Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 9 2-077 2-106 B-063 B-091
Naastliggers vanHerenwaltje 9
ten oostenWortelstraat 2
ten zuidenHerenwaltje 11
ten westenhet Herenwaltje
ten noordende Wortelstraat


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0107r van 9 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Jeltes
naastligger ten westenKempo Arians


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0373r van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 9Zoutsloot ZZ bij Valkens brouwerijhuis
 
koperClaes Claessen, gehuwd metrogverschieter150-00-00 CG
koperArjaentie Pytters
naastligger ten oostende brouwerij van Valken
naastligger ten zuidende brouwerij van Valken
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoperEelke Lieuwesbootjemaker


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0014r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 9Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen achter de brouwerij van Amelyke Jans]huis
 
koperJan Martens, gehuwd met190-00-00 CG
koperJanke Freerkx
naastligger ten oostende brouwerij van Amelyke Jans
naastligger ten zuidende brouwerij van Amelyke Jans
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenReyner Fontein
verkoperClaes Claessen c.u.rogverschieter


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0048v van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 9Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen achter de brouwerij van Amelyke Jans]huis
 
aanhandelaarJacob Bottes c.u.150-00-00 GG
naastligger ten oostende brouwerij van Amelyke Jans
naastligger ten zuidende brouwerij van Amelyke Jans
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van Reynder Fontein
verwandelaarJan Martens c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-077Herenwaltje 9kamer
eigenaarwed. Douwe Claessen
gebruikerselve zeg Claes Douwes
gebruikerdog nu Rein Pieters
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-077Herenwaltje 9kamer
eigenaarTietzke Ymes erven
gebruikerHendrick Alberts
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-077 Herenwaltje 9kamer
eigenaarTjietske Ymes erven
gebruikerwed. Jelle Jenties
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0054r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 9Herenwaltje OZ [staat: achter brouwerij De Lely op de hoek bij het brugje]huis
 
koper door niaar van 1/2Trijntje Clases Falkens, gehuwd met156-00-00 GG
koper door niaar van 1/2Johannes Elgersma schipper
koper door niaar van 1/2Antje Clases Falkens, gehuwd met
koper door niaar van 1/2Jacobus Nauta mr. tingieter
geniaarde koperDirk Pyters, gehuwd mettimmerman
geniaarde koperYfke Dirks
naastligger ten oostenweduwe Claes Douwes
naastligger ten zuidenweduwe Claes Douwes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-077 Herenwaltje 9huis
eigenaarerven Tjitske Ymes
gebruikerwed. Jelle Jenties c.s.
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-077 Herenwaltje 9Uilke Jans, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-077 Herenwaltje 9huis
eigenaarwed. Jacobus Nauta
gebruikerUilke Jans cum soc.
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-14-08 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0242v van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 9Droogstraat bij het brugje, op de hoek van dehuis
 
koperPytter Lenses, gehuwd metmr. chirurgijn91-00-00 GG
koperTrijntje Perzijn
naastligger ten oostenmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer
naastligger ten zuidenmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer
naastligger ten westen [staat: zuiden]Herenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkopermeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautamr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Lenses, mr. chirurgijn x Trijntje Perzijn


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0203r van 18 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPyter Lensius


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0273r van 2 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Lenzius


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0086r van 8 feb 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 9Wortelstraat ZZ [staat: Droogstraat] hoek achter brouwerij de Lelyhuis
 
koperHendrik Jans beurtschipper op Leeuwarden225-00-00 GG
koperJohannes Alberts
huurderRobijn Clases c.u.20-00-00 CG
naastligger ten oostenbrouwerij de Lely, achterste gedeelte
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lieuwe Willems
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperPieter Lenzius, erfgenaam van
verkoperPieter Lenziusmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans, schipper van Harlingen op Leeuwarden vv., en Johannes Alberts kopen een huis c.a. achter de brouwerij 'de Lely', hoek Droogstraat, bij het kleine brugje [naar de Wortelstraat], dat door Robijn Clases wordt gehuurd. Ten O. het achterste deel v.d. brouwerij, ten Z. erven Lieuwe Willems, ten W. de straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pieter Lensius qlt. als erfgenaam ab intestato van wl. zijn grootvader mr. chirurgijn Pieter Lensius, voor 225 gg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-102 Herenwaltje 9Bauke Jans, 30 jaar, gehuwdbolswarderschipper
2-102 Herenwaltje 9Rintje Pieters


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0025v van 18 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 9Droogstraat hoek achter gewezen brouwerij genaamd de Lelyhuis
 
koperBauke Jans, gehuwd metvarensgezel250-00-00 CG
koperStijntje Gerryts
huurderJohannes Elias c.u.
naastligger ten oostenhet achterste gedeelte van brouwerij de Lely
naastligger ten zuidenWillem Lieuwes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoper van 1/2Hendrik Janstrekveerschipper
verkoper van 1/2Doede van der VeertrekveerschipperLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Jans, varensgezel x Stijntje Gerryts koopt een huis ACHTER de voormalige brouwerij 'de Lelie', hoek Droogstraat (Wortelstr?), bij het kleine brugje. Het is verhuurd aan Johs. Elias. Ten O. het achterste deel van de v/m brouwerij, ten W. de straat (Heerenwaltje?), ten Z. Willem Lieuwes, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Hendrik Jans, trekschipper van Harlingen op Leeuwarden vv., voor 1/2, en Doede v.d. Veer, idem, voor 1/2, voor 250 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-106 Herenwaltje 9Bauke Jans1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-063Herenwaltje 9Akke Baukes Blomgeb 1806 HRL, ovl 15 okt 1814 HRL; wijk B-063, dv Bauke Jans B., en Stijntje Gerrits; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-063Herenwaltje 9Bauke Jans Blom... Sijbrnes; BS ovl 1811; 1814 overlijdens, ovl 1829, ovl 1846, ovl 1854; eigenaar en gebruiker van wijk B-063, Bolswarder schipper, 1814. (GAH204); wed. B.J.B. eigenaresse van perceel nr. 408 te HRL, arbeidster, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-063Herenwaltje 9Bauke Jans Blom Bauke Jans Blom bolswarderschipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 408Herenwaltje 9wed. Bauke Jans BlomHarlingenarbeidsterhuis (43 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-063Herenwaltje 9Beitske B Blomgeb 1803 HRL, ovl 27 okt 1846 HRL, ongehuwd, dv Bauke B., en Stijntje Zantman; BS ovl 1846; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-063; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-063Herenwaltje 9Stientje G Santmanoud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-063; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-063Stientie G Santman64 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
B-063Beitske B Blom36 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-063Johannes B Blom19 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, pakhuisknegt


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-063Herenwaltje 9Beitske Blom, overleden op 27 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 43 jr (geboren 3/7/1803), overleden Wortelstraat B 63, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-063Herenwaltje 9Haantje Oetzes Westerhoek, overleden op 26 december 1848(Certificaat van onvermogen), 47 jr, geboren Hitzum, overleden Anjelierstraat B 63, werkman, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-063Herenwaltje 9Jozef Wilhelm Gorter... in 1866, ovl wijk B-054, zv Johannes G, en Aafke Wilhelmij; BS huw 1834, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-063Herenwaltje 9Marritje Jans Zeilmaker, overleden op 1 september 1852dochter van Jan Douwes Zeilmaker, zeilmakersknecht (Wortelstraat B 63) en Lieuwkje Donker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 408B-063 (Wortelstraat)Gerrit J. Blomwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 408B-091 (Heerenwaltje)Gerrit Jans Blomwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4345Herenwaltje 9 (B-091)Klaas Hagedoorn (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerenwaltje 9 Marten Smitexportslagersknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 9B.Bergsmaexportslager
Heerenwaltje 9P.Zuiderhoftransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 9C. (Cornelia) de Jong


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 9beeldbepalend pand5 van 10
  terug