Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 21 1-009 1-013 A-013 A-013
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 21 1-009 1-014 A-014 A-013


Huisnaam in: 1667
Gebruik:
Naam: het groot wanschapen of noachs arke
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1676
Gebruik:
Naam: het groot wanschapen (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1728
Gebruik:
Naam: het groot wanschapen (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1745
Gebruik:
Naam: het groot wanschapen of noachs arke
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1783
Gebruik:
Naam: de arcke noachs
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1784
Gebruik:
Naam: het groot wanschapen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0238r van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 21noorder nieuwe stad Noorderhaven NZhuis
 
koperFreerck Claesen, gehuwd met1267-17-00 GG
koperAntie Wybes
naastligger ten oostenNoorderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet huis genaamd Wandschapen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperMaritgien Philips, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Lens?, geassisteerd door haar zwagerijzerkramer
verkoperAlbert Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerck Claeses x Antie Wybes kopen een huis nz. Noorderhaven.


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-009Noorderhaven 21huis
eigenaarJacob Douwes cum soc.
gebruikerJacob Douwes cum soc.
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-009Noorderhaven 21huis
eigenaarJan Auckes erven
gebruikerJacob Douwes cum soc.
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-009 Noorderhaven 21huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJacob Douwes cum soc.
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-009 Noorderhaven 21huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJacob Douwes c.s.
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-009 Noorderhaven 21Jacob Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-009 Noorderhaven 21huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJacob Douwes cum soc.
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0122r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 21Noorderhaven NZ [niet vermeld]huis
 
koperSjoerd Harmens, gehuwd metdorpsrechter en mr. schoenmaker515-14-00 GG
koperLijsbet Minnes Blok
huurderGrietje Sickes 40-00-00 CG
huurderwijlen Jaenes van Sloten
naastligger ten oostenNoorderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenJan Jacobs
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/6professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk NieuwenhuisAmsterdam
verkoper van 1/6Evert Nieuwenhuisoud kapitein van de Admiraliteit
verkoper van 1/6Antje Nieuwenhuis, gehuwd met
verkoper van 1/6Folkert Pieterskoopman
dr. Johannis Stinstra, curator over
verkoper van 1/8Trijntje Willems Mouter
Sybrand Feitema, weduwnaar van
wijlen Neynke Mouter, en voogd van zijn minderjarige dochter
verkoper van 1/8Baukjen Feitema
verkoper van 1/8Antje Willems Mouter, gehuwd met
verkoper van 1/8dr. Goytjen Stinstra
verkoper van 1/8Itske Willems Mouter, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/8ds. Jacobus Hesseling, allen erfgenamen vanLeeuwarden
erflaterFeddrik Aiises Mahiukoopman


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0157v van 17 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 21Noorderhaven NZdeftig huis
 
koperJacobus Freerks Scheltinga, gehuwd metkoopman1400-00-00 CG
koperBeerntje Minnes
naastligger ten oostenNoorderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Jacobs
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSjoerd Harmensdorpsrechter / mr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Freerks Scheltinga, koopman x Beerntje Minnes kopen een huis nz. Noorderhaven. Geen grondpacht. Ten O. en Z. de straat en haven, ten W. Jan Jacobs, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Sjoerd Harmens, dorpsrechter en mr. schoenmaker te Harlingen, voor 1400 cg.


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-011 Noorderhaven 21wed F Draijer
1-011 Noorderhaven 21Christiaan Lourens


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-013 Noorderhaven 21Barend Visscher6-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-013Noorderhaven 21Christianus Bleekergeb 10 jan 1808 HRL, ovl 9 okt 1812 HRL, ovl wijk A-013, N.H., ged 24 jan 1808 HRL, zv Fedde Hendriks B., en Grietje Johannes dekker; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 54 van 20 mrt 1812
adressoortbedraggebruik
A-013Noorderhaven 21koopaktefl. 16551/2 deel in huis A-013
 
erflaterBeerendtje Vellinga (overleden op 12 november 1811, in leven wv Fedde Dreyer)
erfgenaam en verkoperDirk Vellinga
koperPieter Rodenhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-013Noorderhaven 21Christiaans Lourens... Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-013Noorderhaven 21Fedde Hendriks Bleeker... huw 1815, huw 1837, ovl 1849, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-143, wijk F-075; gebruiker van wijk A-013, timmerknegt, alsmede Jan Feersma, cargadoor, en Christiaan Lourens wed. ; eigenaar is P. Rodenhuis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-013Noorderhaven 21Jan Feersma... Kerk HRL 1805, 1809, BS geb 1811, huw 1812, huw 1816, huw 1817, ovl 1827, ovl 1865; gebruiker van wijk A-013, eigenaar is P. Rodenhuis, medegebruiker Christ. Lourens wed., Fedde Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-013Noorderhaven 21Pieter Ypes Rodenhuis... 1826; gebruiker van wijk A-012, koopman; eigenaar is B. Visser & zoon, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-013; gebruikers Jan Feersma, cargadoor, Christ. Lourens wed., Fedde Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-014Noorderhaven 21Barend Jansen Visser... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-011, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-014, zeylmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-021; gebruiker B. Rodenhuis, kantoorbediende, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-013Noorderhaven 21P Rodenhuis Jan Feersma cargadoor
A-013Noorderhaven 21Christ. Lourens wed
A-013Noorderhaven 21Fedde Bleeker timmerknegt
A-014Noorderhaven 21B Visser & zoon B Visser & zoon zeylmakerij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 313Noorderhaven 21erven Pieter RodenhuisHarlingenhuis of zeilmakerij (176 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 313A-013 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonzeilmakerij
Sectie A nr. 313A-014 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonzeilmakerij


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 313A-013 (Noorderhaven)Wijbren Vellingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 313Noorderhaven 21 (A-013)Jan Dijk (Jellesz.)winkel en kantoor


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Noorderhaven 21Dijk & van de Veldejongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
sigarenfabriek


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 21Binnenl. Maatsch. voor Schelpenvisscherij en Bergingszaken "de Hoop"46Dir. P. Ritzes


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 21, HarlingenNoorderhaven 21Th.W. Nautaelectrische grof- en scheepssmederij, kachelmakerij


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 21, HarlingenNoorderhaven 21Th.W. Nautaelectrische grof- en scheepssmederij, kachelmakerij


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 21, HarlingenNoorderhaven 21Th.W. NautaNauta & zn., Th.W.machine herstelplaats


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Th.W. Nauta & Zn.590Machineherstelpl.


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 21, HarlingenNoorderhaven 21Th.W. Nautamachine herstelplaats, constructiebouw
  terug