Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Hoogstraat 35
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 35 2-082 2-113 B-052 B-055
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 35 2-082 2-113 B-052 B-056




Naastliggers vanHoogstraat 35
ten oostenHoogstraat 37
ten zuidende Hoogstraat
ten westende Hoogstraat
ten noordenWortelstraat 8


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0119v van 21 nov 1612 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTethman Sipckes


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0123r van 12 dec 1612 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTethman Sipckes


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0156r van 24 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLieuwe Jellis kistmaker


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLieuwe Jeltis kistmaker


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0251v van 28 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lieuue Jeltes


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011v van 29 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 35Hoogstraat NZ bij de Lombardspijp3/4 huis met een hof erachter
 
koperMinck Lieuwes timmerman838-00-00 GG
naastligger ten oostenburgervaandrig Pieter Joannis
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenTrijntie, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Nanne Jans
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperMarten Lieuwes
verkoperGrietje Lieuwes, gehuwd met
verkoperJan Simons
verkoperHiltje Lieuwes, gehuwd met
verkoperHarmen Hessels


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lieuwe Jeltes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0161v van 3 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Auckes


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0041v van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMinck Lieuwes


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057va van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 35Hoogstraat NZhuis
 
koper provisioneelGerloff Jans winkelier275-00-00 GG
naastligger ten oostenmr. Arjen Crytenburg
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen oud burgerhopman Claes Jans Valckenburgh
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperWelmoed Sipkes voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Minck Lieuwes


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0049r van 7 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Gerloff Jansen


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0335v van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Gerloff Jansens


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004ra van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 35Hoogstraat NZ tot achter in de Droogstraathuis met een hof en planten
 
koper finaalAechjen Dircks 475-00-00 GG
naastligger ten oostenCornelis Taevis bakker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenLieuwe Martens c.soc.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Rein Zytses, curator ad actum divisionis overapotheker
verkoper van 1/3Jan Gerlofs, erfgenaam
verkoper q.q.burgerhopman T. Sloterdijck, mede weesvoogd wegens
verkoper van 1/3Grietie Gerlofs, erfgenamen en nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Jancke Alles, weduwe van
erflaterwijlen Gerloff Jansen
verkoper van 1/3Cornelis Willems, weduwnaar van en erfgenaam van hun overleden kind
erflaterwijlen Jancke Alles


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-082Hoogstraat 35huis
eigenaarSchelte Wybrens
gebruikerGerrit Eiberts
gebruikerJurrien Tieerds
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-082Hoogstraat 35huis
eigenaarSchelte Wybrens
gebruikerGerrit Eiberts cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-7-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0176r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 35Hoogstraat NZ tot achter in de Wortelstraat [staat: Droogstraat]huis en tuin
 
koperJohannes Remmerts, gehuwd metgleibakker550-00-00 CG
koperAeltie Meintes
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Hettes bakker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHessel Jacobs c.s.
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat] waar de kopers wonen
verkoperSchelte Wybrensgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Remmerts gleybakker x Aeltie Meintes kopen een huis en hof nz Hoogstraat.


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-082 Hoogstraat 35huis
eigenaarJohannes Remmerts
gebruikerJohannes Remmerts cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG
opmerking[in het boek foutief genummerd als 2-081]


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0335v van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-082 Hoogstraat 35huis
eigenaarJohannes Rimmerts
gebruikerJohannes Rimmerts c.s.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0335v van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0247v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 35Hoogstraat NZ tot aan de Wortelstraat [staat: Droogstraat]twee bij en aan elkaar gebouwde huizen
 
koperJohannes Yppes, gehuwd metwinkelier1800-00-00 CG
koperYttie Hendriks winkelier
bewoner voorhuisde verkoper Johannes Rimmerts
huurder achterhuisJogchum Migchiels c.u.pottenbakker
naastligger ten oostenJacob Hettes mr. bakker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van Jacobus Nauta
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperJohannes Rimmertswinkelier


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-082 Hoogstraat 35Johannes Ypes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0335v van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-082 Hoogstraat 35huis
eigenaarJohannes Ypes
gebruikerJohannes Ypes cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-12 CG


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0095v van 9 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 35Hoogstraat NZ strekkende tot de Wortelstraat [staat: Droogstraat]groot huis met tuintje en achterhuis
 
koper door niaarJacob Hettes mr. bakker790-14-00 GG
geniaarde koper van 1/2Douwe Gabbesmr. timmerman
geniaarde koper van 1/2Marten Fockestimmerman
naastligger ten oostenJacob Hettes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenClaas Jacobus Nauta
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat] waarlangs vrije in- en uitgang
verkoperde crediteuren van Yttje Hendriks, weduwe en erfgename van
erflaterwijlen Johannes Ypes
verkoper q.q.Yttje Hendriks, gemachtigde van
verkoperHendrik Heermans


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0003v van 3 dec 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0065v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 35Hoogstraat NZ en Wortelstraatje, tussenhuis en tuintje
 
koperElisabeth Gerryts, weduwe van2000-00-00 CG
koperwijlen Sjoerd Wynia
huurder achterwoningJouwerke
naastligger ten oostenPieter Jeltes mr. bakker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenPieter Freerks c.s.
naastligger ten noordenWortelstraat
verkoperMaayke Fokkes, weduwe vanLeeuwarden
verkoperwijlen Teewis Jacobs Backer


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0273r van 2 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Wynia


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0166v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenS. Winia


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0307r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHeere Ruurds


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0008r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHeere Ruurds


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0040v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 35Hoogstraat NZ wijk B-053huis en tuin
 
koperJacob Doedes 1306-00-00 CG
bewonerElisabeth Gerryts
naastligger ten oostenWillem Pieters
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten noordenWortelstraat wijk B-061
verkoper q.q.Sjoerd S. Wijmaadvocaat
verkoper q.q.Jacob Hanekuik, geauthoriseerde curators overadvocaat
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Elisabeth Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerd Wynia


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-113 Hoogstraat 35Jacob Doedes1-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Trijntje Minnesgeb 1783 HRL, ovl 16 mrt 1813 HRL; wijk B-052; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Gooitje Fonteinovl voor 1815; huwt met Ingena Hannema; BS huw 1819, ovl 1843; wed. G.F. gebruiker van wijk B-052, eigenaar en medegebruiker Jac. Hannema, apothecar, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Jacob Doedes... geb 1803 Almenum; hu Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811, ovl 1829, huw 1843; wed. J.D. eigenaar van wijk B-052, winkeliersche; medegebruiker Liskje Jans, 1814. (GAH204); id. van wijk B-059; gebruiker Carel Bulkerus, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Liskje Jans... BS ovl 1815; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-052Hoogstraat 35Jacob Doedes wedJacob Doedes wedwinkeliersche
B-052Hoogstraat 35Liskje Jans


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-052Hoogstraat 35Petrus Jans Spoelstra, overleden op 30 november 1825zoon van Jan G. Spoelstra, koopman (Hoogstraat B 52) en Elisabeth Pieters Kanné, broer van minderjarige Gerardus en Catrina Jans Spoelstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 419Hoogstraat 35Jan SpoelstraHarlingenwinkelierhuis en erf (210 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Albertje Jans Fokkema... en Berber Sjoerds Feenstra; BS huw 1833, ovl 1834, huw 1836, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 39 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-084; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Brand Jans Hoffinga... Ha18 51 wijk B-061, wijk D-087, supp wijk D-209; oud 47 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Geertje Sikkes Wijnalda... BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-061; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Johannes van Texel... N.H., zv Rinse Feikes vT, en Janke Johannes; BS huw 1836, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 37 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, koperslagersknecht, wijk G-084; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Pietje Jans van Vliet... bev.reg. HRL 1851 wijk B-061, wijk D-092, supp wijk D-209; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; VT1839; geb 30 nov 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv Jan van het Vlie en Gerritje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-052HoogstraatBrandus Hoffinga47 jDokkumm, protestant, gehuwd
B-052HoogstraatGeertje Wijnalda44 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-052HoogstraatJan Hoffinga11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-052HoogstraatLeentje Hoffinga12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-052HoogstraatPietje van Vliet41 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 419B-052 (Hoogstraat)Cornelis Roozendaalwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 419B-056 (Hoogstraat)Cornelis Roozendaalwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4965Hoogstraat 35 (B-055)Sipke H. Riewaldwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 35 Jan Dreijergep. comm. ter secr.
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 35G.Verhoefleeraar zeevaartschool


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 35P.A. Smilde & Zn.554Exp.-slagers


1948 - kentekenadresnaam
B-33643
Hoogstraat 35Firma P.A. Smilde en Zoon


1948 - kentekenadresnaam
B-33644
Hoogstraat 35Firma P.A. Smilde en Zoon


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.P.A. Smilde & Zn.554Exp.-slagers


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.P.A. Smilde & Zn.554Exp.-slagers


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.P.A. Smilde & Zn.554Exp.-slagers


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 35J.G. (Jan) Visser


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 35beeldbepalend pand7 van 10




  terug