aan de zz. Zoutsloot. Ten O. Claes Freercks Braam, ten W. de verkopers. Gekocht van erven Willem Dircx, brouwer, voor 1600 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0122v van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ [niet vermeld]nieuw aangebouwd huis met vrije uit- en ingang naar de Zoutsloot
 
koperMinne Jans c.s.bakker700-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van Willem Dirksenbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Jansen, bakker, koopt het nieuw aangebouwde huis ten W. van het vorige, onder conditie dat de in- en uitgang ten W. van het grote huis tot het huis 'Groot Wanschapen' behoort en dat het de vrijheid heeft om in de gevel en zijmuur ten O. en W. te bouwen zoals die nu zijn gebouwd, welke scheidsmuren samen met de andere kopers moeten worden onderhouden, evenals de trap om naar beneden te gaan in de kelder en de back om water te halen. Het nieuwe huis heeft vrij in- en uitgang naar de zz. Zoutsloot en bestaat uit een camer, opkamer en kelder. Gekocht van erven Willem Dirx, brouwer, voor 700 gg.


 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0180r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 19Noorderhaven NZhuis genaamd het Groot Wanschapen en bestaand uit verscheidene woningen en plaat
 
koperJan Auckes, gehuwd metwijdschipper1600-00-00 GG
koperAntie Poppis
naastligger ten oostenClaes Freercks Braem
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet kleine huis van Hoyte Hoytes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde crediteuren van Hoyte Hoytes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Auckes, wydschipper x Antie Poppes koopt 'het Groot Wanschapen', bestaande uit verscheidene woningen en plaetsen en strekkende tot achter aan de Zoutsloot. Ten O. Claes Freerks Braam, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Zoutsloot. Het huis is belast met het onderhoud van de stenen dijk. Veel bedingen. Gekocht van de crediteuren van Hoyte Hoytes.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0231r van 2 apr 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 19Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven] bij het huis genaamd het Groot Wanschapenhuis met een lege plaats daarachter
 
koperThomas Auckes c.u.wijdschipper1525-00-00 GG
naastligger ten oostenMinne Jansen bakker
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van Pyter Lourens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSweyntie Hendrix, weduwe van
wijlen Hylcke Joannes Hanekuyck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Auckes [Nauta], wijdschipper, koopt een huis met een ledige plaets erachter, nz. Noorderhaven, omtrent het huis 'het Groot Wanschapen'. Ten O. Minne Jansen, bakker, ten W. erven Pyter Lourens, ten Z.?, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Weyntie Hendrix wv Hylke Johannes Hanekuik.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-007Noorderhaven 17huis
eigenaarWybe Feddes
gebruikerWybe Feddes
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
1-008Noorderhaven 19huis
eigenaarJan Minnes
gebruikerLourens Minnes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-007Noorderhaven 17huis
eigenaarWybe Feddes
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-7-1720
1-008Noorderhaven 19huis
eigenaarJan Minnes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-007 Noorderhaven 17huis
eigenaarWybe Feddes
gebruikerWybe Feddes
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-00 CG
1-008 Noorderhaven 19huis
eigenaarJan Minnes
gebruiker
opmerkingpro deo begeert


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0206v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 19Noorderhaven NZ, naast Het groot Wanschapenhuis
 
koper door niaarJacob Douwes, vader en voorstander vankoopman130-00-00 GG
koper door niaarJan Jacobs
geniaarde koperReyn Sybes
naastligger ten oostenhet Groot Wanschapen
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWybe Feddes bakker
naastligger ten noordenJacob Douwes
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
Pyter Jansen Oldaens, eerste hypothecaire crediteur van
verkoper van 1/2Jan Minnesmr. bakker
verkoper van 1/2Hilbrand Dirxkoster van de Westerkerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Douwes koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Reyn Sybes, voor zijn zoon Jan Jacobs een huis 'het Groot Wanschapen', nz. Noorderhaven. Ten O. de straat, ten W. Wybe Feddes, bakker, ten Z. de straat en haven, ten N. Jacob Douwes zelf en de Zoutsloot. De uit- en ingang van 'het Groot Wanschapen' ligt ten W. van dit gekochte huis. Gekocht van de grootste hypothecaire crediteuren van Jan Minnes, mr. bakker, voor 1/2, en Hilbrand Dirx, koster van de Westerkerk, voor 1/2, voor 130 gg. Ingewikkelde acte.


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-007 Noorderhaven 17huis
eigenaarDirk Sytses
gebruikerWybe Feddes
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-10 CG
1-008 Noorderhaven 19huis
eigenaarJacob Douwes
gebruikerYtie Luities
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-007 Noorderhaven 17Hans Reiners, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
1-007 Noorderhaven 17Frans Goitjens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
1-007 Noorderhaven 17Jan Hansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
1-008 Noorderhaven 19Carst Pieters, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-10-00 CG


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0099v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 19Noorderhaven, voor van de haven tot achter aan de Zoutsloot strekkend5/6 huis
 
koperJan Jacobs portier van de Franekerpoort500-11-06 GG
eigenaar van 1/6Jan Jacobsportier van de Franekerpoort
huurder bovenste gedeeltewijlen Jacob Douwes 38-00-00 CG
huurder achterkamer en keukenJacob Sipkes 22-00-00 CG
huurder voorste kelder met aparte ingangMarten Jansen 14-06-00 CG
huurder 2e kelder met aparte ingangDirk Harmens 14-00-00 CG
huurder 3e kelder met aparte ingangPytter Carstens 14-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas R. Mahui koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenmedeverkoper Douwe Jacobs bejaarde vrijgezel
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/6Douwe Jacobs bejaarde vrijgezel
Auke Bakker, curator
Philippus Bakker, curatoren over
verkoper van 1/6Gerlof Wygers minderjarig, en zijn broertje
Jacob Wygers minderjarig, erfgenamen van hun grootvader
erflaterwijlen Jacob Douwes
verkoper van 1/6Berber Jans Bakker, gehuwd met
verkoper van 1/6Doede Seerps Bakker
verkoper van 1/6Antje Jans Bakker, gehuwd met
verkoper van 1/6Robijn Arjens
verkoper van 1/12Gouke Sybrens Hengst
verkoper van 1/12meerderjarige vrijgezel Hessel Sybrens Hengst
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs, portier v.d. Franekerpijp, koopt 5/6 van 'het Groot Wanschapen', waarvan hij al 1/6 bezit. Ten O. Claas Reyers Mahui, ten W. Douwe Jacobs, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Vermelding v.d. indeling v.h. huis, o.a. 3 verhuurde woonkelders met elk een aparte in- en uitgang. Gekocht van Douwe Jacobs voor 1/6, Gerlof- en Jacob Wygers voor 1/6, Auke- en Philippus Bakker, Berber Jans Bakker x Doede Seerps Bakker en Antje Jans Bakker x Robijn Arjens samen voor 2/6 en Gouke- en Hessel Sybrens Hingst ook samen voor 1/6 deel.


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-007 Noorderhaven 17huis
eigenaarHans Reynders
gebruikerHans Reynders (voor 10-00-00 CG)
gebruikerFrans Goitjens (voor 18-00-00 CG)
gebruikerJan Hansen (voor 16-00-00 CG)
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
1-008 Noorderhaven 19huis
eigenaarJacob Douwes
gebruikerPytter Karsten
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


 


 


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0078v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ bij de Kettingbrugdwarshuis
 
koperHendrik van Laar, gehuwd met509-14-00 CG
koperLijsbeth Jans
huurderde weduwe van Pieter Reinders c.s.
naastligger ten oosteneigenaar van huis genaamd Wanschapen Jan Jacobs
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJeltje Piers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperHineke Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik van Laar x Lijsbeth Jans koopt een dwarshuis omtrent de Kettingbrug. Ten O. Jan Jacobs als eigenaar van het huis 'Wanschapen', ten W. Jeltje Piers, ten N. de Zoutsloot, ten Z. de Noor derhaven. Gekocht van Hincke Wybes.


 


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0249v van 10 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 19Noorderhaven NZ1/2 huis genaamd Groot en Klein Wanschape of Noachs Arke, en groot erf
 
koperJan Willems timmerknecht355-00-00 GG
koperCarst Willems, gehuwd mettimmerknecht
koperRiemke Harings
naastligger ten oostende weduwe van Drayer
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenHendrik van Laar
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntje Heerkes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jacobs


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0299r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ bij de kettingsbrughuis
 
koperDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerman1175-00-00 CG
koperAntje Saakes
huurder voor 10 jarenN. N. 60-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis genaamd het Wanschaapen
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJ. P. Trompetter
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHendrik van Laar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDavid Willems, scheepstimmerman x Antje Saakes kopen huis nz. Noorderhaven omtrent de kettingbrug, thans door de verkoper en anderen bewoond. Geen grondpacht. Ten O. 'het Wanschaapen', ten Z. de Noorderhaven, ten W. J.P. Trompetter, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Hendrik van Laar, voor 1175 cg.


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0165v van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 19Noorderhaven NZhuis
 
koperBarend Visser koopman1000-00-00 CG
huurderde weduwe van Carst Willems e.a.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperJan Willems HamerhuistimmermanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser, koopman, koopt het huis 'het Groot Wanschapen' of 'Noachs Ark', nz. Noorderhaven, door meerdere gezinnen bewoond. Gekocht van Jan Willems Hamer, huistimmerman te A`dam, voor 1000 gg.


1792 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 19 (westgevel (Zoutsloot)), HarlingenNoorderhaven 19 (westgevel (Zoutsloot))Visser, Grietje B'1792 den 21 Juli
heeft Grietje B.
Visser aan dit ge-
bouw de eerste
steen gelegt oud
16 jaar 2 maanden.'


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0026v van 22 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ bij de oude Kettingbrughuis
 
koperBarend Visser, gehuwd met1135-00-00 CG
koperSara Jans
naastligger ten oostenBarend Visser, gehuwd met
naastligger ten oostenSara Jans
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten noordenZoutsloot
naastligger ten westenJan P. Trompetter
verkoperDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperJeltje Sakes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser x Sara Jans koopt 'het Wanschapen' omtrent de Kettingbrug. Ten O. de koper, ten Z. de Noorderhaven, ten W. Jan P. Trompetter, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van scheepstimmerman David Willems x Jeltje Sakes voor 1135 cg.


1802 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 17 (noordgevel (Zoutsloot)), HarlingenNoorderhaven 17 (noordgevel (Zoutsloot))Rodenhuis, Barend;Rodenhuis, Pieter;Visser, Grietje B'BAREND RODENHUIS geboren
den 25 April 1800, Zoon van
PIETER RODENHUIS en
GRIETJE B. VISSER, legden 19
Augustus 1802 aan dit gebouw
den Eersten Steen.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-009 Noorderhaven 19Pieter Rodenhuis, 28 jaar, gehuwd


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-011 Noorderhaven 17B Visscher2-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-012Noorderhaven 19Epeus Rodenhuisgeb 26 sep 1810 HRL, ovl 27 mei 1812 HRL; wijk A-012, zv Pieter R, en Margaretha Minses; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812; geb 26 sep 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL, zv Pieter Rodenhuis en Margrieta H. Mentes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-011Noorderhaven 17Barend Jansen Visser... van wijk A-009; gebruiker Dirk Houtman, zeilmakersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-011, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-014, zeylmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-021; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-012Noorderhaven 19Pieter Ypes Rodenhuis... BS huw 1811, huw 1817, ovl 1820, huw 1827, huw 1833, ovl 1862, BS Franeker ovl 1826; gebruiker van wijk A-012, koopman; eigenaar is B. Visser & zoon, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-013; gebruikers Jan Feersma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-011Noorderhaven 17B Visser & zoon B Visser & zoon kantoor
A-012Noorderhaven 19P Rodenhuis koopman


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 17 van 2 feb 1820
adressoortbedraggebruik
A-012Noorderhaven 19koopaktefl. 575huis A-012
 
verkoper en cedentAntje Pieters
koperJurjen Hendriks Baron
koperGeertje Michiels
cessionarisSjoerd Jacobus Hannema


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 312Noorderhaven 17erven Pieter RodenhuisHarlingenhuis en erf (330 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 312Noorderhaven 19erven Pieter RodenhuisHarlingenhuis en erf (330 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-011Noorderhaven 17Hendrikje Loggesoud 36 jaar, geb Hoogeveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-011; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-011Noorderhaven 17Margaretha Hendrika Mentes... 1859 uit Franeker, A 1 mei 1860 Franeker, Vst 12 nov 1860 uit Franeker, A 1 mei 1861 Franeker, ovl wijk A-011, dv Arius Johannes M, (gk), en Catarina Verschuyl, (gk); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-011Noorderhaven 17Rinske Tjepkes Gratama... en Trijntje Westra, (Wiebenga ??); huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1847, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-011, 22; Jetze IJ. Rodenhuis en R.T.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-012Noorderhaven 19Klaas Ymkes Kamminga... K, en Saakje Johannes vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012, 123, wijk C-160, wijk E-046, supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-011NoorderhavenMargaretha Mentes54 jAmsterdamv, protestant, weduwe
A-011NoorderhavenHendrikje Logges36 jHoogeveenv, protestant, ongehuwd
A-011NoorderhavenAnna Zwaal24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 312Noorderhaven 17erven pieter rodenhuis320 gl.16.00 gl.20.000 gl.22.00 gl.25.00 gl.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-012Noorderhaven 19Hendrika Mentesgeb 1794 Amsterdam, heeft hier gelogeerd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-012


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 312A-011 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonwoonhuis
Sectie A nr. 312A-012 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonkantoor


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3425A-011 (Noorderhaven)Gerardus Wilhelmus Koningwoonhuis
Sectie A nr. 3426A-012 (Noorderhaven)Gerardus Wilhelmus Koningwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3425Noorderhaven 17 (A-011)Maaike Teves (wed. G.W. Koning)woonhuis
Sectie A nr. 3426Noorderhaven 19 (A-012)Maaike Teves (wed. G.W. Koning)woonhuis


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29advocaat en notaris


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29advocaat en notaris


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29advocaat en notaris


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29advocaat en notaris


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 17mr. Auke H. van Kleffensadvocaat en notaris
vorige grondslagf. 13700
huidige grondslagf. 1600


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Advocaat en notaris


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Advocaat en notaris


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Advocaat en notaris


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Advocaat en notaris


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 17A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 17A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 17A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 17A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1928 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 17, HarlingenNoorderhaven 17Ph.W. Timmernotaris


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 17Ph.W.Timmernotaris
Noorderhaven 19M.Bisschopmachinist
Noorderhaven 19A.Lanserconcierge


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Ph.W. Timmer29Notaris


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 19A.H. v. Hurck624Mosselh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17M. de Vries881


1946 - kentekenadresnaam
B-29621
Noorderhaven 19Alexander H. van Hurck


1947 - kentekenadresnaam
B-32703
Noorderhaven 19Alexander Hendrikus van Hurck


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 19, HarlingenNoorderhaven 19A. van HurckHurck, A.H. vanmosselhandel


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.A.H. v. Hurck624Mosselh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenM. de Vries881


1949 - kentekenadresnaam
B-37458
Noorderhaven 19Alexander Hendrikus van Hurck


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.A.H. v. Hurck624Mosselh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenM. de Vries881


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.A.H. v. Hurck624Mosselh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenCafé-Rest. Het Noordeke228J. v.d. Tuin


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 19, HarlingenNoorderhaven 19A.H. van HurckHurck, A.H. vanmosselhandel


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 17, HarlingenNoorderhaven 17 Noorderke, 'thotel café restaurant


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 17R. (Rein) Hoogterp
Noorderhaven 19H. (Hille) Ypma


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 17, HarlingenNoorderhaven 17S. de BoerNoorderke, hethotel - café - restaurant


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 17rijksmonument 20535
Noorderhaven 19rijksmonument 20536


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6718Noorderhaven 17
  terug