Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 53
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Hoogstraat 532-0942-0942-125D-044D-040


Naastliggers vanHoogstraat 53
Liemendijk 42
ten oostenLiemendijk 42
ten oostende Hoogstraat
ten zuidende Hoogstraat
ten zuidenHoogstraat 51
ten westenHoogstraat 51


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0109v van 16 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53[staat: naast de franekerpoort]1125‑00‑00 ggnieuw huis met een hof erachter
koperSybren Jansen, gehuwd met
koperWick Aleffs
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Cornelis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenstadswal
verkoperLouw Louws, gehuwd met
verkoperGriedt Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Jans x ?irck Aleffs kopen een nieuw gebouwd huis en hof daar achter naast de Franekerpoort. Ten N. de stadtwall, ten Z. Harmen Cornelis. Geen grondpacht. Gekocht van Louw Louwes x Griedt Harmens Voor 1125 GG.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0232v van 7 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]nieuw huis met tuin
aanhandelaarJacob Meynerts, gehuwd met
aanhandelaarSasck Lolckes
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarmen Cornelis
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordensteeg of gang waarvan medegebruik
naastligger ten noordende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps van de guarde]
naastligger ten noordenstadswal
verwandelaarSybren Jans, gehuwd met
verwandelaarWyck Aleffs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Meynerts x Siouck Lolckes kopen nieuw huis en hof bij de franecker poorte. Ten N. de stadswal, ten Z. Harmen Cornelis. Geen grondpacht. Gekocht van Wybren Jans x Dyuck Aleffs.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0363r van 22 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53[staat: naest aende cortegaerde = corps du guarde]0‑00‑00 gghuis
aanhandelaarFedde Joeckes, gehuwd met te Beetgum
aanhandelaarAnna Claesen te Beetgum
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarJacob Meynerts, gehuwd met
verwandelaarSaske Lolckes


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0468v van 26 mei 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53bij de Franekerpoort506‑00‑00 gghuis, hof en tuin
koperAucke Botes, gehuwd met
koperTrijn Isbrandts
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Stoffel Sioerts
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordende stad Harlingen: wachthuis [staat: cortegarde = corps du guarde]
naastligger ten noordende stad Harlingen: Franekerpoort
verkoperFedde Doeckes, gehuwd met
verkoperAnna Clases


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0078r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Franekerpoort aan de stadswal0‑00‑00 gghuis, loods en plaats ten noorden hiervan
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Aucke Botes, gehuwd met
verkoperde erfgenamen van wijlen Taetscke Anes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Franekerpoort, bij de591‑00‑00 gghuis, zomerhuis, loods met opkamer, plaats erachter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Dircx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(a)


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: westzijde Franekerpoort]700‑07‑00 cghuis, plaats en schuur
koper finaalPiter Wibrants
koper provisioneelEvert Ruierts
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen weesvoogdij


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0068v van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: straat bij de Franekerpoort WZ strekkende westwaarts tot aan de Zoutsloot]1010‑00‑00 cghuis, plaats en schuur met een vrije uit- en ingang
koperCornelis Gabbes Bolta, gehuwd met te Almenum
koperGrietie Riencx te Almenum
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenGrelt Sioerds
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperPieter Wibrants c.s.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0074v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort aan de westkant van de straat]500‑00‑00 cghuis, plaats en schuur
koperSeerp Jacobs c.u.kooltjer
toehaaktwee zilveren ducatons als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Greolt Sjoerdts
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperCornelis Gabbes Bolta c.u.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0256r van 21 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]350‑00‑00 gghuis, plaats en schuur
koperJacob Siercks, gehuwd metmr. wagenmaker
koperJetske Sjoerds
bewonerReyn Sierx e.a.wagenaar
naastligger ten noordoostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten noordoostenhet huis en perk van Meynert Meintes* leertouwer
naastligger ten zuidwestende weduwe van wijlen Folckert Gerloffs
naastligger ten noordwestenZoutsloot
verkoperSeerp Jacobskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Siercks, mr. wagenmaker x Jetske Sjoerds kopen een huis, plaats en schuur bij de Franekerpoort, strekkende achter tot aan de Zoutsloot, nu bewoond door wagenaar Reyn Sierx e.a. Ten NO. het stads wachthuis en het huis en perk van leertouwer Meynert, ten ZW. wd. Folckert Gerloffs. Doorgang door een steeg bezijden, onder het wachthuis doorlopende. Geen grondpacht. Gekocht van kooltjer Seerp Jacobs voor 350 gg.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0401v van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Franekerpoort, naast de corps du guarde aan de Stadsvesten225‑00‑00 cghuis
koperSalvus Jansen c.u.
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenhet perk van wijlen Jan Schoechster
naastligger ten westenJacob Sjerks
naastligger ten noordenStadsvesten
verkoperwijlen Arent Cornelisgleibakker


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0204v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort naast de Corps de Guarde]275‑00‑00 gghuis
koperAucke Gerbens schuitschipper
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld][
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Remmerts
verkoperAlle Lieuwes
verkoperHille Cornelis n.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094Hoogstraat 53huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerHotze Jans
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094Hoogstraat 53huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerClaes Gerbens
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan30‑5‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]270‑00‑00 cghuis, plaats en tuin
koperHendrik Antoni Oosterhuys hovenier en koemelker te Almenum
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenRimmert Huyberts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAucke Gerbens Borgerkoopman


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238r van 6 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]300‑00‑00 cghuis
koperTjeerd Fockes koopman
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende pottenbakkerij van Rimmert Huyberts*
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
verkoperHendrik Antonis Oosterhuyzen, gehuwd metgardenier
verkoperGeertie Claeses


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094Hoogstraat 53huis
eigenaarTjaard Fockes
gebruikerTjaard Fockes
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0160v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]300‑00‑00 gghuis, stalling en plaats
koperGerard Sybren Suringar zoutzieder
bewonerHeere Gerbens
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten oostenWopke Johannis
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenRimmert Huberts pottenbakker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/5Sioukien Tieerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Cornelis de Jongkoopman
verkoper van 1/5Aukien Tieerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Lieuwe Sioerdskoopman
verkoper van 1/5Mayke Tieerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Jan Broersbrouwer
verkoper van 1/5Focke Tieerds van Estakoopman
verkoper van 1/5Antie Douwes, gehuwd met
verkoper van 1/5Arjen Fransenmr. schoenmaker
verkoper van 1/3 van 1/5Sieuke Douwes meerderjarige dochter
verkoper van 1/3 van 1/5Imkien Douwes
verkoper van 1/3 van 1/5Sijke Douwes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094Hoogstraat 53huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerAte Joris
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094Hoogstraat 53huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerAte Joris
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
opmerking[vermeld als 2-094 /2]


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0113v van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]236‑07‑00 gghuis
koperJan Jurjens, gehuwd metpikeur
koperIdske Tjeerds
huurderHendrik ter Hofsteede c.u.30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Jurjens* pikeur
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordenLeendert Jansen
verkopervrouw Catharina Maria Pouwels, weduwe van
verkoperwijlen de heer Gerard Sybren Suiringarkoopman


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094Hoogstraat 53huis
eigenaarGerard Suringar erven
gebruikerAte Joris
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
opmerking[vermeld als 2-094 /2]


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0051r van 11 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53stadsvesten bij de Franekerpoort734‑07‑00 cgnieuw gebouwd huis met bleekveld
koper van 1/2Jan Schut koffieschenker
koper van 1/2Jan Jurjens pikeur
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
huurder zuidelijke benedenkamerde weduwe van wijlen Pieter Pas 22‑00‑00 cg
huurder zuidelijke bovenkamerJohannes Abbes 0‑09‑08 cg
huurder midden benedenkamerBouwe Jurres 26‑00‑00 cg
huurder midden bovenkamerde weduwe van wijlen Wiltje Claases 0‑09‑08 cg
huurder noordelijke benedenkamerCasper Freunink 26‑00‑00 cg
huurder noordelijke bovenkamerTettje Dirks 22‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenReinder Seylmaker
naastligger ten westenJan Jurjens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curatornotaris
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curatoren overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van Age Albertsmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schut, koffieschenker, en pikeur Jan Jurjens kopen een dwarshuis met bleekveld aan de Stadsvesten omtrent de Franekerpoort, bewoond als huurders door zes (met name genoemde) huisgezinnen. Ten O. de Stadsvesten, ten Z. zeilmaker Reinder, ten W. en N. Jan Jurjens en de Zoutsloot. Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van) mr. schoenmaker Age Alberts voor 734 gg.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0070v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53stadsvesten bij de Franekerpoort332‑17‑08 cg1/2 nieuw huis en bleekveld
koperEeltie Travaillie winkelierse
eigenaar van 1/2Jan Jurjens
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
huurder zuid benedende weduwe van wijlen Pyter Pas 22‑00‑00 cg
huurder zuid bovenTeunis Clases 0‑08‑08 cg
huurder midden benedenEeltje Meinderts c.u.24‑00‑00 cg
huurder midden bovende weduwe van wijlen Wiltje Claases 0‑08‑08 cg
huurder noord benedenJohannes Bigteld 24‑00‑00 cg
huurder noord bovenClaas Fransen 0‑09‑08 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenReinder Zeylmaker
naastligger ten westenJan Jurjens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Freerk Fontein, executeurkoopman
verkoper q.q.Andries Wybinga, executeurkoopman
verkoper q.q.Sierk Laquardt, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Travaille koopt de 1/2 van een nieuw gebouwd huis met bleekveld aan de Stadsvesten omtrent de Franekerpoort, bewoond door 6 huurders. Ten O. de Stadsvesten, ten W. de Zoutsloot, ten Z. Reinder Zeilmaker, ten N. Jan Jurjens, die de andere 1/2 bezit. Gekocht van (de curatoren en executeurs testamentair van wl.) koffieschenker en wijnhandelaar Jan Schut voor 332 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094Hoogstraat 53huis
eigenaarLeendert Jansen wed.
gebruikerLeendert Jansen wed.
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-125Hoogstraat 53huis
eigenaarReinder Jansen
gebruikerSybe Hansen
huurwaarde14‑02‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑09‑06 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0093r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Franekerpoort, stadsvesten bij de143‑00‑00 gg1/2 huis en bleekveld
kopervrijgezel Tjeerd Jans Braam
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenReinder Zeilmaker
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperElske Janes van Slooten, weduwe van
verkoperwijlen E. Travaille


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-125Hoogstraat 53huis
eigenaarReinder Jansen
gebruikerSybe Hansen
huurwaarde15‑12‑00 cg
af: sint jacobi schatting00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑14 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0307v van 25 mei 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: stadsvesten bij de Franekerpoort]600‑00‑00 cghuis
koperEelke Jans van der Post, gehuwd metkastelein
koperGrietje Rinnes de Beer
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenvroedsman Norel
naastligger ten zuidenEelke Jans van der Post c.u.kastelein
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperTjeerd Jans Braampikeur en koopman


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0148r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ 51/53 [staat: aan de Franekerpoort]3633‑00‑00 cghuis, herberg, stal en wagenhuis
koperYge Visser het Wapen van Harlingen
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenLiemendijk [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJ. van der Meulen zadelmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Bauke de Beer, curator
verkoper q.q.Abel Bolhuys, curator over
verkoperEelke van der Post


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0042v van 13 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ 51/53 [niet vermeld] wijk D-043 en D-0444500‑00‑00 cghuis met herberg, stalling en wagenhuis
koperReinder Jouwerts Buwalda, gehuwd met te Leeuwarden
koperMaria Margaretha van Houtenburg te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenLiemendijk [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJohannes van der Meulen zadelmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYge Visser, gehuwd metkastelein
verkoperDouwtje Abes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-125 , pag. 38Hoogstraat 53Pieter Hendriks 0‑10‑00 cg


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 264 en 267 van 20 okt 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-044Hoogstraat 53provisionele en finale toewijzingfl. 1775huis en herberg, D-043 en D-044
 
verkoperReinder Jouwerts Buwalda (gehuwd met Maria Margaretha van Houtenburg)
koperFokke Jans Miedema (te Minnertsga)


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 283 van 20 nov 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-044Hoogstraat 53koopaktefl. 1775huis en herberg D-043 en D-044
 
verkoperReinder Jouwerts Buwalda (gehuwd met Maria Margaretha van Houtenburg)
koperFokke Jans Miedema


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-044Hoogstraat 53Fokke Jans Miedema... BS ovl 1847, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk D-043, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk D-044, stalling, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb Minnertsga en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk D-043; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-044Hoogstraat 53Fokke S MiedemaFokke S Miedemastalling


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 433Hoogstraat 53 Wybren Bouma landbouwerMidlumstal en erf (196 m²)


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 433Hoogstraat 53 P HemstraHarlingeneen oud huis afgebroken, en daarvoor een wagenhuis gemaakt met een roijale bovenkamer, verbonden aan een herberg


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-044Hoogstraat 53Elske Ages de Bruin, overleden op 9 augustus 18432 jr, geboren Franeker 11/5/1841, overleden Franekerpoort D 44. (Certificaat van onvermogen nr. 240) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-044Hoogstraat 53Rinse van Baren... Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-044Hoogstraat 53Sijke Heslingageb 1795 prov, renteniersche in 1851, A 17 mei 1859 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk D-044


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3509Hoogstraat D-039 Jan Pieters Hemstra woonhuis
Sectie A nr. 3509Hoogstraat D-040 Jan Pieters Hemstra woonhuis en stalling


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4789Hoogstraat 53 (D-040)Gerben Tigchelaar (te Almenum)woonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Hoogstraat 53Vergunning tot het houden van een tapperij


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 53Jan Stienstra129caféhouder en schilder


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 53 Jan Stienstracaféhouder en verv.f. 1700f. 2000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 53IJ. Flietstracafehouder


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53W. Zeylmaker129Café


1936 - advertentiebron: Vrijheid Daagt, de, Historisch spel in twee bedrijven (Postema, D.A.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 53, HarlingenHoogstraat 53 Franeker Poort, decafé-restaurant


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Zeylmaker576Café


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Zeylmaker576Café


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Schotanus576Café


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 53E.F. (Emil) Kretschman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 53beeldbepalend pand7 van 10  terug