Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Liemendijk 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLiemendijk 22(niet bekend)(niet bekend)B-162B-221
 huisnummer lager  huisnummer hogerLiemendijk 24(niet bekend)(niet bekend)B-162B-222


Naastliggers vanLiemendijk 22
ten oostenLiemendijk 24
ten westenLiemendijk 20a
ten noordende Liemendijk


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0266r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. de Boer


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0266r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. de Boer


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-162Liemendijk 22Paulus Gerrits de Boer... (GAH204); id. van 129, ledig, 1814. (GAH204); id. van 130, wagenhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk B-162; stalling self, 1814. (GAH204); oud 71 jar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, waagmeester, wijk F-030 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-162Liemendijk 22P G de Boer P G de Boer stalling
B-162Liemendijk 24P G de Boer P G de Boer stalling


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 42Liemendijk 24Jan Louws BalkstratouwslagerHarlingenpakhuis (50 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 42Liemendijk 22Jan Louws BalkstratouwslagerHarlingenpakhuis (50 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-162Liemendijk 22Sjoerd Hobma... zeeman in 1851, N.H., zv Rienk H, en ... (Aukje Posthuma); BS ovl 1842, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162, 174, wijk C-170, wijk G-010; oud 41 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-170; ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-162Liemendijk 22Antje Bettings de Boer... B-153, dv Betting Alberts de B., en Pietje Jans Schaafsma; BS huw 1816, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839; geb 18 apr 1797, ged 28 may 1797 Grote Kerk ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-162Liemendijk 22Germen Lieuwes Blom... HRL, huw.afk. 20 en 27 jul 1828, ook huwt met Symontje Egles Schaap, N.H., balkvlotter in 1851, ovl wijk B-162, ged 15 jun 1800, zv Lieuwe Sipkes B., en Grietje Tabes; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828, ovl 1847, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 42Liemendijk B-162Ernst Georg Langenhorstpakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2822Liemendijk B-221Johannes Langenhorst en medeëigenarenwoonhuis
Sectie A nr. 4017Liemendijk B-222Johannes Langenhorst en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4017Liemendijk 22 (B-221)Wijnand Hoekerswoonhuis
Sectie A nr. 44Liemendijk 24 (B-220)Klaas Flietstrawoonhuis


1905 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 17 mrt 1905
vermeld alsgeschat adresbericht
B-162Liemendijk 24Afzonderlijk verhuurde woning aan de Liemendijk no. 24, in huur bij a., hopman. Finaal verkocht op 22 mrt 1905 in de Korenbeurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 444.


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Liemendijk 22 Lolke Kolmervoormanf. 1500f. 1500


1923 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
vermeld alsgeschat adresbericht
B-162Liemendijk 24De woning aan de Liemendijk no. 24, in huur bij r., schaafsma. Finaal verkocht op 12 dec 1923 in de Beurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 509.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Liemendijk 22L. Kolmerstuwadoor
Liemendijk 22B. Weewerfabrieksarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Liemendijk 22W. (Wiebe) Attema
  terug