Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Droogstraat 14 (niet bekend) (niet bekend) A-064 A-058
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 93 1-147 1-219 A-051 A-048
Naastliggers vanDroogstraat 14
ten oostenNoorderhaven 95
ten zuidenNoorderhaven 93
ten westende Droogstraat
ten noordende Droogstraat


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 93, HarlingenNoorderhaven 93Afbeelding van een druiventrosPakhuis 'de Druif'


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 93naamloze doorlopende steeg ten oosten


 


 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098v van 16 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098v van 16 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]2/12 huis daer de Blauue Druyff uytsteekt
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet huis van dr. Joannes Clijngbijl
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van Teuntie Feddes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild 1/12 huis daer de blauue druyff uytsteeckt nz. Noorderhaven. Ten O. dr. Joannes Clyngbijl, ten W. Teuntie Feddes. Geen grondpacht.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZhuis
 
koperSyberen Hessels koopman2433-00-00 GG
naastligger ten oostenItske Teunis Wrijthoff
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenTrijn Feddes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAge Yges
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyberen Hessels koopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. Itske Teunis Wrijthoff, ten Z. de straat en haven, ten W. Trijn Feddes, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Age Yges voor 2433 GG


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0274v van 1 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0274v van 1 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZhuis
 
koper[niet ingevuld] Sytses, vertegenwoordigd door zijn vader400-14-00 GG
koperSytse Clasen, weduwnaar van zijn eerste vrouwestrikbakker en koopman
koperwijlen Pyttje Sybrens
huurder voor 4 jarenGuitet c.u.kapitein90-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Croese
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat of haven]
naastligger ten westenGouke Braam koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde personele en hypothecaire crediteuren van Hessel Hingstkoopman


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0274v van 1 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-147Noorderhaven 93huis
eigenaar 1/3 Gouke Sibrens
eigenaar 2/3 Sytse Claessen
gebruikerHuibert Feddes cum soc.
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-16-00 CG


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0274v van 1 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-147Noorderhaven 93huis
eigenaarSytse Claessen cum soc.
gebruikerHuibert Feddes cum soc.
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-5-1720
opmerking1720 den 22 mey van huybert feddes hier op betaelt 7-4-0
aansl. huurw. voldaan18-6-1720
opmerkingden 18 juny door sytse claesen hier op betaelt 5-12-0


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0274v van 1 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-147 Noorderhaven 93huis
eigenaarSytse Clasen cum soc.
gebruikerClaes Sydses cum soc.
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0190v van 25 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0190v van 25 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZ1/3 huis
 
koperClaas Sytses bontwever en koopman700-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Jan Nollides
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenDirk Huygens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Sijke Ruerds, voorstanderse overwinkelierse
verkoper van 2/12twee wettige kinderen van de weduwe van wijlen Sybren Goukes
verkoper van 1/12Symon Jacobsportier van de Franekerpijpen
verkoper van 1/12Sweerd Ruerdsschoolmeester


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-147 Noorderhaven 93huis
eigenaarClaas Sytses
gebruikerClaas Sytses
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-147 Noorderhaven 93Claas Sytses, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-147 Noorderhaven 93huis
eigenaarKlaas Sytses
gebruikerKlaas Sytses
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-12-12 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0190v van 25 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0216r van 23 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0216r van 23 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZhuis en schuure
 
koperTeunis van der Ley, enkoopman3200-00-00 CG
koperBente van der Ley, enkoopman
koperJarig van der Ley koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tjepke Gratama
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperPyttje Clazes Hingst, gehuwd met
verkoperHylke IJzenbeekkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis-, Bente-, en Jarig v.d. Ley, kopen een deftig huis en schuur c.a. nz. Noorderhaven, waarin verkopers` wl. vader Claes Sybrens Hingst is overleden. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. erven Tjepke Gratama, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pyttie Clazes Hingst x Hylke Clases IJsenbeek, voor 3200 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0047v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0047v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZ tussen Raadhuis en Sluisbruggenhuis en pakhuis
 
koperSchelto Wybenga koopman1206-21-00 GG
koperPieter Tetrode koopman
huurder pakhuisSchelto Wybenga
huurder pakhuisPieter Tetrode
huurder huisGerrit van Danswijk c.u.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenT. Gratema
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJarig Jacobs van der Ley
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga en Pieter Tetrode kopen een kapitaal pakhuis met een huis erachter, tussen Raadhuis- en Sluisbrug en strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Tj. Gratama, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jarig Jacobs van der Ley.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0078v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0078v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZ tot de Droogstraatpakhuis en achterhuis
 
koperdr. Seerp Gratema advocaat1647-09-00 CG
koperTjepke Gratema koopman
huurder achterhuisGerrit van Danswijk
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenTjepke Gratema
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperSchelte Wybengakoopman
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Seerp Gratama, advocaat en Tjepke Gratama, koopman kopen pakhuis en achterhuis, strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. de mede-koper Tjepke Gratama, ten Z. de haven. Gekocht van Schelte Wybenga en Pieter Tetrode.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0078v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-192 1/2Droogstraat 14Gerrit van Danswijk


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-219 Noorderhaven 93T En S Gratama6-00-00 CGpakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-051Noorderhaven 93J. N Kersjescommissaris van politie 1811-1813; eigenaar en gebruiker van wijk A-050, 1814. (GAH204); id. van wijk A-051, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-136, tuin, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-064Droogstraat 14Gerrit Abrahams van Danswijk... HRL, huwt met IJda Lolkes IJlstra op 14 okt 1810 HRL, komt van HRL, koopt een huis in 1798, ovl in wijk A-064; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, ovl 1849; wed. G. vD. eigenaar en gebruiker van wijk A-064, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-064Droogstraat 14G van Danswijk wedG van Danswijk wedwinkeliersche
A-051Noorderhaven 93J N Kersjes J N Kersjes pakhuis


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 168 van 15 aug 1814
adressoortbedraggebruik
A-051Noorderhaven 93koopaktefl. 1300pakhuis aan de Noorderhaven A-051
 
verkoperHenricus Stroband
koperGerard Arnold Herklots


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 371Droogstraat 14wed. Cornelis MollemaHarlingenpakhuis (140 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 371Noorderhaven 93wed. Cornelis MollemaHarlingenpakhuis (140 m²)


1836 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 56 van 7 dec 1836
adressoortbedraggebruik
A-051Noorderhaven 93provisionele en finale toewijzingfl. 1089a. pakhuis b en b. pakhuis A-051
 
verkoperPhilippe Adrien Braams
verkoperHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)
koperJohannes Arjens van der Werff


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-051Noorderhaven 93Jacoba van der Gaast... 1869 HRL, N.H., ongehuwd, zv Mozes vdG en Lolkje Jacobs; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-157, wijk A-051, wijk F-151; oud 45 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk G-209; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-064Droogstraat 14Antje Pieters Kuiken... Sijbrens K, en Tetje Pieters de Groot; BS ovl 1827; 1828 huwelijken, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 44 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk D-030; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-064Droogstraat 14Hendrik Jitses Wouda... zv Jitze Sijbes W, en Grietje Hendriks Spoelstra; BS huw 1828, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 37 jaar, geb Stiens en wonende te HRL. 1839, kooltjer en winkelier, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-064Droogstraat 14Yda Lolkes IJlstra... HRL 1810, BS ovl 1849; oud 70 jaar, (vnm: IJetje L. ), geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-064; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-064DroogstraatYetje L IJlstra70 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-064Droogstraat 14Ytje Lolkes IJlstra, overleden op 25 oktober 1849winkeliersche (Droogstraat A 64), wed. Gerrit van Danswijk, geen kinderen, zuster van wijlen Henning (vader van Antje Hennings IJlstra, vrouw van Johannes Hendriks Godthelp) en wijlen Wessel Lolkes IJlstra (vader van Lolke, Eeke en wijlen Michiel Wessels IJlstra, vader van minderjarige Riek, Wessel, Janke, Pieter, Petronella en Yda Michiels IJlstra). Saldo fl. 1.002,12. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 370A-064 (Achterstraat)Cornelis Pieters Simonszwoonhuis
Sectie A nr. 371A-051 (Noorderhaven )Leendert Hannema en mede eig.pakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 371A-048 (Noorderhaven)Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5165Droogstraat 14 (B-096)Jan Krijtenburglocaal
Sectie A nr. 371Noorderhaven 93 (A-048)fa. Sjoerd P. Hannemapakhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 14 Jan van der Weidetimmerman
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 14J. v/d Weidetimmerman


1938 - variaadresbronbericht
Droogstraat 14Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 93rijksmonument 20565


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 371Noorderhaven 93
  terug