Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerDroogstraat 10(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-065A-059


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0042r van 21 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0258v van 25 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGoverius Braam apotheker


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0181v van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGouke Braem


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0032r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0267r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Goucke Claessen Braem apotheker


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0040v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGouke Braam


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0220v van 2 feb 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Jans


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0016r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Dodenhuizen


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 24 van 20 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-065Droogstraat 10koopaktefl. 90huis A-065 met losse goederen
 
verkoperJacob Looden
koperBerend Jans


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0332v van 15 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 10Droogstraat ZZ wijk A-06590‑00‑00 cghuis
koperBeerend Jans mr. grofsmid
naastligger ten oostende heer T. Gratama
naastligger ten zuidenMichiel Dryso
naastligger ten westenJan Frearks
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJacob Dodenhuizenmr. slager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerend Jans, mr. grofsmid koopt huis Droogstraat wijk A-065. Ten O. Tj. Gratama, ten Z. Michiel Drijse, ten W. wd. Jan Freerks, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jacob Dodenhuizen, mr. slager.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-065Droogstraat 10Aldert Kreil/Krijl... K, en Jetske Tietes; BS huw 1812, huw 1814, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk H-226; gebruiker van wijk A-065, varensgesel, medegebruiker is C. Henema vrouw eigenaar is Berend Braammeyer, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-065Droogstraat 10Berend Jans Braameyer... HRL 1801, 1803, 1805, 1807, 1809, BS ovl 1815, ovl 1828, ovl 1830, ovl 1856, ovl 1876; eigenaar van wijk A-065; gebruiker is Aldert G. Krijl, varensgesel, en C. Henema vrouw, werkster, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-065Droogstraat 10C(oenraad) Henema(ns)... Antje Klevi, kind: Regina Coenraads Henemans, geb 1798 HRL; BS ovl 1832; vrouw C.H. gebruiker van wijk A-065, werkster, medegebruiker Aldert G. Krijl, varensgesel, eigenaar is Berend Braammeyer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-065Droogstraat 10Frederik Asmusgeb 1794 HRL, ovl 1 jan 1814 HRL; wijk A-065; BS ovl 1814; geb 9 apr 1793, ged 23 apr 1793 Grote Kerk HRL, zv Asmus Feddes en Tjaltje Pieters; dopen Grote Kerk rha


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-065Droogstraat 10Berend BraameyerAldert G Krijlvarensgesel
A-065Droogstraat 10Berend Braameyervrouw C Henemawerkster


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 365Droogstraat 10wed. Jan Horjus Harlingenhuis (28 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-065Droogstraat 10Akke J Koestraoud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-065; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-065Droogstraat 10Hendrik Koestraoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-065; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-065Droogstraat 10Andries Onsman, overleden op 2 februari 183939 jr, varensgezel, overleden Droogstraat A 65, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 10) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-065DroogstraatAkke J Koestra37 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-065DroogstraatAndries Onsman12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-065DroogstraatYnte Onsman9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-065DroogstraatHendrik Onsman5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-065DroogstraatArjan Onsman1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-065DroogstraatGrietje Onsman15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-065DroogstraatHendrik Koestra34 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 175 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-065Droogstraat 10Rinske van der Tol, overleden op 25 mei 184646 jr, geboren Almenum 1800, overleden Droogstraat A 65, gehuwd, wed. Rein Everts Strandstra, moeder van Pietje, meltappersche, Geertje, dienstmeid en Aaltje Reins Strandstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 365Achterstraat A-065Johan Holsderber woonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-065Droogstraat 10Antje Pieters Kuiken... Jitses Wouda op 6 mrt 1828 HRL, huw.afk. 10 en 17 feb 1828, wonende te HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk A-065, dv Pieter Sijbrens K, en Tetje Pieters de Groot; BS ovl 1827; 1828 huwelijken, ovl 1867, bev.reg. HRL ... (alles)


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-065Droogstraat 10Hendrik Jitses Wouda... 1867 HRL, huwt met Antje Pieters Kuiken op 6 mrt 1828 HRL, huw.afk. 10 en 17 feb 1828, koopman, ovl wijk A-065, Rooms Katholiek, zv Jitze Sijbes W, en Grietje Hendriks Spoelstra; BS huw 1828, ovl 1867, bev.reg. HRL ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 365Droogstraat A-059wed. Jelle Horjus en dochterwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 365Droogstraat 10 (A-059)Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 10J. Weewerstucadoor


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 10beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.056272029876709


  terug