Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) B-ong B-095
 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0040v van 24 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 4Hoogstraat NZ wijk B-053huis en tuin
 
koperJacob Doedes 1306-00-00 CG
bewonerElisabeth Gerryts
naastligger ten oostenWillem Pieters
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende Stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten noordenWortelstraat wijk B-061
verkoper q.q.Sjoerd S. Wijmaadvocaat
verkoper q.q.Jacob Hanekuik, geauthoriseerde curators overadvocaat
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Elisabeth Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerd Wynia


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 401Wortelstraat 4Doekele Hendriks VinjeHarlingenwinkelierhuis en erf (63 m²)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 401B-095 (Droogstraat)Sikke Johs. de Jongwagenhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4348Wortelstraat 4 (B-066)Jacob Wiersmawoonhuis
  terug