Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Bildtstraat 27 1-143 1/2 1-214 A-046 A-062
1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0137r van 15 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 27Bildtstraat OZhuis
 
koperClaas Bauckes mr. kuiper320-14-14 GG
naastligger ten oostentuin en huis van Goucke Braems apotheker
naastligger ten zuidentuin en huis van Goucke Braems apotheker
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenhet huis van Foppe Douwes mr. schoenmaker
verkoperdr. Paulus Bontekoeconvooimeester Admiraliteit in Friesland


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0150r van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 27Bildtstraat OZhuis
 
koperMelle Hanses mr. chirurgijn320-00-00 GG
naastligger ten oostenGoucke Braem
naastligger ten zuidenGoucke Braem
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenFoppe Douwes
verkoperClaes Bauckeskuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelle Hansen, mr. chirurgijn koopt een huis oz. Bildtstraat. Ten O. en Z. huis en hof van Goucke Braam, ten N. Foppe Douwes. Gekocht van Claes Bauckes, kuiper, voor 320 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-143Bildtstraat 27huis
eigenaarGoverus Braam
gebruikerGoverus Braam
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-143Bildtstraat 27huis
eigenaarDirk Huges
gebruikerAttie Lieuwes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
opmerkingledig dog attie lieuwes van de kelder


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-143 Bildtstraat 27huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerDirk Huigens cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-143 Bildtstraat 27huis
eigenaarWieger Gerlofs
gebruikerWieger Gerlofs
opmerking1733 insolvent verklaart 12-00-00
1-143 /2Bildtstraat 27
eigenaarPieter J. Oldaan c.s.
gebruikerwed. Pieter J. Oldaan c.s.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-143 Bildtstraat 27Pieter Lenses, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-143 Bildtstraat 27huis
eigenaarWyger Gerlofs erv.
gebruikerPytter Linses
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-06 CG
1-143 /2Bildtstraat 27huis
eigenaarJan R. Baard cum soc.
gebruikerMeyer Markus
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-214 Bildtstraat 27Ype Rodenhuis6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-046Bildtstraat 27Ype Jetzes Rodenhuis... A-044 en wijk A-045, pakhuizen; eigenaar is T. Gratama, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-046, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-151; gebruikers G.R. Steen, zonder beroep, Harent Pieters vd ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-046Bildtstraat 27Y Rodenhuis Y Rodenhuis pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 360Bildtstraat 27Ype RodenhuisHarlingenwethouderwagenhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-046Bildtstraat 27Hans Wybrandus van Straten... Wybrandus Christiaans vS, en IJpke Hanses; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1822, bev.reg. HRL 1851 wijk A-046, wijk E-241; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huisschilder, wijk E-203; VT1839; H.W. v. S. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 360A-046 (Noorderhaven )Harmens & Zonenpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 360A-062 (Bildtstraat) Harmens & Zonenwerkplaats
  terug