Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 252-0652-0652-085B-046B-050


Naastliggers vanHoogstraat 25
ten oostenhet Herenwaltje
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 23


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0161r van 29 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Roode Ploeg


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0251v van 22 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 25Hoogstraat NZ [staat: in de nieuwe stad, strekkende van voren de straat tot achter aan de Droogstraat00‑00‑00 cghuis alwaer de Roede Ploech uutsteeckt, en schuur
koperN. N. de Rode Ploeg
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMarten Symons
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
crediteur (triumphant)Baerdt Baerdts
verkoper (gesuccumbeerde)de crediteuren van Feycke Sipckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Baerdt Baerdts als crediteur van) Feycke Sipckes, een huis en schuur staande in de nieuwe stad alwaer de roede ploech uut steeckt, sijnde een hoeck omtrent de andere pijp vanaf de franicker poorte aff. Het huis strekt zich uit tot achter aan de Droege straete. Ten O. straat en diept, ten W. Marten Symens.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0280r van 10 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 25Hoogstraat NZ [staat: grote droge straat bij de Franekerpoort]00‑00‑00 cghuis daer de Ploch uuytsteckt, en stalling
koper provisioneelN. N. de Ploeg
floreenrente0‑03‑08 floreen
bewonerJan Claessen Groninger
bewonerHert Jansenpaardenkoper
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenIppe Hansen
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperde crediteuren van Feycke Sipckens te Dronrijp
eerdere samenvatting door Yde Elsingain de grote drogestraat bij de franekerpoort daer den ploech vuytsteckt


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0296v van 14 feb 1602 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 25Hoogstraat [staat: grote droge straat bij de Franeker Poort]602‑00‑00 gghuis daer den Ploeg uuytsteckt
koper provisioneelJan Claessen Groningen de Ploeg
bewonerJan Claessen
bewonerHeert Jansenpaardenkoper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde geprefereerde crediteuren van Feycke Sipckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de crediteuren van Feycke Sipckes, het huis van Feycke Sipckes in de ploech, in de groote Drogestraat bij de Franekerpoort daer den ploech vuytstect, nu bewoond door Jan Claessoon en Heert Jansen peerdecooper. Geen grondpacht genoemd. Waarvan eerste koper gebleven is Jan Claessoon Groninger, voor 602 GG.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0129v van 17 jun 1626 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 25Hoogstraat NZ [staat: Droogstraat]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirck Philips
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Arian Dircks, gehuwd met
crediteur (triumphant)Pieters, dochter van
crediteur (triumphant)wijlen Pieter Pieters
verkoper (gesuccumbeerde)Yda Doens


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140r van 6 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet hoekhuis van de Rode Ploegh


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0173av van 7 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Ulbe Remckes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 8rHoogstraat 25Hette Tjeerds, molenaarf. 1400-00-00


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0165v van 12 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHette Tjeerdts


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0243r van 14 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 25Hoogstraat NZ1341‑00‑00 gghuis
koperhuis genaamd de Rode Ploeg Lammert Harnts, gehuwd metstadstorenwachterde Rode Ploeg
koperGeertie Douwes
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenEvert Morgen
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperOeble Hettes met approbatie van haar zoons, weduwe van
verkoperPytter Hettesmolenaar
consenteertJancke Oebles
consenteertwijlen Hette Tjeerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Harnts, stadstorenwachter x Geertie Douwes koopt het huis 'de Roode Ploeg', (met indeling) nz. Hoogstraat en strekkende tot aan de Droogstraat. Het is een voorhuis met een stalling voor wel 30 paarden. Ten O. de straat en diept, ten W. Evert Morgens, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Tevens kopen zij een schuur en stalling waarin ook wel 30 paarden kunnen, in de Droogstraat. Ten O. de majoor Haubois, ten W. Jelle Cornelis, ten Z. erven Seerp Gatties, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jancke Oebles wv Hette Tjeerds, molenaar, en haar zoons Oeble en Pytter Hettes.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0055v van 30 nov 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLammert Harmens Kuyck stadstorenwachter


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0066v van 12 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 25Hoogstraat NZ strekkende achter tot aan de Droogstraat2000‑00‑00 cghuis met stalling en schuur
koperJohannis Willems c.u.de Rode Ploeg
toehaakeen gouden ducaton
naastligger ten oostenHerewaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen burgerhopman Fedde
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLammert Haarnsentorenwachter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Willems koopt het huis 'de Roode Ploegh' met de stalling, nz. Hoogstraat en strekkende tot de Droogstraat. Ten O. de straat en diep, ten W. wd. hopman Fedde, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Hij koopt ook een schuur en stalling zz. Droogstraat, met ten O. de majoor Haubois, ten W.?, ten Z. erven Seerp Gatties, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Lammert Harnts, torenwachter, voor 2000 cg. en een gouden dukaton tot verering.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0270v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Willems c.u.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0230r van 9 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 25Hoogstraat NZ op de hoek aan het oosteinde800‑00‑00 gghuis en stallinge
koperHendrik Hendriks Jonker c.u.de Rode Ploeg
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenGerrit Hessels
naastligger ten noordenDroogstraat
verkopereigenerfde huisman Pieter Dirks c.u. te Achlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Hendriks Jonker koopt (a) huis en stalling achter het huis 'de Roode Ploeg'. Ten O. de Zoutsloot, ten W. Gerrit Hessels, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pieter Dirks, eigenerfde te Achlum.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-065 , folio 28Hoogstraat 25huis, schuur en stal
eigenaarHendrick Jonker
gebruikerHendrick Jonker
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0025v van 22 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 25Hoogstraat achter de Rode Ploeg2000‑00‑00 cghuis
koperFeicke Jies c.u.de Rode Ploeg
toehaaktwaalf zilveren ducatons
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Hessels
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperHendrick Hendricks Jonker c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeicke Jies koopt (a) huis en stalling achter 'de Roode Ploeg'. Ten O. de Zoutsloot, ten W. erven Gerrit Hessels, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Hendrick Hendricks Jonker.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-065 , folio 17rHoogstraat 25huis, schuir en stal
eigenaarFeike Yes
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑10‑1720
opmerking1720 den 16 october
opmerkingdoor de exceteur betaelt 14-0-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-065 , folio Hoogstraat 25huis, schuur en stal
eigenaarFeyke Yes
gebruikerFeyke Yes
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-065 , folio 17vHoogstraat 25huis en stal
eigenaarwed. Feyke IJes
gebruikerwed. Feyke IJes
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑13‑06 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0336r van 2 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBaukjen Ypes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-065Hoogstraat 25Tytte Ruirds, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg05‑00‑00 cg
2-065Hoogstraat 25Ye Feykes, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-065 , folio 17vHoogstraat 25huis en stal
eigenaarFeyke IJes erv.
gebruikerTyte Ruurds
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-065, fol. 25vHoogstraat 25Tytte Ruirds cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 4 kinderenstalman45:0:00 cg7:10:00 cgvan reedelijk bestaen


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-065, fol. 26rHoogstraat 25Yie Feykes vrijgezel, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderen7:17:00 cg1:6:00 cgvan sober bestaen


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0025v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 25Hoogstraat NZ hoek het Oostend lopend tot aan de Droogstraat730‑00‑00 gghuis en herberg de Roode Ploeg, met de hier eveneens verkochte stalling het 4e erf westwaarts hiervan
koper van 1/5Tjepke Gratema de Rode Ploeg
koper van 1/5dr. J. Tjallingii
koper van 1/5Philippus Hanekuik
koper van 1/5Simon Fockes Esta
koper van 1/5Hylke Sybes
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenYsak Roosen
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperMarijke Feykes, weduwe vanherbergierse
verkoperwijlen Tytte Ruurds


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0215r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Rode Ploeg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-065 , folio 17vHoogstraat 25stal en huis
eigenaarFeike Iës
gebruikerUlbe Sjoukes
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0030r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 25Hoogstraat NZ2057‑00‑00 ggherberg en stal
koperCornelis Beitschat, gehuwd metde Rode Ploeg
koperGeertje Meinderts
huurderUlbe Sjoukes
naastligger ten oostenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westen*Jacob Schenk
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperdr. Jacobus Tjallingiikoopman
verkoperPhilippus Hanekuikkoopman
verkoperTjepke Gratemakoopman
verkoperHylke Sybeskoopman
verkoperSimon Estastaatsbode te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Beytschat x Geertje Meinderts kopen herberg en stalling de Roode Ploeg genaamd, met nog een aparte stalling en wagenhuis, zijnde het 4e erf westwaarts. Hebbende Jacob Schenk, Harmen Agema en Auke Aukes ten oosten en westen resp. tot naastliggers. Geen grondpacht. Gekocht vandr. Jacobus Tjallingii, Philippus Hanekuik, Tjepke Gratema, Hylke Sybes, kooplieden, en Simon Esta, staate boode te Leeuwarden, voor 2057 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-065 , folio 17vHoogstraat 25stal en huis
eigenaarCornelis Beitsgat
gebruikerCornelis Beitsgat
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0047r van 25 okt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Roode Ploeg
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Roode Ploeg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-085 , folio 34rHoogstraat 25huis en koemelkerij
eigenaarCornelis Beitschat
gebruikerCornelis Beitschat
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0312r van 30 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis genaamd de Roode Ploeg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0236r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 25Hoogstraat NZ hoek Herenwaltje [staat: Zoutsloot]2410‑21‑00 gghuis, herberg genaamd de Roode Ploeg, en stalling
koperGrietje Sydses, weduwe vande Rode Ploeg
koperwijlen Cornelis Jansen Beidschat, weduwe van
koperwijlen Sytze Cornelis Beidschat zoon van de koper
koperPietje Cornelis Beidschat dochter van de koper
koperTeunis Cornelis Beidschat zoon van de koper
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenvroedsman Oege Feenstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Cornelis Beidschat meerderjarige vrijgezelwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper op Amsterdam
verkoperTaetske Beidschat, gehuwd met
verkoperDouwe Tjeerds, erfgenamen vanhuistimmermansknecht
erflaterwijlen hun vader Cornelis Janssen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrietje Sydses wv Cornelis Jansen Beidschat, voor haarzelf en voor haar drie minderjarige kinderen Sytze, Pietje en Teunis Cornelis Beidschat, koopt huis en wel ter neering staande herberg en stalling 'de Roode Ploeg' genaamd, in de Hoogstraat op de hoek van de Zoutsloot. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. de Hoogstraat, ten W. de wed? Oege Feenstra, ten N. de Droogstraat. Geen grondpacht. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Cornelis Jansen Beidschat, in leven herbergier en wagenaar, voor 2410 gg. 21 st.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0188r van 16 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Rode Ploeg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-085 , folio 34rHoogstraat 25huis en koemelkerij
eigenaarClaas Johannes
gebruikerClaas Johannes
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-085 , folio 34rHoogstraat 25huis en koemelkerij
eigenaarClaas Johannes nom.ux.
gebruikerClaas Johannes nom.ux.
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-078, pag. 25Hoogstraat 25Claas J. Gorter
2-078, pag. 25Hoogstraat 25Theunis Beidschat, 27 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-085 , pag. 34Hoogstraat 25Claas Johannes 3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-046Hoogstraat 25Johannes Klases Gorter... Sijtses; huw Grote Kerk HRL 1807, ovl 1823, ovl 1828, huw 1834, ovl 1866; eigenaar en gebruiker van wijk B-046, stalhouder, 1814. (GAH204); id. van wijk D-009, wagenhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-319, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-046Hoogstraat 25Johannes GorterJohannes Gorterstalhouder


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 241 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-046Hoogstraat 25Johannes Gorter, overleden op 6 april 1823man van Aafke Wilhelmy, kasteleinse (Hoogstraat B 46), vader van minderjarige Joseph, Grietje, Hendrica en Klaas Johannes Gorter. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 162 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-046Hoogstraat 25Aafke Wilhelmy, overleden op 4 februari 1828herbergiersche Hoogstraat B 46, wed. Johannes Klazes Gorter, moeder van minderjarige Joseph-Wilhelm, Grietje, Hendrika en Klaas Johannes Gorter (voogd is Willem Pieters Nauta, koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25'De Roode Ploeg'
en de afbeelding van een rode ploeg naar rechts
(Hoort bij gevelsteen 156)


1832 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25'De Roode Ploeg'
en de afbeelding van een rode ploeg naar links
(Hoort bij gevelsteen 155)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 406Hoogstraat 25Adam Mulder herbergierHarlingenhuis en erf (240 m²)


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 236b (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-046Hoogstraat 25Adam Hendriks Mulder, overleden op 1 februari 1838kastelein 'Roode Ploeg' Hoogstraat B 46, broer van Jan, turfdrager, Johannes, boerenarbeider Sexbierum, Anna-Maria (vrouw van Meindert Tjeerds Kooistra, werk-/sjouwerman, thans inafanteriesappeur Den Bosch) en wijlen Willem Hendriks Mulder (man van Neeltje Ydes de Groot, dochter van minderjarige Rinske, Trijntje, Hendrik, Janke en Ingena Willems Mulder). Saldo fl. 1.567,57. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-046Hoogstraat 25Haye Miedema... HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 44 jaar, geb Boxum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk B-046; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-046Hoogstraat 25Hendrika Hofman... in 1858, N.H., dv Jan Ages H, en IJtje (Epkes); BS huw 1820, ovl 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, wijk D-127, wijk G-257, wijk H-115, supp wijk G-474; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-046Hoogstraat 25Janke Koopmansgeb 2 feb 1797 Tzum, ovl 1 dec 1860 HRL, huwt met Haye Miedema, dv Harmen K, en Janke ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 43 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk B-046; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-046Hoogstraat 25Jieke de Groot... Klaas Dijkstra, N.H., ovl wijk G-237, dv Sipke dG, en Aafke Hoogterp; BS ovl 1867; bev.reg. Ha18 51 wijk B-046, wijk G-240; oud 47 jaar, (vnm: Jikke), geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk G-269; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-046Hoogstraat 25Klaas K Dijkstra... Sipkes de Groot, mattenmaker in 1852, N.H., zv Klaas D, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, wijk G-240; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-269; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-046HoogstraatHaye P Miedema44 jherbergierBoxumm, protestant, gehuwd
B-046HoogstraatJanke Koopmans43 jTzumv, protestant, gehuwd
B-046HoogstraatPieter Miedema13 jTzumm, protestant, ongehuwd
B-046HoogstraatJanke Miedema20 jWestermeerv, protestant, ongehuwd
B-046HoogstraatAntie Miedema8 jHaskerhornev, protestant, ongehuwd
B-046HoogstraatHarmke Miedema4 jHuinsv, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 van 1 apr 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-046Hoogstraat 25koopaktefl. 2500huis en herberg genaamd de Roode Ploeg in de Hoogstraat B-046
 
verkoperHaaye Pieters Miedema
verkoperJanke Harmens Koopmans
koperWiebe Jakobs Visser (te Makkum, gehuwd met Oeke Klases Schaaf)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-046Hoogstraat 25Tjeske Lieuwes de Jong... B-064, dv Lieuwe Klases dJ, en Lijsbert Pekema; BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, 106, 200, wijk C-108, wijk G-285, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 406Hoogstraat B-046Geertje Wijma wed. Hofhuis woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 406Hoogstraat B-050 Hendrik D. Faber en kinderenwoonhuis


1902 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50082 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 14 van 8 feb 1902
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-050Hoogstraat 25koopaktefl. 5600logement de Roode Ploeg
 
verkoperSietze Baarda
koperJan de Boer


1904 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50084 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 64 van 13 apr 1904
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-050Hoogstraat 25koopaktefl. 5000logement met wagenhuis en stalling de Roode Ploeg
 
verkoperJan de Boer
koperSiebren Klein


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 406Hoogstraat 25 (B-050)Jan H. de Boerwoonhuis


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25S. Klein31Grossier in kol. waren


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25S. Klein31Grossier in kol. waren


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 25S. Klein31grossier in koloniale waren


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 25S. Klein31grossier in koloniale waren


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 25S. Klein31Grossier in kol. waren


1921 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25H. Kramertabak, sigaren, koffie, thee en cacao


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25Kamstra & Kuiken31Electrot. bur.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25Kamstra & Kuiken31Electro techn. bur.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25Kamstra & Kuiken31Electro techn. bur.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25Kamstra & Kuiken31Electro techn. bur.


1925 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25gebrs. Kamstraelectro-technisch bureau, automobielen, motoren


1925 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25 Kamstra & Kuikenelectro-technisch bureau


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25Kamstra & Kuiken31Electro techn. bur.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 25G. Kamstraelectricien


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25G. Kamstra & Co.electro-technisch bureau, automobielen


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 25, HarlingenHoogstraat 25G. Kamstra & coelectro-technisch bureau, automobielen, motoren


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25P.A. Smilde & Zn.112Exp.-slagers


1940 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26795
Hoogstraat 25Folkert Alta


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 25F. Alta935Gr. in groenten, fr. en zuidvr.


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-28828
Hoogstraat 25Folkert Alta


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.F. Alta935Gr. in groenten, fr. en zuidvr.


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-40977
Hoogstraat 25Folkert Alta


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.F. Alta935Gr. in groenten, fr. en zuidvr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.F. Alta935Gr. in groenten, fr. en zuidvr.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.F. Alta935Gr. in groenten, fr. en zuidvr.


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
HoogstrF. Alta2935Fruit engros zaak


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 25D.W. (Dirk) Alta


2023
0.3865909576416


  terug