Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Droogstraat 16 (niet bekend) (niet bekend) A-063 (niet bekend)
Naastliggers vanDroogstraat 16
ten oostende Droogstraat
ten zuidenNoorderhaven 103
ten westenNoorderhaven 101
ten noordende Droogstraat


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0055v van 15 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 16Droogstraat ZZ [staat: eerste drogestraat]huis met loods en klein leeg plaatsje erachter strekkende tot aan het achterhuis van Tonys Intes
 
koperGerloff Jacobs, gehuwd met300-00-00 GG
koperWyckel Sybrens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Allert brouwer
naastligger ten zuidenTonys Intes
naastligger ten westen*steeg achter naar de Droogstraat waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende weduwe van Sydts Floris* timmerman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTymen Hobbes, gehuwd met
verkoperDoedtke Bartels


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055r van 5 feb 1625 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 16Droogstraatkamer achter het vorige huis staande
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Syds Floris, gehuwd mettimmerman
verkoperAlyt


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055r van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059r van 5 mrt 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 16Droogstraat ZZ [staat: achter het vorige huis]kamer
 
koper provisioneelN. N. 152-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPiebe Meus
naastligger ten zuidenhet eerste (voor)huis in deze akte
naastligger ten westenPieter Aris
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059r van 5 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet tweede (achter)huis in deze akte


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0143v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 16Droogstraat ZZkamer en halve loods
 
koperWillem Thuenis 185-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPiebe Meus
naastligger ten zuidende plaats van het voorhuis
naastligger ten westenPiter Aris
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Foecke Piters, gelastigde en zwager van
verkoperAuk Piters, gehuwd met
verkoperPiter Gerryts althans ter zee zijnde
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Thuenis koopt een kamer met halve loods in de Droogstraat. Ten O. Piebe Meus en een steeg, ten Z. de plaats van het voorhuis, ten W. Piter Aris, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Auk Piters x Piter Gerrits die nu op zee is, gesterkt met haar zwager Foecke Piters, voor 185 GG.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059r van 5 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0091v van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 16Droogstraat ZZdwarskamer
 
koperN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenPieter Jansen Groenlant
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westentwee huizen van Tiebbe Pieters
naastligger ten noordenstraat
verkoper van 1/2Antie Allerts, gehuwd met
verkoper van 1/2Ruierd Ipes, en
verkoperAllert Allerts, zoon van
verkoperJildu Seerps
verkoper van 1/2Andries Andris, zoon van
verkoperMartien Jacobs


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059r van 5 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059r van 5 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059r van 5 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059r van 5 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0281v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejer


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0294v van 21 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 16Droogstraat ZZwoning
 
koperJan Pieters Dik c.u.57-00-00 GG
naastligger ten oostenDirck Ypkes
naastligger ten zuidende kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Feddes
naastligger ten westende kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Pieter Feddes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Feddes


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0281v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0147r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 16Droogstraat ZZwoning
 
koper door niaarClaes Reyers Mahui koopman40-00-00 CG
geniaarde koperTjeerd Pytersmr. sleefmaker
geniaarde koperJan Overseewijdschipper
naastligger ten oostenTjalling Alberts mr. gortmaker
naastligger ten zuidende weduwe van Romke Braem
naastligger ten westende weduwe van Romke Braem
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Antje Jans, gehuwd met
verkoper van 1/2Lenert Lenerds
verkoper van 1/2Sybrigje Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Reyers Mahui koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Tjeerd Pyters, wagenmaker, een woning zz. Droogstraat. Ten O. Tjalling Alberts, mr. gortmaker, ten W. en Z. wd. Romke Braam, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Antje Jans x Lenert Leenerts?, voor 1/2, en Sybrigje Jans wv Jan Pieters, voor 1/2, voor 40 cg.


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0281v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0281v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0281v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144v van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144v van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144v van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144v van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144v van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0160r van 27 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 103, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0160r van 27 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 16Noorderhaven NZ wijk A-056, A-063huis
 
koperWatze Ruitinga drogist1575-00-00 CG
huurderWatze Ruitinga
naastligger ten oostenDirk Jans
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWatze Ruitinga
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperWybren Heeresmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatse Ruitinga, drogist koopt huis nz. Noorderhaven, wijk A-056. Ten O. erven Dirk Jans, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Verkoper Wybren Heeres, mr. metselaar.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-063Droogstraat 16Watze Johannes Ruitinga... van wijk A-056; gebruiker G. Andreae wed., renteniersche, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-063, laboratorium, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-093, stal en wagenhuis; eigenaar is Jacob Roorda, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-063Droogstraat 16W Ruitinga W Ruitinga laboratorium


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 379Droogstraat 16Watze Johannes RuitengaHarlingenapothecarhuis (35 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-063Droogstraat 16Jeltje Nauta... 1875 HRL, N.H., dv Paulus N, en Antie Leenderts; BS huw 1875, ovl 1884, ovl 1899, bev.reg. HRL 1851 wijk A-063 supp wijk H-288, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 379A-063 (Achterstraat)Watse Ruitengawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4062Droogstraat 16 (B-095)fa. gebr. Smilde (grond Gem. Harlingen)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 16Kl. de Vriesopperman


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 16, HarlingenDroogstraat 16Chr. de Grootgroothandel in borstelwerk, wrijfwas, closetpapier
  terug