Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 3 2-055 2-074 B-035 B-040
 


 


 


 


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0033v van 18 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 3achterDroogstraat ZZhuis of dwarswoning met medegebruik van de steeg ten oosten
 
koperHarmen Luyrs c.u.195-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenTiebbe Dreyer
naastligger ten zuidende vrouw van Pieter Akkerslooth
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperKeimpe Jacobs


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-055Hoogstraat 3huis
eigenaarPieter Ackersloot erven
gebruikerFoppe Goitiens
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-055Hoogstraat 3huis
eigenaarP. Ackersloot erven
gebruikerFoppe Gerrits
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-055 Hoogstraat 3huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerFoppe Goitiens
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-17-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-055 Hoogstraat 3huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerAukjen Goytiens
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-055 Hoogstraat 3kinderen Pieter Dreyer, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0161v van 15 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 3Hoogstraat lopende tot aan de Droogstraatheerlijk huis en tuin
 
koperJoannes Paulus Schuler conrector1000-00-00 GG
naastligger ten oostenhuis gekocht door Jacob Roorda c.u.
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAge de Haas
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGooitjen Stinstramedicinae doctor
verkoperds. Joannes Stinstradoopsgezind predikant
Robijn Arjens, curator overkoopman
verkoperstudiosus Heere Everts Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Paulus Schuler, conrector der Lat. Scholen te Harlingen, koopt huis en tuin nz. Hoogstraat strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. Jacob Roorda, ten W. Age de Haas, ten Z. de straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Gooitjen- en Joannes Stinstra en Robijn Arjens, namens Heere Everts Oosterbaan.


 


 


 


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0103v van 21 apr 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 3Hoogstraat NZ vanaf straat tot achter de Droogstraathuis en tuin
 
koperDaniel Gautier, gehuwd metgerechtsbode 629-00-00 GG
koperTjietske Corn. van Beemen
naastligger ten oostende heer Roorda n.u.
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenS. Rienstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.burgemeester Hotze R. Binksma, executeur testamentair
verkoper q.q.dr. Hendrik Philip Stambke, executeur testamentair vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperJohannes Paulus Schulerconrector Latijnse School


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 264r van jul 1795 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Hoogstraat 3Daniel Gautier x Tjietske Cornelis van Beemen koopt huis en tuin, met vrije in- en uitgang in de Droogstraat. Ten O. Jacob Roorda, ten W. Sicco Rienstra, ten N. de Droogstraat, ten Z. de Hoogstraat. Gekocht van Johan Paulus Schuler.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-068 Hoogstraat 3D Gautier


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-074 Hoogstraat 3D Gautier5-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Sytske Jans van der Molengeb 1744 ... , ovl 10 mei 1812 HRL; wijk B-035, ongehuwd, dv Jan Scheltes vdM, en Hinke Jans; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Daniel Josephs Gautier... restante zijner uytsetting, ord. no. 19, 30 okt 1782. (GAH1113); wed. D.G. eigenaar en gebruiker van wijk B-035, vischvrouw, 1814. (GAH204); D.J.G. ende Tjietske Cornelis van Beemen, beide van HRL, zijnde wegens de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Jelte Ages Bakker... H. Hoffinga, kroeghouder, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk B-035; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-035Hoogstraat 3D Goutier wedD Goutier wedvischvrouw


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-035Hoogstraat 3Tjetske Cornelis van Beemen, overleden op 12 september 1826Hoogstraat B 35, wed. Daniel Gautier, moeder van Joseph, korporaal Groningen en Cornelis-Franciscus Daniels Gautier, kuipersknecht Lollum. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 111 en 115 van 20 dec 1826
adressoortbedraggebruik
B-035Hoogstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 1767huis B-035
 
verkoperAlbertus Rasschen
koperJan Freerks Hoekstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 388Hoogstraat 3Pieter Asmus TuinhoutHarlingenkoopmanhuis en erf (240 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-035Hoogstraat 3Douwe Lubbes van Drysten, overleden op 12 mei 183216 mnd, zoon van Lubbe Eeles Drysten, varenspersoon (Hoogstraat B 35) en Lolkje Douwes de Vries. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Catharina van Ring... HRL 1851 wijk A-160, wijk B-170, wijk F-150; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-035; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Grietje Annes van der Meulen... huw 1815, ovl 1843; oud 64 jaar, (vnm: Geertje), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-035; VT1839; Extract uit het register van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den drie en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Pieter Asmus Tuinhout... ovl 1845, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-040; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk B-035; VT1839; Arum, Sectie A, 1832: P. Tuinhout, Koopman te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van perceel nr. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Roelofke van Eeken... vE, en Jacobje Hollander; BS huw 1816, ovl 1845; oud 50 jaar, geb Blokzijl en wonende te HRL. 1838, wijk B-035; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Symontie Egles Schaap... Jacobs; BS geb 1811, huw 1834, ovl 1844, ovl 1862; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-035; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-035HoogstraatJelte A Bakker46 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, turfdrager
B-035HoogstraatZymentie Y Schaap28 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-035HoogstraatJan J Bakker23 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-035HoogstraatAntie J Bakker20 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-035HoogstraatElisabeth Bakker34 wHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-035HoogstraatCatharina van Ring47 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd, naaister
B-035HoogstraatRegina van Ring18 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-035HoogstraatGeertje van der Meulen64 jLeeuwardengezin 3, v, protestant, weduwe, naaister
B-035HoogstraatPieter Tuinhout47 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
B-035HoogstraatRoelofke van Eeken50 jBlokzijlv, protestant, gehuwd
B-035HoogstraatEvert Tuinhout14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-035HoogstraatFettje Tuinhout19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-035HoogstraatJacoba Tuinhout17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 388Hoogstraat 3pieter a tuinhout100 gl.5.00 gl.8.000 gl.7.00 gl.3.00 gl.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-035Hoogstraat 3Age Jeltes Bakker, overleden op 20 juli 18413 wk (geboren 23/6/1841), overleden Hoogstraat B 35. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 136) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-035Hoogstraat 3Jelte Ages Bakker, overleden op 21 november 1844(Certificaat van onvermogen), 52 jr, turfdrager, overleden Hoogstraat B 35, gehuwd, 6 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-035Hoogstraat 3Rinske de Vries, overleden op 17 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 15 mnd (geboren 1/2/1845), overleden Hoogstraat B 35. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-035Hoogstraat 3Jacoba Jans van Glinstra, overleden op 21 juni 18471 jr (geboren 28/6/1846), overleden Hoogstraat B 35, dochter van Jan Jans van Glinstra, schipper en Fettje Pieters Tuinhout, broer van minderjarige Roelofke en Jan Jans van Glinstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-035Hoogstraat 3Arend Johannes Dekker... zeeman in 1851, zv Jacob Sijbes D, en Johanna van Bachum; BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk B-035; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-030; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 388B-035 (Hoogstraat)Pieter Asmus Tuinhoutwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
B-035Hoogstraat 3Een huis met tuin, erf en aanbehoren in de Hoogstraat, bewoond door mejufvrouw de wed. P.A., Tuinhout. Finaal verkocht op 21 feb 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2425..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 388B-040 (Hoogstraat)Hendrik Simonszwoonhuis
Sectie A nr. 388G-239 (Kerkstraat)Janke Larooiwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 388Hoogstraat 3 (B-040)Hendrik Simonszwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 3 Haring Veldstramineraalw. & bierh.
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800
Hoogstraat 3 Johannes Kuurstratimmerknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 0


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 3O. Veldstra67Bier- en wijnh.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 3, HarlingenHoogstraat 3O. Veldstramineraalwaterfabriek, wijn-, bier- en bronwaterhandel


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 3O.Veldstrabierhandelaar


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 3O. Veldstra67Bier-, wijnh.


1936 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 3, HarlingenHoogstraat 3O. Veldstrabierhandel


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 3O. Veldstra494Bier-, wijnh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.J. Jellema494Stoff.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.J. Jellema494Stoff.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.J. Jellema494Stoff.


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 3J. (Jacob) Jellema
  terug