Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 25 1-012 1-016 A-016 A-015
1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0013r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 25Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven] strekkende achter noordwaarts tot aan de Zoutsloot huis met ledige plaats en loods
 
koperDirck Ghijsberts, gehuwd met900-00-00 GG
koperAnna Jans
naastligger ten oostenJochum Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeercke Andries smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Hancke Claesen, gehuwd met
verkoper van 1/2Geertgie Jansen
verkoper van 1/2Ruert Claesen, gehuwd met
verkoper van 1/2Trijn Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Ghijsberts x Anna Jans kopen een huis nz. Noorder nieuwe haven, strekkende tot aan de Zoutsloot. Ten O. Jochem Pyters, ten W. Heercke Andries, smid. Geen grondpacht.


 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0062v van 14 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 25achterNoorderhavenoude schuur
 
koperLieuwe Lolckes 150-00-00 CG
koperLijsbet Claesses
naastligger ten oostenDouwe Sierx c.u.smid
naastligger ten westenplaats/houtstek van de koper Lieuwe Lolckes
verkoperAnna Jans, weduwe van
verkoperwijlen Joost Sybrenszeilmaker


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0115v van 15 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 25Noorderhaven NZhuis en plaats met een vrije uit- en ingang ten noorden
 
koperLieuwe Lolkes c.u.604-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van de erven van wijlen Douue Sierx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende koper Lieuwe Lolkes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Fijckien Annes, gesterkt met
verkoper van 1/2Cornelis Piers
verkoper van 1/2Gijsbert Minnes c.soc.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0348v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 25Noorderhaven NZ [niet vermeld]huis en plaats met vrij achterom
 
koperPoppe Auckes, gehuwd met475-00-00 CG
koperCorneliske Jacobs
huurderHendrik Jansen
naastligger ten oostensteeg met uitgang naar de Zoutsloot
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Drie Bootshaeken
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenAucke Backer wijdschipper
naastligger ten noordenFloris Jansen
verkoper van 1/2Jan Jansen Reyersmr. gortmaker
verkoper van 1/2Ydtske Jansen, gehuwd met
verkoper van 1/2Pyter WillemsmoutmakerLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Aukes x Corneliske Jacobs koopt een huis met een plaets erachter, door meerderen bewoond en met vrij in- en uitgang op de Zoutsloot ten O., langs het achterhuis. Ten O. het huis 'de 3 Bootshaken', ten W. Aucke Backer, wijdschipper, ten Z. de 'Noorderhaven', ten N. de huurder, Floris Janzen. Gekocht van Jan Jansen Reyers, mr. gortmaker, voor 1/2, en Ytske Jansen x Pieter Willems, mouter te Leeuwarden, voor 1/2.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-012Noorderhaven 25huis
eigenaarwed. Poppe Auckes
gebruikerwed. Poppe Auckes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-012Noorderhaven 25huis
eigenaarwed. Poppe Auckes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-012 Noorderhaven 25huis
eigenaarwed. Poppe Aukes
gebruikerwed. Poppe Aukes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0011v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 25Noorderhaven NZ 25/27huis
 
koperJan Aukes Backer koopman2025-00-00 CG
huurderYttje Andles
naastligger ten oostenReyner Tjeerds mr. zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenJan Aukes Backer
naastligger ten noordenJan Aukes Backer
verkoperAafke Poppes, gehuwd met
verkoperSalomon Gerlofsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Auckes Backer koopt 2 huizen naast elkaar. Ten O. Reiner Tjeerds, mr. zeilmaker, ten W. en N. de koper, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Aefke Poppes x Salomon Gerlofs, mr. bakker, voor 2025 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-012 Noorderhaven 25huis
eigenaarJan Aukes
gebruikervroedsman Wijngaarden
huurwaarde47-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-16-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-012 Noorderhaven 25huis
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerwed. Heere Lieuwes
huurwaarde47-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-10-14 CG


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0055r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 25Noorderhaven NZ tussen Vismarkt en Kettingbrughuis
 
koperJan Leenderts Buisman 1350-00-00 CG
huurderJan Leenderts Buisman
naastligger ten oostenJan A. Bakker koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan A. Bakker koopman
naastligger ten noordenJan A. Bakker koopman
verkoperJan A. Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Leenderts Buisman, capitein van het transportjacht v.d. Admiraliteit in Friesland, koopt een huis nz. Noorderhaven, tussen Vismarkts- en kettingbruggen. Ten O., W. en N. de verkoper, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Jan Aukes Bakker, koopman, voor 1350 cg.


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-013 Noorderhaven 25J L Buisman


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-016 Noorderhaven 25D Buisman3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-016Noorderhaven 25Dirk Jans Buisman... Dirks (de Vries); huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1816, ovl 1818, ovl 1821, huw 1830; eigenaar van wijk A-016, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-009, winkelier, 1814. (GAH204); D.J.B. van Amsterdam ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-016Noorderhaven 25D Buisman


1815 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 17 mrt 1815
A-016Noorderhaven 25Eene hechte en netbetimmerde huizinge c.a. aan de noordkant van de Noorderhaven, thans in huur bij Jacob Thomas, Bijlsma. Provisioneel verkocht op 22 mrt 1815 door notarissen Hanekuyk en Wijma..


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 139 van 1 jun 1818
adressoortbedraggebruik
A-016Noorderhaven 25ruilingfl. 500a. huis E-091 tegen huis A-016
 
Leendert Jans Buisman
Dirk Jans Buisman


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-016Noorderhaven 25Leendert Jans Buisman, overleden op 28 augustus 183066 jr, beurtschipper Noorderhaven A 16, man van Ybeltje Feddes (mede testamentair erfgenaam), vader van niet met name genoemde kinderen! Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 316Noorderhaven 25wed. Leendert Jans BuismanHarlingenhuis en erf (102 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-016Noorderhaven 25Cornelis Reinders de Jong, overleden op 31 mei 1834koopvaardijkapitein Noorderhaven A 16, overleden op reis van Batavia, man van Anna Buisman, vader van minderjarige Rinkse (2 1/2 jr) en Elisabeth Cornelis de Jong (10 mnd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-016Noorderhaven 25R Snoek stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-016Noorderhaven 25Ybeltje Feddes van der Zee, overleden op 23 februari 183976 jr, geboren Makkum, overleden Noorderhaven A 16, wed. Leendert Buisman, moeder van Hinke (vrouw van Arie Jansen Struyk, scheepskapitein Amsterdam), Anna (vrouw van Eilert Bergman, idem) en wijlen Fedde Leenderts Buisman (man van wijlen Antje Volkheimer, vader van Ybeltje, vrouw van Sybrandus W. Jager, vleeshouwer, Alida, vrouw van Cornelis Teunis Reus, stuurman Terschelling en minderjarige Jan Feddes Buisman, voogd is Jan Everts Bouwknegt). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-016NoorderhavenRoelof Snoek27 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, schrijnwerker
A-016NoorderhavenHendrikje Tangerman27 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 316A-016 (Noorderhaven )Luitje van der Veerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 316A-015 (Noorderhaven)Abe Hamstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 316Noorderhaven 25 (A-015)Jan Hamstra (te Leeuwarden)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 25 Jentje Reitsmazonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 25G.Schuilbootwerker
Noorderhaven 25R.L. v/d Valkkantoorlooper


1930 - kentekenadresnaam
B-15585
Noorderhaven 25Richard Johannes Hinrich Lohse


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 25L.P. (Leo) Blom


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 25, HarlingenNoorderhaven 25Fa. H. Blom & zn.schildersbedrijf


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 25beeldbepalend pand8 van 10
  terug