Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 85
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 851-1441-1441-215A-047A-044


Naastliggers vanNoorderhaven 85
ten oostenNoorderhaven 87
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 83
ten noordende Bildtstraat


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0379r van 27 nov 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFeycke Joostes
naastligger ten oostenFeycke Joostes


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0379r van 27 nov 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 85Noorderhaven NZ [niet vermeld]2987‑14‑00 cggroot huis, klein achterhuis en houtstek in de 32e en 33e plaats van de eerste loting
koperPieter Pieters, gehuwd met
koperJanneke Huytes
naastligger ten oostenFeycke Joostes
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: Havenstraat]
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenJoucke Piers
verkoperJacob van Loodeurwaarder kantoor van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Pieters x Janneken Huytes kopen een groot huis en een klein huisje daer aen dependerende, en het houtstek in de 32e en 33e plaats der havengenoten eerste lootinge, strekkende van voren van de Havenstraat tot achter aan Joucke Piers huis. Ten O. Feycke Joostes, ten N. Joucke Piers, ten W. de Bildstraat. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van Jacob van Loo, deurwaerder vant contoire van Vrieslandt, voor 2987 GG 14 st.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0082v van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBente Roelofs koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-144 , folio 18Noorderhaven 85huis
eigenaarJan Harings
gebruikerFeite Jans wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-144 , folio 11rNoorderhaven 85huis
eigenaarJan Harings
gebruikerFeite Jans wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0038v van 19 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals huurderse Geertie Andeles


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-144 , folio Noorderhaven 85huis
eigenaarwed. Jan Harings
gebruikerDieuke Bentes
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0015r van 18 mei 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDieuke Bentes c.s.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-144 , folio 11vNoorderhaven 85huis
eigenaarJan Harings erven
gebruikerwed. Jarig Minnes
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0207v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0283r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 85Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug960‑00‑00 gghuis
koperJan Jacobs Kuik, gehuwd metmr. bakkerde Drie Kaarsen
koperYefke Akker
huurderde weduwe van wijlen Jarig Minnes 65‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Jacobs Kuik mr. bakker
naastligger ten oostenYefke Akker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westeneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten noordeneigenaars van de suikerrafinaderij
verkoper van 1/5Roelof Benteskoopman te Rotterdam
verkoper van 1/5Bente Benteskantoorknecht te Hoorn
verkoper van 1/5huisman Bente Walings onder Sint Annaparochie
verkoper van 1/5Hinke Wybes Backer, met approbatie van haar vader
verkoper q.q.Wybe Feddes Backer
verkoper van 1/20Gerben Johannis, erfgenaam vanmr. schoenmaker
erflaterwijlen Antie Jans
verkoper q.q.Gerben Johannis, curator over de kinderenmr. schoenmaker
verkoper van 1/20Berber Jans, en
verkoper van 1/20Lijsbet Jans
verkoper van 1/20Janke Jans, gehuwd met
verkoper van 1/20Romke Wassenaarmr. verver en glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs Kuik, mr. bakker x Yefke Akker koopt huis 'de 3 kaarsen'. (Met een beschrijving en veel bedingen). Ten O. de koper, ten W. en N. de suikerraffinaderij, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Roelof Bentes te R'dam voor 1/5, Bente Bentes te Hoorn voor 1/5, Bente Walings te Sint Annapar. voor 1/5, Hinke Wybes Backer, dr. van Wybe Feddes Backer voor 1/5 en anderen tezamen voor 1/5.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-144Noorderhaven 85Jan Kuyck, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Kuik
naastligger ten oostenJacob Symons


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Kuik
naastligger ten oostenJacob Symons


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgervaandrig Jan Kuik
naastligger ten oostenJacob Symons


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-144 , folio 11vNoorderhaven 85huis
eigenaarJan Kuyk
gebruikerChristiaen Burman
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0168r van 5 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Drie Kaarsen


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0170r van 19 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 85Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug540‑00‑00 gghuis
koperJacob Lourens koopmande Drie Kaarsen
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende eigenaars van de suikerraffinaderij
naastligger ten noordende eigenaars van de suikerraffinaderij
verkoperJan Jacobs Kuyk, gehuwd metmr. bakker
verkoperYffke Acker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Lourens koopt huis 'de 3 Kaarsen'. Ten O. Jan Speltie, ten W. en N. de eigenaren v.d. suikerraffinaderij, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Jan Jacobs Kuyk, mr. bakker x Yffke Acker.


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0001r van 29 jun 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 85Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug602‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Dirk Wynia de Drie Kaarsen
naastligger ten oostenJan Harmens Speltie
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende eigenaars van de suikerraffinaderij
naastligger ten noordende eigenaars van de suikerraffinaderij
verkoperJacob Lourenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Wynia, mede-vroedschap, koopt heerlijk en wel ter nering staand huis aan de noordkant van de Noorderhaven omtrent de Raadhuisbrug, 'de drie kaarsen' genaamd, alwaar vele jaren met goed succes winkelneringe is gedaan. Bewoond door de verkoper. Geen grondpacht. Ten O. Jan Harmens Speltie, ten Z. de straat en haven, ten W. en N. de eigenaars der suikerraffineerderij. Gekocht van Jacob Lourens, koopman, voor 602 gg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symens


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symens


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symens


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symons


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0058v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 85Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug510‑21‑00 gghuis
koper door niaarJan Harmens Speltje beurtschipperde Drie Kaarsen
geniaarde koperPyter Lensius, gehuwd metmr. chirurgijn
geniaarde koperTrijntie Symons Persijn
huurderMinne Feddes c.u.50‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende eigenaren van de suikerraffinaderij
naastligger ten noordende eigenaren van de suikerraffinaderij
verkoperRein Sytses Winiamr. koperslager te Drachten
verkoperTrijntie Sytses Winia, gehuwd met te Gorredijk
verkoperTjesse Sterringaopzichter bij de molen te Gorredijk
verkoper q.q.Lieuwe Hiddes, curatormr. slager
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperGepke Dirks, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Dirk Winia
verkoper q.q.burgemeester Louwrens Tabes, curator
verkoper q.q.Pyter Keimpes de Jong, curatoren overkoopman
verkoperTrijntie Jans, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Jan Sytses Backer, gehuwd met
erflaterwijlen Hotske Andrys de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens Speltie, beurtschipper, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Pyter Lensius, het huis 'de 3 Kaarsen'. Ten O. de koper zelf, ten W. en N. de suikerraff., ten Z. de straat en haven. Gekocht van erven Dirk Winia, voor 510 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-144 , folio 11vNoorderhaven 85huis
eigenaarJan Speltje
gebruikerJan Speltje
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-144 , folio 11vNoorderhaven 85huis
eigenaarJan Speltje
gebruikerJan Speltje
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-215 , folio 23rNoorderhaven 85huis
eigenaarJan Speltie
gebruikerJan Tobias
huurwaarde54‑00‑00 cg
gebruikerAle Andries
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal74‑00‑00 cg
af: lasten05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal69‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑10‑14 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0087r van 30 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTrijntie Speltie
naastligger ten westenGrietie Speltie


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0091v van 11 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 85Noorderhaven NZ600‑00‑00 cghuis
koper door niaarvroedschap Augustinus Mokkema
geniaarde koperJan Tobias, gehuwd metschipper op Deventer
geniaarde koperGrietie Andries
naastligger ten oostenPier Akkringa
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westeneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten noordeneigenaars van de suikerrafinaderij
verkopermeerderjarige vrijster Trijntie Speltie
verkopermeerderjarige vrijster Grietie Speltie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Mockema koopt (na niaar) een huis. Ten O. Pier Akkringa, ten W. en N. de suikerraffinaderij, ten Z. de haven. Gekocht van Trijntje en Grietje Speltie.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0167v van 7 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 85Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug950‑00‑00 cghuis de Drie Kaarsen
koperJohan Georg Hempel mr. beeldhouwerde Drie Kaarsen
huurderJan Tobias c.u.marktschipper op Deventer
naastligger ten oostenPier Rutgers Akkringa
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westeneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten noordeneigenaars van de suikerrafinaderij
verkopervroedsman Augustinus Mokkema


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0284v van 9 jul 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 85Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug429‑00‑00 gghuis
koper door niaarJan Douwes Zeilmaker, gehuwd metde Drie Kaarsen
geniaarde koperPier Rutgers Akkringa, gehuwd metmr. metselaar
geniaarde koperDieuwke Gerryts Wiebinga
naastligger ten oostenPier Rutgers Akkringa mr. metselaar
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende eigenaars van de suikerraffinaderij
naastligger ten noordende eigenaars van de suikerraffinaderij
verkoperJohan Georg Hempelmr. beeldhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Douwes Zeilmaker koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Pier Rutgers Akkringa, het huis 'de 3 Kaarsen'. Ten O. de koper, ten W. en N. de suiker raffinaderij, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Johan Georg Hempel, voor 429 cg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZeilmaker koopman
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pier Rutgers Akkringa


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-215 , folio 23rNoorderhaven 85huis
eigenaarJan D. Zeilmaker
gebruikerJan D. Zeilmaker
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerAle Andries
huurwaarde52‑00‑00 cg
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0067r van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reinder J. Zeilemaker koopman


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-215 , folio 23rNoorderhaven 85huis
eigenaarJan D. Zeilmaker
gebruikerJan D. Zeilmaker
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerAle Andries
huurwaarde52‑00‑00 cg
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0227r van 16 nov 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Zeilmaker


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0092v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan D. Zeilemaaker koopman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0132r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Douwes Zeylmaker


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-199, pag. 16Noorderhaven 85


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-215 , pag. 23Noorderhaven 85Jan D. Zeilmaker 5‑00‑00 cgpakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-047Noorderhaven 85Jan Douwes Zeylmaker... wijk A-034, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-035, zeylmakersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-047; gebruiker P. Minnema, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-084, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-047Noorderhaven 85Popke Minnes Minnema... Harmens; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, BS huw 1815, huw 1817, ovl 1829, ovl 1838; gebruiker van wijk A-047; eigenaar is J.D. Zeylmaker wed., pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-048, schipper, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-047Noorderhaven 85wed J D ZeylmakerP Minnemapakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 362Noorderhaven 85Albert van Eeken koopmanHarlingenpakhuis (64 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 362Noorderhaven A-047Abraham Harmens pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 362Noorderhaven A-044de firma Harmens en zonen pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 362Noorderhaven 85 (A-044)Dirk Harmens (te Leeuwarden)pakhuis


2023
0.16134095191956


  terug