Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 8 1-078 1-121 1/2 A-042 A-065
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 75 1-078 1-121 1-fe A-042 A-039
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 75 1-078 1-121 1/2 A-042 A-039
Naastliggers vanDroogstraat 8
ten oostenKarremanstraat 22
ten zuidenNoorderhaven 75
ten westenNoorderhaven 73
ten noordende Droogstraat


 


 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0152r van 20 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Pyters


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0205r van 16 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0269v van 24 mrt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende verkoper Arian Dircks


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0269v van 24 mrt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0119r van 12 dec 1629 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 8Droogstraat ZZhuis met 1/2 schuur zuidwaarts daarachter
 
koperN. N.
naastligger ten oostenArien Dircks
naastligger ten zuidenhuis waar de Vergulde Ruyt uitsteekt
naastligger ten westenWybrant Jansen Huisman
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperHaentie Aeltses, gehuwd met
verkoperSiuk Buckes, erfgenaam
verkoperLolcke Sytses, gehuwd met
verkoperJancke Buckes, erfgenaam
verkoper q.q.Rinnert Oedses, curator over
verkoperde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Pietie Buckes, erfgenamen van
erflaterwijlen Bucke Jansen, gehuwd met
erflaterwijlen Jay Pieters


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0119r van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]huis waar de Vergulde Ruyt uitsteekt, plaats en 1/2 schuur
 
koperN. N.
naastligger ten oostenArien Juriens
naastligger ten oostenArien Dircks
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenWybrant Jansen Huisman
verkoperHaentie Aeltses, gehuwd met
verkoperSiuk Buckes, erfgenaam
verkoperLolcke Sytses, gehuwd met
verkoperJancke Buckes, erfgenaam
verkoper q.q.Rinnert Oedses, curator over
verkoperde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Pietie Buckes, erfgenamen van
erflaterwijlen Bucke Jansen, gehuwd met
erflaterwijlen Jancke Pieters


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0159v van 10 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0159v van 10 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]huis
 
koperAnnius Rienstra, ensecretaris Vijf Deelen Zeedijken1366-00-00 GG
koperHarmen Rheen, schrijver van
koperde compagnie van baron van Amout
naastligger ten oostenAryen Dircx
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Boecke Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAryen Ariens, gehuwd met
verkoperGriet Jarichs
verkoperPyter Everts


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0163r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0163r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]huis
 
koperoud burgerhopman Pier Annes Reen, gehuwd met890-00-00 GG
koperAeltie Gerriyts Phelten
naastligger ten oostenAnnius Reen
naastligger ten oostenHermanus Reen
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenWibrant Jansen Huisman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLolke Sytses, gehuwd met
verkoperJanke Boukes


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0218v van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westen[een steeg van] Hiltie Pytters


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0218v van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0265v van 9 mei 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 8Droogstraat ZZhuis
 
koperhopman kolonel Annius Reenstra, en zijn broersecretaris Vijf Deelen Zeedijken550-00-00 GG
koperHarmannus Reen
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenverkoper Hiltie Pyters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Arien Dirckx van Heemert [staat: Hemeert]
naastligger ten zuidenkopers Annius Reenstra, en zijn broer
naastligger ten zuidenHarmannus Reen
naastligger ten westenWyberen Jansen Huisman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperHiltie Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Arien Dirckx van Heemert [staat: Hemeert]


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0057r van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHiltie Pyters


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0177v van 11 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]huis en achterhuis strekkende vd haven tot in de Droogstraat
 
koperburgerhopman Harmanus Grettinga, gehuwd metschrijver van een compagnie soldaten te voet2700-00-00 GG
koperAafke Tiercx
naastligger ten oostenHeiltie Piters
naastligger ten oostende verkoper Annius Reenstra
naastligger ten westenWybrant Jansen Huisman
verkoper van 1/2Annius Reenstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verkoper van 1/2Annius Reenstra, als oom vd kinderen van zijn broersecretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmannus Grettinga, schrijver van een compagnie soldaten te voet en burgerhopman alhier x Aafke Tiercx kopen een huis nz. Noorderhaven. Vrij medegebruik van de steeg ten oosten. Geen grondpacht. Gekocht van Annius Reenstra, secretaris van de vijf delen dijken voor 1/2 en zijn broeders kinderen voor 1/2, voor 2700 gg.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0057r van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0057r van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0057r van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0135v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0135v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: oude haven strekkende van de haven tot aan de Droogstraat]huis, voor- en achter-
 
koperEdo Reins Winia, gehuwd metrentmeester2707-00-00 GG
koperAeltie Steensma
bewonerHarmen Grettingabouwmeester
naastligger ten oostendr. Swaelve
naastligger ten oostenHeiltie Pytters
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenWybren Huysman
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperHarmen Grettingabouwmeester


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0088v van 11 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenyst en ystkamer


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060ra van 18 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060ra van 18 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZhuis
 
koper provisioneelburgemeester M. Hillebrants 1900-00-00 GG
naastligger ten oostenHuybert Claesen Braem koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Swalue
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenburgerhopman Sloterdijck
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAeltie Steensma voor zich en haar kind, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Edo Reyns Winia


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0298v van 1 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHuybert Braem koopman


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0022ra van 15 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0022ra van 15 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZhuis strekkende van de Haven naar de Droogstraat met vrij medegebruik van de steeg van koopman Braem
 
koperburgemeester Hubertus van Immerseel 1700-00-00 CG
naastligger ten oostenHuybert Claesen Braem koopman
naastligger ten oostendr. Swaeluwe stadsmedicus
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenburgerhopman Tjeerd Sloterdijck
naastligger ten noordenDroogstraat
huurderAlexander Widenburgh c.u.secretaris van Franekeradeel
verkoperJacob Hillebrants veniam aetatis bij de Hove van Vrieslandtgoudsmid
verkoper q.q.Aert Jacobs, curator overmr. chirurgijn
verkoperJan Hillebrants, crediteur vanss.m.candidatusFraneker
verkoperwijlen burgemeester Menelaus Hillebrants


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0022ra van 15 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0112r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0112r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ strekkende tot aan de Droogstraathuis, plaats en tuintje
 
koperNicolaus Boncamp, gehuwd metkoopman1440-00-00 GG
koperAken Wassenaar
naastligger ten oostenhet houtstek van Huibert Clasen Braam
naastligger ten oostenGerhardus Akkers c.u.notaris
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven en straat]120-00-00 CG
naastligger ten westenburgerhopman Tjaerd Sloterdijk c.u.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperoud burgemeester Hubertus van Immerzeelkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaus Boncamp x Acke Wassenaar koopt huis strekkende achter tot de Droogstraat. Met uitgebreide beschrijving. Ten O. het houtstek van Huibert Clasen Braam en het huis van notaris Gerardus Akker, ten W. de hopman Tjaerd Sloterdijk, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Het huis heeft vrij mede-gebruik van de steeg, onder het houtstek van Braam door naar de Droogstraat. Gekocht van Hubertus van Immerseel, oud-burgemeester, voor 1440 gg.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0207v van 28 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0112r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0186v van 8 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhoutstek


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0207v van 28 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Huibert Braam koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-078Droogstraat 8huis
eigenaarequipagiemr. Boncamp
gebruikerequipagiemr. Boncamp
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-078Droogstraat 8huis
eigenaarequipagiemr. Boncamp
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0063r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOldaens koopman


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0063r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0221r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Oldaens, en zijn zoon
naastligger ten westenPyter Oldaens


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-078 Droogstraat 8huis
eigenaarequipagiemr. Boncamp
gebruikerequipagiemr. Boncamp
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-08 CG


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0221r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-078 Droogstraat 8huis
eigenaarequipagiemr. Boncamp
gebruikerequipagiemr. Boncamp
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-078 Droogstraat 8ds. Pierson, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-078 Droogstraat 8huis
eigenaards. Pierson n.u.
gebruikerds. Pierson n.u.
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-10 CG


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0221r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
1-078Droogstraat 8ds. ds. Pierson£ 177-01-0£ 30wel begoedigt cu.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0247v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0247v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0247v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZ [staat: oude haven]huis en hof
 
koperTjietze Smit kok op het Admiraliteitsjacht2357-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gratama
naastligger ten oostensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: oude haven]
naastligger ten westenwijlen Jac. Pierzon predikant
naastligger ten westenPieter Minnes mr. timmerman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkopervroedsman Junius van Alema, erfgenaam van zijn grootvaderadvocaat Hof van Friesland
erflaterwijlen Jacobus Pierzon, weduwnaar vanhervormd predikant
erflaterwijlen Elizabeth Boncamp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjitze Smit, kok op het Admiraliteit jacht, koopt huis en hof. Ten O. erven Gratama en de Suikerraffinaderij, ten W. het huis van wl. ds. Jacobus Pierson x Elizabeth Boncamp (nu verkocht aan Pieter Minnes, mr. timmerman), ten Z. de Oude Haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Junius van Alema, als mede-erfgenaam van zijn wl. grootvader ds. Pierson.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjitze Smit


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjitze Smit


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0325v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. Gratama
naastligger ten westenSchelte Wybenga koopman


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0093v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan van 't Vlie


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0219v van 2 feb 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan van 't Vlie mr. verver en glasmaker


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0298v van 8 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjepke Gratama


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0176v van 16 jan 1803 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0176v van 16 jan 1803 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPopke Minnes


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0246v van 15 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 75, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0246v van 15 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 75Noorderhaven NZhuis
 
koperdrost van het tiende Drostambt Hendricus Westra 1350-00-00 CG
huurderJacob Smith c.u.
naastligger ten oostenHendricus Schouwenburg
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenHenricus Westra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTjietze SmithKoudum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans Westra koopt een huis. Geen grondpacht. Ten W. de koper, ten O. Henricus Schouwenburg, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Droogstraat. Vrij mede-gebruik van de steeg achter tussen dit pand en het pand ten O., naar de Droogstraat. Gekocht van Tjitze Smit te Koudum.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-109 Droogstraat 8Jacob Smith, 29 jaar, gehuwd
1-109 Droogstraat 8B Marsinwoning
1-109 Droogstraat 8J Huis, 39 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-121 Droogstraat 8H J Westra3-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0057v van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Schouwenburg


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Andries Smitgeb 1 aug 1805 HRL, ged 18 aug 1805 HRL, N.H., ovl 2 nov 1813 HRL; wijk A-042, zv Jacob S, en Anna Helena Groote; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Hendricus van Schouwenburg... BS huw 1817, huw 1823, huw 1834, ovl 1850, ovl 1859, ovl 1872; bij ovl 52 jaar, sterfhuis wijk A-042/Noorderhaven 75, Westerkerk; vd Gaast begraaflijst; geboortig van Nymegen, geaccordeert het burgerrecht en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Henricus Jans Westra... wijk A-040, vrederegter, 1814. (GAH204); id. van wijk A-041, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-042; gebruikers Jacob Smith, schrijnwerker, Jarig Westra, med. doctor, 1814. (GAH204); id. van wijk A-062; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Jacob Smith... dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1805, 1807, 1809, BS huw 1815, huw 1820, ovl 1835; gebruiker van wijk A-042, schrijnwerker; eigenaar is H.J. Westra, 1814. (GAH204); kind: Aaltje Jacobs Smit, geb 23 okt 1809, ged 12 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Jarig Jans Westra... in 1841, zv Jan W, en Dieuwke Pesma; BS huw 1817, huw 1819, huw 1822, huw 1825, ovl 1841; gebruiker wijk A-042, med. doctor; medegebruiker Jacob Smith, schrijnwerker; eigenaar is H.J. Westra, 1814. (GAH204); oud 70 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-042Droogstraat 8H J Westra Jacob Smith schrijnwerker
A-042Droogstraat 8Jarig Westra med. doctor
A-042Noorderhaven 75Jacob Smith schrijnwerker
A-042Noorderhaven 75Jarig Westra med. doctor


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 352Droogstraat 8Johannes Karels NumanHarlingenschipperhuis en erf (220 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 352Noorderhaven 75Johannes Karels NumanHarlingenschipperhuis en erf (220 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Berber Davids Nijkamp... N, en Wijkje Greydanus; BS huw 1828, ovl 1848; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-042; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Gerhardus Hofstedeoud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijnbereider, wijk A-042; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Johannes Karels Nieuman... ; BS huw 1815, ovl 1841, ovl 1849; oud 67 jaar(!), geb Drachten en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-042; VT1839; J.N., Schuitschipper, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te passeren ten ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-042Droogstraat 8Sophia Greydanusoud 66 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-042; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-042NoorderhavenJohannes K Nieuman67 jDragtenm, protestant, gehuwd, schipper
A-042NoorderhavenJohannes K Nieuman67 jDragtenm, protestant, gehuwd, schipper
A-042NoorderhavenSophia Greydanus66 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd, winkeliersche
A-042NoorderhavenSophia Greydanus66 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd, winkeliersche
A-042NoorderhavenBerber Nijkamp34 jLeeuwardenv, protestant, weduwe
A-042NoorderhavenBerber Nijkamp34 jLeeuwardenv, protestant, weduwe
A-042NoorderhavenJarig K Westra70 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, medicina doctor
A-042NoorderhavenJarig K Westra70 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, medicina doctor
A-042NoorderhavenGerhardus Hofstede32 jAmsterdamm, rooms katholiek, ongehuwd, wijnbereider
A-042NoorderhavenGerhardus Hofstede32 jAmsterdamm, rooms katholiek, ongehuwd, wijnbereider


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-042Droogstraat 8Johannes Karels Numan, overleden op 28 juli 184169 jr, schipper, geboren Drachten 20/7/1782, overleden Noorderhaven A 42, man van Johanna Taekes Greidanus, winkeliersche (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Joseph, te Drachten en Minke Karels Numan, te Ureterper-Verlaat. Saldo fl. 1.303,42. (in tafel familienaam 'Nieuman') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-042Noorderhaven 75Johannes Karels Numan, overleden op 28 juli 184169 jr, schipper, geboren Drachten 20/7/1782, overleden Noorderhaven A 42, man van Johanna Taekes Greidanus, winkeliersche (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Joseph, te Drachten en Minke Karels Numan, te Ureterper-Verlaat. Saldo fl. 1.303,42. (in tafel familienaam 'Nieuman') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-042Droogstraat 8Berber Davids Nijkamp, overleden op 9 oktober 184844 jr, geboren Leeuwarden 3/7/1804, overleden Noorderhaven A 42, weduwe, geen kinderen, zuster van Cornelis, werkman en Geertje Davids Nijkamp (wed. Dirk van Bachum). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-042Noorderhaven 75Berber Davids Nijkamp, overleden op 9 oktober 184844 jr, geboren Leeuwarden 3/7/1804, overleden Noorderhaven A 42, weduwe, geen kinderen, zuster van Cornelis, werkman en Geertje Davids Nijkamp (wed. Dirk van Bachum). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2311A-042 (Noorderhaven )Solco Tromp Ageszoonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3869A-038 (Noorderhaven)Pietertje Boon vrouw van J.J. Dijkkeuken en erf
Sectie A nr. 3438A-039 (Noorderhaven)Erven Solco Tromp Azn.woonhuis
Sectie A nr. 3870A-065 (Droogstraat)Erven Solco Tromp Azn.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 365Droogstraat 8 (A-059)Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)woonhuis
Sectie A nr. 3438Noorderhaven 75 (A-039)Solco Tromp de Ruiterwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 8 Watze Nautarijtuigverhuurder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000
Noorderhaven 75 Meindert Remmelinkcomm. v. Politie
vorige grondslagf. 2100
huidige grondslagf. 2100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 8W. v/d Polsigarenmaker
Noorderhaven 75G.H.Visserstuurman visscherij inspectie
Noorderhaven 75aG.H.Elsingabanketbakker


1935 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 75Oud Harlingen Magazine 1996nov: Ontbonden: de Firma W. Nauta Pzn., Stalhouderij. Het bedrijf wordt voor eigen rekening voortgezet door Poppe Nauta Wzn., Noorderhaven 75a en door Epeus Nauta, Droogstraat 9


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 75aPoppe Nauta Wzn.507Stalh. en exped.


1947 - kentekenadresnaam
B-31069
Noorderhaven 75aFa. Poppe Nauta en Zn.


1947 - kentekenadresnaam
B-31070
Noorderhaven 75aFa. Poppe Nauta en Zn.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 75, HarlingenNoorderhaven 75Poppe Nauta Wzn.Nauta Wzn., fa. Poppestalhouderij


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenP. Nauta Wzn.507Stalh. en exped.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 75, HarlingenNoorderhaven 75Poppe Nauta Wzn.stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenisrijtuigen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenP. Nauta Wzn.507Stalh. en exped.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenR. Nauta Pzn.507(b.g.g.)


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 8A. (Andries) Cord
Noorderhaven 75P. (Pieter) van Ingen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 75rijksmonument 20560


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8775Noorderhaven 75
  terug