Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wortelstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWortelstraat 42-066 2-086 B-061B-066


Naastliggers vanWortelstraat 4
ten oostenWortelstraat 6
ten zuidenHoogstraat 27
ten westenWortelstraat 2
ten noordende Wortelstraat


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0107r van 9 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet erf van Lourens Jans


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-066Wortelstraat 4
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-066Wortelstraat 4huis
eigenaarGerrit Jansen
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-066Wortelstraat 4huis
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-066Wortelstraat 4huis
eigenaarGerryt Jansen
gebruikerGerryt Jansen
opmerkingpauper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-066 Wortelstraat 4Engeltje Doedes, bestaande uit 2 personen02‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-066Wortelstraat 4huis
eigenaarEngeltje Doedes
gebruikerEngeltje Doedes
opmerkingonvermoogende


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0243r van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaas Jacobus Nauta meerderjarig vrijgezelmr. brouwer


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Jacobus Nauta


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0141v van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan brouwer


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0175r van 2 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCl. B. IJsenbeek


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-086, pag. 34Wortelstraat 4Douwe Claasen0‑00‑00 cghuis, 86 & 87 beklemd sub no 108


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-061Wortelstraat 4Pieter Gerbensgeb 2 nov 1782, ged 22 nov 1782 Grote Kerk HRL, zv Gerben Andries en Grietje Mulder; geb 1782 HRL, ovl 4 dec 1812 HRL, stoeldraayer, ovl wijk B-061, zv Gerben Andries en ... ; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-061Wortelstraat 4Douwe Claasen Dijkman... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-060; gebruiker IJep Bernardus wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-061; gebruiker Pieter Blankerts wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-062, stalling, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-061Wortelstraat 4Pieter Blankertovl voor 1815; wed. P.B. gebruiker van wijk B-061; eigenaar is Douwe C. Dijkman, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-061Wortelstraat 4Douwe C Dijkman Pieter Blankerts wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 410Wortelstraat 4Johannes Willems DijkstrakoorndragerHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-061Wortelstraat 4Ids van der Meer... 1851 wijk A-190, wijk B-069; oud 36 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-061; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-061Itse van der Meer36 jschippersknegtWolvegam, protestant, gehuwd
B-061Jetske Prosée33 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
B-061Antie van der Meer8 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
B-061Aaltje van der Meer3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-061Wortelstraat 4Brand Jans Hoffinga... 1831, zv Jan Brants en Trijntje Gerlofs Sprietsma; BS huw 1825, huw 1831, ovl 1886, bev.reg. Ha18 51 wijk B-061, wijk D-087, supp wijk D-209; oud 47 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-061Wortelstraat 4Geertje Sikkes Wijnalda... 1 en 8 mei 1825, dv Sikke Everts W, en Leentje Beidschat; BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-061; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-061Wortelstraat 4Pietje Jans van Vliet... HRL, ongehuwd, huishoudster, N.H., dv Jan vV, en Gerritje Overzee; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk B-061, wijk D-092, supp wijk D-209; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; VT1839; geb 30 nov ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 410Wortelstraat B-061Meindert van der Zeewoonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-061Wortelstraat 4Jetsche Prosee... HRL 1851 wijk A-190, wijk B-069, 109; oud 33 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-061; VT ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 410Wortelstraat B-066Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4348Wortelstraat 4 (B-066)Jacob Wiersmawoonhuis
  terug