Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 51
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 51 2-094 2-123 D-043 D-039
Naastliggers vanHoogstraat 51
Hoogstraat 53
ten oostenHoogstraat 53
ten oostende Hoogstraat
ten zuidende Hoogstraat
ten zuidenHoogstraat 49
ten westenHoogstraat 49
ten westende Zoutsloot
ten noordende Zoutsloot


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0140v van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de franekerpoort NZ]huis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2de weduwe van wijlen Harmen Cornelis
verkoper van 1/2de kinderen van wijlen Harmen Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild bij de Franiker poort aande noord zijde vanden straat staande, toebehorende aan de weduwe en nagelaten kinderen van Harmen Cornelis.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0232v van 7 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0363r van 22 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0468v van 26 mei 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0098r van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 51Franekerpoort (aan de west bij de)huis en plaatsje
 
koperJacob Ottes, gehuwd metbakker600-03-08 GG
koperAuckyen Tomas
verpachter grondLaes Dircks metselaar0-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnna Floris
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAucke Botes
verkoperGosse BauckesMidlum


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0032v van 23 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort aan de westkant van de straat]huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondLaes Dircks 0-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenweduwe Anna Floris
naastligger ten westen*Zoutsloot of diept
naastligger ten noordenAucke Botis
verkoperde curatoren namens de gemeene crediteuren van Jacob Ottes


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort aan de westkant van de straat]huis en plaats
 
koper finaalN. N. 0-00-00 GG
koper provisioneelN. N. 363-00-00 GG
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenAnna Floris
naastligger ten westen*Zoutsloot of diept
naastligger ten noordenAucke Botis
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild op 22 februari 1628 (b) een huis en plaatsje daar achter wz. straat naar de Franekerpoort, strekkende noordwaarts tot de Zoutsloot. Ten Z. Anna Floris, ten N. Aucke Botis. Provisioneel gekocht door [niet vermeld] voor 363 gg.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0112v van 28 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperPieter Dircks, gehuwd met360-00-00 GG
koperTiets Gatses
verpachter grondLaes Dircks metselaar0-13-00 CG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAnna Floris
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordenAucke Botes
verkoperTeunis Intes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyeter Dircks x Tyets Gatses kopen een huis bij de Franekerpoort. Ten O. de straat, ten Z. Anna Floris, ten W. het diept, ten N. Aucke Botes. Grondpacht 30 st aan metselaar Laes Dircks of zijn erven. Gekocht van Theunis Intes voor 366 GG.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0078r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Dircx


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutsloot


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0068v van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGrelt Sioerds


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0074v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Greolt Sjoerdts


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0256r van 21 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidwestende weduwe van Folckert Gerloffs


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0042va van 24 apr 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koper provisioneelSeerp Riencx scheepstimmerman151-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
huurderClaes Abrahams 8-14-00 GG
naastligger ten oostenJacob Siercks wagenmaker
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordwestenZoutsloot
naastligger ten noordenGerben metselaar
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Tjetske Gatses, weduwe van
verkoperwijlen Folckert Gerloffs


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0063v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHuybert mr. chirurgijn


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0168v van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHuybert mr. chirurgijn


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0352r van 1 feb 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHuybert pottenbakker


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0401v van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Sjerks


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0204v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-094Hoogstraat 51huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerHotze Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-094Hoogstraat 51huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerClaes Gerbens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan30-5-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRimmert Huyberts


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238r van 6 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutsloot


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-094 Hoogstraat 51huis
eigenaarTjaard Fockes
gebruikerTjaard Fockes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0048v van 22 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRimmerts Huyberts pottenbakker


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0160v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRimmert Huberts pottenbakker


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-094 /2Hoogstraat 51huis
eigenaarWopke Johannes
gebruikerAntie Jacobs (voor 12-00-00 CG)
gebruikerYsak Jansen (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
2-094 Hoogstraat 51huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerAte Joris
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0097r van 21 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis in gebruik als pottenbakkerij
 
koperHere Gerbens, gehuwd metwagenaar500-00-00 CG
koperJantje Johans
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenBeernt Suik
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordende heer Gerard Suiringar
verkoperRimmert Huiberts, gehuwd metmr. pottenbakker
verkoperJelske Pytters


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-094 /2Hoogstraat 51wed. Ate Joris, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-094 Hoogstraat 51huis
eigenaarKlaas Jansen
gebruikerKlaas Jansen
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-02 CG
2-094 /2Hoogstraat 51huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerAte Joris
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0006va van 17 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHeere Gerbens


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0054v van 1 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]stal
 
koperJan Jurjens, gehuwd metpikeur650-00-00 GG
koperIdske Tjeerds
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerard Suiringar
verkoper van 1/2Heere Gerbens, en de gezamenlijke kinderen en erven van zijn overleden vrouw ?stalman
verkoper van 1/2Jantie Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jurjens, pikeur x Idske Tjeerds kopen huis en grote stalling bij de Franekerpoort, bewoond door de mede eigenaar Heere Gerbens. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten W. de diept, ten Z. n.n., ten N. wd. en erven Gerard Suiringar. Verkocht door stalman Heere Gerbens voor 1/2, en de gezamenlijke kinderen en erven van deszelfs wijlen vrouw Jansje Johannes voor 1/2, voor 650 gg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0113v van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0051r van 11 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Jurjens


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0070v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Jurjens


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0093r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenReinder Zeilmaker
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0093r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenReinder Zeilmaker
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0199v van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjeerd Jansen


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0281r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [niet vermeld]huis, herberg en staln
 
koperEelke Jans ongehuwde jongman, gesterkt met zijn vader4000-00-00 CG
koperJan Geerts
koperGrietje Rinnerts de Beer ongehuwde jongedochter, gesterkt met haar vader
koperRinnert de Beer
huurderJacob Roorda koopman150-00-00 CG
naastligger ten oostenReiner Jansen Zeilmaker
naastligger ten oostenTjeerd Jansen Braam pikeur en herbergier
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJohannes van der Meulen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTjeerd Jansen Braampikeur en herbergier


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0307v van 25 mei 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutsloot


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0148r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ 51/53 [staat: aan de Franekerpoort]huis, herberg, stal en wagenhuis
 
koperYge Visser 3633-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenLiemendijk [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJ. van der Meulen zadelmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Bauke de Beer, curator
verkoper q.q.Abel Bolhuys, curator over
verkoperEelke van der Post


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0042v van 13 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ 51/53 [niet vermeld] wijk D-043 en D-044huis met herberg, stalling en wagenhuis
 
koperReinder Jouwerts Buwalda, gehuwd met4500-00-00 CG
koperMaria Margaretha van Houtenburg Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenLiemendijk [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJohannes van der Meulen zadelmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYge Visser, gehuwd metkastelein
verkoperDouwtje Abes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-123 Hoogstraat 51Reinder Buwalda1-00-00 CGhuis en wagenhuis


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 264 en 267 van 20 okt 1813
adressoortbedraggebruik
D-043Hoogstraat 51provisionele en finale toewijzingfl. 1775huis en herberg, D-043 en D-044
 
verkoperReinder Jouwerts Buwalda (gehuwd met Maria Margaretha van Houtenburg)
koperFokke Jans Miedema (te Minnertsga)


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 283 van 20 nov 1813
adressoortbedraggebruik
D-043Hoogstraat 51koopaktefl. 1775huis en herberg D-043 en D-044
 
verkoperReinder Jouwerts Buwalda (gehuwd met Maria Margaretha van Houtenburg)
koperFokke Jans Miedema


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-043Hoogstraat 51Fokke Jans Miedema... Akke Jans Kuindersma, zv Jan M, en Antje Tilstra; BS ovl 1847, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk D-043, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk D-044, stalling, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb Minnertsga en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-043Hoogstraat 51Fokke S Miedema Fokke S Miedema kastelein


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 30 apr 1825
adressoortbedraggebruik
D-043Hoogstraat 51koopaktefl. 1700huis en herberg D-043
 
verkoperFokke Jans Miedema
verkoperAkke Jans Kuindersma
koperRinse Jans Miedema (te Dongjum)
koperJanke Wiltjes Mulder (te Dongjum)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 432Hoogstraat 51Hems Johannes van der MeulenHarlingenzadelmakerhuis en erf (161 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-043Hoogstraat 51Akke Jans Kuindersmageb 1779 Lutkewierum, ovl 11 nov 1848 HRL, huwt met Fokke Jans Miedema, melktapperse, dv Jan K, en ... ; BS ovl 1848; oud 60 jaar, geb Lutjewierum en wonende te HRL. 1839, wijk D-043; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-043Hoogstraat 51Douwe Sybrens Molenaar... Pieters M, en Maartje Dirks Zijlstra; BS huw 1819, huw 1823, huw 1837, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-043; geb 25 mrt 1788 HRL, inschrijfnummer 5152, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; oud 54 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-043Geweezen Franeker PoortFokke Miedema57 jMinnertsgam, protestant, gehuwd, herbergier
D-043Geweezen Franeker PoortAkke Kuindersma60 jLutkewierumv, protestant, gehuwd
D-043Geweezen Franeker PoortJan Fokkes Miedema19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-043Geweezen Franeker PoortMaayke J Blaauw16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-043Hoogstraat 51Pieter Jans Hemstra, overleden op 3 september 18433/4 jr (geboren 22/12/1842), overleden Franekerpoort D 43, zoon van Jan Pieters Hemstra, kastelein & Oetske Johannes Abbema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-043Hoogstraat 51Baukje Johannes Feddema... te HRL, N.H., dv Johannes F, en Trijntje Baukes van Boon; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-043, wijk F-129, 243, wijk B-170, 352; oud 50 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk D-084; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2259D-043 (bij de Franekerpoort)Jan P. Hemstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3509*D-039 (Hoogstraat)Jan Pieters Hemstrawoonhuis
Sectie A nr. 3509*D-040 (Hoogstraat)Jan Pieters Hemstrawoonhuis en stalling


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4790Hoogstraat 51 (D-039)Alida de Jonge (vr. v. J.W. Sinnema, te Alkmaar)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 51L. de Grootcommies ned. sp.


1931 - kentekenadresnaam
B-16226
Hoogstraat 51Hermanus van der Meulen


1933 - kentekenadresnaam
B-19571
Hoogstraat 51Herman van der Meulen


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 51H. v.d. Meulen307Rep.inr. en garage


1936 - kentekenadresnaam
B-22644
Hoogstraat 51aHermanus v.d. Meulen


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 51H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1952 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 51, HarlingenHoogstraat 51H. van der Meulengaragebedrijf, verhuur en reparatie


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 51beeldbepalend pand7 van 10
  terug