Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 51 1-030 1-033 A-029 A-027
Naastliggers vanDroogstraat 4
ten oostenNoorderhaven 53
ten zuidenNoorderhaven 51
ten westenNoorderhaven 49
ten noordende Droogstraat


 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0125v van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0125v van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 51Noorderhaven NZ tot achter aan de Droogstraathuis en erf waar het Kromhout uitsteekt
 
koperHans Hansen, gehuwd met152-14-00 GG
koperLolk Scheltes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jurien Hiddes
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenSipke Reyns
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperJan Tierx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristiaen Christoffels x Gertie Dirx kopen een huis met een kamer er achter bij de oude Kimswerderpijp op de westkant. Ten Z. Trijntie Metskes? en een steeg, ten W. Aert Cornelis, ten N. Trijn Jan Broers erfgenamen. Grondpacht 4 CG. aan de Stad. Gekocht van de erfgenamen van Willem Carsten voor 506 GG.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0085r van 6 mei 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPybe Wytses


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0085r van 6 mei 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 51Noorderhaven NZhuis
 
koperSicke Scheltes c.u.2000-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenSipke Reyns
naastligger ten noordenPybe Wytses
verkoperHans Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Scheltes koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten W. Sipcke Reyns, ten N. Pybe Wytses. Gekocht van Hans Hansen voor 2000 gg.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0085r van 6 mei 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0085r van 6 mei 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035v van 9 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035v van 9 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 51Noorderhaven NZhuis alwaer het Cromhout op de stock staet
 
kopervroedsman Michiel Martens 900-00-00 GG
naastligger ten oostenburgerhopman Joannes Bauckes van der Ley
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenRinnert Eelckes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Doedes
verkoperDoed Jansen


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035v van 9 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035v van 9 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-030Noorderhaven 51huis
eigenaarwed. Wybe Jansen
gebruikerwed. Wybe Jansen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-030Noorderhaven 51huis
eigenaarwed. Wybe Jansen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-030 Noorderhaven 51huis
eigenaarwed. Wybe Jans
gebruikerwed. Wybe Jans
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0101r van 14 mrt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0101r van 14 mrt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 51Noorderhaven NZhuis, tuin, achterhuis
 
koperPytter Jansen Oldaens koopman904-12-00 GG
bewonerwijlen Ytske Jacobs
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjerk Feddriks
naastligger ten zuidenNoorderhaven ZZ
naastligger ten westenYke Goverts mr. gortmaker
naastligger ten noordenDroogstraat
erflaterwijlen Ydske Jacobs, moeder van
verkoperCatharina Munnikhuys, weduwe van
verkoperwijlen ds. Feddo van Slooten


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-030 Noorderhaven 51huis
eigenaarerven Pieter J. Oldaan
gebruikererven Pieter J. Oldaan
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-030 Noorderhaven 51Jan Oldaans, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-030 Noorderhaven 51huis
eigenaarPytter Oldaan erv.
gebruikerPytter Oldaan erv.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0101r van 14 mrt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0225r van 10 okt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0225r van 10 okt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 51Noorderhaven NZhuis, hof en achterhuis
 
koperoud burgemeester Peterus Couperus medicinae doctor2452-21-00 GG
eerdere bewonerJan Pieters Oldaans
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijntie Mouter
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenA. R. van Dalzen notaris
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Pieter Yemes TigchelaarMakkum
verkoper van 1/2Pieter Huidekoper
verkoper q.q.Pieter Yemes Tigchelaar, gelastigdeMakkum
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigden van
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopman
verkoper q.q.Cornelis Scheltema, geauthoriseerde administratorsecretaris van Franeker
verkoper q.q.Claas Fontein, geauthoriseerde administratoren van
verkoper van 2/6Elisabeth Scheltema, gehuwd met
verkoper van 2/6Sjoerd Hannema
verkoper q.q.Jan Fontein, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Dirk Fontein


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0225r van 10 okt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0225r van 10 okt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0225r van 10 okt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-030 Noorderhaven 51D Ziersma, 34 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-033 Noorderhaven 51P Couperus erven6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-029Noorderhaven 51Doeke Jans Siersema... HRL 1801, 1804, 1806, BS huw 1826, huw 1833, ovl 1844, regattvd1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk A-029, zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk I-007, zoutkeet ''Cadix''; gebruiker Bouwe Harm. de Vries, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-029Noorderhaven 51D J Siersma D J Siersma zoutbrander


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 335Droogstraat 4Johannes Harkes PottingaHarlingenzoutbranderhuis en erf (240 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 335Noorderhaven 51Johannes Harkes PottingaHarlingenzoutbranderhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-029Noorderhaven 51Nutte Hoedemaker... in 1851, zv Jan Pieters H, en Antje Meyloms Molenaar; BS huw 1831, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk A-029; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk B-116; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-029Noorderhaven 51Petronella Regina van Enschut... mdrzijde Peter Alpherts, allen ovl; BS huw 1830; oud 30 jaar, geb Arnhem en wonende te HRL. 1839, wijk A-029; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-029Noorderhaven 51Sibe Pottinga... huw 1830, huw 1835, bev.reg. Ha18 51 wijk G-004; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-029; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-029Noorderhaven 51Sjoerdtje Wijnalda... Sikke W, en Leentje Beidschat; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1831, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-029; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-116; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-029NoorderhavenSiebe Pottinga30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
A-029NoorderhavenPetronella van Enschut30 jArnhemv, protestant, gehuwd
A-029NoorderhavenJohannes Pottinga8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-029NoorderhavenWillem Jan Pottinga4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-029NoorderhavenHarke Pottinga3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-029NoorderhavenHenrietta Pottinga6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-029NoorderhavenHylkje Pottinga6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-029NoorderhavenHyke Jans de Groot22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-029NoorderhavenGrietje Bakker20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-029Noorderhaven 51Petronella Regina van Enschut, overleden op 24 november 184839 jr, geboren Velp 10/12/1808, overleden Noorderhaven A 29, vrouw van Sibe Pottinga, koopman, moeder van minderjarige Johannes, Henrietta, Willem-Jan, Harke, Hylkje, Mietje, Catharina-Alida, Dirk, Jelle-Sibes, Aleida-Johanna en Trijntje Sibes Pottinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 335A-029 (Noorderhaven )Dorothea Pottinga en mede eig.woonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
A-029Noorderhaven 51Een wagenhuis, koetsierswoning, stalling en bleekveld c.a. aan de noordzijde van de Noorderhaven. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 15 mrt 1872
A-029Noorderhaven 51Een wagenhuis, koetsierswoning, stalling en bleekveld c.a. aan de noordzijde van de Noorderhaven. Finaal verkocht op 20 mrt 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 6428..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3867A-026 (Noorderhaven)Justus Hendrik van Loonwoonhuis
Sectie A nr. 3868A-027 (Noorderhaven)Justus Hendrik van Loonwoonhuis en bergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4891Droogstraat 4 (A-ong)Watze Nautawoonhuis
Sectie A nr. 4673Noorderhaven 51 (A-027)Mathijs van Bonzelwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 51 Matthijs van Bonzelmuziekleeraar
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 51Tj.Jellemasteenbakker en winkelier


1933 - kentekenadresnaam
B-18928
Noorderhaven 51Tjitte Jellema


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 51J.P. (Jekele) Tichelaar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 4beeldbepalend pand5 van 10
Noorderhaven 51rijksmonument 20548


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4673Noorderhaven 51
  terug