Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 39
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 392-0842-0842-115B-054B-058


Naastliggers vanHoogstraat 39
ten oostenHoogstraat 41
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 37
ten noordenZoutsloot 102


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 39Hoogstraat NZ [staat: bij de Lombardspijp]1241‑14‑00 gghuis, plaats en loods met een hof en een achter uit- en ingang
koper provisioneelAlbart Claasen Slott
huurderAlbart Claasen Slott
naastligger ten oostenAucke Douwes wijdschipper
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenburgervaandrig Pieter Joannes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber, gehuwd met
verkoperTrijntje Hanses


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 39Hoogstraat NZ bij de Lombardspijp1000‑00‑00 gghuis, plaats en tuin of hofke met boemen en planten met daarin een eigen steeg met uitgang oostwaarts naar de Zoutsloot
koperIede Tekes, gehuwd metkooltjer
koperJent Wygers
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Aucke Douwes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenburgervaandrig Pytter Joannes
naastligger ten noordenDirck Schiere
verkopermr. Jan Faber


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0388r van 11 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 39Hoogstraat NZ [staat: bij de Lommertspijp]700‑00‑00 gghuis met een stal erachter en waar De Vrachtwagen uithangt
koperJohannes Benedictus, gehuwd metmr. wagenmakerde Vrachtwagen
koperTrijntie Hanses
huurderWillem Willems Breet c.u.
naastligger ten oostenEvert Hendrix mr. ijzersmid
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis Taeves mr. bakker
naastligger ten noordenCornelis Taeves mr. bakker
verkopervroedsman Teecke Ides Qolaerdtkoopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-084Hoogstraat 39huis
eigenaarJohannes Benedictus
gebruikerJohannes Benedictus
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-084Hoogstraat 39huis
eigenaarJohannes Benedix
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan11‑9‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-084Hoogstraat 39huis
eigenaarJohannes Benedix
gebruikerJohannes Benedix
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
opmerking[vermeld als 2-083]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-084Hoogstraat 39huis
eigenaarwed. Johannes Bendix
gebruikerwed. Johannes Bendix cum soc.
aanslag huurwaarde05‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-084Hoogstraat 39huis
eigenaarwed. Johannes Bendix
gebruikerwed. Johannes Bendix cum soc.
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-084Hoogstraat 39huis
eigenaarJohannes Benedictus wed.
gebruikerJohannes Benedictus wed. c.s.
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-084Hoogstraat 39huis
eigenaarJohannes Benedictus wed.
gebruikerJohannes Benedictus wed. c.s.
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-115Hoogstraat 39huis en stal
eigenaarWieger Fredriks nom.ux.
gebruikerWieger Fredriks nom.ux.
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0040v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 39Hoogstraat NZ bij de Lombardspijp1201‑14‑00 gghuis en stalling
koperJacob Sybrens, gehuwd metbrouwer
koperSjouwkje Johannes Westerwijck
huurderWieger Fredriks
naastligger ten oostenLourens Clases Coster
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenPieter Jeltes
naastligger ten noordenPieter Jeltes
verkoper q.q.de heer Jacob Roorda, administrator over
verkoperde goederen van de erfgenamen van wijlen Hiltje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Hans Johannesmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sybrens Brouwer x Sjouwkje Johannes Westerwijck koopt huis en stalling bij de Lombardspijp, nz. Hoogstraat omtrent de Lombartspijp. Ten O. Lourens Clasen Coster en de straat en Zoutsloot, ten W. en N. Pieter Jeltes, ten Z. de Hoogstraat. Gekocht van erven Hans Johannes, mr. wagenmaker x Hiltje Jans, voor 1200 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-115Hoogstraat 39huis en stal
eigenaarJacob Sybrands
gebruikerWieger Fredriks
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerJacob Sybrands
huurwaarde40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑10‑14 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0174v van 2 feb 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 39Hoogstraat NZ bij de Lombardspijp1100‑00‑00 gghuis en stal
koperHenne Sytzes sleper
huurderJacob S. Brouwer c.u.
naastligger ten oostenPoppe Valderpoort mr. verver
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenPieter Jeltes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Albert Bolman, curator
verkoper q.q.Eelke van der Post, curatoren over
verkoperSchelte Jacobs Brouwer, zoon van
verkoperAntje Jacobs Brouwer, dochter van
erflaterwijlen Jacob S. Brouwer
erflaterwijlen Ytje Scheltes eerste huwelijk
erflaterwijlen Sjouwkje Johannes Westerwijk tweede huweijk


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-115 , pag. 37Hoogstraat 39Hinne Zytzes 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-054Hoogstraat 39Hinke Klases Wiersmageb 1762 ... , ovl 20 aug 1814 HRL, huwt met Dirk Schiere, ovl wijk B-054; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-054Hoogstraat 39Hinne Sietses Hoogstra... te HRL. 1818, huurt vergraven land 1800-1811; BS huw 1818, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk B-054, koemelker, medegebruiker is Johannes Ackerman vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk B-056, stalling, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-054Hoogstraat 39Johannes Akkermanvrouw van J.A. gebruiker van wijk B-054; eigenaar is Hinne S. Hoogstra, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-054Hoogstraat 39Hinne S HoogstraHinne S Hoogstrakoemelker
B-054Hoogstraat 39Hinne S Hoogstravrouw Johannes Akkerman


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 255 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-054Hoogstraat 39Ruurd Jans Visser, overleden op 30 september 183110 mnd, zoon van Jan Cornelis Visser, herbergier (Lombardspijp B 54) en Trijntje Ruurds Strookstra (in akte Stookstra), broer van minderjarige Yttje, Akke en Ruurdje Jans Visser. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 422Hoogstraat 39 Jan Visser kastelijnHarlingenhuis en erf (116 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-054Hoogstraat 39Trijntje Ypes de Groot... BS huw 1814, ovl 1844; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kasteleinse en voermannerij, wijk B-054; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-054HoogstraatTrijntie Y de Groot46 jkasteleinsche en voermannerijHarlingenv, protestant, weduwe
B-054HoogstraatJohannes Beidschat19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-054HoogstraatMartinus Beidschat5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-054HoogstraatElisabeth de Groot32 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-054HoogstraatKornelis Wagenaar23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 317 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-054Hoogstraat 39Jan Reinders Beidschat, overleden op 17 mei 184121 jr, voerman, overleden Hoogstraat B 54, ongehuwd, zoon van wijlen Reindert Jans Beidschat en Trijntje de Groot, herbergierse, broer van minderjarige Martinus Reinders Beidschat. Saldo fl. 65,77. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-054Hoogstraat 39Elisabeth Louwrens Tuininga... mei 1822, winkelierse, dv Louwrens T, en Teertske Ruurds; BS huw 1822, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-054; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-045; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-054Hoogstraat 39Jozef Wilhelm Gorter... HRL, huwt met Antje Warman, (gk), op 31 jul 1834 HRL, koemelker in 1851, melktapper in 1866, ovl wijk B-054, zv Johannes G, en Aafke Wilhelmij; BS huw 1834, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 422Hoogstraat B-054Cornelis G. Gonggrijp woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3508Hoogstraat B-058 Jacobus Alta woonhuis en werkplaats


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 39, HarlingenHoogstraat 39A. de Vriesmeubels, koffers, kinderwagens, wandelstokken


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3508Hoogstraat 39 (B-058)Anne de Vrieswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 39 Anne de Vrieswinkelierf. 1200f. 1700
Hoogstraat 39 Sijbe de Vrieswinkelbediendef. 800f. 800


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 39, HarlingenHoogstraat 39S. de Vries Azn.huishoudelijke artikelen, meubelen, kinderwagens


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 39S. de Vrieswinkel galanteri


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.J. Sijtsma329Violist


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.J. Sijtsma329Violist


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 39G. (Grietje) Pasma  terug