Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 132-060 2-079 B-040B-044


Naastliggers vanHoogstraat 13
ten oostenHoogstraat 15
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 11
ten noordende Droogstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Hoogstraat 13naamloze steeg ten oosten


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0074v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 13Hoogstraat NZ tot aan de Droogstraat1540‑00‑00 GGhuis en schuur met een plaats daartussen
koperJan Walinghs, gehuwd met
koperWillemcke Jacobs
naastligger ten oostenHarmen Claes
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAgge Tytes
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperTeth Jelles, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen Juw Aylva [staat: Alva] te Franeker
verkoperMaicke Jelles, gehuwd met te Sexbierum
verkoperClaes Adelen te Sexbierum
verkoper q.q.Claes Adelen, curator over te Sexbierum
verkoperRempt Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Walings x Willemke Jacobs kopen een huis en schuur met de plaats er tussenin, op de Hoogstraat, strekkende tot achter aan de Droogstraat. Ten O. Harmen Clasen, ten W. Agge Tytes. Geen grondpacht genoemd. Belast mit alsodanige floreen renthe gelijck als andere huysen vande nieuue haven, volgens t'accoordr bijde volmachten vande havengenooten, mit ofte tegens die vande oude Stadt dien aengaende gemaeckt. Gekocht van Teth Jelles te Franeker wv Juw Alua, Maycke Jelles te Sexbierum x Claes Adelen, en voor Rempt jelles, voor 1540 gg.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0110r van 23 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Sybes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0165v van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Walings


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0052v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 13Hoogstraat NZ [niet vermeld]1270‑00‑00 GGhuis, plaats en loods
koperThomas Lamberts c.u. te Franeker
naastligger ten oosten*steeg van de Hoogstraat naar de Droogstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten oostenCornelis Jeltes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAgge Tytes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Wallings c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Lamberts c.u.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0179v van 10 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 13Hoogstraat NZ strekkende tot aan de Droogstraat1475‑00‑00 GGvoor- en achterhuis met plaats
koperTiaerd Lolles koopman
toehaaktwee rozenobels tot een honorarium
huurder voorhuisde verkopers Thomas Lamberts c.u.
huurder achterhuisPytter Meyer
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAgge Tytes
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperThomas Lamberts, gehuwd met
verkoperSaepke Ynses


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0030r van 18 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 13Hoogstraat NZ1400‑00‑00 GG[voorhuis van] huis bestaande uit verscheidene woningen, en tuin
koperJelle Tieerdts koopman
naastligger ten oostenCornelis Jeltes Vetsens
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenGerryt koordemaker
naastligger ten noorden[het tweede gedeelte van dit perceel]
verkoperLolle Tieerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Tieerds, koopman, koopt een doorgaand huis en loods, met een plaets er tussen, strekkende van de Hoogstraat tot de Droogstraat. Het huis bestaat uit meerdere woningen. Ten O. Cornelis Jeltes Wetsens, ten W. Gerryt Symens, koordemaker en Tonis Martens, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Lolle Tieerds, voor 1400 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0030r van 18 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 20oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[het eerste gedeelte van dit perceel]


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0200r van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelle Tjeerdts


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0050v van 9 jun 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelle Tieerds boterkoper


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 7vHoogstraat 13Jelle Tjeerds, koopman, tichelaarf. 25000-00-00 (20000+5000)nota per naesten daer over te spreken


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068va van 4 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenSytske Laeses


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0176v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenSytske Laeses


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0038v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSytske Laeses


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0165r van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytske Laases
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0383r van 20 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytske Lases
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0080r van 20 okt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytske Lases


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0139v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Willem Clases


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0204r van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Willems


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-060Hoogstraat 13huis
eigenaarLaas Pieters erven
gebruikerHendrik Goverts
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-060Hoogstraat 13huis
eigenaarClaes Willems
gebruikerHendrik Goverts
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0101v van 9 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenClaes Willems koopman


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0239v van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Willems koopman
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-060Hoogstraat 13huis
eigenaarClaes Willems
gebruikerJan Sipkes
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0340r van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenClaes Willems


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0025v van 9 sep 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 13Hoogstraat NZ1350‑00‑00 CGhuis
koperUlbe Jans, gehuwd metmr. bakker te Bolsward
koperAefke Gerbens
huurderburgerhopman Jan Sipkes Bierma c.s.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHendrik Jansen* mr. timmerman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenPieke Hommes
naastligger ten westenJan Roorda ontvanger
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperClaes Willemslakenkoper


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0326r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 13Hoogstraat NZ300‑00‑00 CGhuis
koperJan Symons, gehuwd metmr. bakker
koperAntie Lammerts
huurder vooropkamerFrans Jelles 0‑06‑00 CG
huurder achterkamerTiebbes Harmens waterhaler20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHendrik Jansen mr. timmerman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westen*Pieke Hommes
naastligger ten westenJan Roorda ontvanger
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperUlbe Jans Menalda [staat: Menolda], gehuwd met
verkoperAefke Gerbens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-060Hoogstraat 13huis
eigenaarJan Symons
gebruikerJan Symons
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0068v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Symons mr. bakker


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0124v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJan Symons Bakker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-060 Hoogstraat 13Jan Symons, bestaande uit 6 personen10‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-060Hoogstraat 13huis
eigenaarJan Symons
gebruikerJan Symons
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑14‑08 CG


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0149v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Symons Backer


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0208v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 13Hoogstraat NZ5000‑00‑00 CGhuis, stokerij, tuin en plaats
koperhuisman Sybren Foppes, gehuwd met te Pingjum
koperhuisman Rinnigje Gerryts te Pingjum
naastligger ten oostenJan Simons Bakker distillateur en koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten westenHarmen Wilda
naastligger ten noordenDroogstraat
betrokkeneJan Simons Bakker, moet jeneverstoken leren aandistillateur en koopman
betrokkeneFoppe Sybrens zoon van de koper
verkoperJan Simons Bakkerdistillateur en koopman


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0297v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. de Vries koopman


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0006r van 24 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 13Hoogstraat NZ1300‑00‑00 CGhuis en jeneverstokerij
koperAle Andries koopman te Almenum
naastligger ten oostenPieter Tetrode c.s.
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten westenH. H. Wilda
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.vroedsman Jan Oosterhout, curator
verkoper q.q.Jan Cornelis Schiere, curatoren overkoopman
verkoperSybren Foppes de Vries, gehuwd met
verkoperMeinouw Pieters


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0064r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 13Hoogstraat NZ1937‑17‑00 CGhuis
koperClaas de Vries, gehuwd metkoopman
koperJanke Bartels
voormalig gebruikerSybren Foppes de Vries
naastligger ten oostenS. Wybenga
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenJ. Roorda
naastligger ten westenH. de Wilda
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAle Andrieskoopman te Almenum


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0099r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAle Andries koopman


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0037r van 2 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas de Vries


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0118v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas de Vries


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-073, pag. 24Hoogstraat 13Claas Vries
2-073, pag. 24Hoogstraat 13Wigle Vries, 30 jaar, gehuwdinwoning
2-073, pag. 24Hoogstraat 13Douwe Jorrits, 28 jaar, gehuwdmatroos


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-079, pag. 33Hoogstraat 13Claas de Vries3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Claas Wigles de Vries... Jeltje Klaases de Vries, geb 5 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk B-040; kalkverkoper; medegebruikers Wiggle de Vries, werkman, en Pieter van Drie, varensgesel, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Pieter van Driegebruiker van wijk B-040, varensgesel; medegebruiker Wiggle de Vries, werkman; eigenaar en gebruiker Klaas de Vries, kalkverkoper, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Wiggle Klaases de Vries... , huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, huw 1815, ovl 1824, huw 1826, huw 1829, ovl 1834; gebruiker wijk B-040, werkman; medegebruiker Pieter van Drie, varensgesel; eigenaar en medegebruiker is Klaas de Vries, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hoogstraat 13 Claas de Vriesfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-040Hoogstraat 13Klaas de Vries Klaas de Vries kalkverkoper
B-040Hoogstraat 13Klaas de Vries Wiggle de Vries werkman
B-040Hoogstraat 13Klaas de Vries Pieter van Driel varensgesel


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49009 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 302 en 322 van 4 sep 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-040Hoogstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 531huis en cementmaalderij aan de Hoogstraat B-040
 
verkoperWiggle Klases de Vries
verkoperAlbertus Rasschen
koperMenno Vink
koperJohannes Cornelis van Beemen


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 193 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-040Hoogstraat 13Klaas Jacobs Zoete, overleden op 28 november 1825schuitschipper, vader van Eiskje (Hoogstraat B 40, wed. Arnoldus Haayes Zwart) enwijlen Jacob Klazes Zoete (man van Hinke Jans Dreyer, vader van minderjarige Metje, Hieke en Jacob Jacobs Zoete). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 19 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-040Hoogstraat 13Minno Vink, overleden op 22 november 1826raadslid (Hoogstraat B 40), vader van Grietje (vrouw van Joost Ivan gh, molenmaker/timmerman Bergen/ Kennemerland), Aukje (wed. Johannes Cornelis van Beemen) en wijlen NN Minno's Vink (vader van Hendrik, beurtschipper en Baukje Hendriks Zwaal, vrijster). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 396Hoogstraat 13Sijbren Lolkes ZwaaltimmerknegtHarlingenhuis en erf (196 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 200 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-040Hoogstraat 13Jantje Scheltes Zwaal, overleden op 16 juni 18341 1/4 jr, dochter van Schelte Lolkes Zwaal, timmerman (Hoogstraat B 40) en Trijntje Wopkes van der Stel, zuster van minderjarige Wopke Scheltes Zwaal. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Christina Magdalena Oolgaard... Hendriks Baron op 21 okt 1841 te HRL, A 20 nov 1872 Leeuwarden; BS huw 1841, bev.reg. HRL 1851 wijk B-040, wijk C-191 bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Schelte Lolkes Zwaal... HRL 1851 wijk B-049, wijk C-066, wijk H-236; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk B-040; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Trijntje Jans Spleet... bev.reg. HRL 1851 wijk B-050, 144, wijk G-356; oud 64 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Trijntje Wopkes van der Stel... BS huw 1827, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Ymke Klazes Kamminga... (GAH204); oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, commandeur der turfdragers en turfstanders, wijk B-040; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-040HoogstraatSchelte Zwaal36 jtimmermanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
B-040HoogstraatTrijntie van der Stel33 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-040HoogstraatWopke Zwaal9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatLolke Zwaal2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatAukje Zwaal4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatJanna Trompetter21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatYmke Kamminga62 jcommandeur der turftanders en dragersHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
B-040HoogstraatRinske Bakker62 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
B-040HoogstraatDoede Kamminga20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatTrijntie Spleet64 jAmelandgezin 3, v, protestant, weduwe
B-040HoogstraatGerben van der Meer27 jzeemanHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatWillem van der Meer21 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatJacob van der Meer18 jzeylmakerHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatGerryt S Molenaar14 jAmsterdamgezin 3, m, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 396Hoogstraat 13 Freerk FonteinHarlingenwagenhuis gedeeltelijk vernieuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 456 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-040Hoogstraat 13Anna Scheltes Zwaal, overleden op 23 september 18431 jr (geboren 18/10/1842), overleden Hoogstraat B 40, dochter van Schelte Lolkes Zwaal, timmerman en Trijntje Wopkes van der Stel, zuster van minderjarige Wopke, Aukje en Lolke Scheltes Zwaal. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Pieter Asmus Tuinhout... zv Asmus T, en Fetje (Pieters); BS huw 1816, huw 18171821 hu, ovl 1845, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-040; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk B-035; VT1839; Arum, Sectie A, 1832: P. Tuinhout, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Rinske Jolles Bakker... HRL 1851 wijk A-153, 185, wijk F-157, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2770Hoogstraat B-039de Stad Harlingenschool
Sectie A nr. 2770Hoogstraat B-040de Stad Harlingenschool


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2770Hoogstraat B-044Gemeente Harlingenschool


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5166Hoogstraat 13 (B-044)Jan Krijtenburgwerkplaats


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 13 Jan Krijtenburgtimmermanf. 1300f. 1300


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 13J. Krijtenburgtimmerman


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.J.P. de Jong578Brandst.h.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 13H. (Herke) de Groot


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 13beeldbepalend pand6 van 10
  terug