Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 75
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 751-0781-0781-121/2A-042A-039
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 751-0781-0781-121/2A-042A-065


Naastliggers vanNoorderhaven 75
ten oostenNoorderhaven 77
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 73
ten noordende Droogstraat


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0070r van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBuucke Jans


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0123v van 27 aug 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBucke Jansen glasmaker


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0119r van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis waar de Vergulde Ruyt uitsteekt


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0119r van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]00‑00‑00 cghuis waar de Vergulde Ruyt uitsteekt, plaats en 1/2 schuur
koperN. N. de Vergulde Ruit
naastligger ten oostenArien Juriens
naastligger ten oostenArien Dircks
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenWybrant Jansen Huisman
verkoperHaentie Aeltses, gehuwd met
verkoperSiuk Buckes, erfgenaam
verkoperLolcke Sytses, gehuwd met
verkoperJancke Buckes, erfgenaam
verkoper q.q.Rinnert Oedses, curator over
verkoperde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Pietie Buckes, erfgenamen van
erflaterwijlen Bucke Jansen, gehuwd met
erflaterwijlen Jancke Pieters


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0159v van 10 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]1366‑00‑00 gghuis
koperAnnius Rienstra, ensecretaris Vijf Deelen Zeedijken
koperHarmen Rheen, schrijver van
koperde compagnie van baron van Amout
naastligger ten oostenAryen Dircx
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Boecke Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAryen Ariens, gehuwd met
verkoperGriet Jarichs
verkoperPyter Everts


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0163r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]890‑00‑00 gghuis
koperoud burgerhopman Pier Annes Reen, gehuwd met
koperAeltie Gerriyts Phelten
naastligger ten oostenAnnius Reen
naastligger ten oostenHermanus Reen
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenWibrant Jansen Huisman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLolke Sytses, gehuwd met
verkoperJanke Boukes


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0265v van 9 mei 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenkopers Annius Reenstra, en zijn broer
naastligger ten zuidenHarmannus Reen


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0177v van 11 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]2700‑00‑00 gghuis en achterhuis strekkende vd haven tot in de Droogstraat
koperburgerhopman Harmanus Grettinga, gehuwd metschrijver van een compagnie soldaten te voet
koperAafke Tiercx
naastligger ten oostenHeiltie Piters
naastligger ten oostende verkoper Annius Reenstra
naastligger ten westenWybrant Jansen Huisman
verkoper van 1/2Annius Reenstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verkoper van 1/2Annius Reenstra, als oom vd kinderen van zijn broersecretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmannus Grettinga, schrijver van een compagnie soldaten te voet en burgerhopman alhier x Aafke Tiercx kopen een huis nz. Noorderhaven. Vrij medegebruik van de steeg ten oosten. Geen grondpacht. Gekocht van Annius Reenstra, secretaris van de vijf delen dijken voor 1/2 en zijn broeders kinderen voor 1/2, voor 2700 gg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0076v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgerhopman Harmen Grettinga


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0124r van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgerhopman Grettinga


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0135v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: oude haven strekkende van de haven tot aan de Droogstraat]2707‑00‑00 gghuis, voor- en achter-
koperEdo Reins Winia, gehuwd metrentmeester
koperAeltie Steensma
bewonerHarmen Grettingabouwmeester
naastligger ten oostendr. Swaelue
naastligger ten oostenHeiltie Pytters
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenWybren Huysman
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperHarmen Grettingabouwmeester


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060ra van 18 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ1900‑00‑00 gghuis
koper provisioneelburgemeester M. Hillebrants
naastligger ten oostenHuybert Claesen Braem koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Swalue
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenburgerhopman Sloterdijck
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAeltie Steensma voor zich en haar kind, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Edo Reyns Winia


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0022ra van 15 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ1700‑00‑00 cghuis strekkende van de Haven naar de Droogstraat met vrij medegebruik van de steeg van koopman Braem
koperburgemeester Hubertus van Immerseel
naastligger ten oostenHuybert Claesen Braem koopman
naastligger ten oostendr. Swaeluwe stadsmedicus
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenburgerhopman Tjeerd Sloterdijck
naastligger ten noordenDroogstraat
huurderAlexander Widenburgh c.u.secretaris van Franekeradeel
verkoperJacob Hillebrants veniam aetatis bij de Hove van Vrieslandtgoudsmid
verkoper q.q.Aert Jacobs, curator overmr. chirurgijn
verkoperJan Hillebrants, crediteur vanss.m.candidatus te Franeker
verkoperwijlen burgemeester Menelaus Hillebrants


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0258r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Hubertus van Immerzeel


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0112r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ strekkende tot aan de Droogstraat1440‑00‑00 gghuis, plaats en tuintje
koperNicolaus Boncamp, gehuwd metkoopman
koperAken Wassenaar
huurderoud burgemeester Hubertus van Immerzeel koopman120‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet houtstek van Huibert Clasen Braam
naastligger ten oostenGerhardus Akkers c.u.notaris
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven en straat]
naastligger ten westenburgerhopman Tjaerd Sloterdijk n.u.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperoud burgemeester Hubertus van Immerzeelkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaus Boncamp x Acke Wassenaar koopt huis strekkende achter tot de Droogstraat. Met uitgebreide beschrijving. Ten O. het houtstek van Huibert Clasen Braam en het huis van notaris Gerardus Akker, ten W. de hopman Tjaerd Sloterdijk, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Het huis heeft vrij mede-gebruik van de steeg, onder het houtstek van Braam door naar de Droogstraat. Gekocht van Hubertus van Immerseel, oud-burgemeester, voor 1440 gg.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0313r van 16 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBoncamp equipagemeester


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0101r van 24 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBoncamp equipagemeester


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-078 , folio 10Noorderhaven 75huis
eigenaarequipagiemr. Boncamp
gebruikerequipagiemr. Boncamp
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-078 , folio 6vNoorderhaven 75huis
eigenaarequipagiemr. Boncamp
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0194r van 13 feb 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBoncamp equipagemeester


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-078 , folio Noorderhaven 75huis
eigenaarequipagemeester Boncamp
gebruikerequipagemeester Boncamp
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑08 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0046r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBoncamp equipagemeester


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-078 , folio 6vNoorderhaven 75huis
eigenaarequipagemeester Boncamp
gebruikerequipagemeester Boncamp
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-078Noorderhaven 75ds. Pierson, bestaande uit 5 personen40‑00‑00 cg20‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-078 , folio 6vNoorderhaven 75huis
eigenaards. Pierson nom.ux.
gebruikerds. Pierson nom.ux.
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0213r van 11 feb 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenjuffrouw Elisabeth Bonkamp


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-078, fol. 9rNoorderhaven 75ds. Pierson cum uxore, bestaande uit 6 volwassenen en geen kinderen177:1:00 cg29:10:00 cgwel begoedigt


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-078 , folio 6vNoorderhaven 75huis
eigenaards. Pierson nom.ux.
gebruikerds. Pierson nom.ux.
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-078 , folio 6vNoorderhaven 75huis
eigenaards. Pierson nom.ux.
gebruikerds. Pierson nom.ux.
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0248r van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Jacobus Pierzon hervormd predikant


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0247v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: oude haven]2357‑00‑00 cghuis en hof
koperTjietze Smit kok op het Admiraliteitsjacht
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gratama
naastligger ten oostensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: oude haven]
naastligger ten westenwijlen Jac. Pierzon predikant
naastligger ten westenPieter Minnes mr. timmerman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkopervroedsman Junius van Alema, erfgenaam van zijn grootvaderadvocaat Hof van Friesland
erflaterwijlen Jacobus Pierzon, weduwnaar vanhervormd predikant
erflaterwijlen Elizabeth Boncamp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjitze Smit, kok op het Admiraliteit jacht, koopt huis en hof. Ten O. erven Gratama en de Suikerraffinaderij, ten W. het huis van wl. ds. Jacobus Pierson x Elizabeth Boncamp (nu verkocht aan Pieter Minnes, mr. timmerman), ten Z. de Oude Haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Junius van Alema, als mede-erfgenaam van zijn wl. grootvader ds. Pierson.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjitze Smit


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121/2 , folio 13vNoorderhaven 75huis
eigenaarTjietze Smit
gebruikerTjietze Smit
huurwaarde totaal65‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑16‑06 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0042v van 9 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSmit


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjitze Smit


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0265v van 14 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 73, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenT. Smid


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121/2 , folio 13vNoorderhaven 75huis
eigenaarTjietze Smit
gebruikerBaukje Smit
huurwaarde85‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal79‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑07‑04 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0184r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0246v van 15 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ1350‑00‑00 cghuis
koperdrost van het tiende Drostambt Hendricus Westra
huurderJacob Smith c.u.
naastligger ten oostenHendricus Schouwenburg
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenHenricus Westra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTjietze Smith te Koudum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans Westra koopt een huis. Geen grondpacht. Ten W. de koper, ten O. Henricus Schouwenburg, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Droogstraat. Vrij mede-gebruik van de steeg achter tussen dit pand en het pand ten O., naar de Droogstraat. Gekocht van Tjitze Smit te Koudum.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-109, pag. 9Noorderhaven 75Jacob Smith, 29 jaar, gehuwd
1-109, pag. 9Noorderhaven 75B. Marsinwoning
1-109, pag. 9Noorderhaven 75J. Huis, 39 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-121/2 , pag. 14Noorderhaven 75H.J. Westra 6‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-042Noorderhaven 75Andries Smitgeb 1 aug 1805 HRL, ged 18 aug 1805 HRL, N.H., ovl 2 nov 1813 HRL; wijk A-042, zv Jacob S, en Anna Helena Groote; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-042Noorderhaven 75Hendricus van Schouwenburg... BS huw 1817, huw 1823, huw 1834, ovl 1850, ovl 1859, ovl 1872; bij ovl 52 jaar, sterfhuis wijk A-042/Noorderhaven 75, Westerkerk; vd Gaast begraaflijst; geboortig van Nymegen, geaccordeert het burgerrecht en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-042Noorderhaven 75Henricus Jans Westra... wijk A-040, vrederegter, 1814. (GAH204); id. van wijk A-041, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-042; gebruikers Jacob Smith, schrijnwerker, Jarig Westra, med. doctor, 1814. (GAH204); id. van wijk A-062; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-042Noorderhaven 75Jacob Smith... dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1805, 1807, 1809, BS huw 1815, huw 1820, ovl 1835; gebruiker van wijk A-042, schrijnwerker; eigenaar is H.J. Westra, 1814. (GAH204); kind: Aaltje Jacobs Smit, geb 23 okt 1809, ged 12 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-042Noorderhaven 75Jarig Jans Westra... in 1841, zv Jan W, en Dieuwke Pesma; BS huw 1817, huw 1819, huw 1822, huw 1825, ovl 1841; gebruiker wijk A-042, med. doctor; medegebruiker Jacob Smith, schrijnwerker; eigenaar is H.J. Westra, 1814. (GAH204); oud 70 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-042Noorderhaven 75H J WestraJacob Smithschrijnwerker
A-042Noorderhaven 75H J WestraJarig Westramed. doctor


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 352Noorderhaven 75Johannes Numan schipperHarlingenhuis en erf (220 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-042Noorderhaven 75Berber Davids Nijkamp... N, en Wijkje Greydanus; BS huw 1828, ovl 1848; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-042; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-042Noorderhaven 75Gerhardus Hofstedeoud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijnbereider, wijk A-042; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-042Noorderhaven 75Johannes Karels Nieuman... ; BS huw 1815, ovl 1841, ovl 1849; oud 67 jaar(!), geb Drachten en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-042; VT1839; J.N., Schuitschipper, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te passeren ten ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-042Noorderhaven 75Sophia Greydanusoud 66 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-042; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-042NoorderhavenJohannes K Nieuman67 jschipperDragtenm, protestant, gehuwd
A-042NoorderhavenSophia Greydanus66 jwinkelierscheLeeuwardenv, protestant, gehuwd
A-042NoorderhavenBerber Nijkamp34 jLeeuwardenv, protestant, weduwe
A-042NoorderhavenJarig K Westra70 jmedicina doctorHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-042NoorderhavenGerhardus Hofstede32 jwijnbereiderAmsterdamm, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 332 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-042Noorderhaven 75Johannes Karels Numan, overleden op 28 juli 184169 jr, schipper, geboren Drachten 20/7/1782, overleden Noorderhaven A 42, man van Johanna Taekes Greidanus, winkeliersche (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Joseph, te Drachten en Minke Karels Numan, te Ureterper-Verlaat. Saldo fl. 1.303,42. (in tafel familienaam 'Nieuman') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1311 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-042Noorderhaven 75Berber Davids Nijkamp, overleden op 9 oktober 184844 jr, geboren Leeuwarden 3/7/1804, overleden Noorderhaven A 42, weduwe, geen kinderen, zuster van Cornelis, werkman en Geertje Davids Nijkamp (wed. Dirk van Bachum). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2311Noorderhaven A-042Dirk Tjallingii woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3438Noorderhaven A-039erven Solco Tromp Azn.woonhuis
Sectie A nr. 3870Droogstraat A-065erven Solco Tromp Azn.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3438Noorderhaven 75 (A-039)Solco Tromp de Ruiterwoonhuis
Sectie A nr. 3438Noorderhaven 75 (A-039)Solco Tromp de Ruiterwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 75G.H. Visserstuurman visscherij inspectie
Noorderhaven 75aG.H. Elsingabanketbakker


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 75aPoppe Nauta Wzn.507Stalh. en exped.


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-31069
Noorderhaven 75aFa. Poppe Nauta en Zn.


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-31070
Noorderhaven 75aFa. Poppe Nauta en Zn.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenP. Nauta Wzn.507Stalh. en exped.


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 75, HarlingenNoorderhaven 75Poppe Nauta Wzn.stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenisrijtuigen


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenP. Nauta Wzn.507Stalh. en exped.
NoorderhavenR. Nauta Pzn.507(b.g.g.)


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 75P. (Pieter) van Ingen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 75rijksmonument 20560


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8775Noorderhaven 75


2023
0.24697780609131


  terug