Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 38
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 382-097 2-128 D-049D-046


Naastliggers vanHoogstraat 38
Hoogstraat 40
ten oostenHoogstraat 40
ten oostenHoogstraat 36
ten westenHoogstraat 36
ten westende Hoogstraat
ten noordende Hoogstraat


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0119v van 18 jun 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jacobs


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0217r van 15 jun 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 38bij de Franekerpoort100‑00‑00 GGhuis daer nu tegenwoordich den Morjaen uutsteckt
koper provisioneelN. N. de Moriaan
bewonerSuster Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Cornelis metselaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWillem Tonys
crediteur (triumphant)Mary Gijsberts, weduwe van
crediteur (triumphant)wijlen Stoffel Syourdts
verkoper (gesuccumbeerde)Suster Annes, weduwe van
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Jan Jacobs Veersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis omtrent de franickers poort daernu tegenswoordich den morjaen uutsteckt


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0220r van 6 jul 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 38bij de Franekerpoort200‑00‑00 GGhuis daer den Morjaen nu uutsteckt
koper provisioneelHancke Cornelis de Moriaan
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Cornelis metselaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWillem Tonys
crediteur (triumphant)Mary Gijsberts*, weduwe van
crediteur (triumphant)wijlen Stoffel Syourdts*
verkoper (gesuccumbeerde)Suster Anne, weduwe van
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Jan Jacobs Veersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis omtrent de franickerpoort daer den morjaen nu uutsteckt. Provisioneel gekocht door Hancke Cornelis voor 200 gg.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0279r van 13 dec 1601 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 38Franekerpoort, daer de Moriaen placht uit te steken235‑00‑00 GGhuis daer de Morjaen plach uuyt te steeken
koperHaye Laes bodede Moriaan
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Cornelis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenYdts Sybolts
verkoperHendrick Harmens, gehuwd met
verkoperMary Gijsberts, weduwe van
verkoperwijlen Stoffel Syourdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaye Laes, bode, koopt een huis bij de Franekerpoort daer den morjaen pach vuyt te steeken. Ten Z. Jan Cornelis, ten N. Ydts Sybolts. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Marij Gijsberts wv Stoffel Syourdts, geassisteerd met haar tegenwoordige man Hendrik Harmens, voor 235 GG.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0309v van 25 apr 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0498r van 16 feb 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0265r van 17 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 38Hoogstraat ZZ [staat: bij de franekerpoort ZO van de straat]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
protesteert vanwege een vorderingde erfgenamen van wijlen Haye Laesen
protesteert vanwege een hypotheekJelmer Pieters c.soc. q.q.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Tymen Hobbes, oom en curator
verkoper q.q.Harmen Hobbes, oomen en curators van
verkoperde nagelaten weeskinderen van hun wijlen broeder Haye Hobbes, gehuwd met
verkoperAntie Heins


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0297r van 26 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 38Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenPieter Schot
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenGerryt Jansen slotmaker
naastligger ten noorden
verkoperwijlen Haye Hobbes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0069r van 17 mei 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 36, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenLaes Dircks


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0079v van 14 dec 1628 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 38bij de Franekerpoort70‑00‑00 CGgrondpacht van 2-00-00 CG
koperCleys Bartels, gehuwd met
koperTiedscke Dircks
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Laes Dircx2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRommert Stoffels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCleys Bartels [Lanting] x Tietscke Dircks kopen (c) 2 cg grondpacht uit het huis van Laes Dircks bij de Franekerpoort. Gekocht op redemptie van Rommert Stoffels voor (a+b+c) 70 cg.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0063v van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 38Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort OZ van de straat tot aan de Lombertsstraat]450‑00‑00 GGhuis en omheinde plaats
koperJacob Douues, gehuwd metsmid
koperGrietie Abbes
verpachter grondCleys Bartels 2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLombardstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuiden [staat: westen]huis en plaats van Lieuwe Abbes
naastligger ten westenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet hoekhuis van Pieter Schot
verkoperLaas Dircx, gehuwd met
verkoperHotske Pibes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Douwes, smid x Grietie Abbes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0034r van 27 apr 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016r van 26 mrt 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 36, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenDouwe Jacobs mr. smid


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011ra van 11 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 40, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestenLombardstraat [staat: Molenpad]


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0340v van 13 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Douwes mr. smid


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-097Hoogstraat 38huis
eigenaarJacob Douwes cum soc.
gebruikerJan Hendrix
opmerkinginsolvent


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-097Hoogstraat 38huis
eigenaarDouwe Jacobs
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-097Hoogstraat 38huis
eigenaarDouwe Jacobs erven
gebruikerDouwe Jacobs erven
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-097Hoogstraat 38huis
eigenaarAlle Jacobs
gebruikerAlle Jacobs
opmerkingpauper


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0169r van 10 feb 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllert Jacobs


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-097 Hoogstraat 38Allert Jacobs, bestaande uit 6 personen08‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-097Hoogstraat 38huis
eigenaarAlle Jacobs
gebruikerAlle Jacobs
opmerkingonvermoogende


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0132v van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlle Jacobs


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0148r van 31 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlle Jacobs mr. ijzersmid


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0205r van 14 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Christiaans Faber c.s.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0204r van 14 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 38Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]500‑00‑00 GGhuis
koperDirk Christiaans mr. ijzersmid
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid
naastligger ten oostenLieuwe Douwes
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: Achterstraat]
naastligger ten westenAlbert Kooning
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperAntje Oebles, weduwe van
verkoperwijlen Alle Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans- en Meile Dirks Faber, beide mr. ijzersmid, kopen huis bij de Franekerpoort, waarin lange tijd een ijzersmederij is gedreven. Ten O. Lieuwe Douwes, ten Z. de Achterstraat, ten W. Albert Kooning, ten N. de straat. Gekocht van Antje Oebles wv smid Alle Jacobs.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0205r van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Christiaans c.u.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0251r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMeile Dirks Faber


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0005r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMeile Dirks Faber


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0245v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kinderen van Meile D. Faber


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0153r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Cristiaans


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0055v van 2 jul 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0280r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 38Hoogstraat ZZ [staat: Franekerpoort] wijk D-0493100‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Dirks de Lange, gehuwd metmr. grofsmid
koperAaltje Gerrits
naastligger ten oostenDirk Bouwes
naastligger ten zuidenLombardstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMarten Johannes*
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: Franekerpoort]
verkoper q.q.W. J. Hanekuik, executeur testamentair vanadvocaat
verkoperwijlen S. Laquart


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0046r van 3 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-128, pag. 38Hoogstraat 38Johannes Dirks1‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-049Hoogstraat 38Johanna Johannes de Langegeb 31 dec 1808 HRL, ovl 31 mei 1813 HRL; wijk D-049, N.H., ged 22 jan 1809 HRL, dv Johannes Dirks dL, en Aaltje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-049Hoogstraat 38Johannes Dirks de Lange... binnen HRL den 2 okt ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hoogstraat 38Wed Johs. de Langefl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-049Hoogstraat 38Johannes de Lange wedJohannes de Lange wedsmederij


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 62 en 71 van 24 apr 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-049Hoogstraat 38provisionele en finale toewijzingfl. 610huis en smederij bij de Franekerpoort D-049
 
verkoperSybren Westerbaan (te Bolsward)
koperKlaas Geerts Zijlstra (te Sexbierum)


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 54 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-049Hoogstraat 38Gerrit Minnes van Smeeden, overleden op 16 oktober 18294 jr, dochter van Minne Baukes van Smeeden, mr. ijzersmid Franekerpoort D 49 en Pietje Gerrits Walta, broer van minderjarige Geertje, Hiltje, Baukje en Helena Minnes van Smeeden. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 442Hoogstraat 38Minne Baukes van SmedensmidHarlingenhuis en erf (133 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-049Hoogstraat 38Minne Baukes van Smeden... ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk D-054; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk D-049; VT1839; M.B. v. S. eigenaar van perceel nr. 442 te HRL, smid. woonplaats HRL, legger nr. 631, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-049Hoogstraat 38Neeltje Hoekers... Hol; BS huw 1832, ovl 1850, bev.reg. HRL 1850 wijk D-054; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-049; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-049Hoogstraat 38M B van Smeden stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-049Gewezen Franeker PoortMinne van Smeeden46 jgrofsmidFranekerm, protestant, gehuwd
D-049Gewezen Franeker PoortNeeltie Hoekers36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-049Gewezen Franeker PoortWijnant van Smeeden3 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-049Gewezen Franeker PoortHiltie van Smeeden17 jSexbierumv, protestant, ongehuwd
D-049Gewezen Franeker PoortBaukje van Smeeden16 jSexbierumv, protestant, ongehuwd
D-049Gewezen Franeker PoortHelena van Smeeden10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-049Gewezen Franeker PoortElsje van Smeeden4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-049Gewezen Franeker PoortSetske van Smeeden3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-049Gewezen Franeker PoortIemkje van Smeeden9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 80 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-049Hoogstraat 38Nicolaas Mennes van Smeden, overleden op 7 februari 18442 jr (geboren 6/7/1841), overleden Franekerpoort D 49, zoon van Menne B. van Smeden, mr. grofsmid en Neeltje W. Hoekers, broer van minderjarige Elsje, Zetske, Winant, Jemkje en Bauke Mennes van Smeden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-049Hoogstraat 38Aaltje Cleb?... van Elsas; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1826, huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, wijk D-049, wijk G-279; oud 37 jaar, (geslnm: Clebec), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-007; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-049Hoogstraat 38Haring Harmens Haringa... Leeuwarden, zv Harmen Cornelis en Dieuwke Sietses; BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, 143, wijk D-049, wijk G-279; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-007; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 442bij de Franekerpoort D-049Minne B. van Slootenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 442Plantsoen D-046Lourens Hoekerswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 442Hoogstraat 38 (D-046)Anna Schaapwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Hoogstraat 38A. Schaapjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
smid


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 38 Anno Schaapsmidf. 1000f. 1000


1921 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-4576
Hoogstraat 38Theodorus Schaap


1926 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 38, HarlingenHoogstraat 38A. Schaaphoef-, grof- en kachelsmederij


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 38A. Schaapsmid


1929 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 38, HarlingenHoogstraat 38A. Schaapgrof- en kachelsmederij, rijks gediplomeerd hoefsmid


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 38, HarlingenHoogstraat 38A. Schaapgrof- en kachelsmederij, gediplomeerd hoefsmid


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 38, HarlingenHoogstraat 38A. Schaapgrof- en kachelsmederij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 38J. (Joseph) Schaap


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 38, HarlingenHoogstraat 38 van Dalen & co.sanitair


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 38beeldbepalend pand4 van 10


2003 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 38, HarlingenHoogstraat 38H. BoersmaSanitairsanitair
  terug