Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 59
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 59 1-035 1-038 A-034 A-031


Huisnaam in: 1901
Gebruik: pakhuis
Naam: albion
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoorderhaven 59
ten oostenNoorderhaven 61
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 57
ten noordenNoorderhaven 61


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 59naamloze steeg ten westen


 


 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 59Noorderhaven NZ [staat: Nieuwe haven]koolstek ca. 34 x 39 voet en het gebouw daarop
 
koper finaalClaas Freerks Braam 459-07-00 GG
koper provisioneelT. Vetzensius 459-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet hoekhuis van de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen c.u.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Obbe Hansen, gehuwd met
verkoperTrijntje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erven Obbe Hansen x Trijntje Pieters (b) het koolstek of ledige plaats breed 34 voet, lang 39 voet, met het gebouw, bestaande uit een loods, kelder en opkamer, ten westen van (a) nz. Noorder Nieuwe Haven. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Provisioneel gekocht door T. Vetzensius, voor 459 GG. Finaal gekocht door Claas Freercks Braam voor 459 GG 7 st.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet koolstek en het gebouw daarop staand van de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen c.u.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0253v van 11 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPoppe Jansen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Mackes


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0253v van 11 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0100r van 3 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTitie Jans, gehuwd met
naastligger ten westenPieter Hendriks Potkast


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-035Noorderhaven 59huis
eigenaarPieter Hendrik
gebruikerJan Poppes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-035Noorderhaven 59huis
eigenaarPieter Hendriks
gebruikerJan Poppes cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-4-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0224v van 4 mrt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Hendrix Potkast n.u.


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-035 Noorderhaven 59huis
eigenaarPieter Hendriks
gebruikerwed. Jan Poppes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0030r van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTytje Jans


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0030r van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0044v van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenweduwe Hylke Douwes Hanekuik koopman


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0315v van 21 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenzeepziederij


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-035 Noorderhaven 59huis
eigenaarSierk Tolsma
gebruikerSierk Tolsma
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-035 Noorderhaven 59huis
eigenaarSjirk Tolsma
gebruikerSjirk Tolsma
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0315v van 21 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0273r van 16 jan 1785 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 59Noorderhaven NZzeepziederij
 
koperdr. W. J. Hanekuik
naastligger ten oostenhet 1e perceel uit deze akte
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Porten schipper
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Hein Mollema, curator
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curator
verkoper q.q.Jan Hannema, curatoren over
verkoperWybe Douwes Hanekuik, gehuwd metzeepzieder en distillateur
verkoperRinske Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. W.J. Hanekuik koopt (b) een zeepziederij nz. Noorderhaven. Ten O. perceel a, ten Z. de Noorderhaven, ten W. schipper Jan Porten, ten N. de Droogstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Wybe Douwes Hanekuik.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0273r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet 2e perceel uit deze akte


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0303r van 20 feb 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Porten


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0303r van 20 feb 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-035 Noorderhaven 59J D Zeilmaker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-038 Noorderhaven 59Jan D Zeilmaker6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-034Noorderhaven 59Jan Douwes Zeylmaker... Z, geb 1802 HRL; BS huw 1828, ovl 1847; zie ook: Jan Douwes; wed. J.D.Z. eigenaar en gebruiker van wijk A-034, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-035, zeylmakersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-047; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-034Noorderhaven 59J D Zeylmaker wedJ D Zeylmaker wedpakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 342Noorderhaven 59Ype RodenhuisHarlingenwethouderpakhuis (126 m²)


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 342A-034 Nutte HoedemakerHarlingenhet huis van binnen geheel vernieuwd


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 342A-034 Nutte HoedemakerHarlingenhet pakhuis naast zijne woning veranderd in woningen, stalling en wagenhuis


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-034Noorderhaven 59Antje Ydzerda, overleden op 11 juni 1846(Certificaat van onvermogen), 32 jr, geboren Makkum 12/11/1814, overleden Noorderhaven A 34, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 342A-034 (Noorderhaven )Nutte Hoedemakerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 342A-031 (Noorderhaven)Jan Foekenspakhuis


1901 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 59Oud Harlingen Magazine 1986Verkocht het pakhuis Albion op de Noorderhaven


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4195Noorderhaven 59 (A-031)fa. Harmens (en Zoon)pakhuis en kantoor


1932 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 59, HarlingenNoorderhaven 59J. Stienstra & co.wijnhandel


1946 - kentekenadresnaam
B-30045
Noorderhaven 59Fa. Bruinsma & Braaksma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 59rijksmonument 20552 1895


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4195Noorderhaven 59
  terug