Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Herenwaltje 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenwaltje 112-0702-0702-105B-064B-092


Naastliggers vanHerenwaltje 11
ten zuidenHerenwaltje 13
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 9


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0107r van 9 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Jeltes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0179v van 5 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pyter Jelties


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0373r van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende brouwerij van Valken


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0014r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende brouwerij van Amelyke Jans


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0048v van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende brouwerij van Amelyke Jans


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-070 , folio 29Herenwaltje 11perk
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-070 , folio 17rHerenwaltje 11hoff
eigenaarWillem Rutgers
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
opmerkingdeese post is bij de executeur ontfangen vol-
opmerkinggens sijn verclaringe gedaen den 17 xber 1720
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-070 , folio Herenwaltje 11hof
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0054r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenweduwe Claes Douwes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-070 , folio 17vHerenwaltje 11hoff
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-070Herenwaltje 11Claas Harmens, bestaande uit 4 personen04‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-070 , folio 17vHerenwaltje 11hof
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-070, fol. 27rHerenwaltje 11Claas Harmens , bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindweever19:1:00 cg3:3:00 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0242v van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-070 , folio 17vHerenwaltje 11hof
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-070 , folio 17vHerenwaltje 11hof
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-105 , folio 36vHerenwaltje 11woning
eigenaarHendrik Jansz
gebruikerHendrik Jansz
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-105 , folio 36rHerenwaltje 11woning
eigenaarHendrik Jansen But
gebruikerHendrik Jansen But
huurwaarde totaal16‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0086r van 8 feb 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 11Wortelstraat ZZ [staat: Droogstraat] hoek achter brouwerij de Lely225‑00‑00 gghuis
koperHendrik Jans beurtschipper op Leeuwarden
koperJohannes Alberts
huurderRobijn Clases c.u.20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenbrouwerij de Lely, achterste gedeelte de Lelie
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lieuwe Willems
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperPieter Lenzius, erfgenaam van
verkoperPieter Lenziusmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans, schipper van Harlingen op Leeuwarden vv., en Johannes Alberts kopen een huis c.a. achter de brouwerij 'de Lely', hoek Droogstraat, bij het kleine brugje [naar de Wortelstraat], dat door Robijn Clases wordt gehuurd. Ten O. het achterste deel v.d. brouwerij, ten Z. erven Lieuwe Willems, ten W. de straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pieter Lensius qlt. als erfgenaam ab intestato van wl. zijn grootvader mr. chirurgijn Pieter Lensius, voor 225 gg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-105 , folio 36rHerenwaltje 11woning
eigenaarHendrik Jansen Bux
gebruikerHendrik Jansen Bux
huurwaarde totaal16‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0025v van 18 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 11Droogstraat hoek achter gewezen brouwerij genaamd de Lely250‑00‑00 cghuis
koperBauke Jans, gehuwd metvarensgezelde Lelie
koperStijntje Gerryts
huurderJohannes Elias c.u.
naastligger ten oostenhet achterste gedeelte van brouwerij de Lely de Lelie
naastligger ten zuidenWillem Lieuwes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoper van 1/2Hendrik Janstrekveerschipper
verkoper van 1/2Doede van der Veertrekveerschipper te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Jans, varensgezel x Stijntje Gerryts koopt een huis ACHTER de voormalige brouwerij 'de Lelie', hoek Droogstraat (Wortelstr?), bij het kleine brugje. Het is verhuurd aan Johs. Elias. Ten O. het achterste deel van de v/m brouwerij, ten W. de straat (Heerenwaltje?), ten Z. Willem Lieuwes, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Hendrik Jans, trekschipper van Harlingen op Leeuwarden vv., voor 1/2, en Doede v.d. Veer, idem, voor 1/2, voor 250 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-105 , pag. 36Herenwaltje 11Hendrik Jans 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-064Herenwaltje 11Truyke Yzaks Fabergeb 1768 HRL, ovl 23 jan 1832 HRL, ongehuwd, dv IJzak Jans F. en Truike Scheltes; BS ovl 1832; gebruiker van wijk B-064, kinderschoolhoudster, eigenaar is Willem Lieuwes Bonnema q. q., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-064Herenwaltje 11Willem Lieuwes Bonnema... B., geb 4 aug 1800 HRL; BS ovl 1817; 1836 huwelijken, ovl 1850, ovl 1874, ovl 1880; eigenaar van wijk B-064; gebruiker is Truyke IJ. Faber, kinderschoolhoudster, 1814. (GAH204); id. van wijk G-229, tevens zelf ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-064Herenwaltje 11Willem Lieuwes Bonnema qqTruyke Y Faberkinderschoolhoudster


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 407Herenwaltje 11erven Willem Bonnema Harlingenhuis en erf (50 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-064Seye Boomstra [Boonstra]26 jAlmenumm, protestant, gehuwd
B-064Marijke de Baive [Buf]25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-064Sybe Boomstra [Boonstra]5 jWynaamm, protestant, ongehuwd
B-064Klaas Boomstra [Boonstra]2 jWynaamm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-064Herenwaltje 11Klaas Sijes Boomstra, overleden op 11 april 18402 jr, geboren Wijnaldum, overleden Wortelstraat B 64. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 106) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 407Herenwaltje 11 J van der MeerHarlingeneen oud huisje weggebroken en een nieuw huis daarvoor in plaats gesteld


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 407Wortelstraat B-064Eede Jans van der Woude woonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-064Herenwaltje 11Tjeske Lieuwes de Jong... 6 apr 1827 HRL, huw.afk. 25 mrt en 1 apr 1827 HRL, wonende te HRL, broodverkoopster in 1866, DG, ovl wijk B-064, dv Lieuwe Klases dJ, en Lijsbert Pekema; BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 407Heerenwaltje B-092 Janna D. Vinje wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4346Herenwaltje 11 (B-092)Pieter Oldenburgerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heerenwaltje 11T. v/d Heideletterzetter


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Herenwaltje 11K. (Klaas) Eisma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 11beeldbepalend pand4 van 10


2023
0.13221001625061


  terug