Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 81
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 811-0811-0811-123/2A-045A-042


Naastliggers vanNoorderhaven 81
ten oostende Bildtstraat
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 79
ten noordenBildtstraat 24


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0087v van 11 feb 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 81Noorderhaven NZ293‑07‑00 gghuis, mouterij, eest [staat: yst] en pakhuis
koperClaes Huiberts Braam koopman
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: Bilstraet]
naastligger ten zuidenNoorderhaven en straat
naastligger ten westendr. Swaelwe
naastligger ten westenrentmeester Winia
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordenhet sterfhuis van Gerrit Bilooten
verkoperde erfgenamen van wijlen Heyltie Pytters


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0186r van 8 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBildtstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-081 , folio 10Noorderhaven 81pakhuis
eigenaarPieter Oldaens
gebruikerPieter Oldaens
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-081 , folio 6vNoorderhaven 81pakhuis
eigenaarP.J. Oldaens
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑6‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0227r van 15 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBildtstraat


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-081 , folio Noorderhaven 81pakhuis
eigenaarPieter Jansen Oldaens c.s.
gebruikerPieter Jansen Oldaens c.s.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-081 , folio 7rNoorderhaven 81pakhuis
eigenaarPieter J. Oldaan cum soc.
gebruikerPieter J. Oldaan cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten oostenBildtstraat


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 81Noorderhaven NZ 79/81 bij de Raadhuisbrug1050‑00‑00 gg1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij
koper provisioneelJan Reins Baerd
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven met koolstek
naastligger ten westende weduwe van wijlen oud burgemeester Jan Donker
naastligger ten westends. Pierson n.u.
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Jacob Josephs de Vries, curator over zijn broerkoopman
verkoperBenjamin Josephs de Vries
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Jan Reins Baard doet een bod op 1/8 deel van een dubbelhuis van de suikerraffinaderij. Ten O. de Bildtstraat, ten W. wd. Jan Donker en ds. Pierson, ten Z. de straat en het koolstek (op de wal misschien?), ten N. Harmen van Vliet en de Droog straat. Tevens een pakhuis nz. Droogstraat. Ten O. doorgaande steeg, ten W. erven Jan Aukes Bakker, ten Z. de Droogstraat, ten N. de straat en Zoutsloot. Verder een huis hoek Bildtstraat/Noorderhaven. Ten O. Jan Kuyk en Jacob Symons, ten W. de Bildtstraat, erven Wyger Gerlofs en Hendrik Faber ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Droogstraat. Jan Reins Baard bezit al 6/8 en Jacob Josephs de Vries bezit 1/8. De verkoper Benjamin Josephs de Vries wil nu zijn 1/8 verkopen.


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBildtstraat


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBildtstraat


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-081 , folio 7rNoorderhaven 81pakhuis
eigenaarJan R. Baard cum soc.
gebruikerJan R. Baard cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBildtstraat


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBildtstraat


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBildtstraat


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBildtstraat


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-081 , folio 7rNoorderhaven 81pakhuis
eigenaarJan P. Oldaen
gebruikerJan P. Oldaen
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten oostenBildtstraat


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 81Noorderhaven 79/81 NZ bij de Raadhuisbrug3625‑00‑00 cg29/64 dubbelhuis, bekend als suikerrafinaderij
koper van 8/64Freerk Fontein koopman
koper van 8/64Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks te Minnertsga
koper van 8/64Dina Huidekooper
koper van 8/64Pieter Huidekooper koopman
koper van 5/64Philippus Swart koopman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westends. J. Pierson n.u.
naastligger ten westenTjepke Gratama n.u.
naastligger ten noordenoud burgerhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 2/64Yme Freerks Tichelaarkoopman te Makkum
verkoper van 9/128Theunis van der Leykoopman
verkoper van 9/128oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma
verkoper van 4/64Bente van der Leykoopman
verkoper van 4/64huisman Anna van der Ley te Reahûs
verkoper van 4/64Adriaantie van der Ley, gehuwd met
verkoper van 4/64Marten Fockes
verkoper van 3/64erfgezeten Goffe Cloosterman, erfgenaam van zijn vrouwkoopman te Sexbierum
verkoper van 3/64Titia Altena
verkoper van 1/64Tjitske Reins Baard, weduwe van te Franeker
verkoper van 1/64wijlen Pieter Gosses
verkoper van 1/64Aaltje Reins Baard, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/64Douwe Aukes Wassenaarmr. bakker te Franeker
verkoper van 1/64Taetske Reins Baard, gehuwd met te Oosterbierum
verkoper van 1/64huisman Hessel Simons te Oosterbierum
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Freerk Fontein, voor 8/64, Taekle Lambsma, Ontv. 5 delen zeedijken Binnendijks, te Minnertsga x Dina Huidekooper, voor 8/64, Pyter Huidekoper, voor 8/64, en Philippus Swart, voor 5/64, kopen samen 29/64 van een DUBBEL huis waarin lange tijd de Suikerraffinaderij is gedreven. Ten O. de Bildtstraat, ten W. ds. Pierson en Tjepke Gratama, ten Z. de haven en de straat waarop een koolstek staat, ten N. de oud-burgerhopman Harmen van `t Vliet en de Droogstraat. (Uitvoerige beschrijving van het huis in de acte.). Voorts kopen zij 29/64 van een pakhuis erachter, OVER de Droogstraat, dus Nz., met ten O. een doorgaande steeg, ten W. de burgemeester Taeke Stephanus, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Tevens nog 29/64 van een een groot huis t/o de raffinaderij op de hoek v.d. Bildtstraat. Ten O. Jan Harmens Speltie, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Inclusief alle losse en vaste gereedschappen en goederen. Gekocht van Yme Freerks Tichelaar te Makkum, voor 2/64, Theunis v.d. Ley, voor 4, 5/64, Sybrand Feykes Camsma, oud-burgerkolonel, voor 4, 5/64, en Bente v.d. Ley, Anne v.d. Ley te Roordahuizum, Adriaantje v.d. Ley x Marten Fockes, allen voor 4/64, en Gosse Cloosterman, erf gezeten te Sexbierum x wl. Titia Altena, Tjitske Reins Baard wv Pieter Gosses te Franeker, Aaltje Reins Baard x Douwe Aukes Wassenaar, mr. bakker te Franeker en Taetske Reins Baard x Hessel Simons te Oosterbierum, elk voor 2/64, samen voor 29/64, voor 3625 cg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-081 , folio 7rNoorderhaven 81pakhuis
eigenaarJan P. Oldaan
gebruikerJan P. Oldaan
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 81Noorderhaven NZ5925‑07‑00 ggpakhuis met drie zolders en vliering
koperDirk Wytsma gewaldige provoost Admiraliteit
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoper van 1/8Freerk Fonteinkoopman
verkoper van 1/8Rinske Hendriks Rademaker, weduwe van
verkoper van 1/8wijlen Philippus Swart
verkoper van 1/8Hinke Huidekoper, met haar zuster
verkoperElisabeth Huidekoper
verkoper van 1/8P. Huidekoper
verkoper van 1/8Jarig J. van der Ley, enkoopman
verkoperJarig A. van der Leykoopman
verkoper van 1/8Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks te Minnertsga
verkoper van 1/8Dina Huidekoper
verkoper q.q.P. Ymes Tichelaar, gelastigde en mede-erfgenaam van zijn vaderkoopman te Makkum
verkoper van 1/8wijlen Yme Freerks Tichelaarkoopman te Makkum
verkoper q.q.P. Ymes Tichelaar, gelastigdekoopman te Makkum
verkoper q.q.P. Huidekoper, gelastigde van
verkoper van 1/8de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopman
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, geauthoriseerde administrator te Ried
verkoper q.q.Cornelis Scheltema, geauthoriseerde administratoren vansecretaris van de stad Franeker te Franeker
verkoper van 2/6Elisabeth Scheltema, gehuwd met
verkoper van 2/6Sjoerd Hannema
verkoper q.q.Jan Fontein, gelastigde van zijn broerkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Dirk Fonteinkoopman


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 81Noorderhaven NZ668‑00‑00 ggpakhuis of suikerraffinaderij, met koolstek op de wal
koper door niaarSeerp Gratama
koper door niaarTjepke Gratama
geniaarde koperSchelte Wybengakoopman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoper van 1/2Harmanna Briel, erfgenaam van
verkoper van 1/2wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteit
verkoper van 1/2Sjoek Wytsma meerderjarige zoon, erfgenaam van
erflaterwijlen Dirk Wytsma


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0074v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSeerp Gratema
naastligger ten oostenTjepke Gratema


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-123/2 , folio 13vNoorderhaven 81pakhuis
eigenaarS. Gratama
eigenaarT. Gratama
gebruikerS. Gratama
gebruikerT. Gratama
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-112, pag. 9Noorderhaven 81wed. Joerd Wopkes
1-112, pag. 9Noorderhaven 81Wopke Joerds over de jaaren


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-123/2 , pag. 14Noorderhaven 81J. Strelitz 3‑07‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-045Noorderhaven 81Tjepke Tjepkes Gratama... eigenaar van wijk A-044, gebruiker is IJpe Rodenhuis, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-045, gebruiker is IJpe Rodenhuis, pakhuis, 1814. (GAH204); T.G. en Trijntje Westra, beide van HRL, hebben de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-045Noorderhaven 81Ype Jetzes Rodenhuis... Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-037, koopman, 1814. (GAH204);gebruiker van wijk A-044 en wijk A-045, pakhuizen; eigenaar is T. Gratama, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-046, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-045Noorderhaven 81T GratamaT Gratamapakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 355Noorderhaven 81erven Pieter Rodenhuis Harlingenpakhuis (150 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-045Noorderhaven 81Hermanus van Schouwenburg... HRL, zeehandelaar in 1850, zv Hendrikus vS, en Anna Menalda BS huw 1830, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-045; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk A-053; ... (alles)


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1242 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-045Noorderhaven 81Antje Roelofs van Dijk, overleden op 23 september 184867 jr (geboren 14/8/1781), overleden Noorderhaven A 45, wed. Christoffel de Haas, moeder van Jetske (vrouw van Geert Leenstra, mr. bakker), Antje en wijlen Andries Christoffels de Haas (man van Trijntje de Jong, te Terschelling, vader van minderjarige Roelof en Antje Andries de Haas). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 355Noorderhaven A-045Franciscus Velthuis pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 355Noorderhaven A-042 Leendert Hannema pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 355Noorderhaven 81 (A-042)fa. Sjoerd Hannemapakhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 81rijksmonument 0


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8778Noorderhaven 81


2023
0.06699013710022


  terug