Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 49
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 49 1-029 1-032 A-028 A-026a
Naastliggers vanNoorderhaven 49
ten oostenNoorderhaven 51
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 47
ten noordende Droogstraat


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0125v van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSipke Reyns


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0085r van 6 mei 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSipke Reyns


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0145v van 24 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSipke Reyns


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0169av van 22 aug 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSypke Reins


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0233v van 21 mei 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0271v van 23 sep 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRinnert Eelckes n.u.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0272r van 30 sep 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRinnert Eelckes n.u.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0005ra van 14 jul 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRinnert Eelckes


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035v van 9 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRinnert Eelckes


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0072v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Rinnert Eelckes


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0172r van 20 okt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCatharina van Elcoma


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0010r van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 49Noorderhaven NZhuis
 
koperYcke Gowerts Potkast c.u.mr. gortmaker400-00-00 GG
naastligger ten oostenJitske Jacobs, gehuwd met
naastligger ten oostenwijlen Munnikhuis koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenEwert Hingst koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDominicus Noorthoff, weduwnaar vanGroningen
verkoperwijlen Catrina van Eelkoma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYcke Goverts Potkast, mr. gortmaker, koopt huis nz. Noorderhaven. Ten O. Jetske Jacobs wv Munnikhuis, ten W. Evert Hingst, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Dominicus Noorthoff te Groningen, als testamentair erfgenaam van wl. zijn vrouw Catharina Eelcoma.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-029Noorderhaven 49huis
eigenaarYcke Goverts
gebruikerYcke Goverts
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-029Noorderhaven 49huis
eigenaarYcke Goverts
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-029 Noorderhaven 49huis
eigenaarYcke Gowerts
gebruikerYcke Gowerts
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0101r van 14 mrt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYke Goverts mr. gortmaker


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-029 Noorderhaven 49huis
eigenaarYke Goverts
gebruikerYke Goverts
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-029 Noorderhaven 49Yke Goverts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal35-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-029 Noorderhaven 49huis
eigenaarYke Goverts
gebruikerYke Goverts
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0215v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 49Noorderhaven NZhuis
 
koperHendrik Pesma notaris1750-07-00 GG
naastligger ten oostenJan Pieters Oldaens
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenEvert Hanekuyk
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast
verkoperde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Pesma, notaris koopt heerlijk huis aan de nz. Noorderhaven, laatst bewoond door Maertje Scheltes. Ten O. Jan Pieters Oldaens, ten Z. de straet en haeven, ten W. Evert Hanekuyk, ten N. de Droogstraat. Het huis heeft op- en afslag in de Droogstraat. Geen grondpacht. Gekocht van erven Ycke Goverts Potkast x Maertje Scheltes, voor 1750 gg en 7 st.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0225r van 10 okt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenA. R. van Dalzen notaris


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-029 Noorderhaven 49A R van Dalzen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-032 Noorderhaven 49A R van Dalsen5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-028Noorderhaven 49A.R. van Dalsen... leggende en door hem aan het Weeshuis geoffereert, 4 mrt 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk A-028, rentenier, 1814. (GAH204); id. van wijk A-082, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-028Noorderhaven 49Jetze Ypes Rodenhuis... bewijs, 18 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-028; VT1839; heeft een chais met 1 paard, nadere aangaaff, belasting: f. 3:6:0, 1804, may 1805. (GAH650); J.R. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-028Noorderhaven 49A R van Dalsen A R van Dalsen rentenier


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-028Noorderhaven 49Dieuwke Pesma, overleden op 20 mei 1826Noorderhaven A 28, wed. Augustus Robertus van Dalsen, (groot)moeder van Hendrik, Mr. /belastingdirecteur Assen en Jarig Jans Westra, med. dr. , Eva Augustus van Dalsen (vrouw van Freerk Dirks Fontein, koopman Noorderhaven A 20)en Rinske Gratama (vrouw van Jetze Roodenhuis, idem). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 334Noorderhaven 49Jetze RodenhuisHarlingenkoopmanhuis en erf (260 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-028Noorderhaven 49Ype Rodenhuis, overleden op 1 mei 1835vader van Jetze, burgemeester Noorderhaven A 28, Hinke (vrouw van Sikke Posthuma, koopman), wijlen Johannes (vader van Arius, zeehandelaar, Ypeus, idem en Sara Johannes Rodenhuis, vrouw van Jan Valkenier, negotiant Amsterdam) en wijlen Bouwe Ypes Rodenhuis (vader van Ypeus, fabrikeur en Jan Bouwes Rodenhuis, idem). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-028Noorderhaven 49Anna Nak... en 20 apr 1823, Rooms Katholiek, dv Jan N, en Lina Hulshof; BS huw 1823, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-028, wijk F-235, 259; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-135; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-028Noorderhaven 49Fredrik Dominicus Benning... H-001, dv Hendrikus Berends B., en Geertruida Eerenthuis; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-028, wijk F-235, 259, 301; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-135; VT1839; F.H.B. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-028NoorderhavenJetze Rodenhuis51 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
A-028NoorderhavenRinske Gratama50 jHarlingenv, protestant, gehuwd, koopman [sic]
A-028NoorderhavenTrientje Rodenhuis21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-028NoorderhavenJetske Sjollema26 jLemmerv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-028Noorderhaven 49Jarig Jans Westra, overleden op 29 januari 1841medisch Dr. , halfbroer van Eva van Dalsen (vrouw van Freerk Dirks Fontein, koopman), oom van Rinske Gratama (vrouw van Jetse Rodenhuis, burgemeester Noorderhaven A 28) (zustersdochter) en van Anna (vrouw van Jan Johannes Albarda, ontvanger Leeuwarden), Jan-Hendrik, lid gerechtshof Drente te Assen, Dirk-Hendrik, lid rechtbank aldaar, Go tius, ontvanger Hallum, wijlen Margaretha (vrouw van Herman Hubert van Lier, burgemeester/notaris Westervelde/Norg, moeder van minderjarige Helperus en Hendrik Hermans van Lier), wijlen Jeannette (vrouw van Gerhardus Pettinga, koopman, moeder van minderjarige Gerbrand, Hendrik en Martinus Gerhardus Pettinga) en wijlen Catharina Hendriks? Westra (vrouw van Meile van der Plaats, boekverkoper, moeder van minderjarige Eva Meiles van der Plaats) (broederskinderen). Saldo fl. 154,57. (deze memorie hoort eigenlijk in inv. nr. 7012!) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-028Noorderhaven 49Jetze Rodenhuis, overleden op 16 december 184759 jr (geboren 11/1/1788), overleden Noorderhaven A 28, graanhandelaar/burgemeester, man van Rinske Gratama, vader van Trijntje Jetzes Rodenhuis (vrouw van Gillis Valkenier, pannenfabrikant). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-028Noorderhaven 49Rinske Tjepkes Gratama... van genoegzaam bewijs, 18 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-028; VT1839; geb 6 dec 1788, ged 13 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv Tjepke Gratama en Trijntje Westra; geb 6 dec ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 334A-028 (Noorderhaven )Elisabeth J. Hannema wed. J. Hanekuijkwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3867A-026 (Noorderhaven)Justus Hendrik van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4890Noorderhaven 49 (A-026)Johannes Stellingwerffwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 49 Johs. Stellingwerffkoopman
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 49, HarlingenNoorderhaven 49S.P. Hellingwerfvertegenwoordiger rijkspensioenwetten


1927 - kentekenadresnaam
B-11881
Noorderhaven 49Jacobus Falkena


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 49J.Falkenachauffeur
Noorderhaven 49S.Hellingwerfagent raad v. arbeid


1930 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6654Noorderhaven 49


1933 - kentekenadresnaam
B-18598
Noorderhaven 49Sikke P. Hellingwerf


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 49, HarlingenNoorderhaven 49S.P. Hellingwerfwoningbureau, hypotheken en assuranti


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 49S.P. Hellingwerf126Makel. in onr. goed, hypoth. en assur.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.G. Visser979Predik.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.G. Visser979Predik.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.G. Visser979Predik.


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 49A. (Andreas) Petersen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 49rijksmonument 20547ca. 1870
  terug