Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 89
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 891-141 1-217 A-049A-046


Naastliggers vanNoorderhaven 89
ten oostenNoorderhaven 91
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 87
ten noordenDroogstraat 10


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0231r van 20 feb 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 89Noorderhaven NZ strekkende tot aan de Droogstraat1700‑00‑00 GGhuis en hof
koperPiebe Wytses c.u.grootschipper
naastligger ten oostenDirck Douues
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenWyntien Aleffs
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperArien Willems de Bruyn
verkoperNeeltie de Bruyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPybe Wytses, grootschipper, koopt een huis en hof c.a. nz. Noorderhaven strekkende tot de zz. Droogstraat. Ten O. Dirck Douwes, ten W. Wijntien Aleffs. Gekocht van Arien Willems- en Neeltie de Bruyn, voor 1700 gg.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0082v van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDieucke Geerts


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0031v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet houtstek van Wytse Pybes


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0269v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet houtstek van Wytse Piebes


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140r van 18 jan 1711 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 89Noorderhaven NZ387‑10‑00 GGpakhuis en drie woningen daarachter
koperSimon Jacobs Cuiper c.u.schuitschipper
naastligger ten oostende huizen van Gouke Braam
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe van Jacob Popta
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde crediteuren van Wytse Piebeskoopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141Noorderhaven 89huis
eigenaarRein Hendriks
gebruikerRein Hendriks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0259r van 9 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSymen Kuiper schipper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141Noorderhaven 89huis
eigenaarRein Hendricks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141Noorderhaven 89huis
eigenaarvroedsman Rein Hendriks
gebruikervroedsman Rein Hendriks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141Noorderhaven 89huis
eigenaarSymon Jacobs
gebruikerSymon Jacobs cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0207v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Kuiper


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141Noorderhaven 89huis
eigenaarJacob Simons
gebruikerJacob Simons cum soc.
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0168r van 5 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Simons


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0187v van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Symons Kuiper


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0087r van 30 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Simons Kuiper


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0259v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 89Noorderhaven NZ [staat: havenstreek]2600‑00‑00 CGhuis en achterhuis
koperSioerd Foekens, gehuwd met
koperTrijntje Pieters de Jongh
huurderThijs Johannes Stoeff kapitein
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen T. Gratama
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pier Rutgers Akkeringa
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/3Eesge Jacobs Kuipermr. gortmaker te Leeuwarden
verkoper van 1/3Foekje Jacobs Kuiper, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Poppe Menalda
verkoper van 1/3Martha Jacobs Kuiper, gehuwd met
verkoper van 1/3Frans Zeeman


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0067r van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Foekes koopman


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0198r van 21 feb 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 89Noorderhaven NZ1000‑00‑00 GGhuis
koper van 1/2Foekje Jacobs Kuiper, weduwe van
koper van 1/2wijlen Poppe Menalda, en
koper van 1/2Martha Jacobs Kuiper, gehuwd met
koper van 1/2Frans Zeeman koopman
huurderFolkert Baukes c.u.
naastligger ten oostenT. Gratama
naastligger ten westenJan W. Vettevogel
naastligger ten zuidenNoorderhaven en haven
naastligger ten noordenachterhuis gehuurd door Wytze Bergsma c.u.
naastligger ten noordenachterhuis gehuurd door Sybren Foppes c.u.
verkoperSjoerd Foekens, gehuwd met
verkoperTrijntje de Jong


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0345r van 11 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 89Noorderhaven NZ1605‑00‑00 CGhuis
koperMigchiel Pieters Dreso, gehuwd metkoopman
koperSibbeltje Willems Swart
naastligger ten oostenTjepke Gratama
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenPieter W. Vettevogel
naastligger ten noordenDirk Jans
verkoperFoekje Jacobs Cuiper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe E. Menalda
verkoper q.q.Foekje Jacobs Cuiper, gelastigde van haar zuster
verkoperMartha Jacobs Cuiper, gehuwd met
verkoperFrans Zeeman c.m.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0092v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMichiel


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-201 , pag. 16Noorderhaven 89Michiel Drieso
1-201 /2, pag. 16Noorderhaven 89Tjepke Gratama, 39 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-217, pag. 23Noorderhaven 89Michiel Pieters Dreso4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-049Noorderhaven 89Michiel Pieters Driso/Dreso... Willems Zwart, kind: Willem D, geb 1794 HRL; BS huw 1814, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk A-049, schipper, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-049Noorderhaven 89Sibbeltje Willems Zwartgeb 1748 ... , ovl 9 feb 1814 HRL, huwt met Michiel Pieters Driso, ovl wijk A-049; BS ovl 1814; 1829 overlijdens


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 89 M. Drisofl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-049Noorderhaven 89Michiel Dreso Michiel Dreso schipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 367Noorderhaven 89Tjebbe Nicolaas de VriespakhuisknegtHarlingenhuis en erf (168 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 153 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-049Noorderhaven 89Tjebbe Lykles de Vries, overleden op 9 juli 1837winkelier Noorderhaven A 49, vrouw van Sjoukje Johannes Hendriks, idem (erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Jetske en Geertje Tjebbes de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-049Noorderhaven 89Sibbeltje Sybrens de Vries... ovl 1845 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-041; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-049; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-049Noorderhaven 89Tjerk Pieters Metzelaar... en Antje Tjerks; BS huw 1821, huw 1822, ovl 1845; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-049; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-049NoorderhavenTjerk Metzelaar43 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
A-049NoorderhavenSibbeltje de Vries41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-049NoorderhavenPieter Metzelaar20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenJohannes Metzelaar8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenJacob Metzelaar4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenKlaas Metzelaar6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenAntje Metzelaar15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenSybrigje Metzelaar13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-049Noorderhaven 89Jetske Tjerks, overleden op 15 augustus 184384 jr, geboren Bolsward, overleden Snakkeburen A 49, weduwe, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 60) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 367Noorderhaven A-049Pieter Tj. Metzelaarwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 367Noorderhaven A-046Pieter Tjerks Metzelaar en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 367Noorderhaven 89 (A-046)Sikke Fekkeswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 89 Sikke Fekkesscheepsbevrachterf. 5000f. 6000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 89Sikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 89Sikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1922 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 89, HarlingenNoorderhaven 89S. Fekkesscheepsbevrachter voor binnen- en buitenland


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 89S. Fekkes11Scheepsbevr.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 89S. Fekkes11Scheepsbevr.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Fekkes11Scheepsbevr.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Fekkes11Sleepdienst, transportovern.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 89S. Fekkesscheepsbevrachter


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Fekkes11Sleepd., transp. overn.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 89U. (Ulbe) Posthuma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 89beeldbepalend pand7 van 10
  terug