Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Droogstraat 26 (niet bekend) (niet bekend) B-066 (niet bekend)
Naastliggers vanDroogstraat 26
ten oostenHoogstraat 25
ten zuidenHoogstraat 23
ten westende Droogstraat
ten noordende Droogstraat


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0161r van 29 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0161r van 29 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140r van 6 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0173av van 7 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0173av van 7 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0165v van 12 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0055v van 30 nov 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0270v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0270v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0336r van 2 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0215r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0215r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0047r van 25 okt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0047r van 25 okt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 26Hoogstraat NZ naast de Roode Ploeghuis, tuin met achterwoning
 
koperOege Feenstra, gehuwd metmr. gortmaker2500-00-00 CG
koperGrietje de Vos
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Roode Ploeg
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHeyn Mollema
naastligger ten westenE. Travaille
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJacob Pyters Schenk, weduwnaar vanoud scheepstimmerman
verkoperwijlen Aukjen Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOege Feenstra, mr. gortmaker x Grietje de Vos koopt huis met tuin en achterwoning, naast 'de Roode Ploeg'. Ten O. de Rode Ploeg, ten W. Hein Mollema en Eeltje Travaille, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jacob Schenk, oud-scheepstimmerman, als erfgenaam van zijn vrouw Aukjen Lammerts, voor 2500 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0312r van 30 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0188r van 16 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0188r van 16 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-066Droogstraat 26Doekle Hendriks Vinia... Grote Kerk HRL 1799, 1802, BS geb 1811, hu, huw 1820, ovl 1827, ovl 1843, ovl 1887; eigenaar van wijk B-066; gebruiker H. Hempenius, 1814. (GAH204); id. van wijk B-095; gebruiker Trijntje Vinia, 1814. (GAH204); id. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-066Droogstraat 26H Hempeniusgebruiker van wijk B-066, eigenaar is Doekle Vinia, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-066Droogstraat 26Doekle Vinia H Hempenius


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 159 van 7 jul 1819
adressoortbedraggebruik
B-066Droogstraat 26finale toewijzingfl. 256pakuis bij dit perceel
 
verkoperPieter Ouendag
koperFimke Klases Gorter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 405Droogstraat 26Pieter van NoordenHarlingencommiespakhuis (77 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-066Droogstraat 26Eelkje Postmageb 22 jan 1810 Tzummarum/Midlum, ovl 8 jan 1876 HRL, huwt met Job Wassenaar, N.H., dv Douwe P. en ... ; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk B-066, wijk D-051, wijk G-271


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-066Droogstraat 26Janna Dieuwke van der Burg... N.H., dv Cornelis vdB, en Antje Jacobs vd Zee; BS huw 1822, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-264, wijk B-066, wijk G-184, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-066Droogstraat 26Job Wassenaargeb 3 apr 1802 Tzummarum/St. Jacob, huwt met Eelkje Postma, werkman, na 1880 niet meer gevonden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk B-066, wijk D-051, wijk G-271


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 405B-066 (Achterstraat)Hendrik H. Faberpakhuis
  terug