Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 102
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 102(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-056B-062


Naastliggers vanZoutsloot 102
ten oostende Zoutsloot
ten zuidenZoutsloot 104
ten westenHoogstraat 37
ten noordenZoutsloot 100


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0146v van 11 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 102Zoutsloot ZZ [staat: bij de Franekerpoort]336‑00‑00 gghuis daar Franicker althans uuthanght
koperJetze Pieters, gehuwd met Franeker
koperYde Douwes
naastligger ten oostenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten zuidenEpe Epes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Dircx
verkoperSytze Jelgers, gehuwd met
verkoperLijsbet Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetze Pieters. Bij de Franikere poort daer Franiker althans uuthanght. Ten Z. Ipe Claes, ten N. Jan Dirx. Van Sytze Jelgers, voor 336 gg.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0213v van 24 apr 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Janssen smid


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006va van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0166v van 28 jun 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 102Zoutsloot ZZ [staat: bij de Lommertspijp]140‑00‑00 ggkamer
koper door niaarIde Tekes
geniaarde koperOeds Wybes, gehuwd met
geniaarde koperJanneke Gerryts
naastligger ten oostenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Willem Burger
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDirck Schiere
verkoperDoje Eelckes c.u.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0085r van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 104, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0009v van 30 dec 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick smid


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0233v van 12 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick smid


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0247r van 25 okt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik smid


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0388r van 11 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Taeves mr. bakker
naastligger ten noordenCornelis Taeves mr. bakker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0388r van 11 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 102Hoogstraat NZ [staat: bij de Lommertspijp]700‑00‑00 gghuis met een stal erachter en waar De Vrachtwagen uithangt
koperJohannes Benedictus, gehuwd metmr. wagenmakerde Vrachtwagen
koperTrijntie Hanses
huurderWillem Willems Breet c.u.
naastligger ten oostenEvert Hendrix mr. ijzersmid
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis Taeves mr. bakker
naastligger ten noordenCornelis Taeves mr. bakker
verkopervroedsman Teecke Ides Qolaerdtkoopman


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0040v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Jeltes
naastligger ten noordenPieter Jeltes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0040v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 102Hoogstraat NZ bij de Lombardspijp1201‑14‑00 gghuis en stalling
koperJacob Sybrens, gehuwd metbrouwer
koperSjouwkje Johannes Westerwijck
huurderWieger Fredriks
naastligger ten oostenLourens Clases Coster
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenPieter Jeltes
naastligger ten noordenPieter Jeltes
verkoper q.q.de heer Jacob Roorda, administrator over
verkoperde goederen van de erfgenamen van wijlen Hiltje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Hans Johannesmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sybrens Brouwer x Sjouwkje Johannes Westerwijck koopt huis en stalling bij de Lombardspijp, nz. Hoogstraat omtrent de Lombartspijp. Ten O. Lourens Clasen Coster en de straat en Zoutsloot, ten W. en N. Pieter Jeltes, ten Z. de Hoogstraat. Gekocht van erven Hans Johannes, mr. wagenmaker x Hiltje Jans, voor 1200 cg.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0174v van 2 feb 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0031v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-056Zoutsloot 102Hinne Sietses Hoogstra... van wijk B-054, koemelker, medegebruiker is Johannes Ackerman vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk B-056, stalling, 1814. (GAH204); id. van S58, dongplak, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-135, stalling, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-056Zoutsloot 102Hinne S HoogstraHinne S Hoogstrastalling


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 424Zoutsloot 102Jan Visser kastelijnHarlingenhuis of stal (98 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-056Zoutsloot 102Jan Tabes Klaver... HRL 1809, BS geb 1811, huw 1815, huw 1820 1821 huwelijken, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-108, wijk B-056; gebruiker van wijk D-136, gleybakkersknegt, medegebruiker is Carel Kloppenburg, wewer, eigenaar is Roelof ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-056Zoutsloot 102Johanna Daalman... met Auke Snoek, Vst 19 nov 1861 uit Franeker, dv Coenraad B, en ... ; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk B-056; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden 1826-1893 te HRL; 7 mrt 1862, no. 21, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 424Zoutsloot B-056Cornelis G. Gonggrijp stal


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2416Zoutsloot B-062 Jacobus Alta bergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3508Zoutsloot 102 (B-061)Anne de Vrieswoonhuis en schuur


2023
0.08105993270874


  terug