Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Wortelstraat 8 2-086 2-068 B-059 B-064
Naastliggers vanWortelstraat 8
ten oostende Wortelstraat
ten zuiden
ten westenWortelstraat 6
ten noordende Wortelstraat


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011v van 29 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057va van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004ra van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0158v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 8Wortelstraat NZ [staat: straat achter Valkens brouwerij aan de noordkant van de stad]twee kamers aanelkaar
 
koper door niaarAede Jans formdrajer63-00-00 GG
geniaarde koperSicco Salamons, gehuwd met
geniaarde koperBaukjen Douwes
huurderGryttie Eiberts
huurderGuliam Boneta soldaat
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenWortelstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende kamer van Reiner Gijsberts Fontein c.u.Toutenburg onder Rijperkerk
naastligger ten noordende hof van Reiner Gijsberts Fontein c.u.Toutenburg onder Rijperkerk
verkoperReiner Gijsberts Fontein, gehuwd metToutenburg onder Rijperkerk
verkoperYbeltie Nauta


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-086Wortelstraat 8huis
eigenaarEibert Pieters
gebruikerHendrick Warners
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-086Wortelstraat 8kamer
eigenaarGuilliam Boneta
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan--


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004ra van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004ra van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004ra van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0176r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat] waar de kopers wonen


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-086 Wortelstraat 8kamer
eigenaarAegt Hendriks
gebruikerAntje een weduwe
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-086 Wortelstraat 8kamer
eigenaarAagt Hendriks
gebruikerAagt Hendriks
opmerking1726 insolvent verklaart 9-00-00


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0176r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0176r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0247v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-086 Wortelstraat 8Willem Boneta, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal02-10-00 CG
verhoogd sig02-10-00 CG
2-086 Wortelstraat 8Rinske Claases, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-086 Wortelstraat 8kamer
eigenaarJan Blauw
gebruikerRinske Claeses
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0243r van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Heermans et matre


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0095v van 9 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat] waarlangs vrije in- en uitgang


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Hettes


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0141v van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTewis Jacobs


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0004v van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 8Wortelstraat ZZhuis en weefwinkel
 
koperClaas Christiaans, gehuwd met101-00-00 GG
koperTjerkje Alberts
huurderde weduwe van Casper Hoojbergen
naastligger ten oostenMarten Fokkes
naastligger ten zuidenTeevis Jacobs bakker
naastligger ten westenTeevis Jacobs bakker
naastligger ten noordenWortelstraat
verkoper q.q.Augustus Robbertus van Dalsen, curatornotaris
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curatoren overprocureur postulant
verkoperHeiman Heimans, gehuwd met
verkoperGeertie Jansonius


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0175r van 2 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTaevis Jacobs


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0065v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWortelstraat


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0065v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0040v van 24 jan 1808 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 8Wortelstraat ZZ wijk B-061 achter Hoogstraat wijk B-053woning
 
koperJacob Doedes 1306-00-00 CG
huurderRinse Gerryts
naastligger ten oostenWillem Pieters
naastligger ten zuidenHoogstraat wijk B-053
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWortelstraat
verkoper q.q.Sjoerd S. Wijma, boedelredderadvocaat
verkoper q.q.Jacob Hanekuik, boedelredders vanadvocaat
verkoperwijlen Elisabeth Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerd Wynia


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0040v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWortelstraat wijk B-061


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-068 Wortelstraat 8Stads Weeshuis1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Jacob Doedes... wed. J.D. eigenaar van wijk B-052, winkeliersche; medegebruiker Liskje Jans, 1814. (GAH204); id. van wijk B-059; gebruiker Carel Bulkerus, tichelknegt, 1814. (GAH204); J.D. van Midlum ende H.G. Postma van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Karel Bulker(u)s... Jans; BS huw 1813, huw 1818, huw 1819 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-077; gebruiker van wijk B-059, tichelknegt; eigenaar is Jacob Doedes wed., 1814. (GAH204); K.B. eigenaar van perceel nr. 188 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-059Wortelstraat 8Jacob Doedes wedCarel Bulkeus tichelknegt


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-059Wortelstraat 8Hidde Hendriks Bleeker, overleden op 23 augustus 18255 jr 5 mnd, onechte zoon van Grietje Hiddes Bleeker, werkvrouw (dochter van Hidde Hendriks Bleeker, schoenmaker Achterstraat B 59). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 420Wortelstraat 8Jan SpoelstraHarlingenwinkelierhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Pieter Minks Ferwerdageb 1788 Franeker, ovl 20 feb 1843 HRL, huwt met Cecilia/Sijtske vd Haring, zv Mink F, en Sijtske Wybes Hoekstra; BS ovl 1843; 1858 overlijdens; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-059; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Rinske Hoekstrageb 20 sep 1789 Holwerd, ovl 16 mrt 1857 HRL, ongehuwd, dv Freerk H, en IJnskje Terpstra; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-059, regattdv1826- 93; oud 48 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Sytske van der Haringoud 47 jaar. geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk B-059; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-059WortelstraatPieter M Ferwerda49 jFranekerm, protestant, gehuwd
B-059WortelstraatSytske van der Haring47 jTzummarumv, protestant, gehuwd
B-059WortelstraatMink Ferwerda15 jFranekerm, protestant, ongehuwd
B-059WortelstraatJan Ferwerda12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-059WortelstraatSytske Ferwerda10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-059WortelstraatJanke Ferwerda5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-059Wortelstraat 8Pieter Minks Ferwerda, overleden op 20 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 55 jr, geboren Franeker nov. 1787, overleden Wortelstraat B 59, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-059Wortelstraat 8Jan Jans Schaafsma, overleden op 12 juli 184311 wk (geboren 29/4/1843), overleden Liemendijk B 59, zoon van Jan Pieters Schaafsma, timmerman en Grietje Jans Metzelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Antje Murks van Slooten... wonende te HRL, dv Murk Piers vS, en Gretske Herres; BS huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-060; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Jan van der Heide... wijk H-224, zv Jan vdH, en Thamar IJemes de Vries; BS huw 1832 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, arbeider, wijk A-060; ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Cornelis Zijlstra... Cornelissen Z, en Inskje Johannes Postma; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1862 bev.reg. HRL 1851 wijk B-059, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 420B-059 (Wortelstraat)Dirk van der Meerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 420B-064 (Wortelstraat)Dirk van der Meerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4350Wortelstraat 8 (B-064)Jelle M. van der Walwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Wortelstraat 8 Meindert Severeinbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Wortelstraat 8M.Severeinbootwerker
  terug