Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 39
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 391-024 1-027 A-023A-022
 huisnummer lager  Zeepziederstraat 3(niet bekend)(niet bekend)A-071A-067


Naastliggers vanNoorderhaven 39
ten oostenNoorderhaven 41
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 37
ten noordenZeepziederstraat 3


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0416v van 24 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg van de Noorderhaven tot de Zoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Symen Harmens
naastligger ten westenAmel Arents


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven] strekkende tot de eerste droge straat00‑00‑00 cghuis waar Delft uitsteekt
koperN. N. Delft
naastligger ten oostenWybrant Seerps zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenAmel Aerns
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (b) een huis nz. Noorder nieuwe haven daer Delft wtsteeckt. Ten O. Wybrant Seerps, zeilmaker, ten W. Amel Ariens.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]00‑00‑00 cghuis waar Delft uitsteekt
koper provisioneelN. N. Delft
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0120r van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0120r van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ4000‑00‑00 CGhuis genaempt de Drie Parochiekercken, met zomerkeuken en ledige plaats erachter
koperReyer Adams, gehuwd methoutkoperde Drie Parochiekerken
koperLijsbeth Claesen
koperFreerck Claesen, gehuwd methoutkoper
koperAntie Wybes
toehaak100-00-00 CG tot een geschenk
naastligger ten oostenWybrandt Seerps zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziederstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperSyverd Meynerts van Duynen, gehuwd met te Akkrum
verkoperAeltgen van der Velde te Akkrum


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0054r van 16 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZeepziedersstraat [staat: wijde steeg of straat]


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0054v van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZeepziedersstraat [staat: wijde steeg of straat]


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAise Arjens Mahui


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0323r van 22 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAyse Arjens Mahiu houtkoper


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0257r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAise Arjens Mahiu


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0162r van 19 feb 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0162r van 19 feb 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ hoek Vismarktsbrug tot aan de Zoutsloot1165‑00‑00 CG1/2 huis en houtstek genaamd de Drie Parochien
koperAyse Arjens Mahiu koopmande Drie Parochies
naastligger ten oostenGilles Martens makelaar
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: steeg]
naastligger ten westenvroedsman Hannema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/4Wytske Freerks, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Rinse Jetses Roorda te Dokkum
verkoper van 1/4Freerk Hendrikskoopman te Dokkum
verkoper van 1/4Jan Hendrikskoopman te Dokkum
verkoper van 1/4Anne Hendrikskoopman te Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAise Arjens Mahui koopt een 1/2 huis en houtstek 'de Drie Parochies', nz. Noorderhaven, op de hoek van de Vismarktsbrug en strekken de tot de Zoutsloot. Ten O. Gilles Martens (Mesdagh?), makelaar, ten W. de openbare steeg en de vroedsman Hannema, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Wytske Freerks wv Rinse Jetses Roorda te Dokkum, voor 1/4 en Freerk-, Jan- en Anne Hendriks, gebroeders te Dokkum, voor 1/4.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0167v van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0167v van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ hoek Vismarktsbrug van de Vismarktsbrug388‑06‑12 CG1/6 huis en houtstek
koperAyse Arjens Mahiu koopman
eigenaar van 5/6Ayse Arjens Mahiukoopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietje Reyers, gehuwd met
verkoperdr. Nicolaus Akkermedicus
verkoperJan Auckeshoutkoper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-024Noorderhaven 39huis en houtstek
eigenaarAise Arjens erven
gebruikerAise Arjens erven
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-024Noorderhaven 39huis
eigenaarAise Arjens kinderen
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan4‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-024Noorderhaven 39huis
eigenaarAyse Arjens kinderen
gebruikerAyse Arjens kinderen
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-024Noorderhaven 39huis
eigenaarerven Ayse Arjens Mahui
gebruikererven Ayse Arjens Mahui
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0142r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ait Arjens


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0198r van 20 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aise Arjens


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0163v van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZeepziedersstraat [staat: straat]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-024 Noorderhaven 39Feddrik Ayses Mahui, bestaande uit 2 personen100‑00‑00 cg0praesenteert eens voor al 500 gl


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-024Noorderhaven 39huis
eigenaarerv. Ayse A. Mahui erv.
gebruikererv. Ayse A. Mahui erv.
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑14‑08 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0120r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0120r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ800‑21‑00 GGhuis
koperJan Symons mr. bakker
naastligger ten oostenRomke Wassenaer c.s.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat [staat: Brouwersstraat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/6professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk Nieuwenhuis te Amsterdam
verkoper van 1/6Evert Nieuwenhuisoud kapitein van de Admiraliteit
verkoper van 1/6Antje Nieuwenhuis, gehuwd met
verkoper van 1/6Folkert Pieterskoopman
verkoper q.q.dr. Johannis Stinstra, curator over
verkoper van 1/8Trijntje Willems Mouter
verkoperSybrand Feitema, weduwnaar van
verkoperwijlen Neynke Mouter, en voogd van zijn minderjarige dochter
verkoper van 1/8Baukjen Feitema
verkoper van 1/8Antje Willems Mouter, gehuwd met
verkoper van 1/8dr. Goytjen Stinstra
verkoper van 1/8Itske Willems Mouter, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/8ds. Jacobus Hesseling te Leeuwarden
erflaterwijlen Feddrik Aiises Mahiukoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Simons, mr. bakker wil een huis kopen nz. Noorderhaven, v/h van Feddrik Aises Mahui. Ten O. Romke Wassenaar, ten W. de Brouwersstraat, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Tjerk Nieuwenhuis, prof. in de theologie bij de D.G. in A`dam, Evert Nieuwenhuis, oud-kapt. bij de Admiraliteit., Antje Nieuwenhuis x Folkert Pieters (Schellingwou)? samen voor 1/2 en ds. Johannes Stinstra als curator over Trijntje Willems Mouter, Baukje Feitema, als dochter van wl. Neynke Willems Mouter x Sybrand Feitema, Antje Willems Mouter x dr. Goytjen Stinstra, en Jetske Willems Mouter x ds. Jacobus Hesling te Leeuwarden, samen voor de andere helft, als universeel erfgenamen van Feddrik Aises Mahui, voor 800 gg. De koop is gestuit.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0051r van 24 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0051r van 24 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ1999‑19‑00 CGhuis
koperAle Andries, gehuwd met
koperTrijntje Gosses
naastligger ten oostenRomke Wassenaar c.s.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat [staat: Brouwersstraat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Symens Backerdistillateur en koopman


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0206r van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZeepziedersstraat [staat: straat]koopman


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0159r van 4 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAle Andries koopman


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0187r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAle Andries koopman


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0324r van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0324r van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ bij de Vismarktsbrug00‑00‑00 cghuis
koperAndries Ales Dijkstra koopmande Drie Pachochies
naastligger ten oostenmevrouw Matack
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperAle Andrieskoopman onder Almenum


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-019 , pag. 3Noorderhaven 39Jacob Wassenaar
1-019 , pag. 3Noorderhaven 39Barend Visser


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0057r van 8 jul 1804 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeepziederstraat 3Zeepziedersstraat OZ190‑00‑00 CGhuis
koperTaeke Althusius te Gaastmeer
huurderOtte Jacobs c.u.36‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHeer J. D. Zeylmaker
naastligger ten zuidenRuurd turfdrager
naastligger ten westenZeepziederstraat
naastligger ten noordenSybe Doikes
verkoperMayke Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Althuisius te Gaastmeer in Wijmbritseradeel, koopt een huis oz. Zeepziedersstraat. Ten O. Jan Douwes Zeylmaker, ten W. de straat, ten Z. Ruurd, turfdrager, ten N. Sybe Doekes. Gekocht van Mayke Douwes wv Douwe Pieters, voor 190 cg.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0245r van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0245r van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 39Noorderhaven bij de Vismarktsbrug2501‑00‑00 CGhuis, stal, plaats, kelder en graanzolders
koperL. E. Mutzenbecher koopman
naastligger ten oostenM. Bos
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJan Gosseskoopman te Birdaard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaL.E. Mutzenbecher koopt huis met stal, plaats en kelder en verscheidene graanzolders, nz. Noorderhaven bij de Vismarktsbrug. Ten O. Marten Bos, ten W., Z. en N. de straat. Gekocht van Jan Gosses te Birdaard.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0010r van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeepziederstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenL. E. Mutzenbecker


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0025r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSikko B. IJsenbeek


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0025r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ wijk A-022 bij de Vismarkts[brug]1005‑00‑00 CGpakhuis
koperCornelis Jonker koopman
naastligger ten oostende weduwe van Marten Bos
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenSikko B. IJsenbeek
verkoperL. E. Mutzenbecker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker koopt een pakhuis wijk A-023. De straat ten Z. en W., ten O. wd. Marten Bos, ten N. Sikko B. IJsenbeek met zijn stalling die voorheen bij dit pakhuis behoorde. Gekocht van L.E. Mutzenbecher.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0161v van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSikko B. IJsenbeek


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0161v van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ wijk A-022 [staat A-023] bij de Vismarktsbrug2100‑00‑00 CGpakhuis
koperJacob Wassenaar te Amsterdam
huurderJacob Wassenaar te Amsterdam
naastligger ten oostenMarten Bos
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenSikko B. IJsenbeek
verkoperCornelis A. Jonkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wassenaar te Amsterdam koopt een pakhuis wijk A-023. Ten Z. en W. de straat, ten N. Sikko IJsenbeek met het achterste gedeelte, dat eerder ook bij dit pakhuis behoorde. Veel bedingen over de lichtschepping in de oostelijke zijmuur. Gekocht van Cornelis Arjens Jonker.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-027, pag. 4Noorderhaven 39Jacob Wassenaar6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-023Noorderhaven 39Johannes Harkes Pottinga... 1809 HRL, zv Harke P, en Mettje vd Ley; BS huw 1812, huw 1830, ovl 1840, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-023, wijk H-229; eigenaar en gebruiker van wijk C-070, bakker, 1814. (GAH204); J.P. en Hijlkje Sijbes ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-023Noorderhaven 39S Wassenaareigenaar van wijk A-023, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-160, pakhuis; gebruiker D. Oolgaard, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-071Zeepziederstraat 3Sikke B IJsenbeek... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-070; gebruiker Marijke Stoef, naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk A-071, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar engebruiker van wijk A-079 en wijk A-080, pakhuizen, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-023Noorderhaven 39J Wassenaar Ledig pakhuis
A-071Zeepziederstraat 3S IJsenbeek wagenhuis


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 82 van 31 dec 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-071Zeepziederstraat 3koopaktehuis A-071
 
verkoperBernardus van Loon (koopman)
koperAdrianus van der Vliet


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 329Noorderhaven 39Jan HuidekoperzeehandelaarHarlingenpakhuis en erf (161 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 329Zeepziederstraat 3Jan HuidekoperzeehandelaarHarlingenpakhuis en erf (161 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
A-023Noorderhaven 39Sedert weinige jaren geheel verbouwd pakhuis genaamd macedonien aan de Noorderhaven, eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
A-071Zeepziederstraat 3Zeepziederij de witte hand met al deszelfs toe en aanbehoren , gebruiker J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 30 okt 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-071Zeepziederstraat 3koopaktefl. 4000huis A-022, zeepziederij A-071 genaamd de Witte Hand daarachter, stal A-079 en wagenhuis A-080 achter de fabriek en pakhuis A-070
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperPieter Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Jans Huidekoper (te Midlum)
koperJarig Cornelis Mollema
koperFoekje Sybrands Spannenburg


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-023Noorderhaven 39Hylkje Sybes Wijngaarden... huwt met Johannes Pottinga, dv Sijbe Jelles W, en Trijntje Groendijk; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-023; Johannes Pottinga em H.S.W., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-023Noorderhaven 39Jacobus Wentholt... uit Dokkum, zv Ludolph Reinier W, en Magdalena Zeper; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 55, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-023Noorderhaven 39Sjieuwke Bijlstra... N.H., dv Siebe Sjierks B, en Baukje Rinses; BS huw 1811wafk, huw 1814, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-023, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-071Zeepziederstraat 3Grietje Wartenageb 11 sep 1801 Ameland, ovl 11 mei 1873 HRL, huwt met Sjoerd vd Meer, dv Bauke W, en Jantje Mets; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, 126


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-071Zeepziederstraat 3Jetske Jeltes... HRL, N.H., dv Jelte Jeltes en Hiltje Ens; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, wijk H-210; Johannes Daniels ende J.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Floris Jeltes, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-071Zeepziederstraat 3Sjoerd van der Meer... in 1878, zv Rein vdM, en IJtje de Wolf; BS ovl 1873; 1878 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2669Noorderhaven A-023Barend Visser & zoonpakhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-071Zeepziederstraat 3Ruurd Jappes van der Veer... vd comparanten staande en gelegen te HRL aan de Noorderhaven wijk A-006, kastelein in 1864, ovl wijk A-071, zv Jappe Ruurds vdV, en Marijke Zondervan; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836, huw 1863, ovl 1864; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3433Noorderhaven A-021Willem Sijpkens Kijlstrawoonhuis
Sectie A nr. 2669Noorderhaven A-022Jan Foekenspakhuis


1901 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50081 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 180 en 184 van 16 okt 1901
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-022Noorderhaven 39provisionele en finale toewijzingfl. 2421pakhuis Brittania
 
verkoperfa. J. Foekens
koperElkan Pais


1903 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 39 van 11 feb 1903
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-022Noorderhaven 39koopaktefl. 2000pakhuis Brittania
 
verkoperElkan Pais
koperWillem Alexander Paul Frederik Pais


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2669Noorderhaven 39 (A-022)Elkan Paispakhuis
Sectie A nr. 3434Zeepziederstraat 3 (A-066)wed. Gerben Mensonidespakhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 39 Klaas W. de Vrieskoopmanf. 1600f. 1600
Zeepziedersstraat 3 Jacob Bergsmastuurmanf. 900f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zeepziedersstraat 3J. Bergsmazeeman
Zeepziederstraat 3S. Heeresdekknecht


1937 - variabron: Raadsvergadering 29 november
adresgegevens
Zeepziederstraat 3Onbewoonbaar verklaard


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeepziedersstraat 3T. (Tjipke) Jager


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 39rijksmonument 20542
Zeepziedersstraat 3beeldbepalend pand6 van 10


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 2669Noorderhaven 39
  terug